Фіскальна и регулююча функція

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Августа 2011 в 16:05, доклад

Описание работы

Світова історія формування системи оподаткування свідчить про поступову зміну її фіскальної функції в країнах з розвинутої ринкової економікою на регулюючу та стимулюючу. Причому після війн в деяких країнах ставки за податками знижувалися чи взагалі скасовувалася у випадку перемоги (замінювалися на контрибуції). Податкова система у її теперішньому вигляді почала свій розвиток с часів Римської імперії, коли фіскальна функція почала доповнюватися регулюючої, яка в свою чергу отримала додаткові властивості: стимулююча (заохочувальна), дестимулююча (обмежувальна або стримувальна), перерозподільча (для інвестицій або соціального ефекту).

Работа содержит 1 файл

Податки.doc

— 126.50 Кб (Скачать)

       Світова історія формування системи оподаткування свідчить про поступову зміну її фіскальної функції в країнах з розвинутої ринкової економікою на регулюючу та стимулюючу. Причому після війн в деяких країнах ставки за податками знижувалися чи взагалі скасовувалася у випадку перемоги (замінювалися на контрибуції). Податкова система у її теперішньому вигляді почала свій розвиток с часів Римської імперії, коли фіскальна функція почала доповнюватися регулюючої, яка в свою чергу отримала додаткові властивості: стимулююча (заохочувальна), дестимулююча (обмежувальна або стримувальна), перерозподільча (для інвестицій або соціального ефекту). Наразі властивості податків яки використовують уряди країн відрізняються, але в країнах з розвитою ринковою економікою майже всі податки поряд з фіскальною виконують регулюючу функцію.

       Вплив податків на економіку країни здійснюють через основні параметрі (характеристики) податку: розмір податкових ставок, формування податкової бази та встановлення податкових квот, що дозволяє країні стимулювати економічних агентів та капітал для проведення структурних змін в економіці через перенаправлення ресурсів до тих галузей, що є стратегічно важливими, пріоритетними з точку зору її подальшого розвитку.

       Впливаючи на структуру економіки через зміну системи оподаткування уряд одночасно впливає і на домогосподарства, стимулюючи створення або закриття робочих міст в тої чи іншої сфері діяльності. Тому вплив через податкову систему на економіку залежить як від основних параметрів податку так і від особливих властивостей притаманних тому чи іншому податку.

       Фіскальна функція.

       Частка  податків у сукупних бюджетних надходженнях розвинутих країн світу досягає 90%, а у валовому внутрішньому продукті коливається приблизно від 30% (у США) до 50% (у Данії). Наразі в більшості розвинутих країн світу (США, Японія, Швеція, Ізраїль, Німеччина) фіскальну функцію переважно виконує непрямий податок – ПДВ, або його аналог -  податок з продажу або податок з обороту. Прямий механізм впливу фіскальної функції прямих податків на економіку країни зазвичай викликає таку реакцію: при зменшенні ставки податку в разі адекватного зменшення цін сукупний платоспроможний попит та споживання зростає, кількості характеристики виробництва розширяються, , безробіття скорочується, доходи населення збільшуються, втрати бюджету на соціальні потреби (пособіє по безробіттю) скорочуються. Що стосується збільшення податкового тягаря, то він викликає зворотні процеси. – здесь можно более детально расписать сам механизм влияния (как теоретический, так и добавить примеры по странам) налога, как источника пополнения доходной части бюджета, на экономику страны.

       Регулююча функція.

       Все більше держав (США, Японія, Великобританія, Швеція, Франція, Ізраїль, Німеччина, Канада тощо) пов’язують існування податку на прибуток не стільки з фіскальною, скільки з стимулюючою підфункцією регулюючої  функції. Механізм його впливу на економіку країни полягає в застосуванні знижок по податку на прибуток або навіть повне його скасування. Це відбувається, якщо прибуток спрямовується на капіталовкладення, наукові дослідження та впровадження їх досягнень, створення нових робочих місць і професійну перепідготовку кадрів, соціальні та екологічні цілі. Аналіз світового досвіду свідчить про те, що ПДВ в деяких країнах світу (Великобританія, Швейцарія, Франція, Канада) виконує регулюючу функцію.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток А

Табл. Визначення домінуючої функції (фіскальна або регулююча з наведенням підфункцій) основних податків в країнах світу

Країна Вид податку Функція податків
регулююча фіскальна
Країни  з фондоорієнтованою  моделлю фінансового  ринку
США

(американська  модель соціальної політики)

Податок на прибуток +

(стимулююча)

 
ПДФО +

(перерозподільча)

 
Податок з продаж (аналог ПДВ)   +
Екологічні  податки +

(стимулююча)

 
Великобританія

(англосаксонська  модель соціальної політики)

Податок на прибуток +

(стимулююча)

 
ПДФО +

(перерозподільча)

 
ПДВ +

(перерозподільча)

 
Екологічні  податки +

(стимулююча)

 
 
Канада 

(англосаксонська  модель соціальної політики)

Податок на прибуток +

(стимулююча)

 
ПДФО +

(перерозподільча)

 
ПДВ +

(перерозподільча)

 
Екологічні  податки   +
Країни  з банкоцентричною моделлю фінансового ринку
Японія

(японська  модель соціальної політики)

Податок на прибуток +

(стимулююча)

 
ПДФО +

(перерозподільча)

 
Податок з продаж (аналог ПДВ)   +
Екологічні  податки +

(стимулююча)

 
 
Швейцарія
Податок на прибуток   +
ПДФО   +
ПДВ +

(перерозподільча)

 
Екологічні  податки +

(перерозподільча)

 
 
Франція

(німецька  модель соціальної політики)

Податок на прибуток +

(стимулююча)

 
ПДФО +

(перерозподільча)

 
ПДВ +

(перерозподільча)

 
Екологічні  податки   +
Німеччина

(німецька  модель соціальної політики)

Податок на прибуток +

(стимулююча)

 
ПДФО +

(перерозподільча)

+
ПДВ   +
Екологічні  податки +

(перерозподільча)

 
 
Швеція

(скандинавська  модель соціальної політики)

Податок на прибуток +

(стимулююча)

 
ПДФО +

(перерозподільча)

 
ПДВ   +
Екологічні  податки   +
 
Ізраїль
Податок на прибуток +

(стимулююча)

 
ПДФО +

(перерозподільча)

 
ПДВ   +
Екологічні  податки  +

(стимулююча)

 

Джерело: власна розробка авторів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток Б

Табл. 1  Показники впливу податків на економічний та соціальний розвиток країни

Показники Одиниця виміру
І. Показники, що мають  вплив на економічний  розвиток країни
1. Сектор нефінансових  корпорацій   
1.1 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування  підприємств, які одержали прибуток, млрд. гривень
1.2 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування  підприємств, які одержали прибуток % ВВП
1.3 Номінальне  зростання фінансових результатів  від звичайної діяльності до оподаткування  підприємств, які одержали прибуток %
1.4 Індекси фізичного  обсягу випуску в основних цінах* %
1.5 Валове нагромадження  основного капіталу (у фактичних  цінах) млрд. грн.
1.6 Зміна заборгованості з відшкодування ПДВ (за рік) млрд. грн.
3. Сектор фінансових  корпорацій   
3.1 Депозити, залучені депозитними корпораціями (крім НБУ) млрд. гривень
3.2 Зміна депозитів, залучені депозитними корпораціями (крім НБУ) %
3.3 Кредити, надані депозитними корпораціями (крім НБУ) млрд. гривень
3.4 Зміна кредитів, наданих депозитними корпораціями (крім НБУ) %
4. Сектор «Інший  світ»   
4.1 Індекси фізичного  обсягу імпорту* %
4.2 Імпорт (у фактичних  цінах) млрд. грн.
4.3 Експорт (у фактичних  цінах) млрд. грн.
4.4 Кредити довгострокові (платіжний баланс України) млрд. дол. США
ІІ. Показники, що мають вплив на соціальний розвиток країни
2. Сектор домогосподарств   
2.1 Реальний наявний  доход з урахуванням цінового фактору  %
2.2 Кінцеві споживчі витрати (у фактичних цінах) млрд. грн.
2.3 Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств (у фактичних цінах) млрд. грн.
2.4 Індекси фізичного  обсягу кінцевих споживчих витрат домашніх господарств* %

Информация о работе Фіскальна и регулююча функція