Податкова система Японії

Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Октября 2013 в 01:15, доклад

Описание работы

Характерною рисою податкової політики в Японії - як, втім, і всіх інших видів політики японського уряду - було те, що вона незмінно погоджувалася з конкретними потребами й пріоритетами розвитку економіки й суспільства, а також ураховувала ступінь соціально-економічної зрілості країни. Саме цим пояснюється істотна її трансформація за минулі півстоліття.
При виробленні податкової політики японський уряд використовує механізм дорадчих комітетів.

Содержание

ВСТУП…………………………………………………………………………….….…3
1. Функції податкової системи Японії………………………………………………...4
2. Структура податкової системи Японії………………………...……………………5
3. Становлення податкової системи Японії………………..…………………..……..7
4. Види податків у Японії……………………………………………………...………8
4.1 Загальнодержавні податки………………………………………………8
ВИСНОВКИ………………………………………………………...…………………11
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………..………….12

Работа содержит 1 файл

Япония реф..doc

— 81.00 Кб (Скачать)

Податок на майно фізичних і юридичних осіб справляється за єдиною ставкою 1,4% від вартості оподатковуваного майна, котре переоцінюють кожні три роки. Підлягають оподаткуванню нерухомість, цінні папери, депозити. Найдавніша, а в феодальну епоху майже єдина, форма майнового оподаткування в Японії – земельний податок. У середні віки вносився натурою в розмірі десятої частини урожаю, сучасний податок справляється на основі кадастрової оцінки землі.

Податок на спадщину та дарування  справляється у випадку передачі власності, (оціненої в ринкових цінах  або за ціною придбання), за заповітом і за актом дарування.Так, для спадкоємців, які не відносяться до дітей, батьків, сестер і братів, ставка підвищується на 20%, але в будь-якому разі у максимумі не може перевищувати 75% вартості долі спадкоємця.[6]

В 1989 р. був запроваджений 3%-ний податок на споживання (податок з продажі), пізніше трансформований у податок на додану вартість європейського зразка. Японський ПДВ справляється за ставкою 5%.[7]

Система акцизів включає  податки на алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти, електроенергію, автомобілі, побутові послуги. Оригінальною рисою оподаткування послуг з соціальним контекстом є справляння податку при перевищенні певної суми, на яку надається послуга. Наприклад, обід у ресторані при вартості до 7,5 тис. ієн (близько 75 дол.) не підлягає оподаткуванню, з дорожчого стягується 3-х процентний .[7]

ВИСНОВКИ

 

Аналіз податкової системи  Японії має особливе значення, оскільки її податкова система як і економіка  в цілому, має виняткову гнучкість  і високу адаптивність, чуйно реагуючи на всі помітні зміни як в економічній так і в соціальної сферах. Унікальність податкової політики Японії забезпечується сполученням таких факторів, як високі темпи економічного росту і помірний у порівнянні з іншими країнами рівень державних витрат (чому в чималій ступені сприяла майже повна відсутність військового бюджету). Тому аналіз сучасної податкової системи Японії дозволяє виділити наступні її особливості: помірний рівень податкового тягаря (щонайнижчий рівень серед розвинутих країн: частка податків у національному доході Японії - 26%, тоді як, наприклад, у Великобританії – 40%, Франції – 34%); високий рівень місцевих податків; висока частка прямих (Direct Tax) і низька непрямих (Indirect Tax) податків; найвища серед розвинутих країн частка прибуткових податків (Incom Tax) - близько 50%; стабільний високий рівень податків на прибуток корпорацій (Corporation Income Tax) - близько 40%; більш низьке оподатковування корпорацій у порівнянні з прибутком підприємців.

Отже, Японія займає серед  розвинутих країн перше місце за рівнем оподатковування доходів і останнє – за рівнем оподатковування споживання.

В даний час у Японії знаходиться в стадії розгляду новий  пакет податкових пропозицій, суть яких зводиться до подальшого перегляду  співвідношення прямих і непрямих податків (в ідеалі 60:40), до прийняття податкової системи, що має велику збалансованість оподатковування доходів, споживання і власності.

Можливо тому використовувати  прямо досвід Японії в українських  умовах нереально. Однак практика вирішення  технічних проблем у дусі взаємоповаги держави і громадянина, безсумнівно, повинна привернути увагу і в Україні.

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

  1. Иоффе М. Я., Князев Владимир Геннадьевич, Пансков В. Г., Черник Дмитрий Георгиевич, Попов Б. В. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для студ. вузов / В.Г. Князев (ред.), Д.Г. Черник (ред.). — 2. изд., перераб. и доп. — М. : Закон и право, 2007. — 191с.
  2. Комарова І. Податкові системи України і зарубіжних країн: навч.-метод. посібник / Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу. — Донецьк : Юго-Восток, 2007. — 304c.
  3. Кравцевич А. Японская налоговая политика в ретроспективе // Знакомтесь - Япония. - 2009. - № 23. - С. 2-14
  4. Кравцевич А. Общественное предпринимательство в Японии. М., 1988, с.260.
  5. Крисоватий А. Податкові системи зарубіжних країн: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — Т. : Економічна думка, 2001. — 258с.
  6. Литвиненко Я. Податкові системи зарубіжних країн: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2004. — 208с.
  7. Мещерякова О.В. Налоговые системы развитых стран мира (справочник) – М.: Фонд «Правовая культура», 2005. – 240с.

Информация о работе Податкова система Японії