Розрахунок річного стоку

Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Марта 2013 в 21:11, практическая работа

Описание работы

Однією з найважливіших гідрологічних характеристик, яку враховують при водосховищ, водопостачання, осушувальних і зрошувальних систем, є норма річного стоку, яку визначає потенційні водні ресурси даного району або басейну.
Нормою річного стоку називають середню величину річного стоку за багаторічний період, який включає в себе не менше двох повних циклів водності при відносно незмінних фізико – географічних умовах та рівневі господарської діяльності в басейні.
Аналіз ряду даних на циклічність здійснюють за допомогою різницевих інтегральних кривих, які є послідовною сумою відхилень модульних коефіцієнтів від середнього значення, що дорівнює одиниці.

Содержание

1
Розрахунок норми річного стоку при наявності даних спостережень
ст.3 - 7
§2
Розрахунок річного стоку заданої забезпеченості
ст. 8 - 9
§3
Розрахунок внутрішнього розподілу стоку методом реального року

Работа содержит 1 файл

MINISTERSTVO_OSVITI_TA_NAUKI_UKRAYiNI.docx

— 79.76 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

КАФЕДРА ВОДОГОСПОДАРСЬКОЇ ЕКОЛОГІЇ, ГІДРОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунково  – графічна робота

на тему: “Розрахунок річного стоку”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Зміст

§1

Розрахунок норми річного стоку  при наявності даних спостережень

ст.3 - 7

§2

Розрахунок річного стоку заданої  забезпеченості

ст. 8 - 9

§3

Розрахунок внутрішнього розподілу  стоку методом реального року

ст. 11 - 14


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1 Розрахунок норми річного стоку при наявності  даних спостережень

Однією з найважливіших гідрологічних  характеристик, яку враховують при  водосховищ, водопостачання, осушувальних і зрошувальних систем, є норма  річного стоку, яку визначає потенційні водні ресурси даного району або  басейну.

Нормою  річного стоку називають середню величину річного стоку за багаторічний період, який включає в себе не менше двох повних циклів водності при відносно незмінних фізико – географічних умовах та рівневі господарської діяльності в басейні.

Аналіз ряду даних на циклічність  здійснюють за допомогою різницевих інтегральних кривих, які є послідовною сумою відхилень модульних коефіцієнтів від середнього значення, що дорівнює одиниці.

Якщо тривалість спостережень за стоком перевищує 50-60 років, то аналіз на циклічність  не проводять, а включають весь період спостережень.

При наявності матеріалів спостережень за стоком, норму річного стоку  визначають як середню арифметичну  величину річного стоку

   (1)

де Q0 – середня багаторічна витрата води; Qi – середньорічні витрати води за окремі роки; n - кількість років спостереження за стоком.

Розраховану величину Q0 річного стоку приймають за норму тоді, коли відносна середня похибка її обчислення не перевищує 10%. Якщо відносна середня похибка більша 10% то розрахунок Q0 ведемо як при короткому ряді спостережень.

Відносну середню похибку обчислюють за формулою

%  (2)

де CV- коефіцієнт варіації стоку,

Коефіцієнт варіації CVта асиметріїCSрічного стоку визначають або методом моментів (при CV< 0,5), або методом найбільшої правдоподібності (при CV> 0,5).

Метод найбільшої правдоподібності

Розрахунковий коефіцієнт варіації CV і коефіцієнт асиметрії CS для трипараметричного гама-розподілу методом найбільшої правдоподібності визначається за номограмами в залежності від статистик l2 і l3 , котрі обчислюються за формулами

             (3)

    (4)

В наведених формулах Кі – модульний коефіцієнт, що визначається за співвідношенням

,   (5)

де Qi – щорічні значення річних витрат води; Q0 – середнє арифметичне значення річних витрат води за  n років.

Оцінка точності розрахунку коефіцієнта варіації методом  найбільшої правдоподібності здійснюється за формулою

 (6)

де  - відносна середньоквадратична похибка.

Тривалість ряду вважають достатньою, якщо не перевищує 10%.

Метод моментів

Статистичні параметри СV і CS – кожного значення в даному випадку розраховуються за формулами

          (7)

          (8)

де СV і CS – зміщені коефіцієнти варіації і асиметрії; a1 ... a6; b1 ... b6 – коефіцієнти, які визначають за обов’язковими додатками 2 і 3 “СНиП 2.01.14-83” і залежать від співвідношення між коефіцієнтами асиметрії та варіації і коефіцієнта автокореляції між суміжними членами ряду.

Для рядів із незначною мінливістю річного стоку, а також зміщені  коефіцієнти варіації і асиметрії  обчислюються за формулами

, при n< 30;  (9)

, при n> 30 (10)

,   (11)

Оцінка точності обчислення CVіCSв цьому випадку здійснюється за формулами

  (12)

 (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунокнормирічного стоку р. Сейм, с.Мутіно, при наявності данихспостережень

Дано: Середні річні витрати води за період 1930 – 1960роки; площа водозбору А= 1155 км2.

Необхідно: Визначити норму річного стоку та виразити її в інших одиницях стоку.

Обчислення статистичних параметрів річного стоку наведено в табл.1.

Середня багаторічна величина річного  стоку становить

м3/с.

Визначення коефіцієнта  варіації СVі асиметрії СS

Метод найбільшої правдоподібності.

Статистики l2 і l3 обчислюємо за формулами 3 і 4.

;

.

За номограмою (додаток 3.4.)CV= 0,45; CS=4CV.

Точність розрахунку коефіцієнта  варіації обчислюємо за формулою (6):

 що більше 10%.

Метод моментів.

Розрахункові коефіцієнти CVі CS визначаються за формулами (7, 8).

У відповідності із рекомендаціями “Международногоруковоодства по методам  расчетаосновныхгидрологических характеристик” для рядів із незначною мінливістю річного стоку коефіцієнти CVі CS можна визначати за формулами (9-10, 11).

;

Точністьрозрахункукоефіцієнтаваріаціїобчислюємо за формулою (12)

В обох випадках значення коефіцієнта варіації однакові, а значення коефіцієнта асиметрії дещо відрізняються.Приймаємо CV=0,45.

Точність обчислення середньої  багаторічної величини річного стокувизначаємо  за формулою (2)

Похибка обчислення перевищує 10%, тобто середньобагаторічну величину  Q0=8,19м3/с можна прийняти за норму річного стоку р. Вовча - Васильківка

Таблиця 1.

Обчисленнястатистичнихпараметріврічного стоку

р.Сейм

№ з/п

Роки

Qi м3

Qi м3/с в пор. зм.

Ki=Qi/Q0

Ki-1

(Ki-1)2

(Ki-1)3

lgKi

KilgKi

Р=m*100%

n+1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1946

2,42

8,33

2,40

1,40

1,99

2,80

0,38

0,91

4,0

2

1947

2,43

7,69

2,22

1,22

1,49

1,81

0,35

0,78

7,0

3

1948

8,33

6,54

1,89

0,89

0,79

0,70

0,28

0,53

11,0

4

1949

3,56

5,08

1,47

0,47

0,22

0,10

0,17

0,25

14,0

5

1950

1,81

5,00

1,46

0,46

0,20

0,09

0,16

0,23

17,0

6

1951

2,49

4,53

1,31

0,31

0,10

0,03

0,12

0,16

19,0

7

1952

1,79

4,20

1,22

0,22

0,04

0,01

  0,09

0,11

22,0

8

1953

4,20

4,09

1,18

0,18

0,04

0,00

0,07

0,08

24,0

9

1954

1,16

3,82

1,10

0,10

0,01

0,73

0,04

0,04

27,0

10

1955

7,69

3,80

1,09

0,9

0,81

0,03

0,04

0,04

29,0

11

1956

5,00

3,56

1,03

0,3

0,09

-0,02

0,01

0,01

31,0

12

1957

2,41

2,57

0,74

-0,26

0,07

-0,02

-0,13

-0,09

32,0

13

1958

5,08

2,49

0,72

-0,28

0,08

-0,03

-0,14

-0,10

34,0

14

1959

2,26

2,43

0,72

-0,28

0,09

-0,03

-0,14

-0,10

36,0

15

1960

2,35

2,42

0,70

-0,30

0,09

-0,03

-0,15

-0,10

38,0

16

1961

1,90

2,41

0,69

-0,31

0,09

-0,03

-0,16

-0,11

39,0

17

1962

3,82

2,35

0,68

-0,32

0,10

-0,04

-0,16

-0,11

40,0

18

1963

1,82

2,26

0,66

-0,34

0,12

-0,04

-0,18

-0,12

42,0

19

1964

2,15

2,26

0,65

-0,35

0,12

-0,05

-0,18

-0,12

43,0

20

1965

4,09

2,15

0,62

-0,38

0,14

-0,09

-0,20

-0,12

44,0

21

1966

6,54

1,90

0,55

-0,45

0,20

-0,10

-0,26

-0,14

46,0

22

1967

4,53

1,82

0,53

-0,47

0,22

-0,11

-0,27

-0,14

47,0

23

1968

2,57

1,81

0,52

-0,48

0,23

-0,11

-0,28

-0,15

48,0

24

1969

2,26

1,79

0,52

-0,48

0,23

-0,3

-0,28

-0,15

49,0

25

1970

3,80

1,16

0,33

-0,67

0,44

-0,3

-0,47

-0,16

50,0

Сума

 

86,46

86,46

25

0

8,00

5,01

-1,30

1,43

793,00
 

Виразимо норму стоку в інших  одиницях стоку:

 л/с×км2;

 м3;

 мм.

Тут 31,56×106 – кількість секунд у році.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Розрахунок річного стоку