Розробка комплексної механізації вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт ткацької фабрики потужністю 200-250 ткацьких

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Марта 2013 в 12:52, курсовая работа

Описание работы

Однією з головних задач текстильної промисловості є комплексна механізація і автоматизація технологічних процесів на всіх ділянках виробництва. Основним обладнанням комплексної механізації є підйомно-транспортні пристрої.
В текстильній промисловості за останні роки проведені великі роботи по механізації транспортних, завантажувально - розвантажувальних та інших важких допоміжних робіт. На даний момент до 30-35 % робітничих основних та допоміжних професій текстильного виробництва виконуються в ручну тяжкі роботи, велика частина яких тісно пов'язана з виконанням підйомно-транспортних робіт.

Содержание

ВСТУП 5
1. ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПЛАНУ ТКАЦТВА 6
2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ 7
3. ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ І РОЗМІРІВ ВАНТАЖОПОТОКІВ 11
4. ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ І ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПО ПЕРЕХОДАХ ТКАЦЬКОГО
ВИРОБНИЦТВА 19
5. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДІВ ТА ЇХ ОБЛАДНАННЯ 20
6. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ І КІЛЬКОСТІ
ПІДЛОГОВОГО ВНУТРІШНЬОФАБРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 27
7. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ І КІЛЬКОСТІ
ПІДВІСНИХ ВИДІВ ВНУТРІШНЬОФАБРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 42
8. ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛОГАБАРИТНОГО АКУМУЛЯТОРНОГО ТЯГАЧА АТ - 60 46
9. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ТРАНСПОРТНИХ РОБІТ 47
ВИСНОВОК 48
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 49

Работа содержит 1 файл

“ Розробка комплексної механізації вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт ткацької фабрики.doc

— 233.50 Кб (Скачать)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКСПЕРТИЗИ, ТЕХНОЛОГІЇ І ДИЗАЙНУ ТЕКСТИЛЮ

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

 

 

з дисципліни : “Підйомно-транспортні  пристрої та засоби механізації”

на тему : “ Розробка комплексної механізації вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт ткацької фабрики потужністю 200-250 ткацьких верстатів для виготовлення тканини по типу арт.966”

 

 

 

 

 

 

 

Виконав:

студент гр. 4Т                          Шуліченко Г.М. 

 

 

Керівник:          

к.т.н., доцент                                                                                      Закора О.В.

 

 

Херсон 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКСПЕРТИЗИ, ТЕХНОЛОГІЇ І ДИЗАЙНУ ТЕКСТИЛЮ

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

 

 

з дисципліни : “Підйомно-транспортні пристрої та засоби механізації”

на тему : “ Розробка комплексної механізації вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт ткацької фабрики потужністю 200-250 ткацьких верстатів для виготовлення тканини по типу арт.966”

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

 

 

 

Виконав:

студент гр. 4Т                         Шуліченко Г.М. 

 

 

Керівник:          

к.т.н., доцент                                                                                      Закора О.В.

 

 

Херсон 2012

РЕФЕРАТ

 

Даний курсовий проект на тему: “ Розробка комплексної механізації вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт ткацької фабрики потужністю 200-250 ткацьких верстатів для виготовлення тканини по типу арт.966” складається з графічної частини та пояснювальної записки.

Пояснювальна записка містить: 49 сторінок машинописного тексту формату А4, 42 формул, 1 рисунок, 17 таблиці.

Графічна частина виконана на двох листах формату А1:

    • лист перший – план ткацького виробництва з урахуванням складських приміщень, транспортних магістралей і транспортуючих засобів;
    • лист другий – загальний вид транспортного засобу малогабаритного акумуляторного тягача АТ – 60 з позначенням габаритних розмірів і з додержанням масштабів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП    5

1. ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПЛАНУ ТКАЦТВА 6

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ 7

3. ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ  І РОЗМІРІВ ВАНТАЖОПОТОКІВ 11

4. ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ І ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПО ПЕРЕХОДАХ ТКАЦЬКОГО

ВИРОБНИЦТВА 19

5. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДІВ ТА ЇХ ОБЛАДНАННЯ 20

6. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ І КІЛЬКОСТІ

ПІДЛОГОВОГО ВНУТРІШНЬОФАБРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 27

7. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ І КІЛЬКОСТІ

ПІДВІСНИХ ВИДІВ ВНУТРІШНЬОФАБРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 42

8. ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛОГАБАРИТНОГО АКУМУЛЯТОРНОГО ТЯГАЧА АТ - 60 46

9. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ  ПРИ ВИКОНАННІ ТРАНСПОРТНИХ РОБІТ 47

ВИСНОВОК 48

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Однією з головних задач текстильної промисловості є комплексна механізація і автоматизація технологічних процесів на всіх ділянках виробництва. Основним обладнанням комплексної механізації є підйомно-транспортні пристрої.

В текстильній промисловості  за останні роки проведені великі роботи по механізації транспортних, завантажувально - розвантажувальних та інших важких допоміжних робіт. На даний момент до 30-35 % робітничих основних та допоміжних професій текстильного виробництва виконуються в ручну тяжкі роботи, велика частина яких тісно пов'язана з виконанням підйомно-транспортних робіт.

Механізація і автоматизація  операцій по транспортуванню напівфабрикатів  і готової продукції на підприємствах  текстильної промисловості веде до значного зниження собівартості продукції, полегшення умов праці і підвищення культури праці, вивільнення робочої сили для використання її в сфері виробництва основної продукції. Вона дозволяє створювати напівавтоматичні і автоматичні поточні лінії на окремих ділянках в цехах ткацького виробництва. На ткацьких фабриках, де мають справу зі значними вантажами (снувальні валики, навої та ін.), механізація транспортних операцій виявляється дуже важливою.

Витрати по транспортним операціям можуть   досягти 20 – 25 % фонду заробітної     плати   основного   персоналу     фабрики. Тому   на   механізацію внутрішньо – фабричних транспортних та навантажувальних робіт необхідно приділяти велику увагу.

 

 

1. ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПЛАНУ ТКАЦТВА

 

Обраний технологічний  план ткацтва забезпечує випуск тканин високої якості з необхідними споживацькими властивостями при найбільш ефективному протіканні технологічних процесів. План ткацтва представляємо у вигляді схеми.


 


     


 
 

 

Рис. 1. Технологічний  план ткацтва

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

Проектування  підйомно-транспортних систем ткацького  виробництва ведуть на базі даних  про об’єм переробки ниток  фабрикою і маси ниток на пакуваннях, значення яких розраховані у курсовому проекті з дисципліни «Основи техніко-економічного проектування виробництва».

Маса основних і утокових ниток, які потрапляють на центральний склад за добу (розраховується окремо для основи і утоку), кг:

 

 

(2.1)


 

де   Вгод – годинний об’єм виробітки тканини, м/год.;

      Тд –  добовий фонд часу, год;

       Мнит – потреба у нитках основи і утоку на 100 м погонної довжини сурової тканини з відходами, кг.

 

 

 

 

 

Маса основних і утокових ниток  з врахуванням  відходів по всіх переходах ткацького виробництва, кг:

 

 

(2.2)


 

де  W – відсоток виходу напівфабрикатів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довжина тканини в рулоні Lтк.р, яка відправляється з фабрики, приймається від 1000 до 3000 м в залежності від поверхневої щільності тканини.

Маса рулона тканини, яка знята з верстата, кг:

 

 

(2.3)

 

 

де , - маса ниток основи і утоку в 100 м погонної довжини сурової тканини без врахування відходів, кг;

     – довжина тканини в рулоні, м.

Маса розбракованого рулону тканини, яка відправляється з фабрики:

 

 

(2.4)

 

 

де  – довжина  розбракованої тканини у рулоні, м.

Кількість рулонів не розбракованої тканини:

 

 

(2.5)

 

 

де  – маса основних і утокових ниток, які переробляються за добу, кг;

      – маса рулону нерозбракованої тканини, кг.

Приймаємо штук рулонів не розбракованої тканини.

Кількість рулонів розбракованої  тканини:

 

 

(2.6)

 

 

де  -  маса рулону розбракованої тканини, кг.

Приймаємо штук рулонів розбракованої тканини.

 

 

 

Таблиця 2.1

Середньодобовий об’єм переробки  пряжі

Технологічний процесс

Основа

Уток

Маса пряжі, яка поступає, кг

Відхо-

ди, %

Вихід напівфабрикату, %

Маса пряжі, яка виходить, кг

Маса пряжі, яка посту-пає, кг

Відходи, %

Вихід напівфабрика-

ту, %

Маса пряжі, яка вихо-дить, кг

Зберігання (центральний  склад)

1419,581

0

100

1419,581

1171,704

0

100

1171,704

Перемотування

1419,581

0,250

99,75

1416,032

1171,704

0,332

99,668

1167,814

Снування

1416,032

0,004

99,746

1415,975

-

-

-

-

Шліхтування

1415,975

0,251

99,496

1412,342

-

-

-

-

Пробирання

141,234

0,012

99,431

141,150

-

-

-

-

Прив’язування

1271,108

0,053

99,431

1270,354

-

-

-

-

Ткацтво

1411,504

0,069

99,20

1408,437

1167,814

0,026

99,642

1167,509

Облік і розбракування

1408,437

0

100

1408,437

1167,509

0

-

1167,509


 

 

Таблиця 2.2

Маса ниток на пакуваннях ткацького виробництва 
(з врахуванням спрягомих довжин)

Система ниток

Маса, кг

 

Пря-дильне паку-вання

Конічна бобина

Снува-льний валик

Ткаць-

кий 
навій

Тканина

Маса 100 пог. м

Дов-жина рулону, який знятий з верстату

Маса рулону, який знятий з верстату

Довжина рулону, який відп-равля- ється з фабрики

Маса рулону, який відправляє- ться з фаб-рики

Основа

0,067

1,980

375,406

222,664

9,816

       

Уток

0,059

2,500

-

-

8,102

180

32,575

2000

361,94


 

3. ВИЗНАЧЕННЯ  СКЛАДУ І РОЗМІРІВ ВАНТАЖОПОТОКІВ

 

Вантажопотік – це упорядкований і систематизований рух напівфабрикату по виробничім підрозділам ткацького виробництва або між ними.

Маса пакування з врахуванням  ваги намотувальної тари, кг:

 

 

(3.1)

 

 

 

 

 

 

 

де  – маса ниток на пакуванні з врахуванням спрягомої довжини, кг;

      – маса одиниці намотувальної тари, кг.

Кількість пакувань по всіх переходах  згідно технологічного плану:

 

 

(3.2)

 

 

 

 

 

 

 

Информация о работе Розробка комплексної механізації вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт ткацької фабрики потужністю 200-250 ткацьких