Розробка технології виготовлення жіночого пальто у спортивному стилі

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Ноября 2011 в 23:06, дипломная работа

Описание работы

Серед утилітарних речей, що складають матеріальне середовище життєдіяльності людини, костюм представляється найбільш складною й тонко організованою структурою. Він винятково багатофункціонален, завдяки чому знаходиться в тісному взаімозв’язку зі всіма предметними і непредметними елементами середовища життя людини і з самою людиною – його власником, і з суспільством – як продукт його культурних, соціальних економічних можливостей. Костюм динамічний, підвернений частим змінам форм, одною із причин яких являється мода.

Содержание

Вступ
1. Огляд девізу колекції «Натхнення осені», як джерела творчого процесу створення композиції костюму.
2. Характеристика елементів формоутворення костюму, на яких базується колекція.
3. Характеристика колекції, що розробляється.
3.1. Сучасні тенденції моди та відповідність до них моделей колекції.
3.2.
Характеристика матеріалів для виготовлення моделей.
3.3.
Композиційне рішення головного вбрання, взуття та аксесуарів колекції.
4.
Модельно-конструкторська документація моделі.
4.1.
Опис зовнішнього вигляду моделі.
4.2.
Характеристика системи конструювання деталей моделі.
4.3.
Розрахунок та побудова конструктивної основи для моделі.
4.4.
Моделювання деталей крою.
4.5.
Аналіз та усунення дефектів посадки моделі на фігурі.
5.
Технологічна обробка моделі.
5.1.
Вибір способів обробки моделі.
5.2.
Вибір обладнання для пошиття моделі.
5.3.
Розкрій деталей моделі.
5.4.
Ступінь готовності моделі до примірок.
6.
Економічна частина.
6.1.
Організація обслуговування населення.
6.2.
Види оплати праці.
6.3.
Розрахунок вартості послуги виготовлення моделі з матеріалів замовника.
6.4.
Розрахунок вартості виготовлення моделі з матеріалів підприємства.
Висновки
Література

Работа содержит 1 файл

пальто.docx

— 119.29 Кб (Скачать)

За почасової  форми заробітної плати оплата праці  робітників здійснюється за годинними (денними) тарифними ставками з урахуванням  відпрацьованого часу та рівня кваліфікації, що визначається тарифним розрядом.  

Почасова форма  заробітної плати застосовується тоді, коли недоцільно нормувати роботи (наприклад, операції контролю за якістю продукції) або вони взагалі не піддаються нормуванню, оскільки зміст і послідовність виробничих операцій часто змінюються (роботи з ремонту та налагодження устаткування тощо).  

В сучасних умовах нарахування зарплати за цією формою здійснюється як для адміністративного  – управлінського персоналу, так  і для робітників.  

1. Оплата для  керівників спеціалістів.  

Така оплата може здійснюватися за двома видами: згідно встановлених окладів і по контракту.  

На державних  підприємствах систему окладів встановлює відповідне міністерство; на підприємствах інших форм власності оклади встановлює власник майна.  

Для цієї категорії  працівників може бути встановлена: контрактна форма оплати праці –  індивідуальна і конфеденційна, розмір якої визначається на момент укладання контракту. Контракт, як правило носить строковий характер.  

Для цієї категорії  працівників можуть передбачатися  різноманітні оплати: за виконанням особливих замовлень, високий рівень рентабельності, скорочення витрат і т.д.  

Розмір доплат на державних підприємствах регламентується законом України та інструкціями відповідних міністерств, а на підприємствах інших форм власності розмір доплат та їх види встановлюються власником майна.  

2. Оплата для  робітників.  

На підприємствах побутового обслуговування можно ідентифікувати дві групи робітників.  

а) Це ті, які  виготовляють продукцію (кравці). Нарахування  зарплати за такою формою запроваджується  останнім часом на підприємствах різних форм власності і полягає в тому, що робітникам встановлюють середньо-оптимальний розмір зарплати незалежно від результатів роботи підприємства. На збільшення цієї зарплати можуть впливати різні фактори (якісні вироби, високопродуктивна робота).  

б) Друга група  – це ті, які займаються обслуговуванням (слюсарі, електрики, механіки). Заробітна  плата їм нараховується згідно кваліфікації, відпрацьованого часу та можливих доплат.  

Щоб підвищити стимулюючу роль форм оплати праці, використовують їх різновиди – системи заробітної плати. Різниця між ними полягає в способах обчислення заробітку і в рівнях залежності від кількісних і якісних результатів праці не тільки самого працівника, а й організації (фірми) в цілому (або її структурних підрозділів).  

Системами відрядної  форми оплати праці є:  

пряма відрядна, відрядна-преміальна, відрядно-прогресивна, непряма-відрядна, акордна, колективна (бригадна) відрядна; а почасової  – пряма почасова, почасова преміальна, колективна (бригадна) почасова.  

Основними умовами  застосування тієї чи іншої заробітної плати є рівень технічної озброєності виробництва, характер технологічного процесу та організації виробництва і праці, ступінь використання виробничих потужностей і устаткування, стан нормування праці тощо.  

6.3. Розрахунок  вартості послуги  

виготовлення  моделі з матеріалів замовника.  

Виробництво одягу  на підприємствах сфери побуту і послуг займає особливе місце в задоволенні потреб населення у швейних виробах.  

Особливостями діяльності підприємств сфери побуту і послуг є індивідуальна спрямованість, а так само можливість особистої участі замовника в процесі обслуговування.  

Звертання значної  частини населення до підприємства сфери побуту і послуг пояснюється визначеними перевагами виготовлення одягу по індивідуальним заказам перед іншими формами її придбання. Цими перевагами є можливість виготовлення одягу з урахуванням індивідуальних особливостей замовника і можливість замовлення одягу самих модних покроїв. Підприємства сфери побуту і послуг успішно виконують такі замовлення завдяки специфіці організації виробництва властивої тільки ним технології, сугубо індивідуальному характеру проектування і розкрою виробу.  

Діючі в нашій  країні швейні підприємства, призначені для виготовлення одягу по індивідуальних замовленнях, підрозділяються в залежності від категорій на ательє вищої, першої категорії і майстерні.  

Запропонована автором модель пальто виготовляється в ательє вищої ктегорії. Вартість пошиття виробу мінімальної складності та обробки ускладнюючих елементів  визначається згідно прейскуранту Б-01 (01-15). Сторінка 19 
 

ВИСНОВКИ  

В результаті проведеної роботи по виконанню дипломного проекту був проаналізований спортивний стиль в одязі та знайдено його з’язок з сучасними тенденціями моди. Була розроблена колекція моделей у спортивному стилі та модельно-конструкторська документація для однієї моделі, яка складається з жіночого пальто.  

В ході роботи було зроблено аналіз характеру елементів  формоутворення костюму, що є найбільш характерними для запропонованих моделей  колекції.  

Також було запропоновано  найбільш вдале композиційне рішення головного вбрання, взуття та аксесуарів колекції, за допомогою яких створюється певний образ людини.  

Під час роботи над дипломним проектом були поглибленні знання та навички з дисциплін «Композиційна організація форми», «Матеріалознавство», «Технологія швейних виробів», «Конструювання виробів», «Художнє моделювання виробів», «Економіка». Були отримані навики ескізування моделей, в яких втілився художній образ, створений уявою.  

Запропоновану колекцію моделей пальто у спортивному  стилі можуть надягти жінки з вузькими плечами, високого росту, з маленькою груддю, з довгою шиєю.  

Виготовлення  запропонованої моделі планується в  умовах експериментального виробництва, або для виготовлення одягу по індивідуальним замовленням. При незначних  змінах, чи корегуванні, доповненнях  технологічного процесу, кожна із запропонованих моделей може випускатися в умовах дрібносерійного чи масового виробництва.  
 
 
 
 
 
 
 

ЛІТЕРАТУРА  

1.  

Т.О. Буднік, Т.Т. Неклюдова «Дизайн костюму», Ростов-на-Дону, «Фенікс», 2000 р.  

2.  

Г.М. Гусейнов, В.В. Єрмілова «Композиція костюма», Москва, 2004 р.  

3.  

Ф.М. Пармон «Композиція  костюму», Москва, 1985 р.  

4.  

Т.В. Козлова  «Основи теорії проектування костюму», Москва, 1988 р.  

5.  

Т.В. Ніколаєва  «Тектоніка формоутворення костюму»; Київ, 2005 р.  

6.  

В.І. Сидоренко, Є.І. Рачицька «Моделювання та художнє  оформлення одягу», Ростов-на-Дону, «Фенікс», 2002 р.  

7.  

Н.П. Супрун, Л.В. Орленко, Є.П. Дрегуляс, Т.О. Волинець «Конфекціювання  матеріалів для одягу», Київ, 2005 р.  

8.  

Є.М. Мотузова, Н.С. Гончарук «Розробка конструкцій  виробів по моделям», Москва, 1975 р.  

9.  

С.М. Саламатова «Конструювання одягу», Москва, 1984 р.  

10.  

С.Б. Коблякова  «Конструювання одягу з сигментами САПР», Москва, 1984 р.  

11.  

Н.І. Гур’янова, В.Н. Зуйкова «Конструювання одягу», Москва, 1974 р.  

12.  

С.В. Куренова, Н.Ю. Савельєва «Конструювання одягу», Ростов-на-Дону, «Фенікс», 2004 р.  

13.  

Н.Є. Можчиль  «Закрійник жіночого одягу», Ростов-на-Дону, «Фенікс», 2001р.  

14.  

Г.П. Бескоровайна, С.Б. Коблякова «Конструювання жіночого пальта на фігурі різної статури», 1990 р.  

15.  

А.В. Бланк, З.М. Фоміна «Конструювання і конструктивне  модулювання жіночого одягу», 1990 р.  

16.  

А.Д. Агошков, М.М. Петрик, І.А. Кисленко «Конструювання верхнього жіночого одягу», Київ, 2007 р.  

17.  

«Довідник з  підготовки і розкрою матеріалів при виготовленні одягу», Москва, 1980 р.  

18.  

В.В. Ісаєв «Обладнання  швацьких виробництв», Москва, 1989 р.  

19.  

Л.Б. Рейбарх  і др. «Обладнання швацького виробництва», Москва, «Легпроміздат», 1988 р.  

20.  

Довідник «Швацьке виробництво підприємств побутового обслуговування», Москва, 1988 р.  

21.  

Є.П. Туринська, Н.Н. Алькеніна «Повузлова обробка  верхнього жіночого одягу, Київ, 1989 р.  

22.  

А.І. Назарова «Технологія  швацьких виробів по індивідуальним замовленням», 1986 р.  

23.  

І.С. Зак і  др. «Промислова технологія одягу», Довідник, Москва, «Легпромпобутіздат», 1988 р.  

24.  

А.Д. Першина, С.В. Петрова «Технологія швацького  виробництва», Москва, «Легпромпобутіздат», 1991 р.  

25.  

М.А. Силаєва  «Пошив виробів по індивідуальним замовленням», Москва, 2004 р.  

26.  

Є.К, Амброва, А.Т. Труханова «Технологія швацького  виробництва», Москва, «Академія», 2004 р.  

27.  

Журнал «Ательє», 2006-2007 рр.  

28.  

Журнал «Легка промисловість», 2006-2007 р.  

29.  

Журнал «Швацька промисловість», 2006-2007 р.  

30.  

Журнал «Текстильна  промисловість», 2006-2007 р.

Информация о работе Розробка технології виготовлення жіночого пальто у спортивному стилі