Функціональна організація приміщень вестибюльної групи

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2013 в 19:15, курсовая работа

Описание работы

Метою даної роботи є вивчити особливості функціональної організації приміщень вестибюльної групи в готелі «Турист», а також запропонувати шляхи її вдосконалення. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати ряд завдань, серед яких: вивчити теоретичні аспекти функціональної організації приміщень вестибюльної групи; розглянути планування приміщень вестибюльної групи готелю; проаналізувати обладнання приміщень вестибюльної групи у готелях;
вивчити служби обслуговування приміщень вестибюльної групи; проаналізувати функціональну організацію приміщень вестибюльної групи готелю «Турист»; запропонувати шляхи удосконалення функціональної організації приміщень вестибюльної групи готелю «Турист».

Содержание

ВСТУП…………………………………………………………………….............3
РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти функціональної організації приміщень
вестибюльної групи...........................................................................5
1.1 Планування приміщень вестибюльної групи готельних підприємств…….5
1.2 Обладнання приміщень вестибюльної групи у готелях……………………9
1.3 Служба обслуговування приміщень вестибюльної групи………………...11
РОЗДІЛ ІІ. Аналіз функціональної організації приміщень вестибюльної
групи готелю «Турист»………………………………………….18
2.1. Організаційно-правова форма готелю «Турист» …………………….…...20
2.2. Організаційна структура готелю «Турист»…………..……………………22
2.3. Характеристика основних служб готельного підприємства «Турист»….23
2.4. Дослідження основних економічних показників діяльності готелю «Турист»……………………………………………………………………………...27
2.5 Дослідження функціональної організації приміщень вестибюльної групи в готелі «Турист»…………………………………………………………………..34
РОЗДІЛ ІІІ. Удосконалення функціональної організації приміщень
вестибюльної групи готелю «Турист»………………………..38
3.1. Шляхи удосконалення процесу обслуговування в готельному підприємстві……………………………………………………………………....................38
3.2. Пропозиції щодо удосконалення готельного підприємства…….………..40

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………43
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………

Работа содержит 1 файл

ГРС-2-4.doc

— 1.81 Мб (Скачать)

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

Факультет ГРТБ

Кафедра  туристичного та готельного бізнесу

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Організація готельного господарства”

на тему

„Функціональна організація приміщень вестибюльної групи”

 

 

 

 

 

Виконала:

студентка 2 курсу

групи ГРС-2-4

Шабліовська Юлія Володимирівна

Науковий  керівник:

доцент, кандидат географічних наук

Сологуб Юрій Іванович

 

 

 

 

КИЇВ–НУХТ–2012

 

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………….............3         

РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти функціональної організації приміщень 

                    вестибюльної групи...........................................................................5

1.1 Планування приміщень вестибюльної  групи готельних підприємств…….5

1.2 Обладнання приміщень вестибюльної  групи у готелях……………………9

1.3 Служба обслуговування приміщень вестибюльної групи………………...11

РОЗДІЛ ІІ. Аналіз функціональної організації приміщень вестибюльної

                     групи готелю «Турист»………………………………………….18

2.1. Організаційно-правова форма  готелю «Турист» …………………….…...20

2.2. Організаційна структура готелю  «Турист»…………..……………………22

2.3. Характеристика основних служб  готельного підприємства «Турист»….23

2.4. Дослідження основних економічних  показників діяльності готелю «Турист»……………………………………………………………………………...27

2.5 Дослідження функціональної  організації приміщень вестибюльної  групи в готелі «Турист»…………………………………………………………………..34

РОЗДІЛ ІІІ. Удосконалення функціональної організації приміщень 

                       вестибюльної групи готелю «Турист»………………………..38

3.1. Шляхи удосконалення процесу  обслуговування в готельному  підприємстві……………………………………………………………………....................38

3.2. Пропозиції щодо удосконалення готельного підприємства…….………..40

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………….........47

ДОДАТКИ

ВСТУП

У забезпеченні технологічного процесу  обслуговування приміщення вестибюльної групи є основними. Вони розташовані  на першому поверсі й просторово та функціонально пов'язані з головним входом.

Приміщення виконують важливу  функцію: тут відбувається рух гостей, відвідувачів готелю, багажу, організовується  прийом і поселення гостей, їхнє торгове, побутове, екскурсійне обслуговування, надаються послуги зв'язку (телефон, пошта, телеграф), банківські послуги та ін. Структуру організації приміщень цієї категорії визначають розмірами, типом і категорією готельного закладу. Типова структура приміщень вестибюльної групи — зона вільного доступу, зона рецепції, відпочинку, торгова зала, зона зберігання одягу, багажу та ін.

У планувальній та функціональній організації готелю приміщення вестибюльної групи розташовані на першому поверсі й прилягають безпосередньо до головного входу. Ці приміщення — основні в організації готелю, презентують його, формують перші візуальні враження клієнтів про заклад розміщення. Тому під час проектування готелів плануванню вестибюля, розміщенню в ньому обладнання й організації служб, художньо-естетичному оформленню необхідно надавати особливої уваги.

Актуальність. Вивчення вестибюльної групи приміщень в готелі є необхідною умовою успішної роботи будь-якого готелю. Адже від того, яке враження складеться у клієнта в момент відвідування саме цієї частини готелю залежить чи залишиться тут клієнт, чи повернеться знову. Тому вестибюльній групі приміщень необхідно приділити особливу увагу.

Метою даної  роботи є вивчити особливості функціональної організації приміщень вестибюльної групи в готелі «Турист», а також запропонувати шляхи її вдосконалення.

Для досягнення поставленої  мети необхідно виконати ряд завдань, серед яких:

  • вивчити теоретичні аспекти функціональної організації приміщень вестибюльної групи;
  • розглянути планування приміщень вестибюльної групи готелю;
  • проаналізувати обладнання приміщень вестибюльної групи у готелях;
  • вивчити служби обслуговування приміщень вестибюльної групи; 
  • проаналізувати функціональну організацію приміщень вестибюльної групи готелю «Турист»;
  • запропонувати шляхи удосконалення функціональної організації приміщень вестибюльної групи готелю «Турист».

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти функціональної організації приміщень вестибюльної групи.

Об'єктом дослідження є функціональна організація приміщень вестибюльної групи готелю «Турист».

Теоретичною й методологічною основою курсової роботи послужили положення, викладені в роботах вітчизняних і закордонних авторів по досліджуваної проблематики.

Серед авторів, які займалися  розробкою цієї проблеми, можна відмітити таких, як А. І. Анчишкін, Д. И. Кокурин,  Й. О. Шумпетер, К. А. Оппенлендер, М. С. Делягін, Н. Г. Кондратьєв, П. Ф. Друкеа, Ю. В. Яковець.

Практичне значення курсової роботи полягає в тому, що результати проведеного дослідження можуть бути використані для удосконалення  функціональної організації приміщень вестибюльної групи готелю «Турист».

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти функціональної організації  приміщень вестибюльної групи

1.1 Планування  приміщень вестибюльної групи готелю

Особливу увагу надають проектуванню вестибюльної зони в готельних підприємствах, також продумують, як краще розмістити обладнання в цій зоні і все стильно та практично оформити.

У вестибюлі є основні  приміщення, призначені для обслуговування гостей. Тут відбувається організація основного технологічного процесу — переміщення гостей, відвідувачів, багажу й організація прийому, торгове, побутове, екскурсійне обслуговування, надання банківських послуг, поштового, телефонного зв'язку, відпочинок, очікування під час оформлення документів тощо [5, 78].

Поліфункціональність приміщень вестибюльної групи спричиняє необхідність організації різних діючих зон: відкритого простору; вестибюля; роботи; торгової зони; обслуговування; відпочинку (очікування).

Розміщення та взаємозв'язок функціональних зон вестибюля вимагає різних типів планування приміщень. Структуру та розміри функціональних зон визначають рівнем комфорту, місткості, спеціалізації закладу розміщення. За сучасними нормами, в структурі приміщень приймально-вестибюльної групи необхідно передбачити медпункт та ізолятор. Площа вестибюля, згідно зі сучасними стандартами, наприклад, у туристичних готелях, повинна становити 0,8—0,9 м2 на місце, площа приміщень прийому гостей у готелях високого рівня комфорту — 55—70 м2.

Існує централізоване розташування приміщень  вестибюльної групи — у споруді закладу (таке планування типове для більшості готельних підприємств), а також осібне (його насамперед використовують у закладах санаторно-курортного профілю, менше — в інших закладах розміщення павільйонної забудови). Вхід у вестибюль проектують у центральній частині за периметром вестибюля. У такому плануванні вестибюль візуально сприймається в реальних розмірах і сприяє швидкій орієнтації в його структурі. Найбільша площа у вестибюлі належить відкритій зоні активного пересування та відпочинку гостей, яка повинна забезпечувати безперешкодне переміщення та вільний доступ до інших кімнат своєї групи.

Найінтенсивніший рух гостей у  відкритій зоні вестибюля здійснюють через її центральну частину між  зонами входу (виходу) в готель і  зоною вертикальних комунікацій (хол сходової та ліфтової зони). Безперешкодне переміщення гостей від головного входу до ліфта і сходів передбачає їхнє протилежне або кутове розміщення. Наприклад, протилежне розміщення входу та вертикальних комунікацій характерне для готелю "Либідь" (Київ), "Гранд-Готель" (Львів); ці зони розташовані під кутом у готелях "Дніпро" і "Русь" (Київ) [7, 43].

Зона рецепції у вестибюлі виконана у формі стійки, за нею — робоче місце чергового адміністратора, який обліковує зайняті номери, попередні замовлення; касир — забезпечує розрахунок клієнтів за послуги; портьє — обліковує ключі, видає кореспонденцію та ін. Одночасно персонал рецепції контролює рух гостей, відвідувачів і працівників готелю. Сучасний технологічний процес прийому та поселення гостей у вестибюлі повинен бути оптимальним для забезпечення комфорту гостей, тому рецепція розташована в проміжній частині, гості рухаються від головного входу до рецепції й далі — до сходової зони чи ліфта. Цей шлях має бути найкоротшим, не перетинатись і не бути зворотним. Рецепція також забезпечує високу візуальну оглядовість входу й інших функціональних зон вестибюля.

 Розташування рецепції в  системі "головний вхід —  рецепція — вертикальні комунікації" може бути:

  • одностороннім (зі сторони головного входу);
  • двостороннім (із боку вертикальних комунікацій);
  • тристороннім (між головним входом і вертикальними комунікаціями). Останній варіант найраціональніший у забезпеченні комфортного обслуговування гостей.

Планувальну організацію  вертикальних комунікацій у готелях, кількість ліфтів, сходових холів, їх розміри визначають рівнем комфорту, кількістю поверхів і місць. Ліфти та сходові холи можуть розміщуватись суміщено або роздільно.

Необхідний компонент у функціональній структурі вестибюля — зона відпочинку (очікування). Вона забезпечує короткотермінове перебування гостей до поселення, від'їзду або в процесі проживання, тут можуть відбуватись зустрічі гостей і відвідувачів готелю. Зона повинна мати м'які меблі, журнальний столик, рекламні матеріали готелю.

Під час планування зони відпочинку необхідно зауважувати низку важливих чинників: у рекреаційній зоні не повинні перетинатись людські потоки, вона розташована вздовж зовнішньої стіни біля вікон, що забезпечує високу сонячну інсоляцію й оглядовість території, прилеглої до споруди готелю; зона відпочинку має розташовуватись поряд з рецепцією.

Готелі високого рівня комфорту та значної місткості передбачають у структурі приміщень вестибюльної групи бюро обслуговування (сервіс-бюро). Його функції пов'язані з наданням різної інформації, організації екскурсій, замовлення місць у закладах культурно-розважального профілю, транспорті та ін. Планувальна організація цієї ланки залежить від розміщення рецепції та форми організації технологічного процесу, прийнятої у готелі. За роздільної форми організації технологічного процесу бюро обслуговування функціонує в окремій зоні на першому або другому поверсі, а за організації єдиного технологічного процесу — безпосередньо біля рецепції. До планувальної структури приміщень бюро обслуговування інколи вводять транспортні служби — трансагентство або транспортне бюро, у курортних готелях виокремлюють приміщення транспортних кас [3, 112].

До вестибюльної групи  приміщень належать: торгові пункти; пункти поштового та телефонно-телеграфного зв'язку; гардероб; перукарня; бар; камера зберігання; приміщення для швейцарів і носіїв багажу. Поширене також обладнання кіосків продажу преси, листівок і дрібних дорожніх речей, ювелірних виробів, косметики тощо. Торгова зона найчастіше розміщена навпроти зони відпочинку та поблизу сходово-ліфтових комунікацій. Торгові підприємства суттєво впливають на інтер'єр вестибюля, і це зумовлює необхідність якісного їхнього оформлення.

Готелі значної місткості  мають у вестибюлі перукарню, зорієнтовані на обслуговування гостей і відвідувачів готелю. Вхід до перукарні обладнаний у вестибюлі готелю. Водночас у перукарнях, зорієнтованих на прийом відвідувачів, доцільне обладнання входу ззовні. У сучасних комфортабельних готелях у вестибюлі часто обладнано салон краси.

Відповідно до розташування функціональних зон вестибюля стосовно зони найінтенсивнішого переміщення  гостей планувальна організація  приміщень вестибюльної групи може бути фронтальною, повздовжньою та концентричною.

 За фронтального  планування вестибюля функціональна зона розташована відносно головного входу односторонньо в протилежному напрямку. Вертикальні комунікації розміщені найближче до входу, але видовжене розташування приміщень вестибюльної групи погіршує орієнтацію гостей, хоча й скорочує ймовірність перехрещування людських потоків. Таке планування притаманне більшості готелів, передусім значних розмірів.

Повздовжнє планування характерне двостороннім розміщенням  функціональних зон відносно головного входу та значною віддаленістю вертикальних комунікацій. За такого планування перехрещування людських потоків незначне. Крім цього, забезпечена достатня візуальна орієнтація гостей. Прямокутна конфігурація вестибюля зумовлює протяжне (вздовж витягнутої сторони прямокутника) розташування функціональних зон. За повздовжнього планування виникає ефект високої зімкнутості й обмеження вільної зони. Його застосовують менше, порівняно з фронтальним і концентричним  [2, 43].

Информация о работе Функціональна організація приміщень вестибюльної групи