Әлеуметтік жұмыстағы қауымдастықпен байланыс технологиялары

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Мая 2012 в 12:56, курсовая работа

Описание работы

Жұртшылықпен байланыстардың пайда болуының алғышарттары бұл ғылыми бiлiмнiң облысы және практикалық тәжiриб.
Жұртшылықпен байланыс: мән және пәндік мазмұн.
Зат, есептер және қоғамдық қатынастармен басқаруды курстiң жүйес.

Работа содержит 1 файл

Презентация13.ppt

— 699.50 Кб (Скачать)

Әлеуметтік жұмыстағы  қауымдастықпен байланыс технологиялары

Пәндік сұрақтар:

 

1.  Жұртшылықпен байланыстардың  пайда болуының алғышарттары  бұл ғылыми бiлiмнiң облысы және  практикалық тәжiрибе

 

2.  Жұртшылықпен байланыс:  мән және пәндік мазмұн

 

3. Зат, есептер және  қоғамдық қатынастармен басқаруды  курстiң жүйесi

 

Пайдаланылған әдебиеттер

 

 

 • Алешина И. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров.- М., 1997.
 • Благоразумный А.А., Коробов В.Б. Организация общественных связей ОВД. - М., 2003.
 • Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? - М., «Новости» 1990.
 • Викентьев И.Л. Приемы рекламы и  Public Relations.- М., «Триз-шанс», 1995.
 • Качество и результативность в связях с общественностью.- М.,2000.
 • Настольная энциклопедия Public Relations / Д. И. Игнатьев, А. В. Бекетов, Ф. В. Сарокваша. - М., 2002.
 • Паблик рилейшнз и общественное мнение: учеб. пособие для вузов / Л. Н. Федотова. - М.; СПб., 2003.
 • Политические технологии: ПР и реклама: учеб. пособие / Т. Э. Гринберг. - М., 2005.
 • Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз - М.: 1998.

1.1. Предмет и объект  изучения ПР

 

Пр-дың зерттеуiн объект - қоғамның коммуникатив ұйымы.

 

 

Пр бiреу құрылыммен  және оның қоғамының аралығында  позитивтi қатынастарды тиiстi реттеуде  оңайлатуға мүмкiндiк берген коммуникатив  процесстерiнiң элементтерi үйренедi.

Пр жұртшылық пiкiрiмен  басқару туралы ғылым ретiнде  қарастырды мүмкiн.

 

Пр пәндiк облыс - қоғамдық  коммуникация.

Қоғамдық коммуникация  бұл Пр пәндiк облыс

 

үйреншiктi коммуникация

 

Жаппай коммуникация

 

Қоғамдық коммуникация

 

 

Тақырыптың шектелмегендiгi

 

 

Мәлiметтiң объектiне қатысы бар

 

 

Монологиялық

 

 

 

Диалогиялық

 

Массмедиа қолдану технологиялар

Коммуникация деген не?

 

Коммуникация - бұл аралық  мәлiметтiң нысананын көздейтiн  берiлуi екi немесе субъекттермен  көп көмегiмен:

1 ) (ауызша және жазбаша  сөз) ауызша нышандар; 

2 ) (дауыс, мимико,  ымдар, жанасу, киiм және әшекей,  иiстендi, түс) ауызша емес нышандар;

3 ) басқа таңбалау  жүйелерi. 

 

Коммуникацияның мақсаты - нақты әсер көрсетсiн және  әсерге түрткi болу.

 

Коммуникатив процессiнiң  үлгiсi

1.2. Прдың пайда болуының  алғышарттары

 

Public relations  терминiнiң  аудармасы кең таралған - жұртшылықпен  байланыс. Дәл аудармадан астам  - қоғаммен отношения/взаимоотношения.

 

Қоғам - бұл нақтылы моментiне  алдында оның шешiмiнiң жолын iздесу  үшiн ортақ мәселе тұрған барлық  сол бiрiктiретiн белсендi әлеуметтiк  бiлiм.

 

Қоғам - бұл ұйыммен оған  топыр ұйымның iшi немесе тыс қалай  болғанда да әрекеттеседi.

 

Байланыс - кеңiстiкте (немесе ) және уақытында айырық құбылыстардың  болуды өзара келiсiлгендiгiн күй.

«Паблик Рилейшнз» ұғымы 
«Жұртшылықпен байланыс»

 

қоғамның қатынасы бағалайтын  менеджменттiң функциясы әсерлер  қоғамның түсiнуi жаулап алу және  қабылданған ол болу үшiн сол  үшiн саясатты келтiредi және қоғамның  мүдделерiмен сәйкес адамның әсерi немесе ұйым жоспарлап бағдарлама  өмiрге асырады

 

1

 

шындыққа және толық  хабарлы болу негiзделген түсiнiсу  арқылы гармонияның табысының  көркемөнер және ғылымы.

 

 

2

«Паблик Рилейшнз ұғымы» 
«Жұртшылықпен байланыс»

 

социум да, ұйымдар да  көркемөнер және әлеуметтiк ғылым, мүмкiндiк беретiн тенденцияны  талдансын, олардың зардабы болжасын, ұйымдардың басқаруын кеңес берiлсiн  және мүдделерге қызмет көрсететiн iс-қимыл бағдарламасы өмiрге жоспарлалатын  алдын ала өмiрге келтiру

 

3

 

тең құқықты ақпараттық  өзара әрекеттесудi қамтамасыз ету  бойынша жоспарлы үнемi iске асатын  қызмет және ұйыммен және оның  қоғамының аралығында бұл түсiнiсулер  арқылы

 

4

 

5

 

барлық формалардағыны  жоспарлалатын коммуникациялар, тыс  және iшiнде, түсiнiсудi табыс бағытталған  ерекше мақсаттардың iске асыруы  үшiн ұйыммен және оның қоғамының  аралығында

Прдың негiзгi сызықтары(анықтаулардан):

 

 • (1 ) әдеп нормаларында тұрақтанады;
 • (2 ) ұйымның басқару құралдарымен болып табылады;
 • қатынас бойынша топырлар (2 ) бiр-бiрiне мiнез-құлыққа ықпалы тюға шақырған;
 • (3 ) (Прдың жоспарлауына зерттеулерiнен - бағдарлама) қолдану әр түрлi қабылдаулар ойлайды;
 • қоғамменғана емес, қоғамның коммуникатив ұйымының есебi негiзiнен шешедi де ұйымның қатынастарының тұрғыларын қамтиды. (3 );
 • келiсiмiмен байланған және (3 ) абыроймен;

Прдың негiзгi сызықтары(анықтаулардан):

 

 • (бағдарлама ) науқандар сияқты ұйымдасады және (4 ) үнемi iске асады;
 • ұйымның қызметiнiң түсiнiктiлiгi басқалар үшiн кепiлдiк берiлiп және ұйыммен және оның (4 ) қоғамының аралығында түсiнiсу қамтамасыз етуге шақырған;
 • мысалы, негативтi қатынастың өзгерiсiнiң нақты мақсаттарының табысына позитивтiге бағытталған ) (5 );
 • қойылған (5 ) мақсаттардың негiзiнде басқарудың қолданылатын әдiстерiн оған;
 • алған нәтижелердiң бағасы болуы мүмкiн, яғни (5 ) (Прдың iске асырудың дәрежесiнiң тексеруi үшiн керек болса - науқан маркетинг зерттеулерiнiң әдiстерiмен пайдалануға болады) заттық сипаттың Пр-ы.

 

 

 

Пр дің қызметтеріндегі  негiзгi бағыттар 

 

 • мемлекеттiк ұйымдар және (public affairs ) мекемелермен жұмыс;
 • бiрлескен (corporate affairs ) имиджбен басқару;
 • (image making ) адамның қолайлы түрiнiң жасауы;
 • (media relations ) БАҚпен қатынастарының құрастыруы;
 • кадрлардың бекiтуi, (employee communications ) қызыметшiсi бар жақсы қатынастардың жасауы;
 • (public involvement ) қоғамдық сараптама;
 • арақатынастар (investor relations ) инвесторлармен;
 • (жарыстар, чемпионаттар) мобилизациялық (special events ) презентация шараларының өткiзуi;
 • (crisis management ) дағдарыстық ахуалдармен басқару;
 • (massage management ) қатынастар және тағы басқалар дәрiсхананы бiрдей қабылдауды процесспен басқару.
 • Жұртшылықпен байланыс:  
  мән және пәндiк мазмұны

 

Паблик Рилейшнз - бұл ерекше  басқару функциясы:

 • ұйыммен және оның қоғамының аралығында қарым-қатынас, түсiнiсу және iстестiктiң анықтауға және сүйемелдеуiне мүмкiндiк туғызады;
 • әр түрлi мәселелер және есептердiң шешiмiне мүмкiндiк туғызады;
 • ұйымының басқаруына жұртшылық пiкiрi туралы болып және дер кез оған сезiнуге көмектеседi;
 • серiктестiктiң басқармасының басты мiндетiнде анықтап назар аударады - қоғамның мудде үшiн қызмет ету;
 • басқаруға кез келген өзгерiстерге әзiр болып және олар амалдарынша өте тиiмдi қолдануға көмектеседi, жағымсыз тенденциялармен жұптасуға қауiп-қатер туралы "ерте хабарлауды жүйе" рөл орындай көмектеседi;
 • зерттеудi пайдаланады және қызмет ашық, негiзделген әдеп нормасы, қарым-қатынасқа негiзгi құралдар ретiнде.

ПР, маркетинг және жарнама

 

маркетинг (market ағылшынша - нарық) - тауарлар, қызметтер, бағалы қағаздардың  нарығының саласындағы тауар  өткiзудi ынталандыру, дамыту және  айырбастың үдеуi, атымен жақсы  қажеттiлiктi қанағаттандыру және  пайда табу мақсат iске асатын  қызмет. Маркетинг нарықтың талаптарына  өндiрiс ыңғайлы болуға шақырған.

 

Жарнама - жарнама берушi мақсатпен  топырларға олардың керегiне түрткi болуға бағытталған экспрессиялық - суггестив жолдаулары көздiң  нүктесiмен таңдауға және қаракетке  алабында информациялық - бейнелi жасалып  таралатын жаппай коммуникацияның  тармағы.

Пр, насихаттау және паблисити

 

Насихаттау - саяси, философиялық, ғылыми, көркем тағы басқалар  қоғамдық санаға көзқарастар  және олардың енгiзуiнiң мақсаты  бар идеялары және жаппай практикалық  тәжiрибенi активизацияның таратуы.

                       – мақсаты бар идеялар тарату қандай болмасын жақтаушылар алу.

 

Паблисити - 1 ) данқтылық, (фирма, кәсiпорын) мәлiмдiлiк; 2 ) сұраныстың  үлкеюiнiң мақсаты бар тұтынушыларының  тауарларына және қызметтiң насихаттау, әсерi жарнама арқылы, жеңiлдiктi бағалар  бойынша БАҚқа жариялаулар және  берiлулерi, үлгiлердiң сатуы, сувенирлер, басқа ұқсас әдiстер және сұраныстың  ынталандыруының құралдарының таратуы.

Пр мақсаттары

 

 

 • ортақ ұсыныстар немесе ортақ мүдделердiң анықталуы және шындыққа, бiлiм және толық хабарлы болу негiзделген түсiнiсудi табыс үшiн екi жақты қарым-қатынастың анықтауы;

 

 • нақтылы әсерлердiң iске асыруына мақсаттық топтарының ниетi..

Жүрiс-тұрыс процесс

Құрайтын Пр-лар

 

PRның кәдiмгi қызметi  бiр-бiрiмен жиiрек сабақтас төрт  әр түрлi тұрады, бiрақ:

 • талдау, зерттеу және есептiң қойылуы;
 • бағдарлама әзiрлеу және смета;
 • қарым-қатынас және бағдарламаның жүзеге асыруы;
 • iстеп бiтiру нәтижелердiң зерттеуi, олардың бағасы.

 

Бұл бөлiктер сонымен  бiрге (RACE ағылшынша) рейс жүйелердi деп атайды:

 • (Research ) зерттеу;
 • (Action ) әсер;
 • (Communication ) қарым-қатынас;
 • (Evaluation ) баға.

Назар аударғандарыңызға

рахмет!!!!


Информация о работе Әлеуметтік жұмыстағы қауымдастықпен байланыс технологиялары