інтер'єрні рішення у підприємствах готельного господарства

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2013 в 13:10, курсовая работа

Описание работы

Інтер'єр впливає на ваш настрій і на ваше життя в цілому. Інтер'єр може радувати або дратувати, заспокоювати або нервувати. Специфіка готельних комплексів полягає в різноманітті функцій цих об'єктів. Це одночасно і житлові, і громадські споруди, що зумовлює особливості формування інтер'єрів.
Інтер'єр готельних комплексів - це організація внутрішнього простору споруди, що є зорово обмеженим, штучно створеним середовищем, яке забезпечує нормальні умови проживання.

Работа содержит 1 файл

Інтерєрні рішення у підприємствах готельного господарства.doc

— 151.00 Кб (Скачать)

Тема: ”Інтер¢єрні рішення у підприємствах готельного господарства”

 

 

 

1.1 Поняття інтер’єру та принципи його формування

Інтер'єр впливає на ваш настрій і на ваше життя в цілому. Інтер'єр може радувати або дратувати, заспокоювати або нервувати. Специфіка готельних комплексів полягає в різноманітті функцій цих об'єктів. Це одночасно і житлові, і громадські споруди, що зумовлює особливості формування інтер'єрів.

Інтер'єр готельних комплексів - це організація внутрішнього простору споруди, що є зорово обмеженим, штучно створеним середовищем, яке забезпечує нормальні умови проживання.

Загальний комфорт внутрішнього простору готельного комплексу є інтегральним поняттям. Воно включає екологічний, функціональний і естетичний комфорт  середовища будь-якого приміщення готельного комплексу.

Екологічний комфорт створюється  оптимальним для організму людини поєднанням температури, вологості, швидкості  руху повітря і дії променистого тепла. Наприклад, у стані спокою або при виконанні легкої фізичної роботи температура взимку не повинна перевищувати 18-22°С, а влітку 23-25°С; швидкість руху повітря взимку повинна складати 0,15, а влітку 0,2-0,4 м/с; відносна вологість - 40-60%.

Важливим компонентом мікроклімату будь-якого приміщення є інсоляція (опромінювання приміщень сонячними променями). Тривалість інсоляції для багатьох приміщень готельних комплексів відповідно до санітарних норм і правил повинна складати не менше трьох годин на день. У приміщеннях готельних комплексів, де проживаючі проводять велику частину доби, завжди має бути чисте і свіже повітря і нормальний шумовий режим.

Функціональний комфорт визначає зручність експлуатації будь-якого  приміщення. Він забезпечує захист від оточення, безпеку і здійснення всіх функціональних процесів життєдіяльності людини: сон, харчування, відпочинок,, особиста гігієна, розваги, ділові контакти тощо. Розділення всіх процесів життєдіяльності людини в приміщеннях здійснюється прийомами функціонального зонування як загального простору готельного комплексу з виділенням функціональних приміщень, так і мікрозонуванням.

Мікрозонування здійснюється також  за допомогою раціонального вибору устаткування і його оптимального розміщення в будь-якому інтер'єрі.

Естетичний комфорт зумовлює позитивний емоційний настрій людини. Це забезпечується завдяки об'єднанню всіх елементів інтер'єру в єдине для сприйнятгя ціле. Естетичний комфорт інтер'єру залежить, у першу чергу, від гармонійності наочно-просторового оточення, від того, наскільки досягнута цілісність і узгодженість його елементів.

Естетична організація середовища, або досягнення краси інтер'єру, включає безліч різноманітних завдань. Головні з них - це композиція простору, колірна гама і оздоблення поверхонь, дизайн устаткування і меблів, рішення  декоративних деталей, освітлення, озеленення тощо.

 

2.3 Дослідження меблювання та кольорове рішення підприємства

Специфіка функціонування готельно-оздоровчого комплексу „Камелот” і контингент його клієнтури в основному зумовлюють архітектурно-художню композицію його інтер'єру, які вирішуються ще в процесі проектування і будівництва.

Побудову композиції готельно-оздоровчого комплексу „Камелот” починають схемою інтер'єру всієї споруди з виділенням основних великих груп приміщень - громадських і житлових. Значущість і розвиток тієї або іншої групи повинні визначити прийоми колірних рішень і характер оздоблення. Продумується вибір основних декоративних прийомів і засобів, розподіл декоративно-художніх елементів, система освітлення і особливості оздоблення крупних або багатофункціональних приміщень. Перше враження на клієнтуру готельного комплексу справляє вестибюль. Саме тому його оздоблення і устаткування меблями та інвентарем є вирішальним чинником у художній якості всього інтер'єру.

У багатоповерховій споруді готельного комплексу питання побудови схеми світлової і колірної композиції інтер'єру розв'язується особливим чином. У першу чергу визначаються основні вузлові елементи по поверхах і по вертикалі. Це стосується, як правило, поверхових холів, вестибюлів, віталень, які своїм оздобленням, кольором і устаткуванням визначають композицію поверху по горизонталі. Оскільки номери в готельних комплексах - приміщення ізольовані, їх фарбування може бути різним.

В умовах простих площинних з'єднань сучасних архітектурних конструкцій, коли відсутні пластичні форми декору, меблі є основою, яка вносить у композицію простору світлотінь, об'єм І масу. Правильний розподіл предметів меблів забезпечує рівновагу композиції, її статичність і цілісність.

Головна мета оформлення інтер'єру  готельно-оздоровчого комплексу „Камелот” - забезпечити функціональність меблювання, безпосередньо пов'язаного із зручністю і художньою якістю інтер'єру, комфортабельністю приміщень. Функціональні вимоги визначаються призначенням приміщень і тими процесами, які в них відбуваються. Залежно від цього підбирають тип меблів і прийоми їх розміщення.

Розміри та габарити людського тіла в різних його положеннях у спокійному стані та в русі (згідно антропометрії) - є основою для встановлення нормативів меблів та їх розміщення. Нормами регламентуються також площа приміщень і розстановка меблів. Вони є підставою для проектування і облаштування коридорів, сходів, вбиралень тощо.

Площі приміщень у готельно-оздоровчого комплексу „Камелот” різні за величиною: великі зали громадського призначення, ізольовані або безпосередньо пов'язані один з одним, - вестибюлі, холи, бюро обслуговування, їдальні, зали ресторанів і кафе, концертні та танцювальні зали та інші; малі приміщення індивідуального користування - в першу чергу номери, які є основними по значущості та кількості, а також різні приміщення службового й обслуговуючого призначення, зокрема кабінети адміністрації готельного комплексу, кімнати обслуговуючого персоналу, коридори, сходи, проходи тощо.

Продумана і зручна розстановка  устаткування, меблів, інвентарю - це перш за все скорочення відстаней для проходу від одного предмета до іншого і раціональна послідовність розташування предметів (або груп предметів).

У вестибюлях, бюро обслуговування та інших приміщеннях готельно-оздоровчого комплексу „Камелот”, що виконують не одну, а декілька функцій, меблювання відповідно включає предмети різного призначення, що розподіляються по зонах. Така розстановка створює, ілюзію розкритого простору і застосовується для всіх приміщень цього типу. Групи меблів можуть бути поставлені біля стін або по центру залів симетрично або довільно, але завжди повинні відповідати певному ритму і рівновазі. Рівновага може бути підтримана кольором, зіставленням вертикальних і горизонтальних об'ємів або зіставленням одного великого об'єму та декількох маленьких, або іншими прийомами, але її треба неодмінно домогтися, інакше композиція сприйматиметься незавершеною і неспокійною. У будь-якому випадку важливо знайти типи меблів, найбільш відповідних конкретному приміщенню. При виборі форми предметів устаткування і елементів оздоблення треба враховувати час і мету перебування клієнтури в певних приміщеннях. При тривалому перебуванні гостей навіть незалежно від їх бажання в них прокидається увага до того, що їх оточує, бажання придивитися, зручніше розташуватися, спокійно посидіти тощо.

У громадських приміщеннях  готельно-оздоровчого комплексу „Камелот” меблі розставляють відповідно до їх призначення по-різному. У залах з великим скупченням людей в умовах тривалого їх перебування без руху основні предмета устаткування - меблі для сидіння і столики -розставляють рівномірно за всією площею, організовуючи лише невеликі проходи між місцями або рядами. Тут встановлюють тільки низькі меблі, які, всією масою заповнюючи підлогу, сприяють створенню статичності та врівноваженості композиції.

Завдяки рівномірному розподілу невисоких  і невеликих (по відношенню до розмірів площ і висоти) предметів - крісел і  банкеток для сидіння, столиків із стільцями  тощо - вони зорово сприймаються такими, що збільшують площу і підсилюють враження значущості інтер'єру. Цьому повинна сприяти та художня виразність решти елементів - спокійний ритм дрібних однорідних об'ємів, малюнок і силует предметів, їх матеріал і колір, гармонійно вирішений у поєднанні із забарвленнями архітектурних поверхонь, кольором стій, підлоги та різних архітектурно-будівельних елементів.

У невеликих концертних, музичних і танцювальних залах ресторанів, що функціонують при готельних комплексах, прийоми розташування меблів інші. У музичному залі виділяються дві асиметрично розташовані групи - інструмент із стільцем і меблі для слухачів. У танцювальному залі меблі для сидіння встановлюють уздовж стін так, що велика частина площі залишається вільною.

Зональність меблювання готельно-оздоровчого комплексу „Камелот” обумовлена прагненням максимально розкрити простір приміщення. При вільному розміщенні груп меблів на великій площі приймалень, бюро обслуговування та інших аналогічних приміщень для отримання більшої просторовості інтер'єру самі групи меблів (декоративних предметів: ваз, кашпо і т.п.) рекомендується встановлювати компактно.

Принцип меблювання невеликих приміщень  готельно-оздоровчого комплексу „Камелот” полягає втому, що всі предмети, виключаючи меблі для сидіння, розташовують біля стін. При цьому бажано розставити меблі так, щоб проти високих предметів залишити вільне місце або легкий низький предмет і не ставити однакові за формою і масою предмети симетрично, один проти одного, оскільки це зорово звузить простір і викличе відчуття тісноти. Прийоми розстановки меблів у невеликих приміщеннях можна виразити так: нічого не ставити посередині кімнати; композицію вирішувати асиметрично: високі предмети по можливості блокувати один з одним; меблі ставити тісними групами одного призначення; рівновагу будувати на зіставленні мас, а не форм.

Меблювання готельно-оздоровчого комплексу „Камелот” за типом і видами меблів можна проводити як наборами окремих предметів для номера, холу, вітальні тощо, так і поєднанням стаціонарних і звичайних меблів. При цьому застосовуються найрізноманітніші види та типи меблів.

У готельних комплексах, переважно  курортних, або при ресторанах великих  міських готельних комплексів влаштовують  приміщення для більярда. Розташовують їх в освітлених цокольних або  верхніх поверхах, рідше на першому. Більярдні столи різні: невеликі - 225-125 см і великі (так званий російський більярд), які мають різні розміри, подекуди до 385x205 см. Встановлення більярдних столів вимагає великої площі для вільного руху навколо них. Мінімальні проходи навколо більярдних столів - 152 см, а крізний прохід біля стіни - 170 см. При облаштуванні приміщення вздовж стіни залишають до 220 см, що дає можливість поставити біля стіни стільці, столики, навіть буфетну стійку. Площу стін у більярдних використовують для встановлення пірамід з киями (стійка для київ займає 150x75 см), полиць-ящиків (для шарів) розміром 54x58 см; тут же вивішують правила гри та т.п. Дуже важливо забезпечити рівномірне, безтіньове освітлення всієї поверхні більярдного столу.

Одним з найважливіших елементів інтер'єру готельно-оздоровчого комплексу „Камелот” є колірне вирішення приміщень - пофарбування стін, підлог, оздоблення їх різними матеріалами (пластик, кераміка, гіпсокартон тощо). Колірне рішення інтер'єру створюється з використанням принципів контрасту і нюансу. На практиці використовуються обидва прийоми.

Колір є активним засобом архітектури  інтер'єру. Поєднанням яскравості та кольору  формують пластику інтер'єру, а також  його просторову композицію.

Колірне рішення визначається багатьма чинниками, серед яких основними, що впливають на вибір кольору інтер'єрів готельних комплексів, є природні умови, орієнтація, архітектура споруди та приміщення, призначення приміщень.

 Звичайно врахувати вплив  усіх цих чинників на колірне  вирішення інтер'єру неможливо. Проте деякі характерні особливості готельних комплексів дозволяють визначити основні вимоги щодо цього. Так, наприклад, номери характеризуються невеликими розмірами та великою насиченістю меблями та устаткуванням. У плані номери можуть бути квадратними та подовженими. Для них необхідно вибирати гаку колірну гамму, при якій вони справляли б враження вільних та не стиснутих.

Особливістю приміщень вестибюльної групи готельно-оздоровчого комплексу „Камелот” є єдність внутрішнього простору. Таким чином, колір може бути використаний як засіб композиційного об'єднання простору цієї групи приміщень. У той же час цей єдиний простір повинен бути розчленований кольором на окремі функціонально відособлені зони та приміщення.

Залежно від архітектурного задуму інтер'єру колір повинен підкреслити, виявити одні елементи, а інші, навпаки, замаскувати, полегшити зорово або підсилити ту або іншу деталь конструкції приміщення, видозмінити пропорції окремих деталей або приміщень.

Приміщення готельно-оздоровчого комплексу „Камелот” розрізняються за терміном перебування в них і за призначенням. До категорії приміщень, призначених для тривалого перебування мешканців, відносяться номери; для короткочасного - приміщення вестибюльної групи та групи сполучення. За призначенням приміщення підрозділяються на наступні групи: приймальні приміщення - вестибюль, операційний хол, бюро оформлення; приміщення для відпочинку - холи; прохідні приміщення - сходи, ліфтові холи, коридори; житлові приміщення - номери. Кожній групі приміщень необхідно дати чітку колірну характеристику, що відповідає їх призначенню.

Важливе значення відіграє колір і  як засіб орієнтування проживаючих. З цією метою різним приміщенням  і навіть поверхам слід надавати різне  забарвлення. Так, абсолютно схожі  один на одного майданчики поверхів легко запам'ятовуються. Використання кольору як засобу орієнтування проживаючих особливо необхідне у великих готельних комплексах, в яких можна легко порушити експлуатаційний режим, внести суєту і безлад. Кольором можна виділити місце чергового адміністратора, ліфти та сходи; різну колірну характеристику мажуть мати коридори та холи різних поверхів.

Информация о работе інтер'єрні рішення у підприємствах готельного господарства