Автоматизація роботи в офісі. Розпізнання документів в програмі FineReader. Інвентаризація запасів підприємства, відображення вобліку її резу

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Февраля 2013 в 14:07, дипломная работа

Описание работы

Головна заслуга ІВМ – у виготовлені і встановлені єдиного стандарту на основні частини комп'ютера. До того кожний виробник ПК створював власне унікальне “желізо” – тому, що в результаті він ставав монополістом на збір і обслуговування своїх приладів. Але в результаті ринок був переповнений спільними один з одним спільними апаратами, для кожного із котрих треба було створити власні програми. В період встановлення ринку персональних комп’ютерів, прилади кожного ПК було тайною фірми – виробника, і про ніяке копіювання однією фірмою виробника другою в масових масштабах просто не могло.

Содержание

Вступ ………………………………………………………………………..………4
Розділ І. Коротка характеристика матеріалів, необхідних для виконання роботи……………………………………………………………………….………6
Розділ ІІ.Перелік та опис інструментів………………………….………….....…7
Розділ IІІ. Автоматизація роботи в офісі. Розпізнаня документів в програмі FineReader ……………………………………………………………………….....9
Розділ ІV.Інвентаризація запасів підприємства, відображення в обліку її
результатів……………………………………………………………………….…21
Розділ V. Робоче місце оператора ПК…………………………………………..54
Розділ VI. Охорона праці……………………………………………………...…56
Висновок…………………………………………………………………………..58
Список використаної літератури………………………………………………...59
Відгук…………………………………………………………………………..…..60

Работа содержит 1 файл

Островська Олена Валентинівна.docx

— 293.94 Кб (Скачать)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Головне управління освіти і науки

Виконавчого органу Київради (КМДА)

КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ  ЛІЦЕЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломна робота

 

Учениці  групи №  37 Островська Олена Валентинівна

 

Професія: Оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»

 

Тема: І частина: Автоматизація роботи в офісі. Розпізнання документів в програмі FineReader.

 

 

ІІ  частина: Інвентаризація запасів підприємства, відображення вобліку її результатів

 

 

 

 

 

 

Робота допущена до захисту  з оцінкою_____________________________

 

Керівник дипломної роботи

Зінченко Павло Андрійович    _____________________

Бойко Ярослав Андрійович    _____________________

 

 

 

 

 

 

 

«Погоджено»        «Затверджую»

Голова  методичної комісії      Заступник директора з НВР

_________Кириченко  О.М.      ___________ Карпова Ж.П.

 

 

 

 

 

 

Завдання

на виконання дипломної роботи

 

 

Учениці групи №37 Островська Олена Валентинівна

 

Професія: Оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.

 

Тема: І частина: Автоматизація роботи в офісі. Розпізнання документів в програмі FineReader.

 

ІІ  частина: Інвентаризація запасів підприємства, відображення вобліку її результатів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата видачі «____» ____________ 20__ рік

 Термін виконання «____» ______________ 20__ рік

 Керівник дипломної роботи 

 Зінченко Павло Андрійович    _____________________

Бойко Ярослав Андрійович    _____________________

 

 

План

Вступ ………………………………………………………………………..………4

Розділ І. Коротка характеристика матеріалів, необхідних для виконання роботи……………………………………………………………………….………6

Розділ ІІ.Перелік та опис інструментів………………………….………….....…7

Розділ IІІ. Автоматизація роботи в офісі. Розпізнання документів в програмі FineReader ……………………………………………………………………….....9

Розділ ІV.Інвентаризація запасів підприємства, відображення в обліку її 

результатів……………………………………………………………………….…21

Розділ V. Робоче місце оператора ПК…………………………………………..54

Розділ VI. Охорона праці……………………………………………………...…56

Висновок…………………………………………………………………………..58

Список використаної літератури………………………………………………...59

Відгук…………………………………………………………………………..…..60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

        З моменту появлення на світ ПК в світі існувало багато видів таких машин. Але тепер велика кількість персональних і домашніх комп’ютерів відносяться до типу “ІВМ РС”.

                Головна заслуга ІВМ – у  виготовлені і встановлені єдиного  стандарту на основні частини  комп'ютера. До того кожний  виробник ПК створював власне  унікальне “желізо” – тому, що  в результаті він ставав монополістом  на збір і обслуговування своїх  приладів. Але в результаті ринок  був переповнений спільними один  з одним спільними апаратами,  для кожного із котрих треба  було створити власні програми. В період встановлення ринку  персональних комп’ютерів, прилади  кожного ПК було тайною фірми  – виробника, і про ніяке  копіювання однією фірмою виробника  другою в масових масштабах  просто не могло. 

           Ввести із сканера текст в  комп’ютер – задача не дуже  важка. Але працювати з таким  текстом не можливо, як і  любе сканування зображення, сторінка  з текстом являється графічним  файлом. Звідси і виникають проблеми: по-перше, в графічному форматі  сторінка займає дуже багато  місця. І друга, сама головна  проблема відсканований текст  можна буде тільки читати, але  редагувати і вставляти його  франгменти в створений документ. Але сам сканер розпізнавати  букви, як букви не вміє, вони  для нього всього лиш точки  чорного кольору. На світі є  програми , які переводять відсканований  текст із графічного в текстовий  формат – програми розпізнання  тексту або OCR. Сучасна OCR повинна вміти дуже багато, розпізнавати тексти набрані не тільки визначеними шрифтами, але й самими різними шрифтами, а також рукописні. Уміти працювати з текстами, які містять слова на декількох мовах, і правильно розпізнавати таблиці. І саме головне розпізнавати не тільки чітко набрані тексти, але й незрозумілі, нечітко набрані тексти. Наприклад, текст з пожовтілої газетної вирізки або машинописної копії. Само собою розпізнати текст це лише півділа. Не менш важливо забезпечити можливість зберігання результату у файлі популярного текстового або табличного формату.     

Поступова політична і економічна інтеграція України в розвинуту економічну спільноту є передумовою проведення кардинальних змін в методології  та організації бухгалтерського  обліку, серед яких прийняття Закону "Про бухгалтерський облік і  фінансову звітність в Україні" та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

У зв'язку з цим важливого значення набувають  питання організації управління, обліку і господарського контролю на підприємствах. В Україні господарський  контроль стає одним із важливих елементів  ринкової економіки. Сьогодні багато його методологічних і організаційних питань потребують розробки, вдосконалення, термінового  впровадження і апробації, проте  проведення інвентаризацій було, є  і залишається єдиним способом контролю за точністю даних, що надаються бухгалтерським обліком.

Однією  з основних вимог, що ставляться до бухгалтерського обліку, є достовірність  його показників. Проте в процесі  зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей між фактичною наявністю  і даними бухгалтерського обліку можуть виникнути розходження, які  не піддаються повсякденному обліку, зокрема, в результаті пересортиці, несправності ваговимірних приладів, помилкових записів, втрати документів, зловживань матеріально відповідальних осіб та ін. У зв'язку з цим виникає об'єктивна необхідність у такому способі, який би забезпечив можливість взяти на облік можливі розходження між даними обліку і фактичною наявністю господарських засобів. Це досягається за допомогою інвентаризації.

 

 

 

Розділ І. Коротка характеристика матеріалів, необхідних для виконання  роботи.

Для написання  дипломної роботи та виконання творчої  роботи я використовувала таке програмне  забезпечення:

1.Microsoft Office Word входить до складу системи Microsoft Office. Office Word— це потужна програма для роботи з документами, яка надає можливість створювати й розповсюджувати документи, використовуючи вичерпний набір засобів роботи з текстом і зручний у користуванні інтерфейс Microsoft Office.

Office Word допомагає обробникам інформації створювати документи професійного рівня швидше, ніж будь-коли. Маючи силу-силенну нових засобів, ви швидко складатимете документи з заздалегідь підготованих частин і стилів, а також створюватимете та публікуватимете блоги безпосередньо з Word. Досконала інтеграція з Microsoft Office SharePoint Server  і нові формати файлів на базі XML роблять Office Word  ідеальним вибором для побудови інтегрованих вирішень для керування документам.

2.Браузер Internet Explorer

Браузер - програма, яка дає можливість користуватися мережею Інтернет, забезпечує перегляд файлів у форматі *.htm та *.html. Іноді броузери мають ще свої додаткові цікаві досить функції. Найпопулярнішими на сьогоднішній день є два браузери - Internet Explorer (IE 6.0) та Netscape Communicator. Конкурентами (фактично дуже сіренькими) можна вважати браузери Opera та Mozilla. Вони мають приємніший інтерфейс і працюють дещо швидше (але все одно різниця іде на секунди). Крім того, Opera має деякі корисні функції, відсутні в Explorer'i ( напр., збереження сторінок однією кнопкою).

Розділ  ІI.Перелік та опис інструментів


 

Комп'ютер - багатозначний термін, найбільш часто вживається,як позначення програмно керованого електронного пристрою обробки інформації. 


 

Монітор – це апарат призначений для виведення графічної, тектової чи звукової інформаціїї


 

 

Системний блок  - функціональний елемент, що захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу і механічних пошкоджень.

 

 

 


 

Мишка - один з  вказівних пристроїв в воду  які інтерфейс користувача з комп'ютером.

 

 


Клавіатура-комплект розташованих в певному порядку важелів клавіш у будь якого механізму для управління будь яким пристроєм або для введення інформації.

 

 


 

Принтер- 

Периферійний пристрій комп'ютера, призначений для перекладу тексту або графіки на фізичний носій з електронного вид 

Розділ IІІ. Автоматизація роботи в офісі. Розпізнання документів в програмі FineReader

 

1.Засоби створення електронного документообігу

                   Сучасне суспільство не може  існувати без документообігу. Документи  супроводжують нас на кожному  кроці. Навіть мала покупка  товару в магазині супроводжується  видачею документа – касового  чека.

           Кожного  дня в світі створюються мільярди  копій великих і малих документів. На виготовлення документів розходується  дуже велика кількість паперу  й лісу, а на реєстрацію, перевірку  і зберігання документів тратиться  дуже багато часу.

              Одна із основних задач інформатики  полягає в розробці і застосуванні  методів використовуючи обчислювальну  техніку для переводу документообігу  із паперової форми у електрону.  Сучасні мережні технології дозволяють  вирішити цю задачу, але тільки  частково. Всі банки світу уже  зв’язані електронними мережами  і фінансові документи циркулюють  в основному в електронному  вигляді. Постійно виходять із  вжитку паперові акції підприємств  і другі ціні папери. Їх заміняють  електроні дипозитарії – бази  даних, в яких відомості про  акціонерів зберігаються у вигляді  записів.

               Порівняно недавно появились  електроні гроші. Це теж записи  в базах даних. Рух електронних  грошей відбувається по без  паперовій технології шляхом  переносу даних із одних записів  в інші. Для персонального використання  електронних грошей служать пластикові  картки, на якій є відомості  про власника електронного рахунку  на магнітній полосі, або смарт-карті,  в яких є дані записи на  великій плоскій мікросхемі вбудованій  в карті.

               По без паперовій технології  сьогодні працюють більшість  засобів масової інформації. Всі  етапи підготовки газети, журнала,  книги або рекламної листівки  проводять на комп’ютері.  Операційна  система типу Windows 9х, дозволяє одночасно готувати і редагувати тексти, створювати і обробляти ілюстрації, а комп’ютерні мережі об’єднують всіх учасників, які працюють над одним проектом в автономні робочі групи. Робоча група може обходитись без паперових документів до повного завершення роботи над проектом. Тільки коли робота закінчується створюється заключний паперовий документ. Це може бути, як макет газети так і повний комплект креслень необхідних для виготовлення даного документа.

                В тих випадках коли початкові  дані зразу мають електронний  вигляд, перевід документообігу  на без паперову технологію  відбувається порівняно просто. Представимо ,що письменник написав  книгу в текстовому редакторі  Word, а художник намалював до неї ілюстрації у векторному редакторі Adobe IIIustrator. Представимо, що фотограф підготував необхідні фотографії з допомогою цифрової фотокамери і зробив їх в редакторі Adobe Photoshop. В такому випадку залишається тільки зібрати початкові електроні документи в один заключний документ з допомогою видавничої системи. Всі етапи редагування і коректори також виконують в електронному вигляді з допомогою спеціальних програмних засобів. Робота передається з одного робочого місця на друге по комп’ютерній мережі, і всі учасники роботи допомагають один, одному і виправляють помилки колег без створення паперових документів.

             Можливо в далекому майбутньому,  коли всі документи будуть  зразу готуватись тільки в  електронному виді, людство зможе  перейти повністю до безпаперовій  технології і залишки лісів  будуть врятовані, від повного  знищення, а целюлозно –паперові  комбінати перестануть викидати  забруднені води в річки і  озера. Сьогодні ПК є не на  кожному робочому місці і не  всі учасники документообігу  об’єднанні комп’ютерними мережами  в робочі групи. Тому основним  завданням на шляху створення  без паперової технології є  проблема вводу вихідних даних  в електронному виді. В інформатиці  ця проблема вирішується створенням  і впровадженням спеціально апаратних засобів для переводу графічної і текстової інформації в електрону форму.

Информация о работе Автоматизація роботи в офісі. Розпізнання документів в програмі FineReader. Інвентаризація запасів підприємства, відображення вобліку її резу