Інвентаризація активів

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2013 в 21:13, курсовая работа

Описание работы

Основним завданням інвентаризації є:
• перевірка дотримання законодавства в роботі підприємства;
• обґрунтованість планування використання активів підприємства;
• наявності затверджених нормативних документів, які регулюють використання ресурсів підприємства та інше.
За методологічну основу дослідження береться чинні законодавчі акти державних структур України, нормативно-довідкова література, а також монографії, статті вітчизняних та закордонних вчених економістів-аграрників.

Содержание

Вступ
1. Огляд літератури
2. Організаційно-економічна характеристика господарства
3. Інвентаризація активів і зобов’язань, як метод бухгалтерського обліку і достовірність відображення об’єктів обліку в фінансовій звітності
3.1 Види і завдання по проведенню інвентаризації
3.2 Методика і техніка проведення інвентаризації активів і зобов’язань
3.2.1. Інвентаризація грошових засобів
3.2.2 Інвентаризація основних засобів
3.2.3 Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей
3.2.4 Інвентаризація поголів‘я тварин і птиці
3.2.5 Інвентаризація зобов‘язань
3.3 Оформлення і відображення в обліку результатів інвентаризації
3.3.1 Оформлення, відображення і визначення результатів інвентаризації
3.3.2 Порядок визначення розмірів матеріального відшкодування за результатами інвентаризації
4. Удосконалення порядку проведення інвентаризації і відображення її результатів в документах
Висновки
Список використаної літератури

Работа содержит 1 файл

Дипломна.rtf

— 685.47 Кб (Скачать)

Зміст

 

Вступ

1. Огляд літератури

2. Організаційно-економічна характеристика господарства

3. Інвентаризація активів і зобов'язань, як метод бухгалтерського обліку і достовірність відображення об'єктів обліку в фінансовій звітності

3.1 Види і завдання по проведенню інвентаризації

3.2 Методика і техніка проведення інвентаризації активів і зобов'язань

3.2.1. Інвентаризація грошових засобів

3.2.2 Інвентаризація основних засобів

3.2.3 Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей

3.2.4 Інвентаризація поголів'я тварин і птиці

3.2.5 Інвентаризація зобов'язань

3.3 Оформлення і відображення в обліку результатів інвентаризації

Оформлення, відображення і визначення результатів інвентаризації

Порядок визначення розмірів матеріального відшкодування за результатами інвентаризації

4. Удосконалення порядку проведення інвентаризації і відображення її результатів в документах

Висновки

Список використаної літератури

 

 

Вступ

 

Формування ринкової економіки України здійснюється шляхом запровадження нових суспільно-економічних відносин, які базуються на існуванні різних форм власності та способів господарювання. Адміністративні методи керування поступово втрачають свої функції в управлінні народногосподарським комплексом. На зміну їм приходять економічні методи управління, які ґрунтуються на:

нових прогресивних технологіях безвідходного виробництва продукції, конкурентноспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринках;

застосуванні таких систем оподаткування, які б заохочували до збільшення кількості, якості та прибутковості продукції;

впровадження конкретних відносин між товаровиробниками і державою, що зумовлюється взаємним зиском;

стимулюванні інвестицій у матеріально-технічну базу виробничої та соціальної сфери аграрної мікроекономіки.

У сільському господарстві нові економічні відносини формуються надто повільно, адже у соціально-економічному розвитку країни сільське господарство посідає особливе місце. Це одна з основних галузей народного господарства, яка забезпечує виробництво продуктів харчування і є найпершою умовою розвитку суспільства. Продукти сільського господарства і промислові товари, що виробляються з сільськогосподарської сировини становлять 75% фонду народного споживання.

Основні завдання сільського господарства -забезпечити інтенсивний розвиток і підвищення ефективності всіх його галузей з метою збільшення виробництва і поліпшення якості продукції, більш повне задоволення потреб населення в продуктах харчування і промисловості в сировині. Вирішення цих завдань значною мірою залежить від рівня використання досягнень науково-технічного прогресу, поглиблення зв'язків сільського господарства з усіма галузями агропромислового комплексу, радикальних перетворень в економічних відносинах та прискорення соціальної перебудови села.

В умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, збільшення виробництва значної кількості робітників та службовців в організації праці та її оплати відбуваються значні зміни. Відсутність соціальних гарантій, реальної економічної свободи працівників, недосконале трудове законодавство призвели до погіршення кон'юнктури ринку робочої сили в аграрному секторі, знизили професійну і територіальну мобільність селян, а також рівень життя сільського населення. Тому значної актуалізації набули питання контролю затрат праці та її оплати, яка є фінансовим і соціальним фактором ефективного розвитку сільськогосподарського підприємства та аграрного сектора взагалі.

Підвищення ефективності виробництва, дійсну і достовірну інформацію про втрати праці на кожній виробничій ділянці, використання робочого часу і його оплати повинен забезпечити бухгалтерський облік. Основним завданням інвентаризації є:

перевірка дотримання законодавства в роботі підприємства;

обґрунтованість планування використання активів підприємства;

наявності затверджених нормативних документів, які регулюють використання ресурсів підприємства та інше.

За методологічну основу дослідження береться чинні законодавчі акти державних структур України, нормативно-довідкова література, а також монографії, статті вітчизняних та закордонних вчених економістів-аграрників.

Конкретним підприємством на прикладі якого розглядається тема курсового проекту є Селянське фермерське господарство “МОНОЛІТ”

 

 

2. Соціально-економічна характеристика господарства

 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Моноліт” Борівського району Харківської області розташоване в населеному пункті: с.Підлиман.

Господарство сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю “Моноліт” знаходиться в с. Підлиман на відстані 30 км від районного центру -с.м.т. Борова, і в 160 км від обласного центру м. Донецьк. Найближча залізнодорожна станція знаходиться на відстані 12 км у місті Слов'яногірськ.

Пункт по прийому основної сільськогосподарської продукції знаходиться у м. Слов'янську:

здача зерна-30 км;

здача м'яса -30 км;

здача молока -30 км.

Для визначення спеціалізації СТОВ “Дружба” слід проаналізувати дані таблиці №1:

 

Таблиця №1. Склад і структура товарної продукції в СТОВ "Дружба"

Галузі і види продукції

1998

1999

2000

Тис. грн.

В % до суми

Тис. грн.

В % до суми

Тис. грн.

В % до суми

Зерно

173

26,9

364,6

29,3

236,5

18,0

Цукрові буряки

   

43,1

3,5

108,7

8,3

Соняшник

121,4

18,9

255,7

20,6

208,6

15,9

Картопля

0,8

0,1

       

Інша продукція рослинництва

4,1

0,6

7,4

0,6

10,8

0,8

Рослинництво, всього

299,3

46,5

670,8

54,0

576,1

43,9

Молоко

83,7

13,0

157,6

12,7

209,1

15,9

ВРХ на м'ясо

68,5

10,6

101,6

8,2

113,8

8,7

Свинарство

12,8

2,0

       

На племінні цілі ВРХ

4,6

0,7

   

71,5

5,4

На племінні цілі свиней

37,2

5,8

       

Інша продукція тваринництва

0,4

0,1

0,9

0,1

3,5

0,3

Тваринництво, всього

207,2

32,2

260,1

20,9

397,9

30,3

Промислова продукція, всього

28,1

4,4

23,7

1,9

38,7

2,9

Реалізація іншої продукції і послуг

108,6

16,9

288

23,2

300,8

22,9

Разом по господарству

643,2

100

1242,6

100

1313,5

100


 

Аналіз даних таблиці №1 показує, що в 1998 році провідною галуззю в господарстві, було рослинництво. Тут було вироблено товарної продукції на суму 299,3 тис. грн., що склало 46,5 % від загальної кількості виробленої товарної продукції в цілому по господарству. Найбільшу питому вагу товарної продукції в рослинництві займає зерно - 26,9 % або 173 тис. грн. Це говорить про те, що головним напрямом діяльності господарства, його спеціалізацією є вирощування зерна. Також в СТОВ “Дружба” значну увагу приділяють вирощуванню соняшнику. В загальній структурі його частка складає 18,9 % або 121,4 тис. грн.

Стосовно тваринництва, слід відмітити, що в загальній структурі товарної продукції, його питома вага становить 32,2 % або 207,2 тис. грн. А по самому тваринництву найбільшу питому вагу має молоко (13% або 83,7 тис. грн.) та ВРХ на м'ясо (10,6% або 68,5 тис. грн.).

Промислова продукція в 1998 році становила 28,1 тис. грн. Або 4,4 % в загальній структурі товарної продукції, якої було вироблено 643,2 тис. грн.

У 2001 році ситуація суттєво не змінилася, провідною галуззю залишається рослинництво. Товарної продукції в цій галузі в 2000 році порівняно з 1998 роком вироблено на 276,8 тис. грн. більше. Провідним напрямом в цій галузі залишається виробництво зерна, хоча в 2000 порівняно з 1998 р., дещо зменшилась питома вага зерна з 26,9 до 18 %. Але при цьому виручка від продажу зерна підвищилась на 63,5 тис. грн., що пояснюється загальноекономічними інфляційними процесами, які зараз глибоко перетинають економіку України.

Стосовно тваринництва, слід відмітити, що в 2000 році дещо зменшилась питома вага цієї галузі в загальній структурі товарної продукції в динаміці по роках. Ми бачимо, що в 2000 р. виручка склала 397,9 тис. грн., що на 92 % більше ніж в 1998 році. По тваринництву найбільша виручка зросла по молоку, в 2000 році цей показник становив 209,1 тис. грн., що більш ніж у два рази більше аналогічного показника 1998 року.

По промисловому виробництву товарна продукція також зменшилася і склала 2,9 % структури товарної продукції або 300,8 тис. грн. в 2000 році.

В цілому по господарству товарної продукції в 2000 році було вироблено на суму 1313,5 тис. грн., що на 104 % більше ніж в 1998 році.

Проаналізувавши дані таблиці №1 в динаміці по роках, можна зробити висновок про те, що за ці роки спеціалізація СТОВ “Дружба” не змінилася, господарство продовжує спеціалізуватися на вирощуванні зерна. Але крім основного напрямку своєї діяльності, господарство почало більше уваги приділяти виробництву іншої сільськогосподарської продукції: цукрові буряки, соняшник, молоко. Для подальшого аналізу господарської діяльності СТОВ “Дружба” проаналізуємо показники розміру господарства в динаміці по рокам:

 

Таблиця №2. Динаміка показників розміру господарства

№ П.П.

Показники

1998

1999

2000

2000 рік до 1998 в %

1

Валова продукція с.-г. в співставних цінах 1996 р., тис. грн.

665,7

883,1

748,5

112,4

2

Товарна продукція в фактичних цінах реалізації, тис. грн.

643,2

1242,6

1313,5

204,2

3

Площа с.-г. угідь, га

2892

2892

2892

100,0

4

В т. ч. ріллі, га

2231

2231

2231

100,0

5

Середньорічна чисельність працівників, чол.

134

132

136

101,5

6

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

4466,4

4569,6

4930

110,4

7

Середньорічна вартість основних виробничих і оборотних засобів, тис. грн.

5289,8

5330,6

5610,6

106,1

8

Поголів'я худоби, ум. гол.

342

315

497

145,3

9

Витрати кормів, ц корм. од.

12797

11459

16259

127,1


 

 

Аналізуючи наведену вище таблицю, ми бачимо, що в 2000 році валова продукція сільського господарства в співставних цінах 1996 року, збільшилась порівняно з 1998 роком на 12,4 % і склала 748,5 тис. грн. В той же час збільшилася товарна продукція по фактичних цінах реалізації в 2000 р. порівнянні з 1998 р. на 104,2 % і склала 1313,5 тис. грн. Площа сільськогосподарських угідь залишилася при цьому не змінною і становить 2892 га. Така ж ситуація і з площею ріллі, розмір якої становить 2231 га. На 1,5% збільшилась у 2000 р. середньорічна кількість працівників, порівняно з 1998 р. і склала 136 чоловік. Також в 2000 р. збільшилась середньорічна вартість основних засобів на 10,4 % в порівнянні з 1998 р. При цьому середньорічна вартість основних виробничих і оборотних засобів збільшилась на 6,1 % в 2000 р. порівняно з 1998 р. і становить 5610,6 тис. грн.

В господарстві в 2000 р. порівняно з 1998 р. збільшилося поголів'я худоби на 45,3%, що призвело до підвищення витрат кормів на 27,1%.

Проаналізувавши дані цієї таблиці, можна зробити висновок про те, що СТОВ “Дружба” в 2000 році працювала і розвивалась більш інтенсивно ніж в 1998 році, тому що при збільшенні виробничих фондів і чисельності працюючих, ми спостерігаємо збільшення виробництва валової продукції в співставних цінах, збільшення товарної продукції відбулося за рахунок зростання цін та обсягів виробництва.

Крім тих показників, що наведені вище, важливо також проаналізувати фінансово-господарську діяльність господарства.

Цей аналіз проводять на підставі звітних документів балансу, і додатків до нього.

Баланс підприємства будується на даних бухгалтерського обліку і уявляє собою основний фінансовий звіт господарства, який характеризує фінансове становище на відповідний період часу. Він поділяється на дві частини: одна з яких характеризує певний тип господарських засобів - активів, друга - їх джерела - пасив.

Основними напрямками аналізу фінансового стану господарства є визначення і співставлення у часі показників ліквідності, платоспроможності, рентабельності та ін. Ці показники можуть складати співвідношення показників статей активу і статей пасиву балансу в вертикальному і горизонтальному розрізі, а також співвідношення між складовими обліку фінансових результатів і балансу.

При оцінці фінансового стану господарства важливе значення має поточний коефіцієнт ліквідності, який визначається як відношення оборотних активів до суми короткострокових зобов'язань. Він допомагає оцінити платоспроможність господарства.

Цей показник повинен формуватися на рівні мінімум 1, так як тільки тоді він підтримує можливість виконання підприємством вимагаємих зобов'язань. Він дає змогу оцінити негайну платоспроможність підприємства. Більш узагальнюючим показником є коефіцієнт загальної платоспроможності, який розраховують шляхом ділення активів підприємства на суму позичкових і залучених коштів. Він оцінює, яка частка реальних активів фінансується за рахунок залучених коштів.

Наступним важливим показником, який характеризує фінансовий стан господарства є коефіцієнт використання активів, який уявляє собою відношення обсягів реалізації до середньої вартості активів. Цей коефіцієнт характеризує окупність активів підприємства.

Для того, щоб визначити, яка частка активів фінансується за рахунок власних коштів, розраховують показник довгострокової платоспроможності, його визначають шляхом ділення власного капіталу на середню вартість активів.

Наступною групою аналізу показників є показник рентабельності, які визначають фінансові результати по відношенню до отриманого доходу від реалізації. Рентабельність активів визначають, як відношення балансового прибутку до суми активів. Вона характеризує прибутковість коштів, вкладених в активи. Остаточним узагальнюючим показником фінансового стану підприємства вважають рентабельність виробничо-комерційної діяльності, вона розраховується шляхом ділення балансового прибутку на повну собівартість реалізованої продукції.

Информация о работе Інвентаризація активів