Тест по "Административному праву"

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Марта 2013 в 09:26, тест

Описание работы

Работа содержит тестовые задания по по "Административному праву".

Работа содержит 1 файл

админка(модули).doc

— 91.50 Кб (Скачать)


“Суб’єкти державного управління. Форми державного управління”

 

1. Адміністративна правоздатність  громадянина – це:

А) здатність громадянина  мати права адміністративно-правового  характеру;

Б) здатність громадянина  реалізовувати надані права і  виконувати обов’язки адміністративно-правового характеру;

В) здатність  громадянина мати права та обов’язки  адміністративно-правового характеру.

 

2. Адміністративна правоздатність  громадянина України виникає:

А) в момент його народження;

Б) після досягнення ним 18-річногого віку;

В) після досягнення ним 16-річного віку.

 

3. Адміністративна  дієздатність громадянина України  у повному обсязі виникає:

А) до досягнення 16- річного  віку;

Б) з досягненням 16-річного віку;

В) з досягненням 18-річного віку.

 

4. Які із наведених  обов’язків громадян у сфері державного управління можуть бути віднесені до абсолютних?

А) Обов’язки, які виникають  із правомірних дій, спрямованих  на набуття і користування правами.

Б) Обов’язки, які не залежать від конкретних обставин і закріплені Конституцією та іншими законами України.

В) Обов’язки, які виникають  у зв’язку із притягнення до юридичної  відповідальності.

 

5. Органи виконавчої  влади за територіальним масштабом  діяльності поділяються на:

А) центральні, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцеві, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи;

Б) центральні, міжтериторіальні, місцеві, адміністрації державних  підприємств та установ, а також будь-яких інших формувань, заснованих на державній формі власності;

В) центральні, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, міжтериторіальні та місцеві.

 

6. Центральними органами  виконавчої влади є:

А) Кабінет Міністрів  України, міністерства, Рада національної безпеки та оборони України, державні комітети;

Б) Кабінет Міністрів України, міністерства, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

В) міністерства, державні комітети та центральні органи виконавчої влади, статус яких прирівнюється  до статусу державних комітетів, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

 

7. Органи виконавчої  влади за обсягом і характером  компетенції поділяються на:

А) органи виконавчої влади загальної, галузевої, спеціальної та предметної компетенції;

Б) органи виконавчої влади загальної, галузевої та спеціальної компетенції;

В) органи виконавчої влади  загальної та галузевої компетенції.

 

8. Єдиноначальними органами  виконавчої влади є:

А) Кабінет Міністрів  України, міністерства, державні комітети, місцеві державні адміністрації;

Б) міністерства, державні комітети, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

В) міністерства, державні комітети, центральні органи виконавчої влади, статус яких прирівнюється  до статусу державних комітетів, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, місцеві державні адміністрації.

 

9. Органами виконавчої  влади загальної компетенції  є:

А) Кабінет Міністрів  України, міністерства, Рада міністрів  Автономної Республіки Крим;

Б) Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації;

В) Кабінет Міністрів  України, міністерства, державні комітети, місцеві державні адміністрації.

 

10. Яке із наведених тверджень буде правильним?

А) Президент України скасовує акти Кабінету Міністрів України.

Б) Президент України  скасовує рішення Ради міністрів  Автономної Республіки Крим та рішення  голів місцевих державних адміністрацій.

В) Президент України  зупиняє дію актів органів  місцевого самоврядування.

 

11. Склад Кабінету Міністрів України формується:

А) Президентом України  за поданням Прем’єр-міністра України;

Б) Верховною Радою  України за поданням Прем’єр-міністра України;

В) Верховною  Радою України за поданням Прем’єр-міністра України за виключенням Міністра оборони України та Міністра закордонних справ України, які призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України.

 

12. Центральні органи  виконавчої влади утворюються,  реорганізуються та ліквідуються:

А) Президентом України;

Б) Кабінетом Міністрів України;

В) Верховною Радою  України за поданням Прем’єр-міністра України.

 

13. За порядком вирішення  підвідомчих питань Кабінет Міністрів  України:

А) колегіальний орган виконавчої влади;

Б) єдиноначальний орган  виконавчої влади;

В) єдиноначальний орган виконавчої влади з елементами колегіальності.

 

14. Кабінет Міністрів  України видає у межах своєї  компетенції:

А) постанови та накази;

Б) постанови, накази та розпорядження;

В) постанови  та розпорядження.

 

15. За характером і  обсягом компетенції державні комітети – це, як правило, органи:

А) загальної компетенції;

Б) міжгалузевої компетенції;

В) галузевої компетенції.

 

16. Центральні органи  виконавчої влади зі спеціальним  статусом - це органи, які:

А) утворені для забезпечення реалізації державної політики у певній сфері діяльності та мають особливі завдання і повноваження;

Б) утворюються за спеціальною  процедурою з метою забезпечення реалізації державної політики у певній сфері діяльності;

В) мають особливі завдання і повноваження.

 

17. Керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, призначаються та звільняються з посади:

А) Кабінетом  Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України;

Б) Верховною Радою  України за поданням Прем’єр-міністра України;

В) Президентом України.

18. Місцевими органами  виконавчої влади є:

А) обласні державні адміністрації, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи;

Б) обласні державні адміністрації, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, управління та відділи центральних органів виконавчої влади на місцях;

В) обласні державні адміністрації, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації, управління та відділи центральних органів виконавчої влади на місцях.

 

19. Голови місцевих  державних адміністрацій видають  у межах своєї компетенції:

А) укази;

Б) розпорядження;

В) постанови.

 

20. Державна служба  в Україні - це:

А) професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті з метою практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів;

Б) професійна діяльність осіб, які займають посади в будь-яких формуваннях, заснованих на державній формі власності, та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів;

В) професійна діяльність осіб, що займають посади в державних органах та їх апараті з метою практичного виконанні завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних й недержавних коштів.

 

21. Державні службовці  поділяються на:

А) посадових осіб і  представників адміністративної влади;

Б) посадових осіб, представників  адміністративної влади та службових  осіб;

В) посадових  осіб, представників адміністративної влади, спеціалістів та допоміжний персонал.

 

22. Посадовими особами  визнаються державні службовці,  на яких покладено здійснення:

А) організаційно-розпорядчих, координаційних та контрольно-дорадчих функцій;

Б) організаційно-розпорядчих, координаційних, контрольно-дорадчих та консультативних функцій;

В) організаційно-розпорядчих  та контрольно-дорадчих функцій.

 

23. Державними службовцями, чиї рішення обов’язкові для виконання непідлеглими їм особами, є:

А) посадові особи;

Б) представники адміністративної влади;

В) спеціалісти.

 

24. Конституцією України  право на державну службу закріплено  за:

А) громадянами  України;

Б) громадянами України та іноземними громадянами;

В) громадянами України, іноземними громадянами та особами  без громадянства.

 

25. Згідно із Законом  України «Про об’єднання громадян»  в нашій державі можуть утворюватися:

А) політичні партії, органи громадської самодіяльності та громадські організації;

Б) політичні  партії та громадські організації;

В) політичні партії, громадські організації, органи місцевого та регіонального  самоврядування, органи громадської самодіяльності.

 

26. Метою утворення  політичної партії є:

А) участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого самоврядування, представництва у їх складі;

Б) участь у виробленні державної політики та формуванні органів  влади;

В) задоволення та захист громадянами своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

 

27. Політичні партії  можуть мати статус:

А) всеукраїнський;

Б) місцевий;

В) міжнародний.

 

28. Політичні партії  створюються за ініціативою:

А) громадян України, які  досягли 18 років;

Б) громадян України, іноземних  громадян, осіб без громадянства, які  досягли 18 років;

В) громадян України, які досягли 18 років, не обмежені судом  у дієздатності та не відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

 

29. Засновниками громадських організацій можуть бути:

А) громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років;

Б) громадяни  України, іноземні громадяни, особи  без громадянства, які досягли 16 років;

В) дієздатні громадяни  України, які досягли 18 років.

 

30. За порушення законодавства  до об’єднання громадян можуть  бути застосовані такі примусові заходи:

А) попередження, штраф, конфіскація  майна, тимчасова заборона (зупинення) діяльності, примусовий розпуск (ліквідація);

Б) попередження, штраф, конфіскація майна, тимчасова заборона (зупинення) окремих видів діяльності, тимчасова заборона (зупинення) діяльності, примусовий розпуск (ліквідація);

В) попередження, штраф, тимчасова заборона (зупинення) окремих видів діяльності, тимчасова  заборона (зупинення) діяльності, примусовий розпуск (ліквідація).

 

31. Функції  державного управління поділяються  на:

А) загальні, спеціальні, обслуговуючі;

Б) загальні, обслуговуючі, допоміжні;

В) загальні, спеціальні, допоміжні.

 

32. Загальними функціями  державного управління є:

А) планування, регулювання, кадрове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, координація, контроль;

Б) планування, організація, регулювання, координація, облік, контроль;

В) планування, організація, регулювання, інформаційне забезпечення, облік, контроль.

 

33. Яка із наведених  форм державного управління є  правовою?

А) Здійснення організаційних заходів, спрямованих на удосконалення  структури державного органу.

Б) Проведення круглого столу, на якому обговорюються питання, що виникають у процесі укладання органами влади адміністративних договорів.

В) Видання  наказу, яким особа зараховується  на державну службу.

 

34. Яка із наведених  форм державного управління є  неправовою?

А) Прийняття головою  обласної державної адміністрації  розпорядження.

Информация о работе Тест по "Административному праву"