Основні завдання юридичного відділу Львівської міської ради

Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Октября 2013 в 00:00, отчет по практике

Описание работы

В процесі проходження практики були набуті знання про основні права та обов'язки посадових осіб а також знання про правову природу таких прав та обов'язків.
Було виконано низку окремих юридичних дій, що дало можливість на практиці відпрацювати теоретичні знання із таких навчальних дисциплін як кримінальне право та процес,адміністративне право а також цивільне право та процес.

Содержание

1. Вступ ………………………………………………………………………1-2ст.
2. Структура та склад Львівської міської ради ……………………………3-4ст.
3. Основні завдання юридичного відділу Львівської міської ради……….5-5ст.
4. «Закон про місцеве самоврядування в Україні»……………………….6-10ст.
5. Районна адміністрація Львівської міської ради…………..…………..11-18ст.
6. Поняття та види інтелектуальної власності…………………………...19-21ст.
7. Суб'єкти, об'єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності…………………………………………………………………22-24ст.
8. Захист права інтелектуальної власності……………………………….25-28ст.
9. Список використаної літератури……………………………………….29-29ст.

Работа содержит 1 файл

звіт Гіро.doc

— 197.50 Кб (Скачать)

 

 

 

13

15. Сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих у районі, незалежно від форм власності, здійсненню інвестиційної та інноваційної діяльності на території району.

2) Повноваження  у сфері житлово-комунального  господарства: 
1. Забезпечення благоустрою району та залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення. 
2. Здійснення контролю за станом благоустрою житлового фонду, а також прилеглих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян. 
3. Здійснення нагляду за станом благоустрою відомчого і приватного житлового фонду, житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників житла. 
4. Управління підпорядкованими комунальними підприємствами житлового господарства району, забезпечення ними утримання та належної експлуатації житлового фонду ради. 
5. Присвоєння нумерації будинкам та спорудам. 
6. Контроль за діяльністю спеціалізованих організацій, що здійснюють експлуатацію інженерних мереж, надання дозволів на проведення розриття при проведенні ремонтних робіт.  
7. Утворення районної міжвідомчої 
8. Прийняття рішень про невідповідність будинків і квартир (приміщень) фізичних та юридичних осіб санітарно-технічним вимогам. 
9. Затвердження висновків про розподіл ідеальних та реальних долей жилих приміщень і господарських споруд будинків та будинковолодінь. 
10. Сприяння створенню об'єднань співвласників житла. 
11. Зміна договору найму житлових приміщень, приєднання звільнених житлових приміщень. 
12. Погодження у встановленому порядку кандидатур для призначення на посади керівників житлово-комунальних підприємств, організацій району. 
13. Підготовка у межах компетенції пропозицій щодо використання нежитлових приміщень. 
14. Утворення комісій та прийняття розпоряджень стосовно визначення класу будинку і віднесення квартир до певної групи квартир, що мають відхилення від основних параметрів житлових будинків. 
15. Сприяння залученню на конкурсних засадах підприємств та організацій до утримання житлового фонду. 
16. Формування титульних списків об'єктів капітального ремонту житлового фонду для департаменту житлового господарства та інфраструктури і здійснення контролю та нагляду за його проведенням. 
17. Підготовка документів і внесення пропозицій міській раді та її виконавчому комітету щодо передачі відомчого житлового фонду у власність територіальної громади м.Львова та прийняття його у встановленому порядку. 
18. Забезпечення виконання своїх функцій виконавцями послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення. 

 

14

3) Повноваження у сфері будівництва: 
1. Проведення за рахунок бюджетних коштів та на пайових засадах реконструкції, капітальних ремонтів і ремонтів об'єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення.  
2. Участь у роботі державних приймальних комісій з прийняття в експлуатацію завершених (збудованих) об'єктів. 
3. Надання дозволів у встановленому виконавчим комітетом порядку на будівництво, реконструкцію, переобладнання, надбудови та прибудови житлових будинків і нежитлових приміщень, влаштування елементів благоустрою та озеленення.  
4. Підготовка висновків щодо зміни функціонального призначення господарських і допоміжних приміщень. 
5. Розгляд та вжиття заходів у встановленому виконавчим комітетом, департаментом містобудування порядку щодо фактів самовільного будівництва. 
6. Внесення пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на території району.  
4) Повноваження у сфері освіти та у справах дітей: 
1. Управління підпорядкованими закладами на території району, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення. 
2. Забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних і науково-просвітницьких організацій. 
3. Сприяння роботі творчих спілок: національно-культурних товариств, асоціацій; інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту; роботі з молоддю і соціального захисту. 
4. Створення умов для проведення дозвілля населення за місцем проживання та у місцях відпочинку. 
5. Організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку. 
6. Забезпечення школярів підручниками, які навчаються у комунальних навчальних закладах, розташованих на території району.  
7. Створення умов для самоосвіти, наповнення шкільних бібліотек. 
8. Призначення за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики керівників підпорядкованих установ освіти. 
9. Організація методичної роботи у школах і дошкільних закладах району. 
10. Ведення обліку дітей відділами у справах дітей відповідно до встановленого порядку. 
11. Ведення обліку звернень про факти жорстокого поводження з дітьми та вжиття невідкладних заходів для ліквідації загрози і наслідків неправомірних дій щодо дитини. 
12. Створення та ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також кандидатів в усиновлювачі, опікуни (піклувальники).  

 

15

13. Встановлення статусу  дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, вирішення питань про повне державне утримання дітей-сиріт. 
14. Здійснення опіки та піклування над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, розробка та застосування пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 
15. Надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником (співвласником) якого є дитина. 
16. Участь у судових засіданнях стосовно розгляду справ дітей. 
17. Здійснення заходів щодо попередження безпритульності та бездоглядності серед дітей відповідно до чинного законодавства. 
18. Організація та проведення заходів щодо правової освіти і профілактики нездорових тенденцій серед дітей у навчальних закладах і за місцем проживання. 
19. Здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання молоді. 
5) Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян: 
1. Звернення у встановленому порядку до судових органів з позовними заявами, скаргами щодо справ про виселення громадян з жилих приміщень, в яких вони незаконно проживають; визнання осіб такими, що втратили право на користування жилими приміщеннями; виселення громадян та юридичних осіб зі самовільно зайнятих нежитлових приміщень, на які не були укладені договори оренди, розірвання договорів оренди; з інших справ, що виникають у процесі здійснення наданих районній адміністрації повноважень. 
2. Утворення та організація роботи районних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та евакокомісії, контроль за функціонуванням таких комісій на підприємствах, в організаціях та установах. 
3. Організація проведення підприємствами, організаціями, установами на підвідомчій території комплексу заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, здійснення контролю за підготовкою органів управління, сил і засобів до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, контроль за накопиченням, використанням об'єктових резервів матеріально-технічних засобів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
4. Утворення комісій: адміністративної, спостережної, призовної з питань поновлення прав реабілітованих, у справах альтернативної (невійськової) служби, опікунської ради та спрямування їх діяльності. 
5. Сприяння органам внутрішніх справ згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". 
6. Сприяння в організації та проведенні референдумів і виборів, організація правової освіти населення. 
7. Сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби у Збройних силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення, наказу військового комісара про оголошення мобілізації. 

 

16

6) Інші повноваження: 
1. Забезпечення електронного обліку звернень громадян, юридичних осіб, актів районної адміністрації. 
2. Утворення рад, колегій, комісій, експертних груп у межах компетенції. 
3. Встановлення опіки і піклування над недієздатними та обмежено дієздатними особами, надання згоди на здійснення від їх імені правочинів. 
4. Ведення кадрових справ, організація кадрової роботи. 
5. Ведення обліку військовозобов'язаних. 
6. Ведення архівної справи. 
7. Ведення Державного реєстру виборців.

5. Права районної адміністрації

1. Для реалізації завдань  та виконання повноважень, передбачених  цим Положенням, іншими нормативними актами, районна адміністрація має право:  
1. Звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань. 
2. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців та представників громадськості для підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.  
3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції. 
4. Контролювати виконання власних розпоряджень та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні розпоряджень районної адміністрації. 
2. Районна адміністрація користується також іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", з іншими нормами чинного законодавства України.

 
6. Фінансування та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності

1. Фінансове забезпечення районної адміністрації здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.  
2. Для забезпечення діяльності районної адміністрації, її структурних підрозділів за ними на праві оперативного управління закріплюється майно, що є власністю територіальної громади міста. 
3. Працівники районної адміністрації є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншими законодавчими актами.  

 

17

4. Граничну чисельність  працівників районної адміністрації  встановлює міський голова у  межах загальної чисельності  працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою. Структура районної адміністрації затверджується виконавчим комітетом. 
5. Штатний розпис районної адміністрації затверджує міський голова за поданням голови районної адміністрації та за погодженням з директором департаменту фінансової політики і першим заступником міського голови.  
6. Районна адміністрація і відділ освіти районної адміністрації є розпорядниками коштів у межах наданих повноважень.

7. Відповідальність посадових осіб

1. Посадові особи повинні  сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб. 
2. Посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

8. Заключні положення

1. Ліквідація та реорганізація  районної адміністрації проводиться  міською радою у порядку, визначеному  чинним законодавством України. 
2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Також під час перебування  на практиці було відвідане судове засідання, з приводу розгляду позовної заяви про визнання права власності, в якому були набуті цінні навички щодо адвокатської майстерності ведення допиту свідків, застосування матеріального та процесуального права,права інтелектуальної власності,авторське право, наведення аргументів правомірності дій клієнта та контраргументів з приводу дій опонента, складання та висловлення адвокатських промов тощо. Участь адвоката як представника в цивільному процесі України полягає у здійсненні ним представництва і захисті суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб, а також в сприянні суду у всебічному, повному і об’єктивному з’ясуванні обставин справи, прав і обов’язків сторін.

Поняття та види інтелектуальної власності

Однією з найбільш важливих і характерних рис людини як частини живого світу є її здатність  до осмисленої (цілеспрямованої) творчості.Творчість  визначається як цілеспрямована інтелектуальна діяльність людини, результатом якої є щось якісно нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю. Країни з ринковою економікою давно усвідомили значення використання і належної охорони результатів творчої діяльності, об'єднуваних у понятті "інтелектуальна власність", для темпів соціального та промислового розвитку. В Україні цей інститут фактично переживає період становлення, оскільки радянська доктрина цивільного права грунтувалася на визнанні та регулюванні авторських прав авторів творів літератури і мистецтва, відкриттів, винаходів та раціоналізаторських пропозицій як таких, що мають головним чином відносний (зобов'язально-правовий), а не абсолютний характер. Відповідно, у радянському законодавстві не вживався термін "інтелектуальна власність". Вперше він був використаний у останні роки існування СРСР - у Законі СРСР від 6 березня 1990 р. "Про власність в СРСР".Початком становлення українського законодавства про інтелектуальну власність є прийняття Закону "Про власність", який містить спеціальний розділ "Право інтелектуальної власності". Першим спеціальним актом у цій галузі є Закон України від 21 квітня 993 р. "Про охорону прав на сорти рослин". Можна вважати, що саме він заклав початок формування системи спеціального законодавства України про інтелектуальну власність.Загальні засади охорони права громадян на творчу діяльність містяться у ст.41 Конституції, яка передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Стаття 54 Конституції гарантує громадянам свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.

Информация о работе Основні завдання юридичного відділу Львівської міської ради