Звіт виробничої практики в поліклініка Деснянського району

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Июня 2013 в 14:21, отчет по практике

Описание работы

Інформація про діяльність підприємства необхідна – працівнику, засновнику(учаснику) підприємства, представникам контролюючих органів, і, врешті, просто жителям району, в даному випадку Деснянського, де функціонує центральна поліклініка. Кожному важливо, в першу чергу, проаналізувати систему визначальних показників, однак інформація не завжди є достовірною. Інформація може бути у формі пояснювальних записок, переліку звітних форм, але в основі своїй передбачати систему показників, що є узагальненням результатів бухгалтерського обліку щодо надходжень із бюджету, доходів та видатків.

Содержание

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
Мета та завдання виробничої практики……………………………………...4
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика установи………….………….……….5
1.1.Назва, форма власності……………………………………………………….5
1.2. Загальна характеристика діяльності, що реалізуються підприємством………………………………………………………………6
1.3. Законодавча база функціонування установи ………………………………7
1.4. Внутрішні документи, регламентуючі діяльність ..………………………11
РОЗДІЛ 2. Організаційна структура підприємства………………………..14
2.1. Внутрішня організаційна структура……………..………………………...14
2.2. Регламентований розподіл функцій та обов’язків …………….......……..16
РОЗДІЛ 3. Фінансові відносини установи із органами державної влади та управління………………………………………………………………………18
3.1. Надходження із бюджету…………………………………………………..18
3.2. Відносини з господарюючими суб’єктами(постачальники)……………..21
РОЗДІЛ 4. Фінансові результати діяльності установи……………………22
4.1. Алгоритм формування фінансового результату діяльності підприємства……………………………………………………………………..22
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….25
ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………..27

Работа содержит 1 файл

Звіт виробничої практики.doc

— 224.50 Кб (Скачать)

Міністерство  освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

З В І Т 

про виробничу  практику

 

у центральній районній поліклініці деснянського району (підприємство,компанія)

(назва бази практики)

 

 

 

Студента 

ІV курсу ____ групи ФФБС,

професійне спрямування

_____________________________ _____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Керівник практики:

 

від КНТЕУ ______________  __________________________

(підпис)    (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

від організації ______________   __________________________

(підпис)     (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

 

                                                      Київ 2013

ЗМІСТ

 

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

Мета та завдання виробничої практики……………………………………...4

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика установи………….………….……….5 

1.1.Назва, форма власності……………………………………………………….5

1.2. Загальна характеристика діяльності, що реалізуються підприємством………………………………………………………………6  

1.3. Законодавча база функціонування установи ………………………………7

1.4. Внутрішні документи, регламентуючі діяльність ..………………………11

РОЗДІЛ 2. Організаційна структура підприємства………………………..14

2.1. Внутрішня організаційна структура……………..………………………...14

2.2. Регламентований розподіл функцій та обов’язків …………….......……..16

РОЗДІЛ 3. Фінансові  відносини установи із органами державної  влади та управління………………………………………………………………………18

3.1. Надходження із бюджету…………………………………………………..18

3.2. Відносини з господарюючими суб’єктами(постачальники)……………..21

РОЗДІЛ 4. Фінансові  результати діяльності установи……………………22

4.1. Алгоритм формування  фінансового результату діяльності  підприємства……………………………………………………………………..22

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….25

ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………..27

 

 

 

 

 

 

 

вступ

 

 

Інформація про діяльність підприємства необхідна – працівнику, засновнику(учаснику) підприємства, представникам контролюючих органів, і, врешті, просто жителям району, в даному випадку Деснянського, де функціонує центральна поліклініка. Кожному важливо, в першу чергу, проаналізувати систему визначальних показників, однак інформація не завжди є достовірною. Інформація може бути у формі пояснювальних записок, переліку звітних форм, але в основі своїй передбачати систему показників, що є узагальненням результатів бухгалтерського обліку щодо надходжень із бюджету, доходів та видатків.

Для забезпечення корисності звітних даних (а відтак, достовірності, своєчасності, об’єктивності) показники, визнані в звітних  формах – які, будуть досліджуватися у даній роботі, повинні:

 

 • Відповідати за розрахунком чинному нормативному полю, що регламентує ведення обліку та підготовку звітності;
 • Мати єдину методологічну базу розрахунку;
 • Забезпечувати спів ставність для суб’єктів господарювання певного організаційного поля та ін..

 

Сприятимуть цим  факторам, в першу чергу, такі питання  як: стабільність та прозорість доходів  та видатків підприємства, пов’язаних із державними коштами, уніфікація звітних  форм для уникнення дублювання інформації, гармонізація принципів бухгалтерського обліку та вимог податкового законодавства в питаннях визнання результатів діяльності такого підприємства або компанії, у даному випадку Центральної районної поліклініки Деснянського району.

 

       МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

Метою практики є ознайомлення з базою практики, в даному випадку – Центральною районною поліклінікою Деснянського району, надання загальної характеристики, ознайомлення з нормативно-правовою базою на рівні якої закріплена діяльність даної установи, вміти складати звітність обліку користування, розпоряджання та використання державних фінансів.

Завданнями виробничої практики є:

 • ознайомлення з базою практики, в даному випадку – Центральною районною поліклінікою Деснянського району;
 • надання загальної характеристики установи;
 • ознайомлення з нормативно-правовою базою на рівні якої закріплена діяльність даної установи;
 • дослідження організаційної структури установи;
 • аналіз фінансових відносин із державою(субсидії).

У результаті виробничої практики необхідно знати:

  • законодавчі та інструктивні документи, які регулюють діяльність даної установи;
  • сучасні методи і форми фінансової роботи у сфері управління державними фінансами;
  • організацію та методику бюджетного планування і фінансування;
  • організацію та методику контролю і обліку виконання бюджетів;
  • методику аналізу основних показників діяльності органів управління державними фінансами;

 

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика установи.

  1. Назва, форма власності.

 

Центральна районна  поліклініка Деснянського району у місті Київ як юридична особа. Центральну району поліклініку утворено відповідно до рішення сесії Київської міської ради від 15.01.2002 року. Надання медичної допомоги забезпечують 197 лікарів та 238 середніх медпрацівників. 79 лікарів та 67 осіб середнього медперсоналу працюють в госпрозрахункових умовах. В первинній ланці охорони здоров'я надають медичну допомогу 27 дільничних терапевтів, 7 сімейних лікарів, 14 дільничних акушер-гінекологів. Крім дільничної мережі, в ЦРП проводять прийом лікарі 23 спеціальностей, консультативну допомогу надають 26 районних спеціалістів, науковці медичної Академії післядипломної освіти, фахівці міських клінічних лікарень.

Форма власності: державна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Загальна характеристика діяльності, що реалізується підприємством(установою).

Діяльність Центральної районної поліклініки Деснянського району у місті Київ – надання медичної допомоги.

Матеріально-технічна база ЦРП практично в повному обсязі забезпечує належний рівень лікувально-діагностичного процесу на догоспітальному етапі. Рентгенслужбою проводяться всі дослідження, в т.ч. комп'ютерні. В клініко-діагностичній лабораторії проводяться загальноклінічні, гематологічні, біохімічні, мікробіологічні, цитологічні, серологічні дослідження. Діагностичне відділення оснащено апаратурою для функціональної діагностики. В фізіотерапевтичному відділенні працюють кабінети електролікування, світлолікування, лікувального масажу, ЛФК, оксигенотерапії, лазеротерапії. При ЦРП централізовано працює транспортний відділ, що вирішило питання обслуговування викликів, доставки медікаментів, проведення аналізів, ЕКГ вдома, перевезення хворих, насамперед, інвалідів, осіб похилого віку, вагітних. 
В цілодобовому режимі працює відділення невідкладної медичної допомоги. 
Набуває розвитку служба амбулаторної хірургії. При ЦРП успішно працює відділення малоінвазивних технологій. 
Значна увага приділяється розвитку сімейної медицини. На базі ЦРП функціонує районний інформаційно-аналітичнчй відділ, що дозволяє оперативно аналізувати показники роботи та накопичувати банк даних про стан здоров'я населення району.

Усі фахівці поліклініки  постійно підвищують свій кваліфікаційний  рівень, обмінюються досвідом, беруть участь у міських, обласних, республіканських і міжнародних конференціях, з’їздах.

 

 

 

 

 

 

  1. Законодавча база функціонування установи.

 

Центральна районна  поліклініка Деснянського району у  місті Київ, як юридична особа, наведена у табличці рішення КМР:

 

ДОДАТОК 1

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

IX сесія XXIII скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

N 262/1696 від 07.02.2002

 

 

             Про створення лікувально-профілактичних

                        закладів м. Києва

 

     ( Із змінами, внесеними  згідно з Рішеннями Київміськради

       N 364/524  ( ra0364023-03 ) від 24.04.2003

       N 365/525  ( ra0365023-03 ) від 24.04.2003

       N 16/2592  ( ra0016023-05 ) від 27.01.2005

       N 386/2847 ( ra_386023-05 ) від  17.11.2005 )

 

 

 

     Відповідно до рішення  Київради від 15.01.2002 N 227/1661 "Про

ліквідацію  територіальних  медичних об'єднань м.  Києва" Київська

міська рада В И Р І Ш И Л А:

 

     1. Створити лікувально-профілактичні  заклади міста  Києва  як

юридичні особи, згідно з переліком, що додається.

 

     2. Виконавчому   органу  Київської   міської  ради  (Київській

міській державній адміністрації):

     2.1. Здійснити  організаційно-правові  заходи  згідно  з  п.1

цього рішення.

     2.2. Затвердити  Статути  лікувально-профілактичних  закладів

міста Києва  та  закріпити  на  праві  оперативного  управління  в

установленому законодавством України порядку  майно,  необхідне для

виконання покладених на них завдань.

     3. Контроль  за виконанням цього  рішення покласти на постійну

комісію Київради з питань охорони здоров'я,  сім'ї та  соціального

захисту населення.

 

  Київський міський голова                             О.Омельченко

 

                                                    Додаток

                                              до рішення Київради

                                              від 7 лютого 2002 р.

                                              N 262/1696

 

                             Перелік

     створених лікувально-профілактичних  закладів м. Києва як

                          юридичних осіб

 

-----------------------------------------------------------------------

|                            Голосіївський район                      |

|---------------------------------------------------------------------|

|Поліклініка N 1                |м. Київ, вул. Червоноармійська, 104  |

|-------------------------------+-------------------------------------|

|Поліклініка  N 2                |м. Київ, Якубовського, 6             |

|-------------------------------+-------------------------------------|

|Поліклініка  сімейних лікарів   |м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська,|

|"Корчувате"                    |56/66                                |

|-------------------------------+-------------------------------------|

|Центральна  районна дитяча      |м.  Київ, вул. Голосіївська, 53       |

|поліклініка                    |                                     |

|---------------------------------------------------------------------|

|                              Дарницький район                       |

|---------------------------------------------------------------------|

|Поліклініка  N 1                |м. Київ, Харківське шосе, 121        |

|-------------------------------+-------------------------------------|

|Поліклініка  N 2                |м. Київ, вул. Бориспільська, 30-а    |

|-------------------------------+-------------------------------------|

|Поліклініка N 3                |м. Київ, вул. Д'яченка, 12           |

|-------------------------------+-------------------------------------|

|НП  центр сімейної медицини     |м. Київ, вул. Срібнокільська, 14-б   |

|-------------------------------+-------------------------------------|

|Стоматологічна  поліклініка     |м. Київ, вул.  Вербицького, 3-б       |

|-------------------------------+-------------------------------------|

|Дитяча  поліклініка N 1         |м. Київ, вул. Тростянецька, 8-д      |

|---------------------------------------------------------------------|

|                             Деснянський район                       |

|---------------------------------------------------------------------|

|Поліклініка N 1                |м. Київ, просп. Маяковського, 32-б   |

|-------------------------------+-------------------------------------|

|Поліклініка N 2                |м. Київ, вул. Закревського 81/1      |

|-------------------------------+-------------------------------------|

|Поліклініка  N 3                |м. Київ, вул. Матеюка, 3             |

|-------------------------------+-------------------------------------|

( Реорганізувати  поліклініку  N 3 на вул. Матеюка, 3 Деснянського

району  шляхом виділення з її складу амбулаторії  лікарів загальної

практики  на вул. Кисловодській, 20 в селищі Биківня з наданням їй

права  юридичної особи згідно з Рішенням  Київміськради  N 365/525

( ra0365023-03 ) від 24.04.2003 )

|-------------------------------+-------------------------------------|

|Центральна  районна дитяча      |м. Київ, бул. Вигурівський, 4        |

|поліклініка                    |                                     |

|---------------------------------------------------------------------|

(  Центральну  районну  дитячу  поліклініку  реорганізовано шляхом

виділення  з  її  складу  дитячої  поліклініки  N  1  на проспекті

Информация о работе Звіт виробничої практики в поліклініка Деснянського району