Аналіз зовнішнього середовища підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Сентября 2011 в 14:45, курсовая работа

Работа содержит 1 файл

РОЗДІЛ 1.doc

— 221.00 Кб (Скачать)

 

   1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «ПОБЕРЕЗЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ АГРЕГАТІВ» 

     1.1 Історія виникнення ВАТ «Поберезький завод пресових агрегатів» 

   Відкрите акціонерне товариство “Поберезький завод пресових агрегатів” (скор. ПЗПА) засноване 20 грудня 1977 року, як філіал ВО “Карпатпресмашу”. Основним його профілем на той час була механічна обробка деталей механічних пресів, пізніше почали випуск пресів для зубних коронок, валкові подачі. В 1981 році підприємство почало перепрофільовуватися на електронно – електричний напрям. Розпочали випуск систем управління ножницями, електрообв’язки до  пресів, різні види датчиків, що застосовувалися у верстатному обладнанні, автоматичних лініях, в спеціальному обладнанні в якості засобів контролю положення рухомої частини механізмів.

   В 1988 році підприємство стало окремою  структурною одиницею, а в 1993 році перейменовано в ОП “ Поберезький завод пресових агрегатів ”. В 1995 році проведена робота по приватизації підприємства ВАТ “ ПЗПА ”, як результат 2 серпня 1995 року його зареєстровано, як суб’єкт підприємницької діяльності.

   Юридична  адреса підприємства: 77430, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Побережжя, вул.Заводська, 3.

   Основними видами діяльності є:

  • Виробництво (без ремонту) електророзподільної та контрольної апаратури.
  • Виготовлення запасних частин та деталей до нафтогазової промисловості.
  • Ремонт автомашин та їх технічне обслуговування.
  • Виконання замовлень на механічно – збиральні роботи.
  • Виробництво (без ремонту) машин і обладнання для видобувної промисловості.
  • Оптова та роздрібна торгівля продукції власного виробництва.

   Домінуючим  видом продукції, що виготовляється на підприємстві є запаснi частини до бурового та iншого нафтогазового обладнання.

   Середних  них виокремлюють такі найменування:

  • плашки різних діаметрів;
  • сухарі різних модифікацій;
  • різні види штоків;
  • ключі (КЦО – 1, КЦН – 1, КЦН – 2, КЦН – 3, КТГУ, КТДУ, КТНД );
  • ланцюги до ключів;
  • пружини різних діаметрів і довжин;
  • башмаки;
  • вставки ротора, вставки роликові;
  • клини (Ø 60 ÷ 146, Ø 168 ÷ 178,  Ø 245, Ø 324);
  • втулки (9Т, НБ - 32, НБТ - 600, УБН - 600, Т - 800, БРН);
  • різні крани КШЦ, ЦКЗД, КОБ;

   Протягом  останніх років зросла номенклатура запчастин до видобувного обладнання, серед них ловильні інструменти, такі як: дзвони різних типів, калібратори  лопатеві спіральні різного діаметру, уловлювачі магнітні. Таке розширення продукції, зумовлене зростанням кількості сучасного бурового обладнання, яке застосовується українськими та іноземними компаніями. Асортимент деталей є одним з найширших на Україні, тому що вони можуть виконуватися з різними діаметрами та типами різьб. Систему управління якістю заводу сертифіковано на віповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2001.

    Перелік цих виробів створюється за умов тісної співпраці із науково –  технічною фірмою ТзОВ “Інтербур Л.Т.Д.”, ПП “БСББ”. Продукція підприємства проходить технічний контроль Органом сертифікації та послуг Івано – Франківського ДЦСМС і успішно використовується на бурових підприємствах.

   Конкурентоспроможність  продукції ВАТ «ПЗПА» на вітчизняному та зарубіжних ринках забезпечується такими чинниками:

 • якісна сировина (кругова сталь);
 • новітнє обладнання, яке зменшує відсоток браку;
 • тривалий термін гарантії, що надається на всю продукцію;
 • експлуатаційна надійність;
 • висококваліфікований персонал;
 • помірна ціна виробів.

   На  заводі постійно вдосконаюються технології виготовлення, впроваджуються прогресивні  способи зварювання, покриття, механічної обробки. Керівництво підприємства приділяє велику увагу соціальному розвитку, задоволенню культурних потреб персоналу. Побудований невеликий гуртожиток для сезонних працівників, функціонує медпункт та власна їдальня. Окрім того, створено футбольну команду на основі робітників, яка бере участь у місцевих змаганнях. Це сприяє популяризації активного відпочинку та формуванню сприятливого соціально – психологічного клімату в організації. 

     1.2 Аналіз внутрішнього  середовища ВАТ  «Поберезький завод  пресових агрегатів»

     Організація – це організація (підприємство), що зареєстрована в установленому  порядку і одним з основних напрямків діяльності якої є обслуговування населення.

     Має відповідний сертифікат на право  виконання відповідних видів  робіт.

     Організація як соціальне утворення, форма спільної діяльності людей у виробництві  матеріальних благ (товарів) і послуг, наділена певними особливостями. Успішний менеджмент (управління) організацій передбачає розуміння їх основних рис і принципів функціонування, складових внутрішнього та зовнішнього середовища, розвитку організацій у різних соціально-економічних формаціях, особливостей комерційних і некомерційних організацій, функцій, способів управління організаційним розвитком.

     Загальні  риси організацій:

 • наявність ресурсів: людей, капіталу, матеріалів, технологій, інформації тощо;
 • залежність від зовнішнього середовища (економічних умов, громадських організацій, міжнародних подій, законодавчих актів, конкурентів, менталітету суспільства тощо);
 • горизонтальний поділ праці (виділення конкретних завдань), підрозділи, які виникли в результаті горизонтального поділу праці;
 • вертикальний поділ праці, спрямований на координацію роботи, тобто здійснення процесу управління;
 • необхідність управління;
 • наявність формальних та неформальних груп;
 • здійснення певних видів діяльності (виробничої, фінансової, інвестиційної, науково-дослідницької діяльності тощо).

     Місія організації – це узагальнена мета, реалізація якої є основним завданням стратегічного управління підприємством (установою, організацією). У вузькому змісті – це вибір галузі, визначення номенклатури та асортименту продукції, робіт чи послуг, вибір ринку та шляхів товаропросування, напрямки інвестиційної діяльності, розподіл прибутку та ін.        .   
Місія деталізує статус підприємства і забезпечує напрямок і орієнтири для визначення цілей і стратегій на різних організаційних рівнях. 
Якщо місія завдає загальні орієнтири, напрями функціонування організації, які виражають суть її існування, то конкретні кінцеві положення, до яких прямує організація, фіксуються у вигляді її цілей, тобто, кажучи інакше, цілі - це конкретний стан окремих характеристик організації, досягнення яких являється для неї бажаним та на досягнення котрих направлена її діяльність.[8]

     Місія ВАТ «Поберезький завод пресових агрегатів» –вдосконалення технології виготовлення, впровадження прогресивних способів зварювання, покриття, механічної обробки, приділяти велику увагу соціальному розвитку, задоволенню культурних потреб персоналу, зберігати виготовлення продукції високої якості і підтримувати багатство асортименту.

     Товариство  діє з метою розвитку в країні ринкових відносин, формування ринку  товарів, послуг та насичення його за рахунок розвитку сфери виробництва, товарообміну, впровадження науково-технічних розробок. Також до мети діяльності товариства відноситься отримання прибутку у валюті України та іноземній валюті.

     Дане підприємство має конкретні цілі:

- збільшити кількість постійних клієнтів приблизно до 600;

- реалізовувати за рік  на 25 %  більшу кількість продукції  та послуг, ніж попереднього року;

- зниження витрат виробництва порівняно з основними конкурентами;

- розширення і поліпшення номенклатури продукції;

-залучення інвестицій з закордону.

       Завдання – це передбачена  робота, серія робіт або частина  її, яка повинна бути виконана заздалегідь встановленим способом у заздалегідь обумовлені строки.

     Завданнями  ВАТ «Поберезький завод пресових агрегатів» є:

  • Виробництво (без ремонту) електророзподільної та контрольної апаратури.
  • Виготовлення запасних частин та деталей до нафтогазової промисловості.
  • Ремонт автомашин та їх технічне обслуговування.
  • Виконання замовлень на механічно – збиральні роботи.
  • Виробництво (без ремонту) машин і обладнання для видобувної промисловості.
  • Оптова та роздрібна торгівля продукції власного виробництва;
  • підвищення репутації компанії серед клієнтів;

   

Кількість працівників ВАТ «ПЗПА»   на 2010 рік —77 чоловік.

     Персонал :

     Загальна  чисельність, у тому числі:

     адміністрація 9

     Інженерно – технічний персонал 23

     працівники основного виробництва  45

     Завдання  менеджера в процесі організації  полягає в тому, аби надати усім компонентам організації такої  форми та об’єднати їх таким чином, аби фірма являла собою одне ціле і функціонувала цілеспрямовано. Саме тому, в будь-якій фірмі існує певна підпорядкованість поміж її складовими частинами та рівнями менеджменту, чіткий розподіл влади, прав та відповідальності. 
Для відображення структурних взаємозв’язків основних рівнів та підрозділів організації, їх підпорядкованості на практиці використовують схеми організаційної структури управління. Такі схеми є лише скелетом системи управління, оскільки не розкривають склад та зміст функцій, прав та обов’язків підрозділів та посадових осіб.               
. 
        Теорія і практика менеджменту розробили багато різних принципів побудови структур управління, які можна звести до наступних основних типів: 
- лінійна організаційна структура;                         
. 
- лінійно-штабна організаційна структура;        
; 
- функціональна організаційна структура;           

- лінійно-функціональна організаційна структура;              ; 
- дивізіональна організаційна структура;             
; 
- матрична організаційна структура;          
; 
-     та інші: проектна, кластерна, модульна, атомістична.        
.

       Організаційна структура ВАТ «Поберезький завод пресових агрегатів» (рис.1.1) є лінійною. Особливість цього типу оргструктури полягає в тому, що очолює кожен виробничий підрозділ керівник (орган), який здійснює всі функції управління. Кожен працівник підрозділу безпосередньо підпорядковується тільки цьому керівнику (органу). Підлеглі виконують розпорядження тільки свого безпосереднього керівника. Вищий орган (керівник) не має права віддавати розпорядження робітникам, минаючи їх безпосереднього керівника (тобто реалізується принцип єдності керівництва). На цій основі створюється ієрархія даної системи управління. Окремі спеціалісти допомагають лінійному керівникові збирати та обробляти інформацію, аналізувати господарську діяльність, готувати управлінські рішення, але самі вказівок та інструкцій керованому об’єкту не дають.

     Переваги  лінійної організаційної структури:                   :

  • встановлення чітких і простих зв’язків між підрозділами;      
  • єдність і чіткість розпорядництва;            ;
  • узгодженість дій виконавців;
  • підвищення відповідальності керівника за результатами діяльності очолюваного підрозділу;
  • оперативність у прийнятті рішень;
  • отримання виконавцями пов’язаних між собою розпоряджень і завдань, забезпечених ресурсами;
  • особиста відповідальність керівника за кінцеві результати діяльності свого підрозділа.
 

.

Рисунок 1.1 – Організаційна структура

 
      Недоліки лінійної організаційної структури:          
:

 • високі вимоги до керівника, який повинен мати різнобічні знання і досвід з усіх функцій управління та сфер діяльності, що, в свою чергу, обмежує можливості керівника ефективно управляти організацією;
 • перевантаження інформацією, великий потік документації, безліч контактів з підлеглими, вищими та суміжними організаціями;
 • відсутність спеціалістів з окремих функцій управління;
 • невідповідність до зростаючих вимог сучасного виробництва. 

Информация о работе Аналіз зовнішнього середовища підприємства

Описание работы

Відкрите акціонерне товариство “Поберезький завод пресових агрегатів” (скор. ПЗПА) засноване 20 грудня 1977 року, як філіал ВО “Карпатпресмашу”. Основним його профілем на той час була механічна обробка деталей механічних пресів, пізніше почали випуск пресів для зубних коронок, валкові подачі. В 1981 році підприємство почало перепрофільовуватися на електронно – електричний напрям.