Отчет по практике в "Торговий дім "Валенсія"

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Января 2012 в 23:36, отчет по практике

Описание работы

Основними завданнями комерційної діяльності є:
забезпечення конкурентоспроможності на ринку товарів і послуг;
виявлення нових ринків збуту;
розширення асортименту продовольчих і непродовольчих товарів, які виробляються на підприємствах і є екологічно чистими;
поліпшення торгового обслуговування населення.

Работа содержит 1 файл

курсовая саша.docx

— 45.55 Кб (Скачать)

Вступ

     Комерція  – слово латинського походження (від лат. commercium – торгівля). Однак треба мати на увазі, що термін «торгівля» має двояке значення: в одному випадку він означає самостійну галузь народного господарства (торгівлю), в іншому – торгові процеси, спрямовані на здійснення актів купівлі-продажу товарів. Комерційна діяльність зв'язана з другим поняттям торгівлі – торговими процесами по здійсненню актів купівлі-продажу з метою одержання прибутку.

     Комерційна  діяльність підприємства – більш  вузьке поняття, ніж підприємництво. Підприємництво – це організація  економічної, виробничої й іншої  діяльності, що приносить підприємцю доход. Підприємництво може означати організацію промислового підприємства, сільського фермерського господарства, торгового підприємства, підприємства обслуговування, банку, адвокатської контори, видавництва, дослідницької установи, кооперативу і т.д. Із усіх цих видів підприємницької діяльності тільки торгова справа є в чистому виді комерційною діяльністю. Таким чином, комерцію варто розглядати як одну з форм (видів) підприємницької діяльності. У той же час і в деяких видах підприємницької діяльності можуть здійснюватися операції по купівлі-продажу товарів, сировини, заготовленої продукції, напівфабрикатів і т.п., тобто елементи комерційної діяльності можуть здійснюватися у всіх видах підприємництва, але не є для них визначальними, головними.

     Отже, комерційна робота підприємства являє  собою велику сферу оперативно-організаційної діяльності торгових організацій і  підприємств, спрямована на здійснення процесів купівлі-продажу товарів  для задоволення попиту населення  й одержання прибутку.

      Торгівлю  можна назвати барометром економічного розвитку держав. Вона забезпечує надходження  до бюджету значної частини коштів, сприяє зміцненню фінансової системи, є необхідною умовою розвитку виробництва. Комерційна робота в торгівлі - це діяльність підприємства, спрямована на рішення особливого комплексу задач. Основними учасниками комерційної діяльності є не тільки підприємницькі структури, але і споживачі (участь яких у лімітно-розподільчій економіці було незначним). Споживач - не пасивний покупець, а повноправний учасник комерційної діяльності, її регулятор. Таким чином, найважливішим суб'єктом ділових відносин між постачальниками товарів і роздрібною ланкою є саме споживач.

      Акт купівлі-продажу товарів базується  на основній формулі товарного обігу  – зміні форми вартості: Г –  Т и Т’ – Г’

     З цього випливає, що комерційна діяльність підприємства – поняття більш  широке, ніж проста купівля-продаж товару, тобто щоб акт купівлі-продажу  відбувся, торговому підприємцю необхідно  зробити деякі оперативно-організаційні  і господарські операції, у тому числі вивчення попиту населення  і ринку збуту товарів, перебування  постачальників і покупців товарів, налагодження з ними раціональних господарських  зв'язків, транспортування товарів, рекламно-інформаційну роботу зі збуту  товарів, організацію торгового  обслуговування і т.д.

       Основними завданнями комерційної діяльності є:

 1. забезпечення конкурентоспроможності на ринку товарів і послуг;
 2. виявлення нових ринків збуту;
 3. розширення асортименту продовольчих і непродовольчих товарів, які виробляються на підприємствах і є екологічно чистими;
 4. поліпшення торгового обслуговування населення.

       Утримування основ комерційної діяльності включає  такі напрямки:

- закупівля  матеріально-технічних ресурсів  промисловими підприємствами й  товарів оптово-посередницькими  й ін., торговельними підприємствами;

- планування  асортиментів і збуту продукції  на промислових підприємствами;

- організація  збуту продукції підприємствами-виготовлювачами;

- вибір  найкращого напарника в комерційній  діяльності;

- організація  оптового продажу товарів і  комерційне посередництво;

- роздрібна  торгівля як форма комерційно-посередницької  діяльності. 
 
 

1 Вихідні данні 

      Товариство  з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Валенсія"  (ТД „Валенсія”) засновано у 1999 році.

      Юридична  адреса: м. Київ, абл.  Тарасівська 42.

      Основним  видом діяльності підприємства є  оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями вітчизняного виробництва.

      Підприємство  реалізує продукцію торгових марок  «Смирновъ» і «Перша столиця», а саме: «Смирновъ. Столове вино №21», «Смирновъ. Сухарничек №21», «Смирновъ. Перцовая №21», «Перша столиця», «Князь Святослав», «Золоте кільце», «Пшенична», «Столична», «Українська з перцем», «Князівський келих». Є в асортименті алкогольної продукції і бальзами: «Дамський секрет», «Скарби скіфів», «Чаклун».

      Торговому дому «Валенсія» належать ексклюзивні права на реалізацію в Україні горілки «Смирнов», зробленої за ліцензійною угодою з компанією «Торговий дім нащадків постачальника двору його імператорської величності П.А. Смирнова» (м. Москва).

      Завдяки відмінній якості продукція торгового  дому виділяється серед аналогічної  продукції на ринку України. Сьогодні дилери підприємства вже працюють у  Донецьку, Одесі, Полтаві, Рівно. В даний  час організовується торгівля у  всіх обласних центрах країни.

      Основні показники, що характеризують ефективність діяльності підприємства наведено  у табл.1

      Табл. 1

№ п/п Показники Одиниці виміру На початок  року На кінець року Зміна факту  від попереднього періоду 
5-6
Темп  росту, % 
(5/4)*100
1 2 3 4 5 6 7
1 Виручка від  реалізації товарів, робіт, послуг тис.грн 28130.00 41506.00 13376.00 147.55
1 2 3 4 5 6 7
2  
Вартість  товарних запасів
тис.грн 8739.00 10289.00 1550.00 117.74
3 Швидкість обертання  товарів 
гр.1:гр.2
обор. 3.22 4.03 0.82 125.32
4  Чисельність  працівників, всього чол. 128.00 126.00 -2.00 98.44
5 В тому числі  працівників прилавка чол. 17.00 16.00 -1.00 94.12
6 Питома вага працівників прилавка до загальної  чисельності працюючих (гр.5:гр.4)*100 % 13.28 12.70 -0.58 95.61
7 Виробіток одного працівника, 
гр.1:гр.4
тис.грн 219.77 329.41 109.65 149.89
8 Виробіток одного працівника прилавка, 
гр.1:гр.5
тис.грн 1654.71 2594.13 939.42 156.77
9 Торгова площа кв.м. 680.00 680.00 0.00 100.00
10 Нагрузка на 1 кв.м. торгової площі  
гр.1:гр.9
тис.грн 41.37 61.04 19.67 147.55
11 Вартість основних засобів грн. 26047.00 25333.00 -714.00 97.26
1 2 3 4 5 6 7
12 Фондовіддача 
гр.1:гр.11
тис.грн 1.08 1.64 0.56 151.71
13 Комплексний показник ефективності господарювання 
(гр.3+гр.7+гр.10+гр.12):4
% х х х 143.62
 

      Підприємство  розташоване на першому поверсі  адміністративної будівлі.

      Загальна  площа становить – 730 м 2 , торговельна площа – 680 м2. На кінець 2001 року чисельність працівників становила 126 чоловік, в тому числі 16 чоловік – працівники прилавка.

      Поряд з роздрібною торгівлею підприємство також займається оптовою (на неї  припадає основний дохід). Оптова торгівля – це торгівля виключно спиртними  напоями, роздрібна – спиртні  напої, товари повсякденного вжитку, продукти харчування.

      Торговельний  зал поділено на дві половини: - в  першій виставлено товари повсякденного  вжитку та продукти харчування; - в другій спиртні напої. В другому залі також знаходиться дегустаційний  куточок, де споживачі можуть покуштувати  продукцію. Тут також на цінниках разом з роздрібною ціною вказано  оптові ціни, які на 10 – 15% нижчі.

      З другої половини 2011 року торговий зал  був переведений на роботу за методом  самообслуговування. Завдяки цьому  не допускаються черги у вузлах розрахунків  та контролю, покупцям дана можливість добре проглядати торговельний зал, найбільш раціонально використовується торговельна площа; забезпечується максимальна пропускну спроможність магазину; створені найбільш сприятливі умови праці для співробітників магазину; забезпечуються сприятливі умови для поповнення товарних запасів у торговельному залі з підсобних приміщень.  

      2 Основна частина 

      2.1 Зміст комерційної діяльності приватного підприємства

      Комерційна  діяльність являє собою частину  підприємницької діяльності на товарному  ринку і відрізняється від  її по великому рахунку лише тим, що не охоплює сам процес виготовлення товару чи надання послуги. У широкому змісті будь-яка організація, що пропонує на ринку продукти праці своїх  працівників, а, виходить, що бере участь у процесі обміну, може бути віднесена  до категорії суб'єктів продажу. Важливо враховувати, що, якщо даний  суб'єкт припускає одержання доходів  від продажу (збуту) товарів чи надання  послуг, що перевищують по розмірі  витрати на їхнє створення, то його діяльність прийнято кваліфікувати  як комерційну. Аналогічним образом  формується і представлення про  діяльність по придбанню сировини, матеріалів і виробів для виробництва  товарів і надання послуг.

      Підприємець завжди прагне здобувати ресурси  і користатися послугами у  відповідності зі своїми власними комерційними інтересами. Задача, що ставить перед  ним ринок, зводиться до необхідності створити якісний товар і вигідно  його реалізувати. Тому матеріально-технічне постачання (закупівлі і т.п.), як одне з основних умов створення товару, варто цілком віднести до комерційної  діяльності і розглядати в якості її найважливішого елемента.

      Професійна  діяльність комерсанта здійснюється в  сфері виробництва і товарного  обертання і спрямована на забезпечення функціонування підприємств всіх організаційно-правових форм із метою раціональної організації  комерційної діяльності з обліком  галузевої, регіональної і номенклатурної специфіки підприємства. Комерсант  повинний на основі професійних знань  забезпечити ефективну комерційну діяльність і тим самим сприяти рішенню важливої соціально-економічної задачі - задоволенню потреб покупців.

        Об'єктами професійної діяльності  комерсанта є матеріальні товари  і нематеріальні блага і послуги,  що підлягають купівлі-продажу  чи обміну в сфері обертання. 

Основні види професійної діяльності комерсанта:

 1. організаційно-комерційна;
 2. товарознавчо-експертна;
 3. маркетингова;
 4. торгово-економічна;
 5. аналітична;
 6. торгово-закупівельна;

      Для науки є дуже важливим правильне  визначення сутності комерційної діяльності. Безліч проблем, зв'язаних з вивченням  економічних закономірностей у  сфері виробництва і товарного  обертання, ще тільки очікують свого  рішення. Серед них найбільш актуальними  є:

 1. система критеріїв і методи оцінки результатів роботи комерційної служби підприємства;
 2. система оплати й економічного стимулювання праці працівників комерційних служб.

      Істотною  проблемою є чітке визначення границь комерційної діяльності для цілей оподатковування. Так, відповідно до законодавства України  основним критерієм віднесення того чи іншого виду діяльності до визначеної категорії податкообкладання є  наявність у відповідного підприємства чи організації статутної мети на одержання прибутку. При цьому  форма власності й організаційно-правова  форма суб'єкта господарювання ролі не грає. З позицій оподатковування  важливо лише чітко установити приналежність  комерційного підприємства до конкретного  виду і сфери діяльності: виробництво  і продаж яких-небудь виробів (матеріалів чи сировини), надання виробничих чи невиробничих послуг, торгово-посередницькі операції і т.п. Ставки податків на прибуток у різних випадках відрізняються друг від друга по величині.

Информация о работе Отчет по практике в "Торговий дім "Валенсія"