Криминалистика ұғымдары

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Декабря 2011 в 19:52, реферат

Описание работы

Куә, жәбiрленушi, сондай-аќ бостандыќта жүрген сезiктi, айыпталушы жауап алуға олардан ќолхат ала отырып тапсырылатын хабарлау ќағазы арќылы шаќыртылады, ал олар болмаған жағдайда кәмелетке толған отбасы мүшелерiнiң, көршiлерiнiң, жергiлiктi атќарушы орган өкiлдерiнiң бiрi арќылы немесе олардың жұмыс немесе оќу орындарының әкiмшiлiгi арќылы тапсырылады. Жауап алынатын адам өзге де байланыс ќұралдарын пайдалана отырып шаќыртылуы мүмкiн. Хабарлау ќағазында кiмнiң және кiм ретiнде, кiмге және ќандай мекен жай бойынша шаќыртылатыны, жауап алуға келетiн уаќыт (күнi, сағаты), сондай-аќ дәлелсiз себептермен келмеудiң салдары көрсетiледi. Кәмелетке толмаған адам оның ата-анасы немесе өзге заңды өкiлдерi арќылы шаќыртылады. Күзетпен ұстаудағы сезiктi және айыпталушы жауап алуға ол күзетте ұсталып отырған орынның әкiмшiлiгi арќылы шаќыртылады.

Работа содержит 1 файл

5 тапсырма РЕФЕРАТ.doc

— 147.00 Кб (Скачать)

      ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТІНІҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті 
 
 
 
 

      РЕФЕРАТ 
 
 
 
 
 

      Орындаған: Еркінбек Н.Е

      Тексерген: Боранбаев С.И 
 
 
 
 

      Өскемен, 2011

      Қылмыстық істі алдын ала анықтау және тергеудің  негізгі шарттары

      1. Тергелу реті

      2. Алдын ала тергеу мерзімі

      3. Алдын ала тергеу барысында  шығарылатын қаулылар

      1. Ќылмыстыќ iстер бойынша алдын-ала  тергеудi Ұлттыќ ќауiпсiздiк комитетiнiң, iшкi iстер және ќаржы полициясы  органдарының тергеушiлерi жүргiзедi.

      Ќазаќстан  Республикасы  Ќылмыстыќ  кодексiнiң 156-163, 165-174, 233, 233-1, 233-2, 233-3, 236, 238-240, 243, 244, 247-249-баптарында, 255-бабында (екінші,  үшінші  және  төртінші бөліктерінде жаппай ќырып-жоятын ќаруды, сол сияќты жаппай ќырып-жоятын ќару жасау кезінде  пайдаланылуы  мүмкін  материалдарды  немесе  жабдыќтарды  ұрлауға  не  ќорќытып алуға  ќатысты), 306-бабында, 318-бабында, 330-бабында (екiншi  бөлiгiнде), 331-бабында (екiншi  бөлiгiнде), 367-бабында (үшінші  және  бесінші  бөліктерінде), 368-бабында (үшінші  бөлігінде), 369-бабында (үшінші  бөлігінде), 372-бабында (бесінші  жәнеалтыншы  бөліктерінде), 373-бабында (үшінші  бөлігінде), 374-бабында (үшінші бөлігінде), 375, 376-баптарында, 381-бабында (үшінші  бөлігінде), 382-бабында (екінші бөлігінде), 383-386-баптарында көзделген  ќылмыстар  туралы  ќылмыстыќ  iстер  бойынша, алдын-ала тергеудi Ұлттыќ ќауiпсiздiк комитетiнiң тергеушiлерi жүргiзедi.

      Ќазаќстан  Республикасы  Ќылмыстыќ  кодексiнiң 96-103-баптарында, 107-бабында (екiншi бөлiгiнде), 113, 114-баптарында, 116-бабында (үшiншi  және  төртiншi  бөлiктерiнде),117-бабында   (үшiншi  және  төртiншi  бөлiктерiнде), 120-122, 125-баптарында, 126-бабында (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 127-бабында, 128-бабында (екiншi, үшiншi және төртiншi  бөлiктерiнде), 131-бабында, 132-бабында (екiншi  және үшiншi бөлiктерiнде), 133, 138-баптарында, 141-бабында (екiншi  бөлiгiнде), 142 (екiншi бөлiгiнде), 143, 145 (үшінші  бөлігінде) баптарында, 145-бабында (екiншi  бөлiгiнде), 146-153, 155-баптарында, 175-бабында (екiншi және  үшiншi  бөлiктерiнде), 178-бабында (екiншi және үшiншi  бөлiктерiнде), 179,181-бабында (екiншi  және  үшiншi  бөлiктерiнде), 183-бабында (екiншi  және  үшiншi  бөлiктерiнде), 185-бабында (екiншi,  үшiншi  және  төртiншi бөлiктерiнде), 186-бабында (екiншi  бөлiгiнде), 187-бабында (екiншi  және  үшiншi бөлiктерiнде), 229, 230-баптарында (екiншi  бөлiгiнде), 234, 237, 241, 242, 245, 246-баптарында, 251-бабында (екiншi  және  үшiншi  бөлiктерiнде), 252-бабында (екiншi  және үшiншi  бөлiктерiнде), 254-бабында (екiншi  бөлiгiнде), 255-бабында   (бiрiншi,  үшінші  және төртінші  бөліктерінде), 256-бабында (екiншi  бөлiгiнде), 257-бабында (екiншi  және  үшiншi бөлiктерiнде), 259-бабында (екінші  бөлігінде), 260-бабында, 261-бабында (екiншi  және үшiншi  бөлiктерiнде), 263-бабында (үшінші  және  төртінші  бөліктерінде), 264-бабында (екiншi  бөлiгiнде), 267-269-баптарында, 271-бабында (екiншi  бөлiгiнде), 275бабында (екiншi  бөлiгiнде), 275-1-бабында  (екiншi  бөлiгiнде), 277-286-баптарында, 287-28бабында (екiншi  бөлiгiнде), 288-бабында (екiншi  бөлiгiнде), 289-бабында, 292-бабында (екiншi  бөлiгiнде), 294-бабында, 295-бабында, 298-бабында (үшiншi  және  төртiншi бөлiктерiнде), 299-бабында (екiншi  және  үшiншi  бөлiктерiнде), 300-бабында (екiншi  және үшiншi  бөлiктерiнде), 301-бабында, 302-бабында (екiншi  бөлiгiнде), 303-305-баптарында, 319,  320 (екiншi  бөлiгiнде)  321, 322-баптарында, 327-бабында (үшiншi бөлiгiнде), 335-338, 340, 358-бабында (екiншi  бөлiгiнде), 361-бабында, 367бабында (төртiншi  бөлiгiнде), 368-бабында (екiншi  бөлігінде), 369-бабында   (екiншi бөлiгiнде), 370-бабында (үшiншi  бөлiгiнде), 373-бабында (екiншi  бөлiгiнде), 374-бабында (екiншi  бөлiгiнде), 377-бабында (екiншi  бөлiгiнде), 382-бабында (бірінші бөлiгiнде), 390-бабында (екiншi  және  үшiншi  бөлiктерiнде), 391-бабында (екiншi  және үшiншi  бөлiктерiнде), 392, 393-баптарында көзделген  ќылмыстар  туралы  ќылмыстыќ  iстер бойынша, алдын ала тергеудi iшкi iстер органдарының тергеушiлерi жүргiзедi.

      Ќазаќстан  Республикасы  Ќылмыстыќ  кодексінің 176-бабында (үшiншi  бөліктің  г) тармағында), 189-бабында, 190-бабында (екінші  бөлігінде), 191-197,  199-205, 207-баптарында, 209-бабында (екiншi  және  үшiншi  бөлiктерiнде), 221-бабында (екінші бөлігінде), 222-бабында (екінші  бөлігінде), 223-бабында (екінші  бөлiгiнде), 224-бабында, 225-бабында, 226-бабында (екiншi  бөлігінде), 231, 232-баптарында, 307-бабында (бiрiншi  бөлігінде), 308-бабында (бiрiншi  бөлігінде), 310, 311-баптарында (бiрiншi және  екінші  бөлiктерiнде), 312-315-баптарында көзделген ќылмыстар туралы  ќылмыстыќ істер бойынша алдын ала тергеуді  салыќ полициясының  тергеушілері жүргізеді. Ќазаќстан Республикасы  Ќылмыстыќ кодексінің 183-бабында (екінші  және  үшінші бөлігінде), 229 бабында көзделген  ќылмыстар  туралы  істер  бойынша,  егер  олардың тергеуі ќаржы полициясы органдарының тергеушілері тергейтін ќылмыстарды тергеуге тікелей байланысты болса және ќылмыстыќ істі жеке іс жүргізуге бөлу мүмкін болмаса, алдын ала тергеуді салыќ полициясы органдарының тергеушілері жүргізуі мүмкін.

      Ќазаќстан  Республикасы  Ќылмыстыќ  кодексінің 176-бабында (екiншi  бөлiгiнде,  үшiншi бөлiктiң  а),  б),  в)  тармаќтарында), 177-бабында (екінші  және  үшінші  бөліктерінде), 180-бабында, 182-бабында (екінші  және  үшінші  бөліктерінде), 184, 184-1, 206, 228, 235, 309, 316, 339 (екіншi  және  үшіншi  бөлiктерiнде), 341, 343-357, 363-365-баптарында  көзделген  ќылмыстар  туралы  ќылмыстыќ  істер  бойынша  алдын-ала  тергеуді ќылмыстыќ іс ќозғаған ішкі істер органы немесе ќаржы полициясы жүргізеді.Ќазаќстан  Республикасы  Ќылмыстыќ  кодексінің 164-бабында, 250-бабында  (екінші және  үшінші  бөліктерінде), 259-бабында  (үшінші  және  төртінші  бөліктерінде), 337-1-бабында, 347-1-бабында, 381-бабында  (екiншi  бөлiгiнде)  көзделген  ќылмыстар  туралы ќылмыстыќ  істер  бойынша  алдын  ала  тергеуді  ќылмыстыќ  іс  ќозғалған  ішкі  істер  немесе ұлттыќ ќауіпсіздік органдары жүргізеді.

      Ќазаќстан Республикасы Ќылмыстыќ кодексiнiң 307-бабында (екінші, үшiнші және төртiншi бөліктерiнде), 308-бабында (екiншi,  үшіншi  және  төртiншi  бөліктерінде), 311-бабында (үшінші және төртiнші бөлiктерiнде) көзделген ќылмыстар туралы ќылмыстыќ істep бойынша  алдын  ала  тергеудi  ќылмыстыќ  істi  ќозғаған  ұлттыќ  ќауiпсiздiк  немесе  ќаржы полициясы органы жүргiзедi.

      Ќазаќстан  Республикасы  Ќылмыстыќ  кодексiнiң 227, 380-баптарында көзделген  ќылмыстар  туралы  ќылмыстыќ  iстер  бойынша  алдын  ала  тергеудi  ќылмыстыќ  iсті  ќозғаған  ішкi  iстер, ұлттыќ ќауіпсiздiк немесе ќаржы полициясы  органдары жүргізедi.

      Алдын ала тергеу ќылмыс жасалған ауданда (облыста) жүргiзiледi.

      Алдын  ала  тергеу  жедел  және  толыќ  болуы  маќсатында  ќылмыс  аныќталған  орын бойынша,  сондай-аќ  сезiктi,  айыпталушы  адам  немесе  куәлардың  көпшiлiгi  тұрған  жерде жүргiзiлуi мүмкiн.

      Тергеу  iс-әрекеттерiнiң  басќа  ауданда  (облыста)  жүргiзу  ќажет  болған  жағдайда тергеушi оны тiкелей өзi жүргiзуге не бұл iс-әрекеттердi жүргiзудi сол ауданның (облыстың) тергеушiсiне  немесе  аныќтау  органына  тапсыруға  ќұќылы.  Тергеушi  iздестiру  әрекеттерiн немесе жедел iздестiру шараларын жүргiзудi алдын ала тергеу жүргiзiлетiн жердегi немесе iс жүргiзiлетiн  жердегi  аныќтау  органына  тапсыра  алады.  Тергеушiнiң  тапсырмасы  он тәулiктен аспайтын мерзiмде орындалуға тиiс.

      Алдын  ала  тергеу  ќылмыстыќ  iс  ќозғау  туралы  ќаулы  шығарылғаннан  кейiн  ғана жүргiзiледi.

      Тергеушi өзi  ќозғаған немесе өзiне  тапсырылған  iс  бойынша  тергеуге дереу кiрiсуге мiндеттi.  Iстi  өзiнiң  iс  жүргiзуiне  ќабылдағаны  туралы  тергеушi  ќаулы  шығарады.  Егер ќылмыстыќ  iстi тергеушi ќозғаса және өзiнiң  iс жүргiзуiне ќабылдаса, онда ќылмыстыќ  iстi ќозғау және оны өзiнiң iс жүргiзуiне ќабылдау туралы бiрыңғай ќаулы жасалады. Жоғарыда аталған ќаулылардың көшiрмелерiн тергеушi жиырма төрт сағаттан кешiктiрмей прокурорға жiбередi.

      Алдын ала тергеу айыптау ќорытындысын жасау не ќылмыстыќ iстi медициналыќ  сипаттағы мәжбүрлеу  шараларын  ќолдану  үшiн  сотќа  жiберу  туралы  ќаулы,  не  ќылмыстыќ  iстi ќысќарту туралы ќаулы шығарумен  аяќталады. 

      2. Ќылмыстыќ iстер жөнiндегi алдын  ала тергеу ќылмыстыќ iс ќозғалған  күннен бастап екi ай мерзiмнен  кешiктiрмей аяќталуға тиiс.

      Алдын  ала  тергеу  мерзiмiне  алдын  ала  тергеу  тоќтатыла  тұрған  уаќыт,  айыпталушы  мен оның  ќорғаушысын  ќылмыстыќ  iс  материалдарымен  таныстыру  уаќыты,  сондай-аќ айыпталушының шағымы бойынша талап етiлген ќылмыстыќ iстiң сотта және прокуратурада жатќан уаќыты енгiзiлмейдi.

      Алдын ала тергеу мерзiмiн тергеушiнiң  дәлелдi ќаулысы бойынша:

      1.  Істiң  күрделiлiгiне  байланысты  аудандыќ  және  оған  теңестiрiлген  прокурор  - үш  айға дейiн;

      2. Істiң аса күрделi болуына байланысты  облыс прокуроры және оған  теңестiрiлген прокурор мен олардың  орынбасарлары - алты айға дейiн  ұзартуы мүмкiн.

      3. Алдын  ала  тергеу мерзiмiн  одан  әрi  ұзартуға  тек айрыќша жағдайларда iстiң күрделiлiгi ескерiле  отырып  жол берiледi  және  Ќазаќстан Республикасының Бас Прокуроры,  оның орынбасарлары, Бас әскери прокурор жүзеге асыра алады.

      4.  Алдын  ала  тергеудiң   мерзiмiн  ұзарту  туралы  ќаулыны тергеушi  ауданның,  облыстың прокурорына және оларға теңестiрiлген прокурорларға тергеу мерзiмi өтпестен бұрын - бес тәулiктен  кешiктiрмей, Бас Прокурорға,  оның  орынбасарларына, Бас әскери прокурорға  он тәулiктен кешiктiрмей ұсынуға мiндеттi.

      Алдын ала тергеуді тергеушілер тобының  жүргізуі

      Ќылмыстыќ  iс  бойынша  алдын  ала  тергеу  ол  күрделi  немесе  оның  көлемi  үлкен болған  жағдайда  тергеушiлер  тобына  (тергеу  тобына)  тапсырылуы  мүмкiн,  бұл  туралы ќылмыстыќ  iс  ќозғау  туралы  ќаулыда  көрсетiледi  немесе  жеке  ќаулы  шығарылады.  Бұл туралы  шешiмдi  тергеу  бөлiмiнiң  бастығы  ќабылдауға  ќұќылы.  Ќаулыда  тергеу  жүргiзутапсырылған  барлыќ  тергеушiлер,  оның  iшiнде  топ  жетекшiсi  -  тергеушi  көрсетiлуге  тиiс.

      Сезiктi,  айыпталушы, жәбiрленушi,  азаматтыќ  талапкер,  азаматтыќ жауапкер мен  олардың өкiлдерi  iстi  тергеушiлер  тобының  тергейтiнi  туралы  ќаулымен  таныстырылуға  тиiс  және оларға  тергеу  тобының  жетекшісінен,  сондай-аќ  топ  ќұрамындағы  кез  келген  тергеушiден бас тарту ќұќығы түсiндiрiледi.Тергеу тобына  алдын  ала тергеу жүргiзетiн бiрнеше органның  тергеушiлерi  енгiзiлуi мүмкiн.  Мұндай  топты  ќұру  туралы  шешiм  прокурордың  нұсќауы  бойынша  да,  осы органдардың  тергеу  бөлiмдерi  бастыќтарының бастамашылығы бойынша да  ќабылдануы мүмкiн.

      Ќазаќстан  Республикасының  Бас  Прокуроры  ерекше  жағдайларда  тергеудің  толыќ және объективті еместігі фактілері  аныќталған, іс күрделі және маңызды  болған кезде, алдын ала  тергеуді жүзеге  асырушы  бірнеше  органның  тергеушілері  арасынан  тергеу  тобын  ќұра алады,  бұл  орайда  прокурорды  осы  топтың  жетекшісі  етіп  тағайындап,  бұл  шешімді  өз ќаулысымен  ресімдейді.  Мұндай  тергеу  тобы  жүзеге  асыратын  тергеудің  заңдылығын ќадағалау Ќазаќстан Республикасының Бас Прокурорына жүктеледі.

      3.  Тергеу  iс-әрекетiнiң  хаттамасы   тергеу  iс-әрекетiн  жүргiзу  барысында  немесе  ол аяќталғаннан  кейiн бiрден жасалады.

      Хаттама ќолмен жазылуы, машинка жазбасы  не компьютер арќылы жасалуы мүмкiн.

      Хаттаманың  толыќ болуын ќамтамасыз ету үшiн  стенографиялау, киноға түсiру, дыбыс  және бейнежазба  ќолданылуы  мүмкiн.  Стенографиялыќ  жазба,  дыбыс  және  бейнежазба материалдары iспен бiрге саќталады.

      Хаттамада:  тергеу  iс-әрекетiн  жүргiзу  орны  мен  күнi;  оның  басталу  және  аяќталу уаќыты  минутына  дейiн  дәл;  тергеушiнiң  лауазымы  мен  аты-жөнi;  тергеу  iс-әрекетiне ќатысќан әрбiр адамның тегi, аты, әкесiнiң аты, ал ќажет болған жағдайда оның мекен-жайы көрсетiледi.  Хаттамада  iс  жүргiзу  әрекеттерi  олардың  болған  ретiмен,  оларды  жүргiзу барысында  iс  үшiн мәнi  бар  аныќталған жағдайлар,  сондай-аќ  тергеу  iс-әрекетiн жүргiзуге ќатысќан адамдардың мәлiмдемелерi жазылады.

      Егер  тергеу iс-әрекетiн жүргiзу кезiнде  фотосуретке түсiру, киноға түсiру, дыбыс және бейнежазба  ќолданылса не  iздiң  көшiрме  бедерi мен  таңбасы жасалса,  сызбалар,  схемалар, жоспарлар  жасалса,  онда  хаттамада  оны  жүргiзу  барысында  ќолданылған  ғылыми-техникалыќ ќұралдар, оларды пайдалану жағдайлары мен тәртiбi, бұл ќұралдар ќолданылған объектiлер  және  алынған  нәтижелер  көрсетiлуге  тиiс.  Хаттамада  бұған  ќоса  ғылыми-техникалыќ  ќұралдарды  ќолданудың  алдында  бұл  туралы  тергеу  iс-әрекетiн  жүргiзуге ќатысќан адамдардың хабардар етiлгенi көрсетiлуге тиiс.

      Танысу  үшiн  хаттама  тергеу  iс-әрекетiн  жүргiзуге  ќатысќан  барлыќ  адамдарға  ұсынылады.  Оларға  хаттамаға  енгiзiлуге  тиiс  ескертпе  жасау  ќұќығы  түсiндiрiледi.

      Хаттамаға  енгiзiлген  барлыќ  ескертпелер,  толыќтырулар,  түзетулер  көрсетiлуге және  олар осы адамдардың ќол ќоюымен куәландырылуға тиiс.

      Хаттамаға тергеушi, жауап алынған адам, аудармашы, маман, куәгерлер және тергеу iс-әрекетiн  жүргiзуге ќатысќан барлыќ адамдар  ќол ќояды.

      Хаттамаға  тергеу  iс-әрекетiн жүргiзу  кезiнде  орындалған фотографиялыќ негативтер мен  суреттер,  кинотаспалар,  диапозитивтер,  фонограммалар,  бейнежазба  кассеталары, сызбалар, жоспарлар, схемалар, iздiң көшiрме бедерлерi мен таңбалары ќоса тiркеледi.

      Егер  тергеу iс-әрекетiн жүргiзу барысында маман зерттеу нәтижелерi бойынша ресми ќұжат  жасаса,  онда  бұл  ќұжат  хаттамаға  ќоса  тiркеледi,  ол  туралы  хаттамаға  тиiстi  жазу жазылады.

      Жәбiрленушiнiң,  оның  өкiлiнiң,  куәнiң  және  олардың  жаќындарының  ќауiпсiздiгiн  ќамтамасыз ету ќажет деп санауға негiздер болған кезде тергеушi аталған адамдар ќатысып отырған  тергеу  iс-әрекетi  хаттамасында  олардың  жеке  басы  туралы  деректердi  жазбауға ќұќылы.  Бұл  жағдайда  тергеушi  жеке  басы  туралы  деректердi  ќұпия  саќтау  туралы ќабылданған шешiмнiң себептерi жазылған, олардың бүркеншiк аттары көрсетiлген және ол ќатысќан  тергеу  iс-әрекетiнiң  хаттамаларында  ол  ќолданатын  ќол  ќоюдың  үлгiлерi келтiрiлген  ќаулыны шығаруға мiндеттi. Ќаулы бұдан  әрі ќылмыстыќ  істі  тергеген органда саќталатын  конвертке  салынып,  желiмделедi,  оның  iшiндегiлермен  тергеушiден  басќа прокурор және сот таныса алады.

Информация о работе Криминалистика ұғымдары