Кримінально-правова відповідальність за згвалтування

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Февраля 2013 в 21:25, курсовая работа

Описание работы

Досліджуване питання є вкрай актуальним, оскільки у дійсний час, при переході до ринкових відносин, основним мотивуючим чинником працівників є бажання мати гарантовану заробітну плату. При цьому ні інтенсивність, ні якість праці в розрахунок не беруться, переважає бажання мати спокійну роботу з невеликим, але гарантованим заробітком, ніж інтенсивну роботу з високою оплатою.

Содержание

ВСТУП..................................................................................................................02
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СИСТЕМ ОПЛАТИ
ПРАЦІ…………………………………………………………………………..04
1.1. Системи відрядної оплати праці………………………………………….06
1.2. Системи почасової оплати праці................................................................07
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОПЛАТИ
ПРАЦІ В УКРАЇНІ……………………………………………………………11
2.1. Тарифна система оплплати праці…...…………………………………....12
2.2. Безтарифна система оплата праці...............................................................15
2.3. Відрядна система оплати праці……...…………………………………....17
2.4. Почасова форма оплати праці………..…………………………………...20
2.5. Контрактна система оплати праці в Україні..……………………………23
2.6. Система оплати праці в бюджетних установах..………………………...25
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
ОПЛАТИ.……………………………………………………………………….28
ВИСНОВКИ..…………………………………………………………………...34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....................................................35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ПОСИЛАНЬ......................................................37

Работа содержит 1 файл

курсова.doc

— 204.00 Кб (Скачать)

   Кваліфікаційні розряди майстрів виробничих дільниць, відповідають розрядам інженерам усіх спеціальностей (6-11 розряди). Тарифікація начальників дільниць і змін (7-12 розряди) приблизно відповідає розрядам інженерів-конструкторів та інженерів-технологів. Кваліфікаційні розряди начальників цехів передбачені на вищому проти начальників дільниць і змін (11-14 розряди) рівні, що відповідають реальному співвідношенню складності й відповідальності виконуваних робіт.

   Тарифікація головних спеціалістів (13-17 розряди) близька до тарифікації начальників цехів і керівників підприємств. Однак їхні кваліфікаційні розряди, з одного боку, дещо перевищують розряди начальників цехів і водночас “перетинаються” з ними, а з другого –– в окремих випадках прирівнюються до розрядів директорів підприємств.

   Четвертий принцип ЄТС –– це, по-перше, встановлення тарифної ставки першого розряду в розмірі, що відповідає “заводському” рівню мінімальної заробітної плати, а по-друге, відносно однакове зростання порозрядних тарифних коефіцієнтів.

  Крім ЄТС, другою основною складовою ЄГТС є система “вилок” тарифних ставок (окладів), яка забезпечує гнучкість тарифних умов оплати праці. У практичній площині йдеться про використання переваг гнучкої тарифної системи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

Отже з вищесказаного  можна зробити наступні висновки: на сьогоднішній день у нашій країні існує велика кількість невирішених питань і протиріч у сфері оплати праці. Час диктує необхідність такої системи оплати, яка формувала б могутні стимули розвитку праці і виробництва. Працівник украй зацікавлений навіть у невеликому підвищенні зарплати. Роботодавець же не квапиться підвищувати її, заощаджуючи на оплаті праці. Одна із найсерйозніших проблем у цій області – відсутність твердої залежності величини оплати праці від реальних зусиль даного працівника, а також від результатів його праці. Живучи практично в борг, насамперед через необхідність щомісячної виплати іпотечного кредиту за власне житло, західний працівник намагається трудитися з більшою віддачею, щоб не виявитися в рядах безробітних навіть на короткий час; він дуже зацікавлений у більш продуктивній праці в розрахунку на більш високу оплату. У наших працівників, на відміну від західних, при низькій зарплаті стимули до продуктивної праці вкрай низькі, а практично зовсім відсутні: виникає прагнення поменше напружуватися на своєму офіційному робочому місці і більше сил і часу залишити на додаткові заробітки. Удосконалювання систем оплати праці, пошук нових рішень, глибоке вивчення Західного, і особливо Японського досвіду, може дати нам вже в найближчому майбутньому підвищення зацікавленості працівників до високопродуктивної праці. При вирішенні проблеми доведення мінімальної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму можливе зняття проблеми соціальної напруженості. А це, звичайно ж у комплексі з вирішенням ряду інших проблем в економіці нашої країни, може стати стимулом економічного підйому в майбутньому.

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Конституція України  – К., 1996.

2. Кодекс законів про  працю України вiд 10_12_1971 – К, 2001.

3. Закон України «Про  оплату праці» , Закон  вiд 24.03.1995  № 108/95-ВР

4. Закон України «Про колективні договори і угоди», Закон  вiд 01.07.1993  № 3356-XII

5. Закон України «Про  індексацію грошових доходів  населення»  від 1 січня 2003р.

6. Закон України «Про  державну служюу», Закон  вiд  16.12.1993  № 3723-XII

7. Кабінет Міністрів  України;  Постанова, Ставки  вiд 30.08.2002  № 1298 Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

8. Венедиктов В. Трудовое  право Украины. - Харьков: Консум, 2001.

9. Гаєвський І. Трудове  законодавство- основні контури  // Праця і зарплата. - 2003. - № 5.

10. Гудков А. Мотивация  труда в современных условиях // Человек и труд. - 1995. - № 5. - С. 26-29.

11. Закони України.  Міжнародні договори України. - Т. 14. - К., 2008.

12. Заробітна плата:  структура виплат на оплату  праці; середня заробітня плата;  збори, внески, нарахування; індексація  грошових доходів населення; прибутковий  податок з громадян, система оплати  праці. - К: Компас, 2005.

13. КЗпП України з  постатейними матеріалами. - К.: ЮрІнком, 2008.

14. Киселев И. Я. Зарубежное  трудовое право: Учеб. для вузов. - М.: Изд. группа "ИНФРА-М - НОРМА", 2007. -263 с.

15. Кодекс Законів про  працю України. Закон України  "Про оплату праці". Порядок обчислення середньої заробітньої плати; Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Науковий коментар. - Ужгород: ІВА, 2000.

16. Колот А. Зарубіжний  досвід матеріального стимулювання  персоналу // Україна: аспекти праці. - 2006. - № 1. - С. 16-21.

17. Лобатюк В. Реформа  оплати праці в Україні. Недоліки  і помилки // Праця і зарплата. - 2007. - № 9.

18. Людина і праця.  Довідник з правових питань / Укл.: Козінцев І. П., Савенко Л. А.  — К.:Юрінком Інтер, 2000.

19. Мурашко М. І. Довідник. Практичні питання реалізації положень законодавства та номативних актів, що пов’язані з трудовим законодавством. - К.: Компас, 2004.

20. Осовий Г. Тарифні  ставки та оклади у виробничій  сфері // Праця і зарплата. - 2005. - № 15.

21. Про затвердження порядку обчислення середньої заробітньої плати. Постанова Кабінету міністрів України від 8.02.1995 №100 // Заробітна плата: структура виплат на оплату праці; середня заробітня плата; збори, внески, нарахування; індексація грошових доходів населення; прибутковий податок з громадян. - К: Компас, 2001.

22. Прокопенко В.І. Трудове  право України. - Х.: Консум, 2002.

23. Сова В. Вимоги  до оформлення трудових відносин // Справочник кадровика № 3, 2006 – С – 27-28

24. Солдатенко М., Колот  А. Політика заробітньої плати: потреби часу // Урядовий кур’єр. - 2007. - 12 листопада.

25. Стичинський Б. С.  та інші Науково-практичний коментар  до законодавства України про  працю — К.: А.С.К., 2005.

26. Товстенко О., Ломанов  І. Заробітня плата: функціональна  роль і методологічні основи її застосування // Праця і зарплата. - 2004. - № 23.

27. Трудове право України. - К.: ЮрІнком Інтер, 2008.

28. Трудове право України:  Підручник Заред. Н.Н. Болотіної,  Г.І. Чанишевої. — 2-гевид., стер. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2007

29. Шувалова Н. Порядок начисления и выплаты ежемесячных компенсационных выплат. // Хозяйство и право. - 2004. - № 1

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ПОСИЛАНЬ

 

[1] Лобатюк В. Реформа  оплати праці в Україні. Недоліки  і помилки // Праця і зарплата. - 2007. - № 9.

[2] Стичинський Б. С. та інші Науково-практичний коментар до законодавства України про працю — К.: А.С.К., 2005.

[3] Трудове право України:  Підручник Заред. Н.Н. Болотіної,  Г.І. Чанишевої. — 2-гевид., стер. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2007

[4] Солдатенко М., Колот  А. Політика заробітньої плати: потреби часу // Урядовий кур’єр. - 2007. - 12 листопада.

[5] Трудове право України:  Підручник Заред. Н.Н. Болотіної,  Г.І. Чанишевої. — 2-гевид., стер. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2007

[6] Кодекс законів про  працю України вiд 10_12_1971 – К, 2001.

[7] Заробітна плата:  структура виплат на оплату  праці; середня заробітня плата; збори, внески, нарахування; індексація грошових доходів населення; прибутковий податок з громадян, система оплати праці. - К: Компас, 2005.

[8] Осовий Г. Тарифні  ставки та оклади у виробничій  сфері // Праця і зарплата. - 2
Информация о работе Кримінально-правова відповідальність за згвалтування