Створенння бази даних в делфі

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2013 в 17:49, курсовая работа

Описание работы

Інформаційні системи дозволяють автоматизувати збір та обробку даних. Вони є банками даних, які містять у собі:
обчислювальну систему;
базу даних (БД);
систему управлення базами даних (СУБД);

Работа содержит 1 файл

strokan (1).docx

— 2.07 Мб (Скачать)


 

ВСТУП

Інформаційні  системи дозволяють автоматизувати збір та обробку даних. Вони є банками  даних, які містять у собі:

 • обчислювальну систему;
 • базу даних (БД);
 • систему управлення базами даних (СУБД);
 • набір прикладних програм.

БД  забезпечує зберігання інформації і  представляють собою сукупність даних, організованих за визначеними  правилам. БД дозволяють структурувати, зберігати та обробляти дані різних типів.

СУБД  – це сукупність мовних і програмних засобів, призначених для створення, введення та використання БД. Персональна  СУБД забезпечує можливість створення  локальних СУБД. До них належать Paradox, DBase, FoxPro, Access. Багатокористувацьки  СУБД дозволяють створювати інформаційні системи, які функціонують в архітектурі  клієнт-сервер. Представниками таких  СУБД є Oracle, InterBase, Microsoft SQL Server.

Мовні сучасні СУБД включають:

 • мову опису даних, призначених для опису логічної структури даних;
 • мову маніпулювання даними, яка забезпечує виконання основних операцій над даними – введення, модифікацію та вибірку;
 • структуровану мову запитів (Structure Query Language, SQL), яка забезпечує управління стандартним засобом до віддаленим БД;
 • мову запитів за зразком (Query By Example, QBE), яка забезпечує візуальне конструювання запитів до БД.

Прикладні програми або додатки, служать для  обробки даних, які знаходяться  в БД. Користувач здійснює управління БД і роботу з її даними за допомогою  додатку.

Процес  створення інформаційної системи  зазвичай включає наступні етапи:

  • проектування БД;
  • створення файлу проекту БД;
  • створення БД (формування і скріплення таблиць, введення даних);
  • створення меню додатка;
  • створення запитів;
  • створення екранних форм, звітів;
  • генерація додатка як виконуваної програми.

Для даної курсової роботи предметна область – автомобільний  завод випускає різні моделі автомобілів. Для забезпечення потреб складального цеху автозаводу розробити базу даних

 

1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Завдання  для виконання курсової роботи має  наступний зміст:

Автомобільний завод випускає різні моделі автомобілів. Для забезпечення  потреб складального цеху автозаводу розробити базу даних, що містить  три таблиці “Вузли”, ”Постачальники”, ”Замовлення”.

Таблиця “ Вузли ”  містить дані про вузли автомобілю, що поставляються до складального цеху. Необхідно передбачити, що вузли  можуть мати однакові назви, але відрізняться по інших атрибутах.

Поля: назва вузла, код  вузла, виробник, вартість одиниці продукції, мінімальна партія,  код постачальника(вибір  зі списку).

Таблиця “Замовлення” містить  дані про вузли автомобілю, що необхідно  поставити до цеху.

Поля: код замовлення, дата заповнення, назва  вузла, код вузла, кількість, дата постачання, на яку потрібно отримати замовлення.

Таблиця “Постачальники” містить дані про  постачальників автомобільних вузлів, з якими укладені угоди.

Поля: код постачальника, назва постачальника, адреса, телефон, прізвище начальника.

Запити:

-на  певну дату постачання (яка може  бути введена як параметр) всі  замовлення;

- для  певного виробника збільшити  тариф на 10%;

-для  кожного замовлення розрахувати  вартість та суму до сплати (вартість замовлення +20%ПДВ);

-суму  замовлень для кожного постачальника  на певну дату;

- які  вузли зовсім не використовувались  за попередній квартал?

Задача  для створення форм та обробки  даних.

Розробити систему, що дозволяє реєструвати замовлення з підрахуванням вартості замовлення, суми до сплати (вартість замовлення+20%ПДВ). Необхідно передбачити можливість вибору вузла відповідно до виробника.

Звіти:

 • для кожного з вузлів та для кожного постачальника кількість постачань, загальна вартість;
 • суму замовлень для кожного постачальника на певну дату.

В результаті аналіз поставленого завдання можна зробити висновок, що майбутня база даних повинна містити у  собі наступні можливості:

 1. Зчитування інформації про вміст записів в таблиці бази даних.
 2. Здатність додавати нові записи в таблицю бази даних.
 3. Здатність видаляти зайві записи з таблиці бази даних.
 4. Здатність пошуку даних по вузлів та постачальників з таблиці бази даних.

 

2 РОЗРОБКА БАЗИ ДАНИХ

2.1 Інфологічне  проектування БД

2.1.1 Виявлення сутностей та зв’язків

Інфологічна модель будується за результатами аналізу  предметної області. Вона дозволяє відобразити  всі виявленні об’єкти та зв’язки  між ними.

Аналізуючи  предметну область, можна виділити наступні сутності:

 • Вузли – сутність, яка містить дані про вузли автомобілю, що поставляються до складального цеху. Необхідно передбачити, що вузли можуть мати однакові назви, але відрізняться по інших атрибутах.
 • Замовлення – сутність, яка містить дані про вузли автомобілю, що необхідно поставити до цеху.
 • Постачальники – сутність, яка містить дані про постачальників автомобільних вузлів, з якими укладені угоди.

Розглянемо  зв’язки між сутностями.

Сутність  Замовлення пов’язана з сутністю Вузли. Кожний вузол може бути замовлений в декількох замовленнях. Ступінь  зв’язку - «один-до-багатьох» (рисунок 2.1).

 ∞  1


 

 

Рисунок 2.1 – Зв’язок «Замовлення» - «Вузли» 

Сутність  Постачальники пов’язана з сутністю Вузли. Кожний постачальник може надати підприємству декілька видів вузлів. Ступінь зв’язку - «один-до-багатьох» (рисунок 2.2).

 ∞  1


 

 

Рисунок 2.2 – Зв’язок «Абоненти» - «Платежі» 

 

2.1.2 Виявлення атрибутів сутностей.  Призначення первинних ключів

Розглянемо атрибути кожної сутності:

 1. ВУЗЛИ (назва вузла, код вузла, виробник, вартість одиниці продукції, мінімальна партія, код постачальника(вибір зі списку).
 2. ЗАМОВЛЕННЯ (код замовлення, дата заповнення, назва вузла, код вузла, кількість, дата постачання, на яку потрібно отримати замовлення).
 3. ПОСТАЧАЛЬНИКИ (код постачальника, назва постачальника, адреса, телефон, прізвище начальника).

2.1.3 Побудова Er-діаграми

Інфологічна модель представляє інформаційні потоки, сутності та зв’язки даної предметної області. Вона може бути представлена у вигляді ER-моделі та реляційної схеми.

Після визначення сутностей та зв’язків потрібно визначити ключові атрибути і в підсумку побудувати інфологічну  модель за схемою «сутності-зв’язки». У результаті отримуємо ER-діаграму (рисунок 2.3):

 

Рисунок 2.3 – ER-діаграма бази даних

2.2 Даталогічне  проектування

Етап створення даталогічної моделі називається даталогічним проектуванням. Опис логічної структури бази даних  на мові СУБД називається схемою.

Під час проектування слід дотримуватися головної з вимог  — реляційна база даних повинна  бути нормалізована.

Нормалізацією називається  формальна процедура, у ході якої атрибути даних групуються в таблиці, а таблиці групуються до бази даних.

Аналіз предметної області  звичайно здійснюється на базі відомих  відомостей про неї з урахуванням  задач проектування програмної системи.

У підсумку отримали наступну реляційну схему, яка приведена  до ЗНФ:

 1. ВУЗЛИ (код вузла, назва вузла, виробник, вартість одиниці продукції, мінімальна партія, код постачальника).
 2. ЗАМОВЛЕННЯ (код замовлення, дата заповнення, назва вузла, код вузла, кількість, дата постачання).
 3. ПОСТАЧАЛЬНИКИ (код постачальника, назва постачальника, адреса, телефон, прізвище начальника).

2.3 Фізичне проектування

Для прив’язки даталогічної моделі до середовища збереження використовується модель даних фізичного рівня (фізична  модель). Ця модель визначає пристрої збереження даних, способи фізичної організації  даних у середовищі збереження. Модель фізичного рівня також будується  з урахуванням можливостей, які  надаються СУБД. Опис фізичної структури  бази даних називається схемою збереження. Відповідний етап проектування бази даних називається фізичним проектуванням.

Оскільки  за умовою завдання база даних повинна  проектуватися в середовищі Delphi, то дані в таблицях зберігаються у  визначеному форматі, який і називається  типом даних.

До  засобів Delphi, призначених для роботи з БД, відносяться наступні:

 • інструментальні засоби (спеціальні програми і пакети, які забезпечують обслуговування БД за межами розробляємих додатків);
 • компоненти, які призначені для створення додатків, які реалізують операції з БД.

Для операцій з БД система Delphi пропонує наступні інструментальні засоби:

 • Borland Database Engine (BDE) – процесор баз даних, який представляє собою набір бібліотек, призначених для організації доступу до БД з додатків Delphi;
 • BDE Administrator – утиліта для налагодження BDE. Дозволяє налагоджувати різноманітні параметри БД;
 • Database Desktop – програма для створення і редагування таблиць, SQL- і QBE-запитів;
 • SQL Explorer – провідник БД, який дозволяє налагоджувати параметри БД.

У Delphi проблема передачі в програму інформації про місце знаходження файлів бази даних розв'язується шляхом використання псевдоніма бази даних. Псевдонім (Alias) - це коротке ім'я, поставлене у відповідність  реальному, повному імені каталогу бази даних. Програма роботи з базою  даних для доступу до даних  використовує не реальне ім'я, а псевдонім.

Псевдонім бази даних може бути створений (зареєстрований) за допомогою утиліти BDE Administrator. Ця ж утиліта дозволяє змінити каталог, пов'язаний з псевдонімом.

База  даних - це набір файлів (таблиць), в  яких знаходиться інформація. Як правило, база даних складається з декількох  таблиць, які розміщують в одному каталозі. Каталог для нової бази даних створюється звичайним  способом, наприклад, за допомогою Провідника. Таблицю можна створити, скориставшись  вхідною до складу Delphi утилітою Borland Database Desktop або організувавши SQL-запит  до серверу бази даних.

Таким чином, процес створення бази даних  може бути представлений як послідовність  наступних кроків:

1. Створення каталогу.

2. Створення псевдоніма.

3. Створення таблиць.

2.3.1 Створення  каталогу та псевдоніма

Каталог (папка) для файлів бази даних створюється  звичайним способом, наприклад, за допомогою  Провідника. Звичайно файли локальної  бази даних поміщають в окремому підкаталозі каталогу програми роботи з базою даних.

Псевдонім бази даних створюється за допомогою  утиліти, що входить в Delphi утиліти BDE Administrator, яка запускається з Windows. У лівій частині вікна, на вкладці Databases прописуємо новий псевдонім - CAR, драйвер вибираємо – STANDART, а в правій частині шлях до файлів бази даних встановлюємо на вкладці Definition у полі Path – C:\CarBD. Для того, щоб створений псевдонім був зареєстрований у файлі конфігурації (Idapi.cfg), необхідно в меню Object вибрати команду Apply (Застосувати) (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Реєстрація нового псевдоніма

2.3.2 Створення  таблиць

Важливим  моментом при створенні бази даних  є розподіл інформації між полями запису. Очевидно, що інформація може бути розподілена між полями різним чином.

Після того як визначена структура записів  бази даних, можна приступити безпосередньо  до створення таблиці. Таблиці створюються  за допомогою тієї, що входить до складу Delphi утиліти Database Desktop.

Утиліта Database Desktop дозволяє виконувати всі необхідні  при роботі з базами даних дії. Вона забезпечує створення, перегляд і  модифікацію таблиць баз даних  різних форматів (Paradox, dBASE, Microsoft Access). Крім того, утиліта дозволяє виконувати вибірку інформації шляхом створення  запитів.

Потрібно  використовуючи утиліту Database Desktop, створити файл даних (таблицю) і додати в неї  декілька записів. Потім у вікні  утиліти Database Desktop, що з'явилося, треба  з меню File вибрати команду New і в списку, що з'явився, вибрати тип створюваного файлу - Table. Потім в діалоговому вікні Create Table, що відкрилося, слід вибрати тип створюваної таблиці - значенням за умовчанням є тип Paradox (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 –  Створення таблиці

Информация о работе Створенння бази даних в делфі