Створенння бази даних в делфі

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2013 в 17:49, курсовая работа

Описание работы

Інформаційні системи дозволяють автоматизувати збір та обробку даних. Вони є банками даних, які містять у собі:
обчислювальну систему;
базу даних (БД);
систему управлення базами даних (СУБД);

Работа содержит 1 файл

strokan (1).docx

— 2.07 Мб (Скачать)

 

В результаті відкривається діалогове  вікно Create Paradox 7 Table, в якому можна визначити структуру записів таблиці (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 –  Конструктор створення таблиць

 

Для кожного поля таблиці необхідно  задати ім'я, тип і, якщо потрібно, розмір поля. Ім'я поля використовується для  доступу до даних. Як ім'я поля, яке  вводиться в колонку Field Name, можна використовувати послідовність з букв латинського алфавіту і цифр завдовжки не більше 25 символів.

Тип поля визначає тип даних, які можуть бути поміщені в полі. Тип задається  введенням в колонку Турe символьної константи.

Використовуючи  можливості програми Database Desktop створюємо  таблиці бази даних згідно результатів  даталогічного проектування, встановлюючи ключові поля як первинні та вторинні.

Структура таблиці «Постачальники» (рисунок 2.7)

Рисунок 2.7 – Структура таблиці «Постачальники»

Структура таблиці «Абоненти» (рисунок 2.8)

Рисунок 2.8 – Структура таблиці «Вузли»

 

Структура таблиці «Замовлення» (рисунок 2.9)

Рисунок 2.9 – Структура таблиці «Замовлення»

 

Після того, як буде визначена структура  таблиці, таблицю слід зберегти. Для  цього необхідно натиснути кнопку Save As. В результаті відкривається вікно Save Table As. У цьому вікні із списку Alias потрібно вибрати псевдонім бази даних, частиною якої є створена таблиця, а в полі Ім'я файлу ввести ім'я файлу, в якому потрібно зберегти створену таблицю.

Якщо  перш ніж натиснути кнопку Зберегти встановити прапорець Display table, то в результаті натиснення кнопки Зберегти відкривається діалогове вікно Table, в якому можна ввести дані в тільки що створену таблицю.

2.3.3 Заповнення  таблиць

Якщо  таблиця бази даних недоступна, то для того, щоб ввести дані в таблицю, таблицю потрібно відкрити. Для цього  треба з меню File вибрати команду Open|Table, потім в діалоговому вікні Open table, що з'явилося, в списку Alias вибрати псевдонім потрібної бази даних і таблицю. Слід звернути увагу, що таблиця буде відкрита в режимі перегляду, в якому змінити вміст таблиці не можна. Для того, щоб в таблицю можна було вводити дані, потрібно активізувати режим редагування таблиці, для чого необхідно з меню Table вибрати команду Edit Data.

Після повторного запуску утиліти Database Desktop та відкриття таблиці маємо (рисунок 2.10):

Рисунок 2.10 – Таблиці у режимі введення

 

Дані  в поля запису вводяться з клавіатури звичайним способом. Для переходу до наступного поля потрібно натиснути  клавішу <Enter>. Якщо поле є останнім полем останнього запису, то в результаті натиснення клавіші <Enter> у таблицю  буде доданий ще один запис.

2.3.4 Схема бази  даних

У підсумку створення  таблиць, визначення ключів, індексів та зв’язків була створена схема бази даних (рисунок 2.11)

Рисунок 2.11 – Схема бази даних

3 РОЗРОБКА КЛІЄНТСЬКОЇ ЧАСТИНИ  БАЗИ ДАНИХ

3.1 Організація взаємодії клієнтської частини програми з БД

Застосування  роботи з базою даних повинне  містити компоненти, що забезпечують доступ до даних, можливість перегляду  і редагування вмісту полів.

Компоненти, які зв’язані з БД, поділяються  на візуальні та невізуальні:

 • невізуальні компоненти служать для організації доступу до даних, які розміщені в таблицях. Вони представляють собою проміжну ланку між даними таблиць БД та візуальними компонентами;
 • візуальні компоненти використовуються для створення інтерфейсної частини додатку. З їх допомогою може виконувати такі операції з таблицями, як перегляд або редагування даних.

Компоненти  доступу до даних знаходяться  на вкладці Data Access палітри компонентів, а компоненти відображення даних - на вкладці Data Controls.

Клієнтська  частина розроблялась у середовищі Borland Delphi 7.0.  Взаємодія з БД здійснювалася  за допомогою наступних компонентів, які входять до стандартного набору цієї системи:

 1. DataSource;
 2. DBGrid;
 3. DBNavigator;
 4. Table;
 5. Button;
 6. Query;
 7. MainMenu;
 8. Label.

Компонент MainMenu – дозволяє створити Головне меню програми і здатний створити та обслуговувати складне ієрархічне меню.

Компонент Table - одну з таблиць бази даних. Компонент DataSource (джерело даних) забезпечує зв'язок компоненту відображення-редагування  даних (наприклад, компоненту DBGrid) і  джерела даних, як яке може виступати  таблиця (компонент Tаblе) або результат  виконання SQL-запиту до таблиці (компонент SQL). Компонент DataSource дозволяє оперативно вибирати джерело даних, використовувати  один і той же компонент, наприклад, DBGrid для відображення даних з  таблиці або результату виконання SQL-запиту до цієї таблиці.

Компонент DBGrid використовується лише для представлення  даних, а додавання, редагування  і видалення даних здійснюється за допомогою системи процедур, що зберігаються. Для представлення  користувачеві отриманих в результаті роботи даних в зручнішій формі  використовують компоненти Dbgrid (таблиця).

Компонент Label використовується для розміщення не дуже довгих повідомлень у вигляді статичного тексту.

Компонент DBNavigator є набором кнопок, при клацаннях  на яких під час роботи програми відбувається переміщення покажчика  поточного запису до наступного, попереднього, першого або останнього запису бази даних, а також додавання до файлу  даних нового запису, видалення поточного  запису.

Компонент Query схожий на компонент Table, але, на відміну  від останнього, він представляє  не всю базу даних, а тільки її частину - записи, які задовольняють критерію запиту.

Механізм  взаємодії компонентів відображення-редагування  даних з даними через компонент DataSource ілюструє рисунок 3.1.

Рисунок 3.1 - Взаємодія компонентів відображення і доступу до даних

3.2 Розробка інтерфейса користувача

3.2.1 Функціональний опис

1) Опис інформаційного  середовища

Інтерфейс програмних вікон повинен бути українською  мовою, включаючи всі меню, кнопки та діалоги підчас роботи з програмою.

Канали  введення/виведення – це стандартна консоль, де введення відбувається за допомогою клавіатури та миші, а  виведення за допомогою екрана монітора у віконному режимі. Розгортка  на весь екран відсутня у всіх вікнах програми. Рекомендованими параметрами  екрана є роздільна здатність  не менше 800*600 та глибина кольору  мінімум 16 bit.

Програма  повинна розміщуватись на жорсткому  диску комп’ютера, а саме в кореневому каталозі диска “С:\”. Таблиці бази даних лежить в кореневому каталозі програми в папці «CarBD».

 

2) Визначення  функцій

Для забезпечення потреб складального цеху автозаводу розробити БД, що містить  три таблиці «Вузли», «Постачальник», «Замовлення». При реєстрації необхідно  обчислювати вартість замовлення та суму до сплати(вартість замовлення+20%ПДВ).

Функції: Створити три таблиці: «Вузли», «Постачальник», «Замовлення».

«Замовлення»: включає інформацію про виконані замовлення. Поля: код замовлення, дата заповнення, назва вузла,  код  вузла, кількість, дата постачання, на яку потрібно отримати замовлення.

«Вузли»: Поля: назва вузла, код вузла, виробник, вартість одиниці продукції, мінімальна партія, код постачальника.

«Постачальники»: Поля: код постачальника, назва постачальника, адреса, телефон, прізвище начальника.

Створити  меню програми, яке повинно складатись з розділів:

Файл - пункти якого повинні містити посилання на відкриття таблиць описаних вище, вікна з реєстрацією гостей та замовлення номеру, а також пункт вихід;

Про програму – де розміщується посилання на відкриття вікна з текстом про того хто розробив даний програмний продукт, а також посилання на інструкцію по користуванню цим програмним засобом.

Також можна оформити в окремому вікні  виклик потрібних таблиць та вікон  реєстрації клієнтів та замовлення номерів (та при необхідності інших елементів) по кнопкам.

 

3) Опис виняткових ситуацій

Програма  може не запускатися у випадку  пошкодження файлу додатку; несумісності з операційними системами; несанкціонованих дій користувача, що призводять до руйнування даних та неправильної роботи функцій  програми. А також в результаті не дотримання чітких інструкцій по встановленню програми та про те з якими даними працює дана програма. Ще однією причиною не працездатності програми може бути відсутність встановленого компонента BDE.

3.2.2 Розробка  форм

Приведемо список форму режимі проектування, з яких складається додаток, з вказівкою візуальних компонентів, розташованих на них.

Маємо головну форму, яка з’являється  на екрані після запуску програми (рисунок 3.2)

Рисунок 3.2 - Головна форма програми

 

Наступна  форма призначена для відтворення  інформації про постачальників. Дані представлені у вигляді таблиці (рисунок 3.3):

Рисунок 3.3 - Форма «Постачальник»

 

Дана  форма призначена для відтворення  даних про вузли. В цій формі  інформація представлена у вигляді  таблиці (рисунок 3.4):

Рисунок 3.4 - Форма «Вузли»

 

Наступна  форма призначена для відтворення  журналу замовлень. Дані представлені у вигляді таблиці (рисунок 3.5):

Рисунок 3.5 - Форма «Замовлення»

Наступним кроком проектування форм є розробка інструментів:

 • для внесення нових даних про постачальників (рисунок 3.6)

Рисунок 3.6 - Форма внесення нового постачальника

 

 • для внесення нових даних про вузли (рисунок 3.7)

Рисунок 3.7 - Форма внесення нового вузла

 

 • для внесення даних про нові замовлення (рисунок 3.8)

Рисунок 3.8 - Форма внесення нового замовлення

Також слід зазначити, що розроблена проста форма, яка надає інформацію про  автора розробки програми (рисунок 3.9)

Рисунок 3.9 - Форма про автора програми

3.2.3 Розробка  звітів

Для створення звітів в даному проекті  використовувалася технологія Rave Reports. Використовувалися наступні компоненти:

 • Trvproject – компонент звіту. Забезпечує завантаження раніше створеного у візуальному середовищі Rave Reports звіту з файлу з розширенням rav.
 • Trvsystem – компонент управління звітом. Забезпечує роботу додатка із звітом. Взаємодіючи з компонентом звіту, з одного боку, і сервером звіту Rave Reports, з іншою, цей компонент забезпечує перегляд і друк звітів.
 • Trvdatasetconnection – компонент з'єднання з джерелами даних, призначені для підключення звітів до різних джерел даних.

Основою звіту є файл звіту з розширенням rav, який створюється у візуальному  середовищі розробки Rave Reports і називається  проектом звіту. Створений проект звіту  необхідно пов'язати з додатком Delphi. Для цього використовується компонент Trvproject, який забезпечує представлення  звіту в додатку. Для перегляду  і друку звіту використовується компонент Trvsystem, який взаємодіє безпосередньо  з ядром Rave Reports. При компоновці додатка  ядро Rave Reports автоматично включається  в його склад.

 

 

4 ІНСТРУКЦІЯ  КОРИСТУВАЧА

4.1 Системні вимоги  до програми

Мінімальні  системні вимоги:

 • Операційна система : Windows 98/XP/Vista.
 • Процесор з частотою 233 Мгц або швидший (рекомендується не менше 300 Мгц);
 • Не менше 64 МБ оперативної пам'яті (рекомендується не менше 128 МБ);
 • Відео-карта та монітор.
 • 10 MB вільного місця на жорсткому диску;
 • Дисковод для CD або DVD дисків;
 • Клавіатура та миша;

4.2 Етапи встановлення  програми

Вставте у вашій CD/DVD привід диск з програмою, потім зайдіть на цей диск або через меню авто запуску, або у разі його відсутності через значок Мій Комп`ютер. Потім з цього диска скопіюйте на диск С:\ дві папки, а саме: Car та CarBD. Потім для того щоб програма запустилась вам потрібно встановити додатковий компонент BDE та зареєструвати там дану базу даних що знаходиться в папці Dobruva на диску С:\. Все що вам потрібно зробити це при доданні нової бази даних ввести адрес розміщення або ще він може називатися Alias. В даному випадку просто  вкажіть шлях C:\CarBD.

Після того як ви виконали встановлення програми, зайдіть на диск С:\ потім в папку CarBD і запустіть там файл Car.eхe. Якщо програма відмовиться запускатись або працювати з базою даних, вам просто буде потрібно відкрити, у встановленому раніше компоненті BDE, раніше зареєстровану базу даних Car, яка повинна бути розміщена за таким шляхом C:\Car.

 

 

  1. Інструкція  користувача програми

Після того як ви запустили програму перед  вами з`явиться головне вікно  програми (рисунок 4.1):

Рисунок 4.1 – Головне вікно програми

 

Вікно даної програми складається із наступних елементів:

 • Меню програми (знаходиться в лівому верхньому кутку вікна під його заголовком) складається з таких елементів:

Файл - який містить такі підпункти як:

  1. Постачальник – відповідає за відкриття вікна з таблицею (рисунок 4.2):

Рисунок 4.2 – Вікно «Постачальник»

 

  1. Вузли:

Рисунок 4.3 – Вікно «Вузли»

  1. Замовлення:

Информация о работе Створенння бази даних в делфі