Сукупне плану вання виробництва

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Февраля 2013 в 21:53, контрольная работа

Описание работы

Завдання на роботу: Згідно з обраним варіантом спрогнозувати місячні обсяги попиту на виріб та скласти сукупний план виробництва на 6 місяців за стратегією від слідкування попиту.
Вихідні данні:
Структура виробу наведена на рис.1.

Работа содержит 1 файл

малявка оп.doc

— 319.50 Кб (Скачать)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

 

 

 

з дисципліни:  “ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ”

на тему: «Сукупне плану  вання виробництва»

 

 

 

 

 

 

Виконала студентка 5го курсу , групи ЗУД-81М

Андросюк Вікторія Вікторівна

Залікова книжка №  ЗУД-8101

 

ВИКЛАДАЧ                         Коцко Тарас Аркадійович

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2013 

ЗАВДАННЯ НА ДОМАШНЮ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

З дисципліни : «Операційний менеджмент», студентці 5го курсу, групи ЗУД-81М.

Андросюк Вікторії Вікторівни

 

Тема роботи: «Сукупне планування виробництва»

Варіант завдання: літера А, №1. (Залікова книжка №ЗУД-8101)

Завдання на роботу: Згідно з обраним варіантом спрогнозувати  місячні обсяги попиту на виріб та скласти сукупний план виробництва на 6 місяців за стратегією від слідкування попиту.

Вихідні данні:

Структура виробу наведена на рис.1.

Незалежний попит необхідно  визначити для виробу А. Дані необхідні  для прогнозування попиту та визначення загального обсягу незалежного попиту виробів в п’ятому і шостому місяцях від поточного дванадцятого, наведено в табл. 1.

Рис.1 – Складальна схема  виробу

Таблиця 1

Попит за останні 12 місяців  за тверді замовлення на 5й та 6й місяці на виріб А.

Варіант 8

Місяці

 

Попередні

Поточний

Планові

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

6

Попит А

650

450

400

270

350

550

400

320

580

500

360

550

   

Замовлення А

                       

125

95


 

Календарний графік виконання  роботи:

Дата видачі завдання:   29.10.12

А) ознайомлення з методикою і вихідними даними: 29.10.12-29.12.12

Б) прогнозування та розрахунок за даними: 07.01.13-20.01.13

В) термін закінчення роботи 17.02.13.

Г) термін захисту роботи 19.02.13.

 

Підпис студента __________________

 

Викладач              Коцко.Т.А.

 

ЗМІСТ

 

 

1 Прогнозування  незалежного попиту

1.1 Визначення параметрів лінійного  тренду

Для опису лінійного  тренду передбачається використання лінійної функції

  • де X – номер часового періоду планового або прогнозованого відносно базового.

 

За базовий період ми брали останній місяць перед першим прогнозованим, тобто 12й.

  • де Y – значення статистичного ряду;
  • N – кількість значень статистичного ряду, (в нашому випадку 12)

 

Опираючись на вихідні  данні розрахуємо суми статисти стичних  рядів по виробу А. Для цього скористаємось  можливостями MS Excel та в результаті отримаємо наступні дані (табл. 2):

Таблиця 2

Розрахунок сум статистичних рядів по виробу А

Місяць

X

X2

Y

XY

1

-11

121

650

-7150

2

-10

100

450

-4500

3

-9

81

400

-3600

4

-8

64

270

-2160

5

-7

49

350

-2450

6

-6

36

550

-3300

7

-5

25

400

-2000

8

-4

16

320

-1280

9

-3

9

580

-1740

10

-2

4

500

-1000

11

-1

1

360

-360

12

0

0

550

0

Суми

-66

506

5380

-29540


Виходячи з табл. 2 визначимо  параметри тренду a та b для виробу А, згідно формул вище.

Таким чином рівняння тренду для виробу А приймає вигляд

 

 

Підставляючи отримані значення a та b в рівняння тренду та обираючи відповідні значення Х можна розрахувати прогнозні значення попиту на наступні 6 місяців.

 

1.2 Прогнозування незалежного попиту  випадкових споживачів

Для формування прогнозу попиту випадкових споживачів спочатку необхідно визначити показники  тренду в минулому й майбутньому. Для цього в рівняння тренду підставимо значення Х для відповідного тренду.

Результати виконаних  таким чином розрахунків для виробу А заведені у табл. 3 в 4 колонку. Нижня частина табл. 3 яка відокремлена жирною лінією відповідає прогнозному інтервалу. (табл. 3)

 

Таблиця 3

Розрахунок прогнозованого попиту

 

Місяць i

X

Попит

Тренд

Сезонність  І

1

-11

650

446,4102564

1,46

2

-10

450

446,7599068

1,01

3

-9

400

447,1095571

0,89

4

-8

270

447,4592075

0,60

5

-7

350

447,8088578

0,78

6

-6

550

448,1585082

1,23

7

-5

400

448,5081585

0,89

8

-4

320

448,8578089

0,71

9

-3

580

449,2074592

1,29

10

-2

500

449,5571096

1,11

11

-1

360

449,9067599

0,80

12

0

550

450,2564103

1,22

1

1

656

450,6060606

1,46

2

2

454

450,955711

1,01

3

3

404

451,3053613

0,89

4

4

273

451,6550117

0,60

5

5

353

452,004662

0,78

6

6

555

452,3543124

1,23


 

 

Наступним кроком має  бути визначення методу прогнозування  циклічності. В цій роботі ми користуємось «наївним» методом , за яким спочатку розраховуються щомісячні індекси  коливань на статистичному інтервалі  і виходячи з мультиплікативної  моделі ці індекси переносяться на майбутні місяці де визначаються прогнозні показники.

На статистичному інтервалі  індекси коливань визначаються за формулою

де і – порядковий номер місяця на статистичному інтервалі.

Ці данні розраховуються для  кожного з перших 12 місяців і заносяться в 5 колонку табл. 3.

Згідно з «наівним» методом  індекси статистичного інтервалу  переносяться у відповідні місяці прогнозного  інтервалу і за ними обчислюються прогнози попиту в майбутніх місяцях  за наступною формулою:

Отримані таким чином  прогнози величини попиту для виробу А вносяться в нижню частину  колонки 3 табл 3 і за ними будується  графік руху попиту та відповідний  тренд. (рис 2)

Рис. 2 прогноз попиту на виріб А

 

 

1.3 Розрахунок загального обсягу незалежного попиту

В цьому розділі ми розраховуємо загальний обсяг незалежного  попиту за місяцями планового горизонту. Для цього необхідно побудувати табл. 4 та скористуватися отриманими прогнозами попиту (табл. 3) та твердими замовленнями вказаними у завданні. Нижче в табл. 4 показаний розрахунок загального обсягу незалежного попиту для вищенаведеного прикладу.

 

Таблиця 4

Розрахунок загального обсягу незалежного попиту

 

Місяць планового горизонту

1

2

3

4

5

6

Прогноз попиту

656

454

404

273

353

555

Тверді замовлення

       

125

95

Загальний обсяг незалежного  попиту

656

454

404

273

478

650


 

 

2 Сукупне планування виробництва

2.1. Формування варіантів сукупного  плану та розрахунки витрат  за варіантами сукупного плану.

В цьому розділі виходячи із загального обсягу незалежного попиту (табл. 4) і заданих показників за обраним варіантом необхідно:

- визначити виробничі  завдання на кожний місяць  планового горизонту (табл. 6)

- розрахувати витрати  для 3х варантів сукупного плану  складених за чистими стратегіями і обрати з них оптимальний

Сукупне планування необхідно  провести для виробу А на всі 6 місяців  планового горизонту. Вихідні дані (табл. 5):

 

 

 

 

 

Таблиця 5

Вихідні дані для прикладу сукупного планування

Показники

Місяці

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Загалом

Незалежний  попит

656

454

404

273

478

650

2915

Місячна кількість  робочих днів

22

18

23

20

18

24

125

Місячні витрати  на зберігання одиниці продукції

10 грн на одиницю  продукції на місяць

Місячні втрати обумовлені дефіцитом одиниці продукції

20 грн на одиницю  продукціі на місяць

Вартість одиниці  продукції виготовленноі по субпідряду

30 грн за одиницю  продукції

Витрати на найм і навчання 1 робітника

150 грн за 1ого  робітника

Витрати на звільнання 1 робітника

200 грн за 1ого  робітника

Трудомісткість  одиниці продукції

4 нормо-годин  на одиницю продукції

Погодинна тарифна  ставка

5 грн за годину

Запас на початок  першого мясяця

650 диниць

Резервний запас

0% місячного  попиту

Информация о работе Сукупне плану вання виробництва