Қазақстан және Дүниежүзілік сауда ұйымы

Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Сентября 2011 в 17:56, реферат

Описание работы

Глобализация, товарлар мен дүниежүзілік қызмет көрсетудің, капитал ағынының қозғалыс жылдамдығының артуы, ақпараттық жүйелер, технологиялар және коммуникация түрлері аймағындағы жетістіктер дүние жүзі елдері арасындағы экономикалық қатынас орнату факторына айналды. Халықаралық Сауда ұйымы халықаралық сауданы либеризациялау сұрақтарымен айналысады. Бұл ұйымға мүше болу көптеген мемлекеттердің дүниежүзілік қауымдастықта жетістіктерге жетуіне мүмкіндік берді. Қазіргі таңда бұл ұйымға толық қанды мүше болып - 135 мемлекет енді, тағы 30 мемлекет енуге дайындалуда.

Работа содержит 1 файл

Қазақстан және Дүниежүзілік сауда ұйымы.doc

— 56.00 Кб (Скачать)

    ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК САУДА  ҰЙЫМЫ 

    Глобализация, товарлар мен дүниежүзілік қызмет көрсетудің, капитал ағынының қозғалыс жылдамдығының артуы, ақпараттық жүйелер, технологиялар және  коммуникация түрлері аймағындағы жетістіктер дүние жүзі елдері арасындағы экономикалық қатынас орнату факторына айналды. Халықаралық Сауда ұйымы халықаралық сауданы либеризациялау сұрақтарымен айналысады. Бұл ұйымға мүше болу көптеген мемлекеттердің дүниежүзілік қауымдастықта жетістіктерге жетуіне мүмкіндік берді. Қазіргі таңда бұл ұйымға толық қанды мүше болып - 135 мемлекет енді, тағы 30 мемлекет енуге дайындалуда.

    ДСҰ мақсаты мен маңызды ерекшелігі - ұйымға мүше елдердің тең праволы болып, еркін халықаралық сауда жасау мүмкіндігін туғызу және  дүниежүзілік сауда ережелерін құру.  ДСҰ жүйесінде сауда жасауға қолайлы режим қалыптасқан, ол бойынша сауда жасаушы мемлекеттер бір-біріне қолайлы жағдайлар жасап, шет елдік фирмалар мен ұлттық компанияларға  бірдей қарауды қамтамасыз етеді. Мемлекеттердің сауда-экономикалық байланыстарда  экономиканың ашықтығы мен сауданың либерилизациясы ең маңызды  интеграция болып табылады.

    Дүниежүзілік  сауда ұйымына ену рыноктік жағдайда мемлекеттің ішкі қатынастарын дамытуда үлкен маңызды нәрсе. Сондықтан  да Қазақстан Республикасының ДСҰ-на кіру туралы мәселе маңызды орында тұр.

    ДСҰ кіру мәселесі  жарты ғасыр бұрын  енгізілген, өте күрделі және өзара  байланысқан бірнеше этаптардан тұрады.  Ең бірінші этапта экономикалық механизм мен сауда-саяси режим қатаң қарастырылады. Мемлекет ДСҰ өзінің сауда саясаты туралы  меморандум ұсынады. Екінші этапта  кеңестер мен  мүше болу ережелері туралы келіссөздер жүргізіледі. Осындай кеңестер ДСҰ енген барлық мемлекеттермен екі жақты деңгейде жүргізіледі. Ең соңғы этапта екі этаптан өткен мемлекет барлық құжаттар пакетін заңды түрде рәсімдеуі қажет.

    Казахстан ДСҰ кірудің бастапқы этапында тұр. 1996 жылдың басында Қазақстан Үкіметі ДСҰ секретариатына ДСҰ кіру туралы заңды түрде ұсыныс жасады. ҚР реформа және  стратегиялық жоспарлау агенттігі Қазақстанның ДСҰ –ға кіру іс-шараларының жоспарын жасап, бекітті. (19 ақпан 1996 ж. ҚР Үкіметінің үкімі, №211). ДСҰ сұрақтары бойынша ведомство аралық комиссия құрамы тағайындалды.

    ДСҰ кіру үшін Қазақстан өзіне белгілі бір міндеттер алуы керек. Ең алдымен мемлекет статусын анықтау керек, сонымен ол Ұйымға кіреді, себебі ДСҰ талаптары мен оларды орындау мерзімі осыған тікелей байланысты. ДСҰ енетін мемлекеттердің бүгінгі күні екі статусы бар: дамып келе жатқан мемлекет статусы мен ауысу периоды режимі статусы. Көптеген мемлекеттер, атап айтқанда Ресей, Қытай, Қазақстан және т.б. ДСҰ кіргенде дамып келе жатқан мемлекет болып кіргенді  пайдалы деп ойлайды. Осындай статус ДСҰ принциптерін орындағанда белгілі мөлшерде жеңілдіктер беруге мүмкіндік береді. Жеңілдіктер келесі сипатта болуы мүмкін: мемлекетке белгілі міндеттерді орындауға көп уақыт береді және уақытша  шет ел товарларын шектеуге, тарифтік концессияны кідіртуге, тарифтік жеңілдіктер беруге  мүмкіндіктер береді.  Қазақстан дамып келе жатқан мемлекет болып ДСҰ  кірсе, оған келесі талаптар қойылады:

    1. Снизить импортный таможенный  тариф в среднем на 20% при достижении  средневзвешенной ставки до 12,3% и  выполнять эти снижения в ежегодных  равных пропорциях в течение  10 лет.

    2. Снизить импортный таможенный  тариф на сельскохозяйственные продукты в среднем на 24% и выполнять эти снижения в ежегодных равных пропорциях в течение 10 лет.

    3. Установить максимальную ставку  таможенного тарифа не выше 15%.

    Одновременно  от стран-членов ВТО в соответствии с однозначно определенными условиями по применению тарифов требуется принять меры и по отказу от нетарифных барьеров. Казахстан должен будет использовать тарифы, как основной инструмент торговой политики и последовательно заменять ими нетарифные меры. В период вступления в ВТО Казахстан должен провести переговоры со странами-членами ВТО по определению тарифных уступок в отношении импорта иностранной продукции. В подобных переговорах о тарифах будут принимать участие те члены ВТО, которые заинтересованы в экспорте своей продукции в Казахстан, но встречают препятствия в виде тарифов.

    Позиция казахстанской стороны по вступлению в ВТО была выражена в заявлении  Правительства РК на 2-й Министерской Конференции ВТО в мае 1997 г., в  котором обозначены следующие ключевые вопросы:

    - все страны-партнеры должны учитывать сложность экономической ситуации в Казахстане, связанной с формированием и реструктуризацией экономики, а также

    - требования стран-членов ВТО к  Казахстану не должны быть  более суровыми, чем к уже присоединившимся  странам;

    - необходимо применение различных форм содействия процессу вступления, к примеру, проведение переговоров по снижению негативного влияния статьи 402 Раздела IV Торгового закона США 1974 г., поправки "Джексона-Вэника" на условия эффективного присоединения Казахстана к ВТО (по законодательству США в отношении стран СНГ действует поправка "Джексона-Вэника", касающаяся соблюдения прав человека. Суть этой поправки - свобода эмиграции, или передвижения. Таким образом, даже если страны становятся членами ВТО, то США делают оговорку об изъятии этих стран из многостороннего режима. Основное отрицательное последствие для двух стран, которые применяют только

    двусторонний  режим в рамках ВТО, -это то, что  они не могут обращаться в ВТО  за разрешением споров в случае их возникновения (2).

    Такая достаточно жесткая позиция Казахстана обусловлена, прежде всего, изменившимися  и, на взгляд большинства стран с  переходной экономикой, ставшими несправедливыми  условиями вступления в ВТО. Сейчас вступление в ВТО является значительно  более комплексным и сложным процессом, чем в прошлом было присоединение к "ГАТТ 1947". Во-первых, многосторонние торговые соглашения ВТО содержат более жесткие и подробные правила и нормы, регулирующие торговлю товарами. Во-вторых, позиция основных торговых стран-членов ВТО по отношению к присоединяющимся странам становится все более требовательной и направлена на увеличение уровня их обязательств при присоединении.

    По  словам Е. Утембаева (в феврале 1999 г. - Председателя Агентства по стратегическому  планированию и реформам, ныне — заместителя Премьер-министра РК), "стратегическая цель Казахстана — вступить во Всемирную Торговую Организацию на достаточно хороших для страны условиях". По его словам, в условиях мирового финансового кризиса "существующие стандартные процедуры для вступления в ВТО не очень подходящие. Казахстан будет требовать таких же прав в организации, какими обладают развитые страны. Казахстан в рамках будущего членства в ВТО занимал и будет занимать жесткую позицию по отстаиванию своих прав и национальных интересов".

    Объявив о решении вступления в ту или  иную международную организацию  или международный институт, государства  преследуют определенные цели, как  правило с точки зрения выгод  и преимуществ, которые получит  страна, будучи участником организации. Казахстан не является исключением. Присоединение к Всемирной Торговой Организации, главного регулятора одной из важнейших сфер международной экономики - мировой торговли - является необходимым фактором для эффективной интеграции Казахстана в мировое сообщество.

    Экономисты  и ученые определяют следующие преимущества и недостатки членства в ВТО.

    Положительные стороны присоединения к ВТО (преимущества):

    1. Возможность осуществления внешнеэкономической  деятельности в условиях низких  и постоянно снижающихся тарифов  других стран.

    2. Равноправие в международной  торговле, такие же льготы и  правила, по которым торгуют  все страны-участницы ВТО.

    3. Возможность разработки торговой стратегии и прогнозирования развития внешней торговли на долгосрочную перспективу на основе предсказуемых действий других участников и возрастающих возможностей доступа национальных производителей на мировые рынки.

    4. После принятия республики в ВТО на нее распространяется режим наибольшего благоприятствования со стороны всех стран-членов международной организации.

    5. Урегулирование споров на основе  международно-признанных принципов  и правил международной торговли.

    6. Исключение необходимости заключения на регулярной основе двусторонних торгово-экономических отношений с различными государствами, экономя при этом значительные финансовые средства.

    7. В абсолютных значениях прирост  торговли возрастает, т.к. этому  будет соответствовать прирост  мирового дохода, а для развивающихся стран темп роста торговли на 50% будет превышать средний темп роста мировой торговли в целом.

    Отрицательные стороны присоединения Казахстана к ВТО (недостатки):

    1. Принятие обязательства по существенному  открытию доступа на внутренние рынки товаров и услуг из других стран.

    2. Проблема защиты от недобросовестной  конкуренции.

    3. Возможность широкого применения  антидемпинговых и компенсационных  пошлин со стороны других государств  в отношении импортных товаров.

    4. Торговая дискриминация, выраженная в низкой конкурентоспособности отечественной продукции, не пользующейся спросом на мировом рынке.

    5. В связи с наплывом импорта  продовольствия, товаров народного  потребления и услуг из-за рубежа, возможно, увеличение индекса цен,  что приведет к повышению уровня инфляции в стране.

    6. Для быстрого получения прибыли  на первое время преимущественное  развитие получит экспорт сырья  и полуфабрикатов.

    7. Ограниченные возможности таможенно-тарифного  регулирования для защиты внутреннего  рынка товаров и практическое отсутствие мер по защите рынков услуг.

    Анализируя  положительные и отрицательные  стороны членства в ВТО и оценивая положение страны на данный момент развития, на наш взгляд, поспешное  присоединение к ВТО одинаково  может привести к некоторым негативным преобразованиям в экономике наряду с широкими возможностями и перспективами участия в международном разделении труда.

    В поддержку аргументов вступления РК в ВТО является то, что для развивающихся  стран гарантируется создание преференциального режима для их экспорта, а также доступ на рынки развитых стран. Однако массовый выход на внешние рынки с потребительскими товарами казахстанского производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе не представляется реальным. За годы независимости республика, на наш взгляд, еще не достигла такого уровня, при котором можно было бы без потерь принять все условия и обязательства для обширной торговли и взаимовыгодного сотрудничества.

    Традиционным  доводом в пользу вступления Республики в ВТО является то, что в качестве полноправного члена она сможет противодействовать часто применяемым западными странами антидемпинговых процедурам. К примеру, в отношении России за последние годы Европейский Союз инициировал осуществление 15 случаев антидемпинговых процедур, которые стоили российским фирмам около 200 млн. долл. потерянной прибыли.

    Но  в то же время, вступление в ВТО  не может не отразится на общей  экономической ситуации в республике. Не исключаются и негативные последствия, т.к. выполнение обязательств и соглашений может ухудшить состояние торговли на внутреннем рынке, еще не "окрепшем" и не приспособившемся к условиям мировой торговли и мировых цен в силу исторических и геополитических причин.

    Кроме того, Казахстан участвует в интеграционных процессах в рамках СНГ, в частности, является членом Таможенного Союза (ТС). Это требует сопряжения обязательств Казахстана, принимаемых перед ВТО, с интеграционными обязательствами в отношении партнеров по ТС. В этой связи важно проведение консультаций и координация действий стран-членов ТС в переговорном процессе с ВТО.

    Один  из стран-партнеров по ТС, Кыргызстан, как известно, уже является членом ВТО. Одним из обязательств вступления в торговую организацию является снижение импортного тарифа в отношении  стран-членов. Одной из проблем, появившихся в результате вступления Кыргызстана в ВТО, является то, что Кыргызстан уменьшил ставку таможенного тарифа до 7 %. В странах же ТС эта ставка составляет 14% (13% - в некоторых). Снижение Кыргызстаном ставки вынуждает и наши государства сделать то же самое, что не может не сказаться негативно на экономике стран-партнеров по ТС. В этой связи, влияние вступления Кыргызской республики в ВТО на государства-партнеры по Таможенному союзу является предметом рассмотрения этого вопроса на заседаниях стран-партнеров по ТС. Правительства Сторон совместно с Интеграционным Комитетом (исполнительным органом ТС) продолжают работу относительно оценки экономических последствий присоединения Кыргызстана к ВТО, а также поиска вариантов действий по минимизации негативных последствий такого шага со стороны Кыргызстана.

Информация о работе Қазақстан және Дүниежүзілік сауда ұйымы