Контрольная работа з ”Облік у зарубіжних країнах”

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2011 в 20:33, контрольная работа

Описание работы

Основною вимогою до облікової інформації в Великобританії та Ірландії є її корисність для прийняття рішень різними групами користувачів. Щоб інформація стала корисною, вона повинна бути зрозумілою, доречною, достовірною і порівнянною. Зрозумілість визначається якістю інформації, яка подається у фінансових звітах. [3, с. 180]
І Великобританія, і Ірландія — члени Європейського Співтовариства і тому зобов'язані коректувати своє законодавство з урахуванням директив по бухгалтерській справі, підготовлених у ЄЕС. [5, с. 141]

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………...…..3
Особливості організації бухгалтерського обліку в Ірландії……….…….4
Особливості організації бухгалтерського обліку в Великобританії….…7
Висновки………………………………………………………………………………..11
Список використаної літератури……………………………………………………...12
ЗАДАЧА………………………………………………………………………………...13

Работа содержит 1 файл

Облік в Ірландії.docx

— 56.85 Кб (Скачать)

     Міністерство  освіти і науки, молоді та спорту

     Тернопільський  національний технічний університет ім. І. Пулюя 

     Факультет економіки та підприємницької діяльності 
 

     кафедра фінансів,

     обліку  і контролю 
 

     КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

     з дисципліни:

     ”Облік  у зарубіжних країнах” 
 
 

     Виконала:

     ст. гр. БО сз-42

     Огінська  Марія

                Перевірила:

                Казмірчук С. В. 
            
            
            

     Тернопіль – 2011 

     Зміст

Вступ………………………………………………………………………………...…..3

 1. Особливості організації бухгалтерського обліку в Ірландії……….…….4
 2. Особливості організації бухгалтерського обліку в Великобританії….…7

Висновки………………………………………………………………………………..11

Список використаної літератури……………………………………………………...12

ЗАДАЧА………………………………………………………………………………...13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Вступ

     Фінансова звітність, яку складають підприємства різних країн світу, має певні  відмінності, зумовлені соціальними, економічними та політичними чинниками.

       Основною вимогою до облікової  інформації в Великобританії  та Ірландії є її корисність для прийняття рішень різними групами користувачів. Щоб інформація стала корисною, вона повинна бути зрозумілою, доречною, достовірною і порівнянною. Зрозумілість визначається якістю інформації, яка подається у фінансових звітах. [3, с. 180]

     І Великобританія, і Ірландія — члени Європейського Співтовариства і тому зобов'язані коректувати своє законодавство з урахуванням директив по бухгалтерській справі, підготовлених у ЄЕС. [5, с. 141] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Особливості організації бухгалтерського  обліку в Ірландії.

     Теорія і практика бухгалтерського регулювання в Ірландії тісно пов'язані з Великобританією, що зумовлено трьома причинами.

     1. До 1921 року всі ірландські закони про діяльність компаній приймалися в Англії. Наступні закони цієї країни також мали тенденцію походити на закони, прийняті в сусідній державі. Особливо в цьому відношенні варто виділити Закон про діяльність компаній від 1963 року, на зміст якого сильно вплинув британський Закон про діяльність компаній 1948 року і звіт, підготовлений комітетом Дженкинса, що зробив великий вплив на прийняття у Великобританії Закону про діяльність компаній 1967 року.

     2. І Великобританія, і Ірландія — члени Європейського Співтовариства і тому зобов'язані коректувати своє законодавство з урахуванням директив по бухгалтерській справі, підготовлених у ЄЕС.

     3. До 1990 року Великобританія й Ірландія мали загальну систему підготовки бухгалтерських стандартів, щоправда, на практиці це виглядало як наслідування Ірландією стандартів сусідньої держави.

     У період між 1963 і 1990 роками у країні було прийнято кілька законів про діяльність компаній, у яких були розпорядження у відношенні бухгалтерського регулювання, а в 1992 році міністерство промисловості і торгівлі випустило ряд нормативів цієї діяльності, призначених для надання консолідованих бухгалтерських звітів. [5, с. 141-142]

     Інститут дипломованих бухгалтерів Ірландії разом з Інститутом присяжних бухгалтерів Шотландії приєднався в 1970 році до роботи англійського інституту по розробці стандартів бухгалтерського обліку і звітності, з ініціативи останнього.

     Коли в 1990 році Великобританія знову повернулася до питання про розробку нових стандартів бухгалтерського обліку і звітності, що включають юридичну підтримку і часткове урядове фінансування та участь, уряд Ірландії відхилив запрошення про спільну діяльність. Замість цього Інститут дипломованих бухгалтерів Ірландії самостійно і від свого імені опублікував нові стандарти, сформульовані у Великобританії. Відповідність їх не обумовлена будь-якими юридичними розпорядженнями, однак вважається, що проходження цих стандартів забезпечить виконання принципу істиного і неупередженого представлення, і тому потрібно, щоб члени інституту застосовували їх в обов’язковому порядку. [12, с. 156]

     Інститут дипломованих бухгалтерів Ірландії, заснований у 1888 році, є основним професійним бухгалтерським органом цієї країни. Інститут також координує і діяльність фахівців свого профілю на території Північної Ірландії і тому використовує облікові принципи двох законодавств. Більшість претендентів на проходження підготовки в Інституті дипломованих бухгалтерів Ірландії є випускниками вищих навчальних закладів, що не обов'язково відносяться до профілю інституту. Щоб стати його членом, претенденти повинні пройти встановлену практичну підготовку і здати іспити, зміст яких установлюється самим інститутом. Інститут дипломованих бухгалтерів Ірландії виявляє особливий інтерес як до контролю за якістю освітніх курсів, так і заохочує створення курсів денної підготовки по повній програмі для випускників вищих навчальних закладів, навчання на який дозволяє одержати звільнення від здачі деяких іспитів в інституті. Близько 50 % членів Інституту дипломованих бухгалтерів Ірландії працюють у державних бухгалтерських структурах.

     Всі акціонерні компанії повинні призначити незалежного аудитора з однієї з наступних організацій:

     1) Інститут дипломованих бухгалтерів вищої кваліфікації Ірландії;

     2) Інститут дипломованих бухгалтерів Ірландії;

     3) Зареєстрована асоціація присяжних бухгалтерів;

     4) Інститут дипломованих бухгалтерів Англії й Уельсу;

     5) Інститут дипломованих бухгалтерів Шотландії. [7, с. 92]

           У загальному аудиторські процедури і вимоги до їхнього проведення схожі на ті, котрі існують у Великобританії. Єдина відмінність полягає в тому, що в Ірландії аудиторський звіт повинний давати чіткі висновки аудитора з наступних питань:

     - чи дають бухгалтерські звіти істине і неупереджене уявлення про положення справ у компанії на кінець року і про її прибутки і збитки за рік, а так само й у відношенні до групи, у яку вона входить;

     - чи надають бухгалтерські звіти  всю інформацію, що потрібно за законами про діяльність підприємств;

     - чи одержав аудитор усі дані і пояснення, необхідні для проведення перевірки;

     - чи ведуться в компанії запропоновані бухгалтерські документи;

     - чи були отримані необхідні статистичні дані від відділень, що аудитор особисто не відвідав;

     - чи узгоджуються балансовий звіт  і звіт про прибутки і збитки з обліковою документацією;

     - чи відповідає звіт керівництва бухгалтерським звітним документам.

     В Ірландії, як і у Великобританії, застосовується принцип істиного і неупередженого представлення і ряд спеціальних принципів.

     Основна відмінність полягає в тому, що за ірландським законом про діяльність компаній не дозволяється застосовувати обліковий метод злиття.

     Вимоги по гудвілу, матеріальних активах і перерахуванню іноземної валюти аналогічні діючим у Великобританії.

     Відмінність полягає у тому, що Закон про діяльність компаній наказує чітко вказувати витрати на дослідження і розробки за рік, хоча дозволяє і не надавати таких зведень, якщо це може завдати шкоди інтересам компанії. [5, с. 143] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Особливості організації бухгалтерського  обліку в Великобританії.

     У Великобританії є кілька особливих  характеристик бухгалтерської справи, які відсутні в інших країнах Європейського Союзу.

     Виділимо основні з них:

 • незалежне і впливове становище спеціалістів бухгалтерської професії;
 • існує традиція всестороннього юридичного обгрунтування виставлених вимог і детального обгрунтування бухгалтерських методів, якими займаються недержавні організації;
 • тісні зв’язки з колегами із США, цьому сприяє ведення обліку єдиною мовою, а також тісні контакти між офісами міжнародних бухгалтерських фірм, що розташовані у Великобританії і США.

     Шість британських професійних бухгалтерських організацій отримали статус юридичної особи і утворили консультативний комітет бухгалтерських рад. Серед цих організацій є такі.

     1. Інститут присяжних бухгалтерів Шотландії, який є наступником Единбургського інституту, що був заснований ще у 1853 р.

     2. Інститут присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу, заснований у 1880 р.

     3. Інститут дипломованих бухгалтерів Ірландії, заснований у 1888 р.

     Вищезазначені організації є незалежними, але на практиці їх діяльність подібна. Майже всі їх студенти отримують підготовку для роботи в державному секторі, але після отримання кваліфікації в цьому секторі залишаються працювати не більше 50 %, решта шукають роботу в інших сферах.

     4. Асоціація дипломованих бухгалтерів, заснована в 1904 р. як Лондонське товариство бухгалтерів дає змогу своїм студентам проходити підготовку як для роботи в державному секторі, так і в комерційних організаціях. За Законом про діяльність компаній представники всіх вищезазначених організацій можуть призначатися як аудитори у компанії з обмеженою відповідальністю.

     5. Інститут бухгалтерів менеджерів  забезпечує підготовку спеціалістів

     для комерційних організацій, де і працює більша частина його членів.

     6. Інститут державних фінансів і бухгалтерської справи, що працює в державному секторі. [5, с. 125-126]

     У цій країні історично склалось так, що давніші професійні організації постійно вступали в боротьбу з метою ліквідації тих структур, які з’являлися пізніше. Наприклад, журнал Інституту присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу у 1989 р. писав, що лондонське товариство бухгалтерів “своїми діями соромить професію бухгалтера”. Але згодом бухгалтерські організації почали працювати і координувати свою діяльність. Наприклад, з 1976 по 1990 рр. Комітет по бухгалтерських стандартах зумів сформувати Правила стандартної бухгалтерської практики.

     Бухгалтерське законодавство у Великобританії має давню історію. Так у 1844 р. з’являється перший закон про діяльність компаній, який передбачав проведення аудиторської перевірки бухгалтерського звіту. Але у 1856 р. Ця вимога втратила свою юридичну силу через те, що уряд вважав, що бухгалтерські вимоги повинні бути об’єктом не закону, а узгодженості між зацікавленими особами. І лише у 1990 р. вимога проведення аудиторської перевірки поданого бухгалтерського звіту була знову введена. Закони про бухгалтерську справу, особливо з 1948 р. до 1967 р., суттєво розширили обсяги інформації, яка повинна включатися в бухгалтерські звітні документи, але поряд з цим залишилось багато питань бухгалтерської оцінки на розгляд самих компаній і спеціалістів.

     Комітет по бухгалтерських стандартах сформував цілий ряд стандартів щодо різних нарямків бухгалтерської справи. Ці стандарти випускали окремі професійні організації під власну відповідальність. При цьому організації вимагали від аудиторів, щоб вони вказували в звітах, чи дотримуються перевірені ними компанії стандартів. [9, с. 59-60]

Информация о работе Контрольная работа з ”Облік у зарубіжних країнах”