ҚР қаржылық стратегиясын анықтау

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Января 2012 в 09:52, дипломная работа

Описание работы

Нарық жағдайындағы кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың маңызы зор. Бұл кәсіпорындардың тәуекелсіздікке ие болуымен, сондай-ақ олардың меншік иелері, жұмысшылыра, коммерциялық серіктестер және де басқа контрагенттер алдында өзінің өндірістік-кәсіпкерлік қызметінің нәтижелері үшін толық жауапкершілікте болуымен байланысты.

Содержание

Кіріспе...........................................................................................................................5
1 Кәсіпорынның қаржылық стратегиясының теориялық аспектілері....................8
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясының экономикалық мәні мен мақсаты.........................................................................................................................8
Қаржылық стратегияның түрлері мен негізгі қағидалары..............................14
Қаржылық стратегияның қалыптастыру кезеңдері мен механизмі................21
2 «Восток Молоко» корпорациясының қаржылық жағдайын талдау..................35
2.1 «Восток Молоко» корпорациясының баланс құрамы мен құрылымын талдау..........................................................................................................................35
2.2 Корпорацияның қаржылық тұрақтылығы мен өтімділігін талдау.................42
2.3 «Восток Молоко» корпорациясының іскерлік белсенділігі мен тоқырауға ұшырауын талдау......................................................................................................48
«Восток молоко» корпорациясының қаржылық стратегиясын жетілдіру........51
3.1 «Восток Молоко» корпорациясының қаржылық стратегия матрицасын қолдану.......................................................................................................................51
3.2 «Восток Молоко» корпорациясының қаржылық стратегиясын оңтайландыру.............................................................................................................55
3.3 Жобалық ұсыныстардың экономикалық тиімділігі.........................................59
Қорытынды................................................................................................................63
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ...........................................................................65
Қосымшалар..............................................................................................................67

Работа содержит 1 файл

қаржылық.doc

— 746.50 Кб (Скачать)
     
 1. Капиталдың  жалпы айналымдылық коэффициенті.
 

                                   К0А = DN к             (19) 

мұндағы, DN – өнімді сату мен көрсетілген қызметтен түскен түсім

         Ак – авансталған капитал

     К0А 2008 = 2022902/1252846 = 1,61

     К0А 2009 =1095416/1223388 = 0,89

     К0А 2010 =896568/1242836 = 0,72

     Капиталдың  жалпы айнылымы 2008 жылы 1,61, ал 2010 жылы 0,72 азайған.  Көрсеткіш соңғы жылдары  кәсіпорынның жалпы капиталын (барлық ресурс-тарды) пайдалану тиімділігінің  төмендегенін көрсетеді. Егер  2008 жылда  кәсіпорында активтердің әрбір ақша бірлігі 1 теңге 61 тиын, ал 2010 жылы  72  тиын келтірді. 

     
 1. Негізгі құралдардың айналымдылығы
 

                                   К0С= DN/ Нк           (20) 

     К0С 2008=2022902/433029 = 4,67

     К0С 2009=1095416/449456 = 2,44

     К0С 2010=896568/378701 = 2,37 

     Көрсеткіш соңғы жылдары кәсіпорынның негізгі құралдардың пайдалану тиімділігінің төмендегенін көрсетеді. Егер 2008 жылы кәсіпорында негізгі құралдардың әрбір бірлігі 4 теңге 67 тиын келтірсе, 2010 жылы 2 теңге 37 тиын келтірді. 

     
 1. Меншікті  капиталдың айналымдылық коэффициенті.

                                   К0С = DN/ Ск          (21) 

мұндағы, Ск  - баланс бойынша меншікті капиталдың кезеңдегі шамасы.

     К0С 2008=2022902/888354 = 2,28

     К0С 2009=1095416/727455 = 1,51

     К0С 2010=896568/425164 = 2,11

     Көрсеткіш соңғы жылдары кәсіпорынның меншікті капиталдың пайдалану тиімділігінің артқанын көрсетеді. Егер 2008 жылы кәсіпорында меншікті капиталдың әрбір ақша бірлігі 2 теңге 28 тиын, ал 2009 жылы 1 теңге 51 тиын, 2010 жылы 2 теңге 11 тиын келтірді. 

     
 1.  Ағымдағы активтер немесе айналым капиталының айналымдылық коэффициенті.
 

                                   К0та =  DN / ТАС            (22)

мұндағы,  ТАС - ағымдағы активтер.

     К0та 2008=2022902/1252846 = 1,61

     К0та2009=1095416/1223388 = 0,89

     К0та2010=896568/ 714766 = 1,25

     Көрсеткіш соңғы жылдары кәсіпорынның ағымдағы активтердің пайдалану тиімділігінің артқанын көрсетеді. Егер 2008жылы кәсіпорында активтердің әрбір ақша бірлігі 1 теңге 61 тиын, ал 2009 жылы 89 тиын, 2010 жылы 1 теңге 25 тиын келтірді. 

     
 1. Материалдық айналым қаражатының айналымдылық коэффициенті
 

                             КЗО = SN/ ЗС                 (23) 

мұндағы,   SN - сатылған өнімнің толық өзіндік құны;

ЗС - өндірістік материалдық қорлар.

     КЗО2008=1588283/513184 = 3,09

     КЗО2009=792285/431462 = 1,84

     КЗО2010=640690/278320 = 2,3 

     Біздің  кәсіпорынымызда сатылған өнімнің  өндірістік өзіндік құны негізінде есептелген материалдық айналым құралдарының айналымдылық коэффициенті 2008 жылы  – 3,09 рет; 2009 жылы- 1,84 рет, 2010 жылы – 2,3 рет болды. 

     
 1. Дебиторлық  борыштың айналымдылық коэффициенті.
 

                                   КОД/З = DN / DЗ                  (24)

мұндағы, DЗ - дебиторлық борыш.

     КОД/З 2008=  2022902/140007 = 14,45

     КОД/З 2009=1095416/199832 = 5,48

     КОД/З 2010=896568/141069 = 6,36

     Біздің  кәсіпорынымызда дебиторлық борыштың айналымдылық коэффициенті 2008 жылы – 14,45 рет; 2009 жылы – 5,48 рет, 2010 жылы – 6,36 рет болды.  Дебиторлық борштың айналымдылық коэффициенті корпорацияның дебиторлық борышының төмен бөлуын көрсетеді. 

   

Cурет 12. «Восток Молоко» корпарациясының 2008-2009 ж.ж дебиторлық борыштың айналымдылық коэффициенті 

     
 1. Кредиторлық борыштың айналымдылық коэффициенті.
 

                                   КОК/З = DNЗ                                           (25)

мұндағы   КЗ - кредиторлық борыштың кезеңдегі орташа шамасы.

     КОК/З 2008 =2022902/503964 = 4,01

     КОК/З 2009 =1095416/397670 = 2,75

     КОК/З 2010 =896568/198568 = 4,52

     Біздің  кәсіпорынымызда кредиторлық борыштың айналымдылық коэф-фициенті 2008 жылы – 4,01 рет; 2009 жылы – 2,75, 2010 жылы – 4,52 рет болды. 
 
 
 

             
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

     
 1. «Восток молоко»  корпорациясының қаржылық стратегиясын жетілдіру жобасы
  1. Кәсіпорынның стратегиялық мақсаттарын таңдау үшін қаржылық стратегия матрицасын қолдану

     Қаржылық  стратегияның келешектегі мақсатн  анқтау үшін «Восток молоко» корпорациясының  даму динамикасы мен Ж. Фрашон мен  И. Романеның қаржылық стратегия  матрицасындағы орнын қарастырайық (5 кесте). 

     Кесте 7

     «Восток молоко» корпорациясы бойынша шаруашылық қызмет нәтижесі, қаржылық қызмет нәтижесін, қаржылық шаруашылық қызмет нәтижесін  есептеу

Көрсеткіштер Есептелуі 2008 2009 2010
1 2 3 4 5
Қосылған  құн Қосылған құн = Шегерілген еңбекақы төлемдері + Өзіндік құн есебінен бюджетке төлемдер + Амортизация + Несие үшін пайыздық төлемдер сомасы + Салық салуға дейінгі табыс 359551 327206 360151,9
  БИҚН Брутто –  инвестицияны қолдану нәтижесі (БИҚН) = Қосылған құн  - Шегерілген еңбекақы төлемдері 343043 305964 335025
 ҚТҚ  ж.с. Қаржылық тұтынуды қолдану (ҚТҚ ж.с.) = Қорлар + Дебиторлық берешек – Кредиторлық берешек 149227 233624 220821
ҚТҚ ж.б. Қаржылық тұтынуды қолдану (ҚТҚ ж.б.) = Қорлар + Дебиторлық берешек – Кредиторлық берешек 129120 149227 233624
 ҚТҚ  өзгерісі Қаржылық тұтынуды қолдану өзгерісі (ҚТҚ)  = жыл соңындағы  қаржылық тұтынуды қолдану (ҚТҚ ж.с.) – жыл басындағы  қаржылық тұтынуды қолдану (ҚТҚ ж.б.) 20107 84397 -12803
 ШҚН Кәсіпорынның  шаруашылық қызметінің нәтижесі (ШҚН) = Брутто – инвестицияны қолдану нәтижесі (БИҚН) – Қаржылық тұтынуды қолдану өзгерісі (ҚТҚ) -  Өндірістік инвестициялар + Қарапайым мүлікті сату 322936 221567 322222
 ШҚН  қосылған құннан, % Кәсіпорынның  шаруашылық қызметінің нәтижесі (ШҚН) қосылған құннан = Кәсіпорынның шаруашылық қызметінің нәтижесі (ШҚН)/ Қосылған құн * 100 % 89,1% 67,71% 89,47%

 

     7-ші кестенің жалғасы

1 2 3 4 5
 ҚҚН Қаржылық қызметтің  нәтижесі (ҚҚН) = кәсіпорнның  талданып отырған кезеңдегі тартылған  қаражаттарының өзгерісі (өсім +, төмендеу-) - Несие үшін пайыздық төлемдер сомасы -  Табысқа салынтын салық - Төленген дивиденттер + Акцияны эмиссиялаудан алынған сомма - басқа да кәсіпорындардың жарғылық қорына салынған қаражаттар - басқа да ұзақ мерзімді қаржылық салымдар + еншілес кәсіпорындардың табыстарынан алынған шегерімдер + басқа да ұзақ мерзімді қаржылық салымдардан алынаған табыс 125960 70504 60427
  ҚҚН қосылған құннан, % Қаржылық қызметтің  нәтижесі (ҚҚН) қосылған құннан = Қаржылық қызметтің нәтижесі (ҚҚН)/ Қосылған құн * 100 % 35,03% 13,62% 16,78%
  ҚШҚН Кәсіпорнның қаржылық – шарушылық қызмет нәтижесі (ҚШҚН) = Кәсіпорынның шаруашылық қызметінің нәтижесі (ШҚН) + Қаржылық қызметтің  нәтижесі (ҚҚН) 422457 266125 382649
 

     Жоғарыда  көретілген кестеден «Восток молоко»  корпорациясның 2008-2010 ж.ж. қаржылық стратегия  матрицасыдағы орнын анықтай  аламыз. 

     Кесте 8

     «Восток молоко» корпорациясының 2008-2010 ж.ж. қаржылық стратегия матрицасыдағы  қозғалысы.

  ҚҚН ≥ 0 ҚҚН = 0 ҚҚН ≤ 0
ШҚН≥0
  1. «Жанұының отағасы»
ҚШҚН = 0
4. «Рантье»

  ҚШҚН > 0

6. «Аналық қоғам»

ҚШҚН > 0

«Восток молоко» корпорациясының 2008-2010 ж.ж

ШҚН=0 7.«Эпизодтық  тапшылық»

  ҚШҚН < 0

  1. «Тұрақты теңгерілім»
ҚШҚН = 0
5. «Шабуыл» 

ҚШҚН > 0

ШҚН≤0 9. «Тоқырау»

ҚШҚН < 0

8. «Дилемма»

ҚШҚН < 0

  1. «Тұрақсыз теңгерілім»
ҚШҚН = 0
 

     2010 жылы «Восток молоко» корпорациясының  қаржылық стратегия матрицасында 6 «Аналық қоғам» квадратында орналасқан. Бұндай кәсіпорындар табыс зонасында орналасқан. Өзінің қарыздарын белгілі бір деңгейде ұстайды және өз мүмкіндіктерімен салыстырғанда айналымның өсу темпінің жеткілікті мөлшерін қолданады.  Біздің кәсіпорын үшін айналымының өсу темпі 2009 жылы 124,25%, ал 2010 жылы 129,93% құрайды, тартылған қаражаттың меншікті қаражаттарға қатынасы 2009 жылы  0,16, 2010 жылы 0,19 құрайды. Айналымдылықтың темпін жоғарлату арқылы тұрақты теңгерілім жағдайына жету үшін кең таралған әдістерідің бірі – қарапайым сәйкестендіру  әдісін (кезекті интгерация) қолдануға болады. Бұл әдіс шаруашылық қызметтің нәтижесін жан-жақты комбинирлеу мен қаржылық қызметінің нәтижесінің сомасын нольге дейін жақындату мақсатын көздейді. Негізінде теңдік жағдайы шаруашылық қызмет пен қаржылық қызмет нәтижесі 0% немесе ±10 % қосылған құн бойынша аралығындағы интервалда орналасса жүзеге асады. Бірақ «сәйкестендіруді» экономикалық мақсатқа байланысты жүзеге асыру қажет,  яғни нақты кәсіпорынның қаржылық талдау нәтижесі есебін ескеру қажет.

     2010 жылы «Восток молоко» корпорациясының  шаруашылық қызмет нәтижесі (ШҚН) = Брутто – инвестицияны қолдану нәтижесі (БИҚН) – Қаржылық тұтынуды қолдану өзгерісі (ҚТҚ) -  Өндірістік инвестициялар + Қарапайым мүлікті сату = 335025 - (-12803) = 322222 мың. тг.

     Қаржылық  тұтынуды қолдану (ҚТҚ ж.с.) = Қорлар + Дебиторлық берешек – Кредиторлық  берешек = 278320  41069 - (105571+92997) = 220821 мың. тг.

     Қаржылық  тұтынуды қолдану (ҚТҚ ж.б.) = Қорлар + Дебиторлық берешек – Кредиторлық  берешек =431462+199832-(348752+48918) = 233624 мың. тг.

     Кәсіпорынның  шаруашылық қызметінің нәтижесі (ШҚН) қосылған құннан = Кәсіпорынның шаруашылық қызметінің нәтижесі (ШҚН)/ Қосылған құн * 100 % = 322222/360151,9  * 100 %  = 89,47%

     Шаруашылық  қызмет нәтижесінің оң мәні корпорацияның  келесі жылға жаңа өндірістік инвестицияларды  жасауға мүмкіндігі бар, ол негізгі  құралдарды сатып алуға мүмкіндік береді, себебі (жаңарту коэффициенті 0,196, ал тозу коэфициенті – 0,455 құрайды).  Осы іс-шаралардың нәтижесінде қосымша есептеулер мен формулаға сәйкес шаруашылық қызмет нәтижесі 0% немесе  
±10% қосылған құн бойынша аралығындағы интервалда орналасады немесе 0 % төмен.

     Басқа көрсеткіште – қаржылық қызмет нәтижесі – ол кәсіпорынның қаржылық саясатын сыртқы ортаға қатынасы бойынша көрсетеді, яғни тартылған қаражаттар есебінен қаржылық қызмет нәтижесі оң мәнге, ал тартылған қаржаттар болмаса  – теріс мәнге ие болады.

Информация о работе ҚР қаржылық стратегиясын анықтау