Аналіз фінансового стану підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Марта 2012 в 13:19, доклад

Описание работы

Фінансовий стан підприємства – це характеристика його фінансової конкурентноспроможності (платоспроможності, кредитоспроможності), виконання зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання.

Работа содержит 1 файл

Аналіз фінансового стану підприємства (1).doc

— 200.00 Кб (Скачать)

Дані табл.2.5. свідчать, що запаси підприємства менше суми власного оборотного капіталу і кредитів банку під товарно-матеріальні цінності, а отже, фінансова стійкість підприємства є абсолютною. Проте, фінансова ситуація з кожним роком погіршується, що може призвести до переходу підприємства в нормальний фінансовий стан.

У світовій і вітчизняній обліково-аналітичній практиці розроблена також система відносних показників, що характеризують фінансову стійкість (табл.2.6.).

Таблиця 2.6. Рівень та динаміка показників фінансової стійкості підприємства

Назва показника

Нормативне значення

Інформаційне забезпечення

Роки

Звітна форма

Номер рядка, колонки

2006

2007

2008

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

≥0,6

Баланс

р.380/р.280

0,80

0,89

0,94

Коефіцієнт фінансової незалежності

≥1

Баланс

р.280/р.380

1,24

1,12

1,07

Коефіцієнт фінансової стійкості

≥0,6

Баланс

р.380/р.480+р.620

4,09

8,26

14,8

Коефіцієнт маневрування власного оборотного капіталу

0,4-0,6

Баланс

р.260-р.620/р.380

0,37

0,37

0,31

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

<0,5

Баланс

р.480+р.620/р.280

0,20

0,11

0,06

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

→ min

Баланс

р.480/р.080

0,0005

0

0

Коефіцієнт довгострокового залучення позичених коштів

→ min

 

Баланс

р.480/р.480+ р.380+р.430+р.630

0,0003

0

0

Коефіцієнт структури залученого капіталу

→ min

 

Баланс

р.480/р.480+р.620

0,001

0

0

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу

≤1

Баланс

р.480+р.620/ р.380

0,24

0

0

Дані табл.2.6. свідчать про зростання протягом 2006-2008 років відбувалося зростання частки власного капіталу підприємства, і зменшення частки позикового капіталу. При чому, частка власного капіталу перевищувала нормативне значення, а це означає, що підприємство є фінансово стійким і практично не залежить від кредиторів. Коефіцієнт фінансової стійкості щорічно також зростає і значно перевищує норматив, що свідчить значне перевищення власного капіталу підприємства над його забов’язаннями. Довгострокові зобов’язання мали місце лише у 2006 р., а в наступні роки були погашені, тому коефіцієнти пов’язані з довгостроковими зобов’язаннями у 2007-2008 рр. мали нульові значення. Таким чином, зменшення кредиторської заборгованості та зростання власного капіталу, свідчить про фінансову стійкість підприємства. Однак, стійка тенденція до зменшення абсолютних обсягів власного капіталу та зобов’язань може свідчити і про згортання діяльності підприємства. Адже зменшення власного капіталу відбувається через наявність щорічних збитків, а зменшення зобов’язань – через припинення закупівлі сировини та матеріалів.

Аналіз ділової активності

За економічним змістом ділову активність підприємств можна розглядати як у широкому, так і вузькому значенні. У широкому розумінні вона означає весь спектр зусиль підприємства, спрямованих на просування на ринках продукції, праці, капіталу. Тому для підвищення ділової активності керівники підприємств повинні докладати максимум зусиль для поліпшення договірної роботи, умов бізнесу, розширення інформаційного поля. У вужчому розумінні, тобто при аналізі фінансово-господарської діяльності, діло­ва активність підприємства означає його виробничу й комерційну діяльність. Оцінка ділової активності проводиться з використанням системи показників, які зарактеризують результати і ефективність поточної основної виробничої діяльності (табл.2.7.).

Таблиця 2.7. Рівень та динаміка показників ділової активності підприємства

Назва показника

Інформаційне забезпечення

Роки

Відхилення, (+,)

Звітна форма

Номер рядка, колонки

2006

2007

2008

2007 від 2006

2008 від 2007

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

Форма №2

р.035

107476,9

62030,4

28376,6

-45446,5

-33653,8

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

Форма №2

р.170

-506,5

-2709,2

-8757,2

-2202,7

-6048

Продуктивність праці

Форми №2 і №2-ПВ

р.035(ф.№2)/ р.122,к1(ф.№2-ПВ)

н/д

н/д

н/д

-

-

Фондовіддача

Форма №2, Баланс

р.035(ф.№2)/ р.031(балансу)

2,67

1,55

0,77

-1,12

-0,78

Обіговість коштів в розрахунках (в обігах)

Форма №2, Баланс

р.035(ф.№2)/ р.160+р.170+ р.180+р.190+ р.200+р.210 (балансу)

7,87

6,56

3,27

-1,31

-3,29

Обіговість коштів в розрахунках (в днях)

Форма №2, Баланс

360/р.035(ф.№2)/р.160+ р.170+р.180+ р.190+р.200+ р.210(балансу)

46

55

110

9

55

Обіговість виробничих запасів (в обігах)

Форма №2, Баланс

р.040(ф.№2)/ р.100(балансу)

15,58

11,60

10,01

-3,98

-1,59

Обіговість виробничих запасів (в днях)

Форма №2, Баланс

360/р.040(ф.№2)/р.100 (балансу)

23

31

36

8

5

Тривалість операційного циклу (в днях)

 

 

69

86

146

17

60

Обіговість власного капіталу

Форма №2, Баланс

р.035(ф.№2)/ р.380(балансу)

2,19

1,34

0,76

-0,85

-0,58

Обіговість капіталу

Форма №2, Баланс

р.035(ф.№2)/ р.280(балансу)

1,76

1,20

0,71

-0,56

-0,49

Коефіцієнт стійкості економічного росту

Форми №2 і №3, Баланс

р.170(ф.№2)-р.140(ф.№3)/ р.380(балансу)

н/д

н/д

н/д

-

-

Аналіз даних табл.2.7. дає можливість говорити про зменшення протягом 2006-2008 рр. ділової активності підприємства. Так, у 2007 р. проти 2006 р. чистий дохід (виручка) від реалізації продукції зменшилась на 45446,5 тис.грн., а фінансовий результат від звичайної діяльності (збиток) – зріс на 2202,7 тис.грн., а у 2008 р. в порівнянні з 2007 р. чистий дохід (виручка) від реалізації продукції зменшилась на 33653,8 тис.грн., а фінансовий результат від звичайної діяльності (збиток) – зріс на 6048 тис.грн. Упродовж 20062008 р. знижувався коефіцієнт фондовіддачі, що свідчить про неефективне використання матеріальних ресурсів. Зменшувалася з року в рік обіговість коштів в розрахунках, що пов’язано зі скороченням чистого доходу (виручки) від реалізації продукції та дебіторської заборгованості. Обіговість виробничих запасів у 2006-2008 рр. зростала, що пов’язано зі збільшенням обсягів виробничих запасів. Таким чином, протягом 2006-2008 р. ділова активність підприємства погіршувалася, зменшувалися обсяги продажів продукції, зростали обсяги виробничих запасів, а також нарощувалися обсяги збитків.

Аналіз рентабельності

Рентабельність – це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції. Оцінка рентабельності проводиться на основі групи показників, поданих у табл.2.8.

Таблиця 2.8. Рівень та динаміка показників рентабельності підприємства

Назва показника

Інформаційне забезпечення

Роки

Відхилення, (+,)

Звітна форма

Номер рядка, колонки

2006

2007

2008

2007 від 2006

2008 від 2007

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

Форма №2

р.170

-506,5

-2709,2

-8757,2

-2202,7

-6048

Рентабельність продукції

Форма №2

р.100(105)/ р.035

0,00009

-0,0390

-0,2349

-0,03909

-0,1959

Рентабельність основної діяльності

Форма №2

р.100(105)/ р.040

0,00009

-0,0425

-0,2325

-0,04259

-0,19

Рентабельність основного капіталу

Форма №2, Баланс

р.170(ф.№2)/ р.280(балансу)

0.09

0

0

-

-

Рентабельність власного капіталу

Форма №2, Баланс

р.170(ф.№2)/ р.380(балансу)

0

0

0

-

-

Період окупності власного капіталу

Форма №2, Баланс

р.380(балансу)/ р.170(ф.№2)

0

0

0

-

-

Дані табл.2.8. свідчать про нерентабельну діяльність підприємства протягом 2006-2008 років. Так, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування був від’ємним і щорічно падав: у 2007 р. на 2202,7 тис.грн. в порівнянні з 2006 р., а у 2008 р. на 6048 тис.грн. в порівнянні з 2007 р.

Таким чином, проведений аналіз свідчить досить про стійкий фінансовий стан, недостатню ліквідність та платоспроможність в короткостроковому періоді, низький рівень ділової активності та відсутність рентабельності на підприємстві.

 Информация о работе Аналіз фінансового стану підприємства