Аналіз та оцінка розвитку ТОВ «Дедал»

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Апреля 2013 в 12:16, курсовая работа

Описание работы

Отже, основна мета даної курсової роботи полягає у вивченні особливостей стратегії розвитку діючого підприємства.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:
Розглянути економічні засади створення деревообробних підприємств.
Дослідити особливості інвестиційних стратегій та визначення ефективності їх діяльності.
Проаналізувати стратегію виходу на вітчизняний ринок досліджуваного підприємства.
Сформувати рекомендації щодо можливості покращення стратегії досліджуваного підприємства.

Содержание

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи діяльності підприємства 5
1.1. Сутність фінансової стратегії розвитку підприємства 5
1.2. Організаційний розвиток підприємства 9
1.3. Oсновні методи і підходи, які використовуються при розробці стратегії розвитку підприємства 18
1.3.1. Аналіз рівня інвестиційної привабливості галузі 19
1.3.2. Аналіз конкурентної пропозиції компанії в галузі 20
1.3.3. Фінансова оцінка стратегічних альтернатив 21
1.3.4. Формування образу майбутнього компанії. Розробка стратегічних цілей і задач 22
1.3.5. Комплекс робіт із упровадження стратегії 23
Розділ 2. Аналіз та оцінка розвитку ТОВ «Дедал» 24
2.1. Загальні відомості про підприємство 24
2.2. Аналіз зовнішнього середовища підприємства 24
2.3. Аналіз внутрішнього середовища 32
2.4. SWOT-аналіз ТОВ «Дедал» 38
Розділ 3. Напрямки вдосконалення стратегії розвитку ТОВ «Дедал» 42
3.1. Впровадження стратегічного управління 42
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення стратегії розвитку ТОВ «Дедал» 46
Висновки 48
Література 51
Додатки 54
Додаток А 54
Додаток Б 57

Работа содержит 1 файл

курсовик.doc

— 820.00 Кб (Скачать)

Вивчення компонентів макрооточення  не повинне закінчуватися тільки констатацією того, у якому стані  вони перебувають. Важливо також  розкрити тенденції, що характерні для  зміни стану окремих важливих факторів і спробувати пророчити тренди розвитку цих факторів, щоб передбачати те, які погрози можуть очікувати організацію, і які можливості можуть відкритися перед нею в майбутньому.

Система аналізу макрооточення дає необхідний ефект, якщо вона тісно зв'язана із системою планування в організації і, нарешті, якщо робота аналітиків, які працюють у цій системі, сполучиться з роботою фахівців зі стратегічних питань, що у стані простежити зв'язок між даними про стан макрооточення і стратегичними задачами організації й оцінити цю інформацію з погляду  погроз і додаткових можливостей реалізації стратегії організації.

Вивчення безпосереднього оточення організації направлено на аналіз стану  тих складових зовнішнього середовища, з якими організація знаходиться в безпосередній взаємодії.

1. Постачальники

Для початку необхідно проаналізувати постачальників підприємства, що спрямовано на виявлення тих аспектів у діяльності суб'єктів, що постачають організацію різною сировиною, напівфабрикатами, енергетичними й ін-формаційними ресурсами, фінансами і т.п., від яких залежить ефективність роботи організації, собівартість і якість виробленого організацією продукту.

Постачальники матеріалів і комплектуючих  виробів, якщо вони володіють великою конкурентною силою, можуть поставити організацію в дуже високу залежність від себе. Тому при виборі постачальників важливо глибоко і всебічно вивчити їхню діяльність і їхній потенціал, для того щоб зуміти побудувати такі відносини з ними, що забезпечували б організації максимум сили у взаємодії з постачальниками. Конкурентна сила постачальників залежить від наступних факторів:

 • рівень спеціалізації постачальника;
 • величина вартості для постачальника переключення на інших клієнтів;
 • ступінь специалізованості покупця в придбанні визначених ресурсів;
 • концентрованість постачальника на роботі з конкретними клієнтами;
 • важливість для постачальника обсягу продажу.

При вивченні постачальників матеріалів і комплектуючих у першу чергу варто звертати увагу на наступні характеристики їхньої діяльності:

 • вартість  товару, що поставляється;
 • гарантія якості  товару, що поставляється;
 • часовий графік постачання товарів;
 • пунктуальність і обов'язковість виконання умов поставки товару.

 Постачальниками ТОВ "Дедал" є:

 1. ВАТ «Чернігівенерго» - постачання електроенергії.
 2. ЗАТ  « Укргазенерго» - постачання природного газу.
 3. Міністерство шляхів сполучення - забезпечення залізничими вагонами.
 4. Комунальне підприємство «Чернігівводоканал».
 5. Постачальники сировини і обладнання.

Основними постачальниками, від яких залежить діяльність підприємства є природні монополії по поставці газу, електроенергії, води і послуг залізничного перевезення. Вартість цих ресурсів складає 20% собівартості продукції підприємства.

2. Покупці

Особливості промислового ринку наступні:

 1. Характеризується стійкими зв'язками у виді відносної нечисленності фірм – партнерів;
 2. Попит на багато промислових товарів є похідним від попиту на споживчі товари;
 3. Попит на промислові товари, в основному, малоеластичний за ціною й у більшому ступені залежить від циклічних коливань кінцевого попиту.

Особливості прийняття рішень покупцем:

 1. Ціль покупки
 • для використання у власних нестатках;
 • для використання у виробництві виробів, призначених для продажу .
 1. Товар оцінюють по специфікації, технічним умовам і характеристикам. Рішення про покупку приймається колективно. Оплата про покупку не завжди приймається самим покупцем. Ретельно вивчаються пропозиції інших постачальників - конкурентів. Часто використовуються тендери, переговори.

Для ретельного аналізу покупців використовується сегментування покупців, метою якого є:

 • сегментування дозволяє більш точно оцінити ємність і привабливість ринку;
 • сегментування дозволяє виявити КФУ для кожного сегмента;
 • сегментування дозволяє більш ефективно організувати роботу менеджерів по продажах;
 • сегментування дозволяє стандартизувати процедури спілкування з клієнтами;
 • сегментування дозволяє краще спланувати маркетингові заходи щодо позиционированию і просуванню продукції;
 • сегментування дозволяє визначити самих небезпечних конкурентів у кожнім сегменті.

Критерії сегментування застосовуються за принципом "мотрійки":

1-й рівень: Галузь, тип, розмір  компанії-покупця і її географічне  положення. 

2-й рівень: Застосовувані технології, мети використання даного товару, технічні і фінансові ресурси.

3-й рівень: Поведінкові фактори: тип покупця (потенційний, новий, постійний, періодичний), політика і методи закупівель, обсяг закупівель, чутливість до ціни й ін.

Таблиця 3. Вихідна матриця для аналізу сегментів

Сегменти

Значення критеріїв  сегментування

Критерій 1

Критерій 2

Критерій 3

Критерій 4

Сегмент 1

Сегмент 2

Сегмент 3

Сегмент 4 

Одна з задач менеджменту  компанії-постачальника - оптимальний  розподіл ресурсів, затрачуваних на різні групи споживачів. Концепція стратегічних ресурсів включає фінансові, технічні, маркетингові і виробничі ресурси, спрямовані на розвиток майбутнього бізнесу а не на підтримку поточних.

У таблиці 4 пропонується проста класифікація споживачів на групи.

Перед описом кожної групи споживачів слід зазначити, що споживачі тільки одного продукту або однорідної групи  продуктів повинні включатися в одну таблицю. У випадку виробництва декількох різних продуктів необхідне складання декількох окремих таблиць. Таким чином, компанія, що є "сьогоднішнім покупцем" товару А, може бути "завтрашнім покупцем" товару В.

Усі споживачі розділяються на 4 групи:

 1. Завтрашні споживачі (Tomorrow's customers): Це група споживачів, чий <span class="dash041e_0431_044b_0447_043d_044b_04

Информация о работе Аналіз та оцінка розвитку ТОВ «Дедал»