Стратегічне управління

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Января 2013 в 00:04, курсовая работа

Описание работы

Ви менеджер зі стратегічного розвитку підприємства.
ВАТ виробничо-торгівельне підприємство “Галичина” на протязі всієї історії господарювання функціонує на ринку верхнього одягу, як чоловічого так і жіночого, що визначено історичними тенденціями і специфікою обладнання.

Работа содержит 1 файл

Cтратегичне управ (практика).docx

— 108.86 Кб (Скачать)

Ситуаційна  вправа 1

Вихідні дані

 

Ви менеджер зі стратегічного розвитку підприємства.

ВАТ виробничо-торгівельне  підприємство “Галичина” на протязі  всієї історії господарювання функціонує на ринку верхнього одягу, як чоловічого так і жіночого, що визначено історичними  тенденціями і специфікою обладнання. Предметом діяльності товариства є:

 • виробництво швейних виробів;
 • реалізація продукції, що виготовлена на підприємстві, тощо.

Незважаючи на умови економічної  нестабільності, підприємство “Галичина” продовжувала працювати, що сприяло  залученню іноземних фірм для  виконання послуг по виготовленню виробів  з давальницької сировини. Співпраця  з іноземними виробниками вплинула на організацію виробництва ВАТ  “Галичина”. Більше уваги стало  приділятися якості продукції, було змінене обладнання, технологами  був введений новий метод бездефектного  крою.

Підприємству  потрібно визначитися з оптимальним  асортиментним набором на найближчу  перспективу. Інформація про характеристики асортименту наведена в табл.

Таблиця 1

Результати оцінки конкурентної позиції  асортименту 

 

Асортимент

Індекс якісних показників (Iя)

Індекс маркетингових показників (Iм)

Індекс економічних показників (Iе)

Запланований  обсяг реалізації, од.

Собівартість одинці продукції, грн.

Ціна реалізації з врахуванням  ПДВ, грн.

1

2

3

4

5

6

7

Варіант 9

Пальто (А1)

7,43

7,6

1,5

2100

280

398

Плащі (А2)

8,28

7,4

1,5

10000

185

265

Плащі дитячі(А3)

7,39

6,65

1

100

55

77

Блузи жіночі (А13)

6,34

5,95

2,5

1200

60

110

Плаття (А14)

7,14

5,95

1,5

3400

157

320


 

Завдання:

Керуючись наведеною інформацією:

 1. Виконати ранговий аналіз базового асортименту.
 2. Дати характеристики попиту та викласти можливі заходи для покращення асортименту.
 3. Виконати аналіз асортименту використовуючи матрицю Мак-Кінсі

Розв’язання

Ι 1. Проставляємо ранг обсягу реалізації продукції, виходячи, що 1 – найбільший обсяг, а 5 – найменший Рплранг:

Таблиця 2

Ранг обсягу реалізації продукції

 

Асортимент

РП пл

Ранг РП пл

Собівартість одинці продукції, грн.

Ціна реалізації з врахуванням ПДВ, грн.

R

Рr

Pnp-Pr

A1

2100

3

280

398

0,185

4

1

A2

10000

1

185

265

0,194

3

2

A3

100

5

55

77

0,167

5

0

A13

1200

4

60

110

0,527

2

2

A14

3400

2

157

320

0,700

1

1


 

 

 

3. Визначаємо коефіцієнт кореляції  рангів, що розраховується за  формулою:

 

 

 
Цей коефіцієнт знаходиться в межах −1< Кр < +1. Зважаючи на те, що Кр = 0,5, деякі асортиментні позиції слід переглянути.

4. Матриця Мак-Кінсі:

 

 

 

 

Таким чином, матриця Мак-Кінсі дала нам змогу побачити, що асортимент А1 і А3 варто взагалі зняти з виробництва та припинення інвестування, в асортимент А2 необхідно владати інвестиції та розвивати.

Асортиментну  групу А 13 необхідно поступово  виводити з ринку та зменшити інвестування. Що стосується асортиментної групи А 14, то в цьому випадку бажано обмежити інвестування в цю групу та шукати інші можливості розвитку.

 

 

ІІ. 1. Проводимо  ранговий аналіз за конкурентними позиціями.

де Iя, Iм., Iе. – зведені індекси конкурентоспроможності відповідно за якісним, маркетинговим та економічним показниками.

 

Таблиця 3

Ранговий аналіз за конкурентними позиціями

 

Асортимент

Ія

Ім

Іе

K

Ркп

R

Pr

Pкп-Pr

A1

7,43

7,6

1,5

37,654

3

0,185

4

1

A2

8,28

7,4

1,5

40,848

2

0,194

3

1

A3

7,39

6,65

1

49,144

1

0,167

5

4

A13

6,34

5,95

2,5

15,09

5

0,527

2

3

A14

7,14

5,95

1,5

28,322

4

0,700

1

3


 

 

2. Визначаємо коефіцієнт кореляції рангів, що розраховується за формулою:

 

Кр = − 0.8 це <0,5 – це означає, що треба докорінно змінити діяльність організації.

 1. Матриця Мак-Кінсі:

 

 

 

Бачимо, що з асортиментні групи А1 і А 2 необхідно поступово виводити з ринку з мінімальними інвестиціями, шукати перспективніший асортимент. Що стосується групи А3, тут доцільно скорочувати інвестування та розвиток асортименту. Асортиментна група А 13 потребує покращення якості, в іншому випадку поступове зняття з виробництва. А от асортиментну групу А 14 потрібно вкладати інвестиції та розвивати.

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційна  вправа 2

Вихідні дані

Ви входите до складу Ради директорів ЗАТ “Мрія”. На найближчому засіданні  має розглядатися питання щодо стратегії  розвитку підприємства. Ви маєте підготувати  доповідну записку по презентації  можливих варіантів стратегічного  розвитку.

Для варіанту 6-10

Бюджет капітальних інвестицій ЗАТ  “Мрія” на наступні 5 років  складає 700 тис. грн.  За своєю діяльністю керівництву запропоновано п’ять  привабливих проектів, інформація про  які  подана в табл.

Таблиця 4

 

Проект

Сума початкових інвестицій, грн

Теперішня вартість, грн

Чиста теперішня вартість, грн

Індекс прибутковості  проекту

А

570 000

990 000

?

?

Б

596 000

791 140

?

?

В

518 320

920 584

?

?

Г

585 000

870 000

?

?

Д

470 000

720 000

?

?


 

За виробничими та фінансовим можливостями підприємство може приступити до реалізації лише двох проектів.  Фінансовими  установами запропоновані наступні варіанти кредитування проектів: кредити  під 20% річних, співвідношення залученого і власного капіталу 40:60; під 21% річних, співвідношення залученого і власного капіталу 30:70  Податок на прибуток складає 25%. Вартість активів ЗАТ  на час прийняття рішення становить 900 тис. грн.

 

 

Завдання:

    1. Наведіть алгоритм обґрунтування інвестиційної та фінансової стратегії підприємства
    2. Підготуйте доповідну записку, в якій чітко би визначались переваги інвестиційної та фінансової стратегії підприємства.
    3. Розрахунки доповніть необхідними поясненнями та схематичними діаграмами.

Рішення

Для визначення стратегії оберімо 2 можливо прийнятних проектів. Для  цього визначимо чисту теперішню  вартість та індекс прибутковості всіх проектів:

Чиста теперішня вартість проекту А:

NPVА = 990 000 − 570 000 = 420 000 грн.

Чиста теперішня вартість проекту Б:

NPVБ = 791 140 − 596 000= 195 140 грн.

Чиста теперішня вартість проекту В:

NPVВ = 920584 − 518 320 = 402 264 грн.

Чиста теперішня вартість проекту Г:

NPVГ = 870 000 − 585 000= 285 000 грн.

Чиста теперішня вартість проекту Д:

NPVД = 720 000 − 470 000 = 250 000 грн.

Індекс  прибутковості проекту А:

ІРА = 990 000/570 000 = 1,74

Індекс  прибутковості проекту Б:

ІРБ = 791 140/596 000 = 1,33

Індекс  прибутковості проекту В:

ІРВ = 920 584/518 320 = 1,78

Індекс  прибутковості проекту Г:

ІРГ = 870 000/585 000 = 1,49

Індекс  прибутковості проекту Д:

ІРД = 720 000/470 000 = 1,53

Одержані  розрахунки заносимо в таблицю 5

Таблиця 5

 

 

Проект

Сума початкових інвестицій, грн

Теперішня вартість, грн

Чиста теперішня вартість, грн

Індекс прибутковості  проекту

А

570 000

990 000

420 000

1,74

Б

596 000

791 140

195 140

1,33

В

518 320

920 584

402 264

1,78

Г

585 000

870 000

285 000

1,49

Д

470 000

720 000

250 000

1,53


 

З таблиці видно, що найбільш прибутковими проектами з найбільшою теперішньою  вартістю є проекти А і В.

Розрахуємо  суму інвестицій двох обраних проектів:

Інв.(А+В) = 570 000 + 518 320 = 1088320 грн.

Розрахуємо  залучені кошти:

ЗК = Інв.(А+В) – Кап. витрати = 1 088 320 − 700 000 = 388 320 грн.

Сума  залучених коштів набагато менша  за суму власного капіталу. Тому, за умовою задачі банк дає нам кредит під 20% річних.

Розрахуємо  рентабельність власного капіталу:

Rвлас. кап. = (NPVА + NPVВ)/ Активи ∙ 100% = (420 000 + 402 264)/1 000 000 ∙ 100% =  82,23 %

Розраховуємо показник фінансового важеля:

Информация о работе Стратегічне управління