Характеристика діяльності підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Ноября 2011 в 14:36, курсовая работа

Описание работы

Прикарпатське управління бурових робіт (УБР) входить до складу ВАТ „Укрнафта” на правах структурної одиниці і є провідною організаційною ланкою ВАТ „Укрнафта” з питань пошуково-розвідувального та експлуатаційного буріння.
Головною метою УБР є:
- забезпечення приросту запасів нафти і газу;
- забезпечення рентабельності виробництва;
- підвищення ефективності і якості виконуваних робіт за рахунок застосування нової техніки і прогресивної технології;
- подальше вдосконалення використання трудових ресурсів і організації робіт.

Работа содержит 1 файл

курсова.doc

— 403.50 Кб (Скачать)

1 Характеристика діяльності підприємства

1.1. Загальна характеристика  діяльності Прикарпатського  УБР

    Прикарпатське управління бурових робіт (УБР) входить до складу ВАТ „Укрнафта” на правах структурної одиниці і є провідною організаційною ланкою ВАТ „Укрнафта” з питань пошуково-розвідувального та експлуатаційного буріння.

      Головною метою УБР є:

    - забезпечення приросту запасів нафти і газу;

    - забезпечення рентабельності виробництва;

    - підвищення ефективності і якості виконуваних робіт за рахунок застосування нової техніки і прогресивної технології;

    - подальше вдосконалення використання трудових ресурсів і організації робіт.

      Предметом діяльності УБР є  будівництво пошуково-розвідувальних  експлуатаційних свердловин; відновлення  та експлуатація ліквідованих  малодебітних нафтових та газових свердловин, освоєння низько перспективних геологічних об’єктів на основі високоефективних методів розкриття пласта як в недіючих і ліквідованих свердловинах, так і в пробурених нових і т. п.

    Планом  на 2007 р. передбачалось почати буріння 10 свердловин, з них 2 розвідувальні свердловини та 8 експлуатаційних. Фактично забурено 10 свердловин. Це розвідувальні свердловини 2-Гошів, 4 Підс. І експлуатаційні: 50 Пер., 183 ПД, 827 Д, 34 ЛД, 172 ПП, 31 Вол., 135 ВД, 953 Д. Закінчено буріння 10 свердловин (3 Підс. – розвідувальна свердловина і 30 ДВол., 31 ЛД, 826 Д, 134 Ан., 951 Д, 134 ВБ, 171 ПП, 184 ПД, 183 ПД – експлуатаційні свердловини) при плані 9 свердловин. Закінчено будівництвом 10 свердловин при плані 9 свердловин. Закінчено будівництвом понад план розвідувальна свердловина 1 Цінева. Здано в експлуатацію у звітному періоді 10 свердловин. Понад план здана експлуатаційна свердловина 183 ПД і розвідувальна свердловина 1 Цінева.

    Отже, загальний обсяг проходки склав 20730 м при плані 20250 м, в тому числі в експлуатаційному бурінні проходка склала 18022 м при плані 17550 м, а в розвідувальному – 2708 м при плані 2700 м. Перевиконання плану склало 2,4 %.

    Ефективність  сумісної роботи бригад вежобудування  і буріння в циклі спорудження  свердловин, їх високий технічний, а також організаційний рівень відобразився в зниженні тривалості циклу свердловин.

    Високий рівень організації праці, використання технологічних впроваджень в  бурінні зумовило зниження витрат часу.

    Крім  бурових робі підприємство проводить також роботи по уникненню ускладнень на бурових, а також по ліквідації аварій.

    Виконання основних виробничих завдань на підприємстві забезпечують допоміжні підрозділи, що займаються технічним обслуговуванням  на підприємстві. До них крім робіт по усуненню ускладнень і ліквідації аварій на бурових відносять ремонтні роботи, роботи по забезпеченню робочих місць різними видами енергії, основними і допоміжними матеріалами, інструментами, інше виробниче обслуговування. 

1.2 Характеристика внутрішнього середовища

    Виробнича структура підприємства – це відображення його виробничо-технічної, організаційної та економічної єдності, тобто сукупність внутрішніх виробничих підрозділів  і служб підприємства, співвідношення і взаємозв’язок між ними. Виробнича  структура бурового підприємства визначається особливостями процесу спорудження свердловин і залежність від масштабу виробництва, ступеню спеціалізації і кооперування, рівня механізації виробничих процесів.

    Виробнича структура Прикарпатського УБР складається з основного і допоміжного виробництва. Основне виробництво охоплює процеси, безпосередньо пов’язані з виконанням основних видів робіт (будівництво і монтаж бурової, проходка і кріплення стовбуру свердловин). Допоміжне виробництво забезпечує нормальні умови для безперебійного виконання визначеного виду робіт основного виробництва, його технічного обслуговування.

    Також до підрозділів основного виробництва  відносяться вишко-монтажний цех (ВМЦ), який проводить будівництво  наземних споруджень (прокладання і  розробку водо- і паропровідних труб, будівництво під’їзних шляхів), будівництво і розробку привежових споруджень, монтаж, демонтаж бурового обладнання. Кінцевий результат робіт, які проводить ВМЦ – споруджена бурова вежа, яка передається для буріння стовбура свердловини. У склад ВМЦ входять будівельно-монтажні бригади.

    До  допоміжного виробництва відносять  базу виробничого обслуговування (БВО, в рамках якої концентрується ряд  служб зі спеціалізацією за технологічною  ознакою, які здійснюють обслуговування, ремонт обладнання, труб і турбобурів, електрообладнання.

    В склад ВБВО входять прокатно-ремонтний  цех бурового обладнання, турбобурів, електробурів і труб, прокатно-ремонтний  цех електрообладнання і енергопостачання та глиногосподарство. Вище вказані  служби БВО забезпечують бурові бригади справним силовим і енергетичним обладнанням, інструментом, бурильними і обсадними трубами, здійснюють нагляд за правильною їх експлуатацією, обслуговуванням, проводять їх ремонт в планово-попереджувальному режимі. Діюча виробнича структура Прикарпатського УБР повністю забезпечує виконання необхідного обсягу робіт, які необхідні для спорудження свердловин.

    Щодо  матеріально-технічної бази, то тут  слід відмітити те, що забезпечення матеріально-технічними ресурсами  основного і допоміжного виробництва в управлінні займається відділ матеріально-технічного постачання.

    В 2010 році забезпечення основного і допоміжного виробництва матеріальними ресурсами проводилось за рахунок:

  1. виділення замовників (Охтирським НГВУ) матеріальних ресурсів (труби обсадні, долота, хімпродукція, паливо-мастильні матеріали, цемент, електропродукція, товари легкої промисловості), запасних частин до бурового обладнання та інше;
  2. прямих договорів з поставниками продукції (канат пеньковий, стальний, запчастини до бурового обладнання, засоби індивідуального захисту, пиломатеріали, матеріали легкої промисловості тощо).

    За  виділене управлінню замовниками авто бензин, дизельне паливо в 2010 році частково проводився розрахунок за надані управлінню послуги. Відділ матеріально-технічного постачання в 2010 році з покладеними на нього обов’язками справився, забезпечивши виконання управлінням бурових робіт плану по проходці та будівництву свердловин і здачі їх замовнику. Однак уникнути простоїв бурових бригад поз-за відсутності матеріальних ресурсів не вдалося. Основними причинами простоїв стали: відсутність обсадних труб, цементів. Не в повній мірі забезпечувався автотранспорт пально-мастильними матеріалами, що викликало зриви в роботі тракторної техніки при будівництві бурових та рекультивації землі по закінченні буріння свердловин.

    Для оцінки роботи будь-якого підприємства використовують техніко-економічні показники, які характеризують результати виробничої діяльності. Вони взаємопов’язані  і відображають різні сторони  виробництва. Технічні показники характеризують рівень досконалості використовуваної техзніки і технології, а також технічні характеристики обладнання, інструменту і т. д. Економічні показники характеризують рівень господарської діяльності підприємства. При аналізі і оцінці діяльності бурових підприємств слід враховувати специфіку утворення ТЕП, яка суттєво відрізняється від інших підприємств. Один з найбільш важливих факторів – фактор, що враховує геолого-технічні умови спорудження свердловин.

    Враховуючи  все вище наведене, розглянемо ТЕП діяльності Долинського УБР за 2008-2010 рр. (табл. 1.1) та розглянемо динаміку даних показників. Використовуючи ряди динаміки, визначимо абсолютні прирости, темпи росту, темпи приросту, Результати розрахунків занесемо в таблицю 1.2 і графічно зобразимо (рис. 1.1.) 
 

Таблиця 1.1 – Основні ТЕП діяльності Прикарпатського УБР.

Показники Роки
2008 2009 2010
план. факт. +, -, % у % до 2007 р.
1. Проходка, м 16267 17615 20250 20730 102,4 117,6
2. Прибуток, тис. грн. 1368,23 1912 2070 3018 117,4 157,8
3. Фондовіддача,     грн./грн. 1,06 1,08 1,11 1,14 103,7 111
4. Продуктивність  праці одної бурової бригади,  м/бр. 339 367 422 432 102,4 117,7
5. Верстато-місяці, в-міс. 37,3 34,3 35,6 33,4 93,8 97,3
6. Комерційна  швидкість,  м/в-міс 436 514 569 621 109,1 120,1
Собівартість 1 м проходки, грн. 664 791,94 931,1 960,4 103,1 121,2
 

Таблиця 1.2 – Динаміка основних ТЕП діяльності Прикарпатського УБР.

Показники Роки Фактич. значен. Абсолютний  приріст Темпи росту Темпи приросту
баз. лан. баз. лан. баз. лан.
Проходка 2008 16267 - - - 100 - -
2009 17615 1348 1348 108,28 108,28 8,28 8,28
2010 20730 4463 3115 127,4 117,6 27,4 17,6
Прибуток, тис. грн. 2008 1368,23 - - - 100 - -
2009 1912 543,7 543,7 139,7 139,7 39,7 39,7
2010 3018 1649,7 1106 220,5 157,8 20,5 57,8
Фондовіддача, грн./грн. 2008 1,06 - - - 100 - -
2009 1,02 -0,04 -0,04 96,2 96,2 -3,8 -3,8
2010 1,14 0,08 0,12 107,5 111,7 7,5 11,7
Собівартість 1 м проходки, грн. 2008 664 - - - 100 - -
2009 791,94 127,9 127,9 119,2 119,2 19,2 19,2
2010 960,4 296,4 168,5 144,6 121,2 44,6 21,2
Продуктивність  праці одної буров. бр., м/бр. 2008 339 - - - 100 - -
2009 367 28 28 108,2 108,2 8,2 8,2
2010 432 93 65 127,4 117,7 27,4 17,7
Верстато-місяці, в/міс. 2008 37,3 - - - 100 - -
2009 34,3 -3 -3 91,9 91,9 -8,1 -8,1
2010 33,4 -3,9 -0,9 89,5 97,3 -10,5 -2,7
Комерційна  швидкість,    м/в-міс. 2008 436 - - - 100 - -
2009 514 78 78 117,8 117,8 17,8 17,8
2010 621 185 107 140,3 119 40,3 19
 
 
 

 

Рисунок 1.1 – Динаміка основних ТЕП діяльності Прикарпатського УБР. 

    Отже  з вищенаведених таблиць та рисунку 1 можна зробити наступні висновки.

    Одним х основних показників підприємства, о розглядається є проходка, яка протягом 2008-2010 рр. збільшилась на 27,4 % порівняно з 2007 р. Перш за все це відбулось завдяки покрашенню підготовки виробництва, а також впровадження нової техніки. Щодо планового показника, то перевищення фактичного над плановим значенням склало 2,4 %, що було зумовлене збільшенням обсягу робіт, механізацію і автоматизацію виробничих процесів, а також впровадженням націоналізаторських пропозицій, передової технології у вежобудуванні і бурінні.

    Комерційна  швидкість в експлуатації мала тенденцію  до росту протягом даних 3-ох років, а у 2010 році була виконана на 109,1 % щодо запланованого, а порівняно з 2008 р. та 2009 р. цей показник збільшився відповідно на 117,8 % та 140,3 %, що, звичайно ж, позитивно вплинуло на величину проходки.

    Щодо  фондовіддачі, то тут за період, що розглядалось, не спостерігалось відносно ніякої тенденції щодо швидкого росту чи спаду. Так у 2010 році спостерігається її незначне зниження на 3,8 % порівняно з 2008 р., але застосування більш прогресивних форм і методів організації, сучасних технологій і більш кваліфікованого виконання робіт підняло цей показник порівняно з базисним роком на 7,5 % у 2010 р. і порівняно з 2009 р. на 11,7%.

    За  період з 2008 року по 2010 р. спостерігалась також позитивна динаміка  продуктивності праці бурових бригад, і як видно з таблиці 1.1, кожен рік вона зростала, навіть перевищуючи заплановані рівні (склала 102,4 % від запланованого).

    У зв’язку із ростом цін на бурове обладнання, хімреагенти та інші матеріали, підвищення складності умов буріння та затрат при виконанні бурових робіт в цілому витрати по підприємству, звичайно ж, збільшуються. Це також може бути пов’язане зі зниженням буримості робіт, що залягають на великих глибинах (це призводить до збільшення витрат доліт, бурових розчинів та ін.). Збільшення фактичної собівартості робіт можна пояснити збільшенням обсягів проходки та залежних від них умовно змінних витрат (витрати на обсадні труби, тампонажний цемент, інші матеріали). Так собівартість 1 м проходки зросла від 664 грн. у 2008 році до 791,94 грн. у 2009 р., а у 2010 – до 960,4 грн., при цьому перевищила заплановане значення на 3,1 %, а минулорічну собівартість на 21,2 %.

Информация о работе Характеристика діяльності підприємства