Характеристика діяльності підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Ноября 2011 в 14:36, курсовая работа

Описание работы

Прикарпатське управління бурових робіт (УБР) входить до складу ВАТ „Укрнафта” на правах структурної одиниці і є провідною організаційною ланкою ВАТ „Укрнафта” з питань пошуково-розвідувального та експлуатаційного буріння.
Головною метою УБР є:
- забезпечення приросту запасів нафти і газу;
- забезпечення рентабельності виробництва;
- підвищення ефективності і якості виконуваних робіт за рахунок застосування нової техніки і прогресивної технології;
- подальше вдосконалення використання трудових ресурсів і організації робіт.

Работа содержит 1 файл

курсова.doc

— 403.50 Кб (Скачать)
 

      Підсумуємо  витрати по групам, а саме витрати,  що пов’язані  з реалізацією  трансакцій та витрати, що  пов’язані з функціонування державних  та громадських інститутів  та інституцій. Отримані результати  представимо у формі таблиці 3.3. 
 

Таблиця 3.3 Групування витрат за видами по роках

№п/п Вид витрат 2008 2009 2010
1 Витрати,  що пов’язані  з реалізацією  трансакцій 22,9 30,8 25,54
2 Витрати, що  пов’язані 

з функціонування державних та громадських інститутів  та інституцій

17,87 20,03 20,86
  Загальна  сума трансакційних  витрат 40,77 50,83 46,4
 

    Отримані  показники представлено графічно на рисунку 3.1.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Рисунок 3.1 Динаміка трансакційних витрат Прикарпатського  УБР по роках 

    Отже, з проведеного аналізу ми бачимо, що протягом аналізованого періоду трансакційні витрати, що пов’язані із реалізацією трансакцій мають тенденцію до зниження в 2010 році, натомість коли витрати, що пов’язані із функціонуванням державних та громадських інститутів протягом усього періоду зростають. Причиною такій тенденції є перш за все зростання витрат на утримання юридичної служби та на захист майнових прав, що у свою чергу спровоковано здорожчанням послуг державних інститутів.  

    
  1. Оцінка  трансакційних витрат на Прикарпатському УБР
 

      Для проведення оцінки трансакційних витрат для досліджуваного підприємства, було запропоновано ряд оціночних  показників. Скористаємося запропонованою методикою (формули 1.1- 1.5)  та оформимо отримані результати у вигляді таблиці.  

      Таблиця 3.4 Часткові показники оцінки трансакційних  витрат на Прикарпатському УБР

Показники Значення  показників Відхилення
2008 2009 2010 2009 від 2008 2008 від
КТВ/ВД 0,0034 0,0032 0,0022 -0,0001 -0,0010
РТВ 33,5541 37,6156 44,6121 4,0615 6,9965
КТВт/ВД 0,0019 0,0019 0,0012 0,0001 -0,0007
КТВі/ВД 0,0015 0,0013 0,0010 -0,0002 -0,0003
РТВт 59,7380 62,0779 81,0493 2,3399 18,9714
РТВі 76,5529 95,4568 99,2330 18,9039 3,7762
 

      На  Прикарпатському УБР показник трансакційних витрат на гривню валового доходу має тенденцію до зниження. Легко помітити коливання коефіцієнта рентабельності трансакційних витрат, а також тенденцію підвищення коефіцієнта рентабельності трансакційних витрат, що пов’язані із здійсненням трансакцій, і тенденцію росту коефіцієнта рентабельності трансакційних витрат, що пов’язані з функціонуванням інститутів та інституцій.

      Величина  інтегрального коефіцієнта трансакційних витрат, яка досягає більшого значення, свідчить про більш високу ефективність використання трансакційних витрат, проте в деяких випадках це може бути викликано суб’єктивними причинами. Тому значення цього коефіцієнта в статиці має невеликий інтерес, більш важливою для оцінки трансакційних витрат є його динаміка.

      Визначимо загальні показники оцінки трансакційних  витрат на Прикарпатському УБР та, аналогічно до першого випадку, оформимо результати обрахунків у таблицю.  

      Таблиця 3.5 Загальні показники трансакційних витрат Прикарпатського УМГ

№п/п Вид витрат 2008 2009 2010
1 Інтегральний  коефіцієнт

трансакційних витрат

311,39 315,55 572,86
2 Коефіцієнт  ефективності управління трансакційними витратами 1,168 1,7 0,96
 

      Представимо динаміку загальних  показників трансакційних витрат Прикарпатського УМГ по роках графічно (рис. 3.2-3.3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.2 – Динаміка інтегрального коефіцієнта  трансакційних витрат 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.3 – Динаміка коефіцієнта ефективності управління трансакційними витратами 

      Коефіцієнт  ефективності управління трансакційними витратами є більш чутливим до зміни ефективності їх використання. При аналізі трансакційних витрат інтегральний коефіцієнт уможливлює виявлення в цілому тенденції їхнього використання в діяльності підприємства щодо зміни форми власності на продукцію. Досить велике значення інтегрального коефіцієнта трансакційних витрат на Прикарпатському УБР свідчить про ефективність використання трансакційних витрат.

      Дослідження показали, що якщо чистий прибуток відсутній на підприємстві, то деякі коефіцієнти розрахувати неможливо, що ускладнює процес управління трансакційними витратами. 
 
 
 
 

    
  1. Узагальнення  щодо ефективності здійснення трансакційних витрат на прикарпатському УБР
 
---

      На  основі аналізу запропонованих загальних і часткових показників для оцінки ефективності трансакційних витрат слід відзначити, що коефіцієнт ефективності є більш чутливим до зміни ефективності використання трансакційних витрат щодо інтегрального коефіцієнта трансакційних витрат.  Проте при аналізі трансакційних витрат інтегральний коефіцієнт дозволяє виявити в цілому тенденцію їх використання в господарській діяльності підприємства в частині зміни форми власності на продукцію.

      Слід  зазначити наявність лагу при  аналізі трансакційних витрат, який дозволяє оцінювати трансакційні витрати як ефективні при неефективному управлінні трансакційними витратами, що надає можливість для управління трансакційними витратами з метою своєчасного ухвалення управлінських рішень, що спрямовані на усунення негативної ситуації та дозволяють підвищити ефективність діяльності суб’єкта господарювання.

      Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є можливість використання отриманих результатів у процесі оцінки і подальшого стимулювання працівників, зайнятих здійсненням трансакцій.

      У той же час підприємство не повинне  прагнути до абсолютного скорочення трансакційних витрат, оскільки активізація маркетингової діяльності призводить до збільшення трансакційних витрат. Тому, за результатами дослідження, нормальною слід вважати ситуацію, коли темпи зростання трансакційних витрат будуть нижчі за темпи зростання результативних показників. Таким чином, інституціональний підхід до дослідження складних процесів ринкових відносин надає можливість для дослідження механізмів все ще недостатньо вивчених процесів реалізації трансакцій, перешкод на їх шляху. Теорія трансакційних витрат дає методологію вимірювання цих витрат, яка може бути реалізована у відповідних моделях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  1. Рекомендації  та пропозиції щодо вдосконалення предмету дослідження на підприємстві
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             

Информация о работе Характеристика діяльності підприємства