Акцизний збір у системі оподаткування України

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2013 в 18:31, курсовая работа

Описание работы

Одним із видів непрямого оподаткування є акцизний збір. Він досить важливий фінансовий інструмент регулювання економічних і соціальних процесів у державі. Запроваджуючи акцизний збір на тютюнові та горілчані вироби, держава добивається обмеження їх споживання. При акцизному оподаткуванні імпорту здійснюється захист власних товаровиробників. Оподаткування предметів розкоші має на меті перерозподіл доходів між різними верствами населення. Застосування акцизного збору дає змогу вилучати частку прибутку підприємств - монополістів з виробництва окремих товарів.

Содержание

Вступ ……………………………………………………………………………3
Розділ 1. Акцизний збір у системі оподаткування України……………......5
1.1 Акцизний збір як форма специфічних акцизів…………………………...5
1.2 Пільги про оподаткуванні акцизним збором……………………………9
1.3 Порядок розрахунку та сплати акцизного збору………………………11
1.3.1 Елементи справляння акцизного збору………………………………..11
1.3.2 Порядок та терміни сплати акцизного збору…………………………15
Розділ 2. Надходження акцизного збору у Державний бюджет з 2007 до 2011 рр………………………………………………………………………………..17
Розділ 3. Шляхи вдосконалення акцизного оподаткування в Україні…….24
Висновки………………………………………………………………………..29
Список використаних джерел…………………………………………………33

Работа содержит 1 файл

КУРСОВАЯ ЧИСТОВИК.docx

— 237.47 Кб (Скачать)

 

ЗМІСТ

 

Вступ ……………………………………………………………………………3

Розділ 1. Акцизний збір у системі оподаткування  України……………......5

1.1 Акцизний збір як форма специфічних акцизів…………………………...5

1.2 Пільги про оподаткуванні акцизним збором……………………………9

1.3 Порядок розрахунку та сплати акцизного збору………………………11

1.3.1 Елементи справляння акцизного збору………………………………..11

1.3.2 Порядок та терміни сплати акцизного збору…………………………15

Розділ 2. Надходження акцизного збору у Державний бюджет з 2007 до 2011 рр………………………………………………………………………………..17

Розділ 3. Шляхи  вдосконалення акцизного оподаткування  в Україні…….24

Висновки………………………………………………………………………..29

Список використаних джерел…………………………………………………33

 

ВСТУП

 

Одним із видів непрямого оподаткування  є акцизний збір. Він досить важливий фінансовий інструмент регулювання  економічних і соціальних процесів у державі. Запроваджуючи акцизний збір на тютюнові та горілчані вироби, держава добивається обмеження  їх споживання. При акцизному оподаткуванні  імпорту здійснюється захист власних  товаровиробників. Оподаткування предметів  розкоші має на меті перерозподіл доходів між різними верствами  населення. Застосування акцизного  збору дає змогу вилучати частку прибутку підприємств - монополістів з  виробництва окремих товарів.

За своєю  економічною сутністю акцизний збір - фінансовий інструмент перерозподілу  доходів між різними верствами  населення і підприємницькими структурами. Як правило, ставки акцизного збору  встановлюються в твердих сумах  з одиниці товару. Це дає змогу  ефективніше впливати на процес виробництва  та реалізації товарів.

Досвід  застосування в оподаткуванні акцизного  збору підтверджує, що необхідно  дуже обережно підходити до визначення об’єму оподаткування, ставок податку  тощо.

Високі  ставки акцизного збору зумовлюють зростання тіньової економіки, ухилення від оподаткування та появу великої  кількості неякісної фальсифікованої  продукції. На сьогодні відповідно до чинного законодавства підакцизними товарами є: тютюнові вироби; спирт  етиловий; алкогольні напої; деякі транспортні  засоби; пиво солодове; нафтопродукти; ювелірні вироби.

Дана  курсова робота присвячена дослідженню  акцизного оподаткування в Україні. Метою курсової роботи є детальне ознайомлення з тенденціями надходження акцизного збору до зведеного бюджету України, виявлення основних шляхів вдосконалення акцизного оподаткування в Україні.

Досягнення  поставленої мети передбачає вирішення  наступних завдань:

- розкриття  економічної сутності та значення акцизного збору;

- роз’яснення  основних елементів сплати акцизного  збору;

- проведення  аналізу надходження податку  до зведеного бюджету України;

- дослідження  проблеми підвищення ставок акцизного  збору на підакцизні товари  та шляхи вдосконалення акцизного  оподаткування в Україні.

Тема  даної курсової роботи є актуальною в наш час, адже акцизний збір є  одним з основних непрямих податків який сплачується в нашій країні з широкого кола підакцизних товарів, що поповнює бюджет України.

Фіскальне значення даного податку незначне, але його специфіка полягає в  тому, що він пристосований для  державного регулювання кількісних параметрів споживання певного переліку товарів, контролювання доходів  монополістів при виробництві деякої продукції, захисту власних виробників та перерозподілу доходів споживачів при купівлі предметів розкоші. Саме це й обумовлює актуальність даного дослідження.

В першому  розділі буде розкрито економічну сутність на необхідність акцизного збору, розглянуто порядок розрахунку та сплати акцизного збору і елементи справляння акцизного збору.

В другому  розділі буде проаналізовано надходження  акцизного збору до зведеного  бюджету України.

В третьому розділі буде розглянуто основні  шляхи вдосконалення акцизного  оподаткування в Україні.

Інформаційною базою для написання курсової роботи є законодавчі акти України, праці українських та зарубіжних вчених, наукові статті, Податковий Кодекс України та ін.

 

РОЗДІЛ  1. Акцизний збір у системі оподаткування України

1.1 Акцизний збір як форма  специфічних акцизів

 

Одним з  невід'ємних елементів податкових систем країн світу є сьогодні індивідуальний (нетоварний) акциз, який в Україні має своє втілення у  функціонуванні такого податку як акцизний збір.

Акцизний  збір був введений в Україні в 1992 p. і разом з ПДВ замінив  податки з обороту і реалізації. Сучасне трактування акцизного  збору визначає його як непрямий податок  на окремі товари (продукцію), визначені  законом як підакцизні, який включається  до ціни товарів (продукції). Як і інші непрямі податки, акцизний збір в  остаточному підсумку збирається зі споживачів продукції, хоча сплачують  його виробники підакцизних товарів  або їх імпортери.

Товари, які обкладаються акцизним збором носять назву підакцизних товарів. Перелік  оподатковуваної акцизом продукції  формується відповідно до визначених цілями, серед яких, окрім фіскальної, можна виділити наступні:

- необхідність  перерозподілу надвеликих доходів  від виробництва і реалізації  окремих видів продукції (наприклад,  алкогольних напоїв, окремих видів  мінеральної сировини);

- необхідність  обмеження виробництва і споживання "соціальне небезпечних" товарів,  використання яких приносить  шкоду здоров'ю людини і стану  навколишнього середовища. У зв'язку  з цим традиційними підакцизними  товарами виступають алкогольні  напої і тютюнові вироби;

- необхідність  перерозподілу доходів високооплачуваних  верств населення шляхом встановлення  акцизу на так звані "предмети  розкошів", попит на які мало еластичний за ціною. У світовій практиці в цю категорію традиційно входять яхти, мотоцикли, легкові автомобілі, а також ювелірні вироби.

В сучасних умовах перелік підакцизної продукції, який діє у вітчизняній податковій системі, в цілому відповідає класичним  принципам акцизного оподаткування, включаючи в себе:

- "соціально  небезпечні" товари: усі види спиртової  і алкогольної продукції, широкий  асортимент тютюнових виробів  (курильний тютюн, сигарети, цигарки);

- "предмети  розкошів" - мотоцикли, легкові  автомобілі визначеної потужності);

- деякі  види мінеральної сировини і  продукти їх переробки (деякі  види пально-мастильних матеріалів).

Сьогодні  в Україні підакцизними товарами виступають:

- алкогольні  напої;

- спирт  етиловий;

- тютюнові  вироби;

- транспортні  засоби;

- пиво  солодове;

- бензини,  дистиляти, паливо.

Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Склад підакцизної  продукції поряд з іншою складовою - податковою ставкою, визначає потенціал  акцизу як фіскального інструменту. У цій ролі акциз виконує роль функції наповнення державного бюджету  грошовими засобами, займаючи одне із важливих місць у системі державних  податкових доходів. Особливе значення акциз як фіскальний інструмент має  в країнах з перехідною економікою, для яких в цілому характерне базування  на непрямі податки через відсутність  достатньої і стабільної бази для  прямого оподаткування (через слабкий  розвиток виробництва, низькі доходи населення  тощо). Так, на сьогодні за рахунок акцизу формується близько п'ятої частини  податкових доходів таких країн, як Чехія, Угорщина, Польща.

Поряд з  фіскальною функцією акциз, як і будь-який інший податок, має і регулююче  значення. Регулююча функція акцизу проявляється у декількох напрямках, серед яких можна виділити:

- вплив  на обсяги виробництва і споживання  підакцизних товарів;

- вплив  на структуру виробництва, стимулювання  зростання його ефективності, підвищення  якості виробленої продукції,  покращення споживчих характеристик  продукту;

- регулювання  рентабельності виробництва підакцизних  товарів.

Обмежуючий  вплив акцизів на обсяги виробництва (і як наслідок - на обсяги споживання) застосовується, як правило, щодо "соціально  небезпечних" товарів, головним серед  яких є алкоголь. Механізм обмежувального регулювання за допомогою акцизу можна описати наступним чином. Вилучаючи у підприємства частину  виручки, акциз негативно впливає  на фінансовий результат діяльності підприємства, зменшуючи його зацікавленість у виробництві підакцизної продукції. Скорочення виробництва (а отже, і  ринкової пропозиції) підакцизної продукції  відповідно до теорії попиту і пропозиції стимулює зростання цін і при  інших рівних умовах - падіння попиту. Однак ефективність даного напрямку регулюючого впливу акцизу суттєво  залежить від того, наскільки ефективно  здійснюється державний контроль за сферою обігу підакцизної продукції, наскільки міцні перешкоди для  її проникнення на ринок без оподаткування  акцизом.

Другий  напрям регулюючого впливу акцизу - стимулювання зростання ефективності виробництва, підвищення якості виробленої продукції, покращення споживчих характеристик  товарів - на практиці реалізується шляхом встановлення диференційованих ставок акцизу в середині товарних груп, а  також за рахунок застосування фіксованих акцизних ставок. Оподатковуючи відносно більшим акцизом низькосортний  товар, держава стимулює виробника  переходити на виробництво більш  якісної продукції.

Вплив через  акциз на рентабельність виробництва  окремих товарів дає змогу певним чином знизити інтерес виробників до входження у такі сфери бізнесу, як виробництво алкоголю, тютюну, добуток мінеральної сировини. Ці виробництва об'єктивно володіють значною рентабельністю через низькі витрати і високу ринкову ціну готової продукції. Акциз вилучає в бюджет частину понаднормативного прибутку, з однієї сторони, і перешкоджає "перегріву" економіки у даних виробничих сферах - з іншої.

Наявність акцизного збору пояснюється  також можливістю за допомогою диференціації  ставок регулювати рівень рентабельності підакцизних товарів і враховувати  ті зміни, які відбуваються на споживчому ринку внаслідок введення нових  чи підвищення існуючих ставок даного податку.

Таким чином, акцизний збір - непрямий податок, основою  якого виступає диференційований підхід до оподаткування різних товарів  та товарних груп. Тому його відносять  до категорії специфічних акцизів.

Акцизний  збір дозволяє через цінові механізми  непрямо впливати на обсяги виробництва  та реалізації окремих підакцизних  товарів як на митній території України, так і в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Справляння  акцизного збору передбачає вирішення  фінансових проблем держави за рахунок  забезпечених верств населення. Воно пом'якшує  регресивність податків на споживання в цілому.

Чинне законодавство, що регулює сплату акцизного збору  зараз це Податковий Кодекс України з 2011 року, до цього регулюючими законами були:

Декрет  Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 №18-92 „Про акцизний збір ” (встановлює поняття та основні елементи податку: платники, об’єкт, види ставок (адвалерна, специфічна, змішана), дата виникнення податкових зобов’язань тощо;

Закон України  від 15.09.1995 №329 «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» (визначає особливості нарахування та сплати акцизного збору, що справляється з  виготовлених українськими виробниками  та ввезених на територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зокрема порядку і терміну сплати, подання розрахунків, відповідальності та контролю за надходженням цього податку);

Закон України  від 19.12.1995 року №481 «Про державне регулювання  виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних  напоїв та тютюнових виробів» ( регулює  питання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових  виробів, а саме: маркування, організація  виробництва, порядок видачі, призупинення, анулювання ліцензій на виробництво, імпорт, експорт, оптову та роздрібну торгівлю вказаних підакцизних товарів).

Закон України  від 06.02.1996 №30 «Про ставки акцизного  збору на тютюнові вироби»;

Закон України  від 07.05.1996 №178 «Про ставки акцизного  збору на спирт етиловий и алкогольні напої».

 

1.2 Пільги при оподаткуванні акцизним збором

 

Декретом  Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р встановлено такі пільги стосовно акцизного збору:

1. Акцизний  збір не справляється в разі  реалізації підакцизних товарів  на експорт за іноземну валюту. Акцизний збір не справляться  з підакцизних товарів, що імпортуються  на митну територію України,  якщо з таких товарів згідно  із законодавством України не  справляється ПДВ у зв'язку  із звільненням, передбаченим  для транзитних товарів, товарів  на митних складах, реекспортованих  товарів, товарів, що спрямовуються  до магазинів безмитної торгівлі, товарів, що призначаються для  переробки під митним контролем.  В цьому разі акцизний збір  треба включати до ціни відвантаженої  продукції і сплата його до  бюджету здійснюється у встановлені  строки. Система звільнення від  сплати податків під час експорту  виконує два завдання: а) проведення політики, яка спрямована на розширення експортного потенціалу держави; б) усунення перешкоди міжнародного обміну товарами. Ця пільга підвищує конкурентоспроможність відповідних товарів на зарубіжних ринках, сприяє збільшенню надходжень валютних ресурсів;

Информация о работе Акцизний збір у системі оподаткування України