A/S Dzintars produkcijas virzīšana tirgū

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2011 в 17:21, курсовая работа

Описание работы

Darba mērķis ir izpētīt produkta virzīšanas metodes A/S Dzintars uzņēmumā.

Lai sasniegtu mērķi ir izvirzīti sekojoši uzdevumi:
1. Noteikt produkta virzīšanas pasākumu nozīmi;
2. Aprakstīt galvenās produktu virzīšanas metodes;

Содержание

Ievads.................................................................................................................... 3

1. Analītiskā apskata daļa

1.1. Virzīšanas tirgū būtība un metožu salīdzinošs raksturojums.......... 4

1.2. Reklāma................................................................................................ 6

1.3. Produktu realizācijas veicināšana ........................................................ 7

1.4. Sabiedriskās saskares ............................................................................ 8

1.5. Personiskā apkalpošana ...................................................................... 10

2. PĒTĪJUMU UN APRĒĶIŅU DAĻA

2.1. Uzņēmuma apraksts ............................................................................ 12

2.2. Konkurentu analīze .............................................................................. 13

2.2.1. Vispārējā konkurentu novērtēšanas metode, konkurentu daudzstūris ............................................................................................................ 14

2.2.2. Konkurentu cenas............................................................................. 16

2.2.3. Swot analize ...................................................................... 17

2.2.4. General Electric modelis ................................................... 17

2.3. Segmentēšana ...................................................................................... 19

2.4. Mērķtirgus noteikšana ......................................................................... 20

2.4.1. Pozicionēšana .................................................................. 23

2.5. Preces analīze ..................................................................................... 26

2.5.1. Preces dzīves cikls ............................................................ 27

2.5.2. Cenu politika ..................................................................... 29

2.5.3. Preču transportēšana ......................................................... 30

2.6. Pieprasījuma un noieta stimulēšana .................................................... 31

Secinajumi un priekšlikumi ........................................................................ 32

Izmantotās literatūras un avotu saraksts ..................................................... 35

Работа содержит 1 файл

Viktorija mogilevica.docx

— 133.13 Кб (Скачать)
 

Latvijas Universitāte

Ekonomikas un vadības fakultāte

Tirgzinību katedra 
 
 

KURSA DARBS 

„A/S Dzintars produkcijas virzīšana tirgū”. 
 

Vadības zinību bakalaura studiju

programmas

Tirgvedības studiju virziena

3.kursa students (e)

Viktorija Mogilevica

apliecības Nr. vm07044 

Zinātniskais vadītājs

……………………………………

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds) 

Rīga 2010 

 

 

Ievads....................................................................................................................  3

1. Analītiskā  apskata daļa

      1.1. Virzīšanas tirgū būtība un metožu salīdzinošs raksturojums..........   4

      1.2. Reklāma................................................................................................  6

      1.3. Produktu  realizācijas veicināšana ........................................................ 7

      1.4. Sabiedriskās saskares ............................................................................ 8

      1.5. Personiskā apkalpošana ......................................................................  10

2. PĒTĪJUMU UN APRĒĶIŅU DAĻA

      2.1. Uzņēmuma apraksts ............................................................................  12

      2.2. Konkurentu analīze .............................................................................. 13

            2.2.1. Vispārējā konkurentu novērtēšanas metode, konkurentu daudzstūris ............................................................................................................  14

      2.2.2. Konkurentu cenas.............................................................................  16

    2.2.3. Swot analize ......................................................................  17

         2.2.4. General Electric modelis ................................................... 17

  2.3. Segmentēšana ......................................................................................  19

  2.4. Mērķtirgus noteikšana .........................................................................  20

    2.4.1.  Pozicionēšana ..................................................................  23

      2.5.  Preces analīze .....................................................................................  26

               2.5.1. Preces dzīves cikls ............................................................  27

               2.5.2. Cenu politika ..................................................................... 29

               2.5.3. Preču transportēšana ......................................................... 30

      2.6. Pieprasījuma un noieta stimulēšana ....................................................  31

      Secinajumi un priekšlikumi ........................................................................ 32

      Izmantotās literatūras un avotu saraksts ..................................................... 35 
 
 

Ievads

      Autores izvēlētā tēma ir „A/S Dzintars produkcijas virzīšana tirgū”. Šo tēmu autore izvēlējas, jo ši tēma skar ne tikai A/S Dzintars bet gandrīz katru uzņēmumu.

      Lai veiksmīgi realizētu savu produkciju un gūtu peļņu mūsdienās pielieto vairākus paņēmienus viens no tiem ir produkta virzīšana tirgū. No produkta virzīšanas ir atkarīga produkta dzīvotspēja, kā arī veiksmīgs iznākums cīņā ar konkurentiem.

      Darba mērķis ir izpētīt produkta virzīšanas metodes A/S Dzintars uzņēmumā.

Lai sasniegtu mērķi ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: 
1. Noteikt produkta virzīšanas pasākumu nozīmi; 
2. Aprakstīt galvenās produktu virzīšanas metodes;

3. Sniegt uzņēmuma darbības raksturojumu; 
4. Izpētīt produkta virzīšanas metodes uzņēmumā; 
5. Izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma pakalpojuma virzīšanas pasākumu uzlabošanai.

      Katra uzņēmuma piedāvājuma klāsts un darbība ir atšķirīga, tādēļ tiek aplūkotas metodes, kuras būtu vispiemērotākās efektīvai darbībai. To iespējams panākt ar tadiem produkta virzīšanas pasākumiem kā reklāma, pārdošanas veicināšana, sabiedriskās saskares (netieša pārdošana) un personiska apkalpošana (tieša pārdošana).

Kursa darbs sastāv no divām daļām:

  1. Analītiskā apskata daļa;
  2. Pētījumu un aprēķinu daļa.

      Mūsdienas cilveķiem ir ļoti plašas iespējas izvēlēties lētāko, labāko, ātrāko utt. Viss ir atkarīgs no iespējām un vēlmēm. Līdz ar to uzņēmuma veiksmīgai darbībai nepieciešama ļoti rūpīgi izveidota mārketinga stratēģija un virzīšana tajā ieņem vadošo lomu. Tā palīdzēs izveidot pareizo pieeju mērķauditorijas pircējiem, apsteigt konkurentus un nostiprināt savas pozīcijas tirgus nišā. Šāda precīzi konstruēta stratēģija spēs veikt savas funkcijas.

      Ar katru gadu pieaug uzņēmumu skaits, kas sāk ražot kosmētikas līdzekļus. Vienkāršs patērētājs nemaz nevar uztvert un izzināt visu informāciju par šo uzņēmumu ražoto produkciju. Bieži gadās ka patērētāji nesaprot, kuras firmas produktus labāk izvēlēties. Daudzi tiek plaši reklamēti un slavināti, bet to, kurš ir vislabākais neviens nezin. Potenciālie pircēji tiek apžilbināti ar krāšņajām un bieži vien uzbāzīgajām reklāmām. Tāpēc uzņēmumiem ir svarīgi par preci radīt tādu iespaidu, kas būtu pārliecinošs un neliktu patērētājiem šaubīties par produktu kvalitāti. Savukārt, lai radītu šo labo iespaidu, vispirms ir jārada labs un kvalitatīvs produkts. 

1.1. Virzīšanas tirgū būtība un metožu salīdzinošs raksturojums 

      Virzīšana tirgū ir viens no mārketinga kompleksajiem elementiem. Galvenais mērķis preces virzīšanai tirgū ir tas, lai cilvēki pirktu preci vai pakalpojumu. Pircēji tiks iedrošināti pirkt jaunu preci, ja ieraudzīs tās reklāmu avīzē, žurnālā, televizora ekrānā. Viņiem var izdalīt bezmaksas preču paraugus vai iedot nogaršot kādu pārtikas produktu. Pircēju var piesaistīt ar izstādēm, preču demonstrēšanu veikalos, reklāmām vai sludinājumiem uz autobusiem, trolejbusiem vai radio.

          Virzīšanai izmanto mārketinga kompleksu (promotion mox), kurā ietilpst:

 • reklāma (advertising);
 • personālā pārdošana (personal selling);
 • sabiedriskās attiecības (public relation);
 • pārdošanas stimulēšana, veicināšana (sales promotion).1

      Katram no šiem elementiem ir svarīga loma mārketingā. Lai izvēlētos kādu no tiem, ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem:

  • kura ir jūsu iecerētā tirgus grupa,
  • ko jūs gribētu panākt,
  • kā jūs panāksiet, lai tas notiktu,
  • kādu informāciju jūs sūtīsiet, un kā jūs padarīsiet to pārliecinošu,
  • kuru līdzekli jūs izmantosiet, lai nosūtītu informāciju,
  • kā jūs novērtēsiet un attīstīsiet panākumus?

      Mārketinga komunikāciju sistēma

Komunikācija ir informācijas apmaiņa starp cilvēkiem viņu darbības procesā.

Komunikācijas process aptver četrus elementus: 2

 • Nosūtītājs ir informācijas avots – persona, kas vēlas sazināties.
 • Informācija ir kodēti, ar simboliem izteikti dati, rīkojumi, piemēram, ieceres, domas, vēstules u.c.
 • Kanāls ir informācijas nodošanas līdzeklis, pa kuru informācija tiem nosūtīta saņēmējam.
 • Saņēmējs ir persona, kam paredzēta informācija un kura to interpretē. Tāpat kā nosūtītājs tas var būt jebkurš cilvēks vai grupa.

      Mārketinga komunikācijas ir informācijas izplatīšana par uzņēmumiem, produktiem, cenām, produktu izvietojumu, pārdošanu un citiem mārketinga pasākumiem, lai ietekmētu patērētāju rīcību un virzītu produktus tirgū.

      Modernais mārketings prasa vairāk, nekā produkta izstrādi, cenas noteikšanu un izvietojumu. Ļoti svarīga nozīme ir arī komunikācijām. Procesa dalībniekam – uzņēmumam jāplāno un jāveido komunikācijas ar pircējiem, starpniekiem un dažādām saskares cilvēku grupām. Savukārt starpnieki plāno un veido komunikācijas ar pircējiem un saskares cilvēku grupām. Pircējiem ir mutiskas un rakstiskas komunikācijas ar saskares cilvēku grupām, kā arī veidojas atgriezeniskā saite ar uzņēmumu un starpniekiem.

      Mārketinga komunikāciju komplekss (Par preču virzīšanu tirgū kompleksa raksturojumiem sk. ) ietver četrus veidus:

 • reklāma;
 • preču realizācijas stimulēšana;
 • sabiedriskās saskares;
 • personiskā apkalpošana.

Šim kompleksam ir arī cits nosaukums – metodes produkta virzīšanai tirgū. 

   1.1.tab.

   Kompleksa preču virzīšanai tirgū raksturojumi 3

      
Metodes virzīšanai tirgū Masveida vai individuālā  metode Maksājumu veids Priekšrocības Trūkumi
Reklāma Masveida Tieši maksājumi, par laiku vai platību. Augsta efektivitāte, pateicoties iedarbībai uz ļoti lielu cilvēku skaitu. Augstas izmaksas. Grūti sasniegt efektīvu atgriezenisko saiti.
Preču realizācijas stimulēšana Masveida Cenu diferencēšana atkarībā  no stimulēšanas metodes Efektīva, pateicoties pircēju rīcībai īsā periodā, ļoti elastīga. Viegli izmantojama konkurentiem, arī ļaunprātīgi.
Personiskā  apkalpošana Individuāla Darba alga vai atlīdzība, kas ir ietverta preces cenā. Efektīva atgriezeniskā  saite. Ļoti pārliecinoša, var būt sniegta plaša informācija. Ļoti dārga, rēķinot uz vienu apkalpojamo pircēju.
Sabiedriskās saskares Masveida Nav tiešu maksājumu mēdijiem. Cilvēku uzticība. Faktu un datu pamatojums. Grūti sasniegt mediju veidu kooperāciju.
 

      Lai nodrošinātu pircēju piesaisti konkrētā uzņēmuma produktiem/pakalpojumiem viena no efektīvākajām metodēm pirkuma servisa nodrošināšanai būtu ne tikai reklāma, bet arī personiskā apkalpošana.4

1.2. Reklāma.

    Reklāma ir apmaksāts un nepersonalizēts mārketinga komunikāciju veids, kuru veic identificēti reklāmdevēji, izmantojot dažādas izstrādes paņēmienus un izplatīšanas līdzekļus, lai ietekmētu pircēju rīcību tirgū  un sasniegtu komunikācijas mērķus.5

    Reklāma ir veids, kā veicināt interesi un mudināt konkrētu mērķauditoriju iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu. Pamatmērķis reklāmai ir radīt pieprasījumu. Līdz ar to tai raksturīga ir produkta labo īpašību izcelšana un reizēm pat pārspīlēšana, savukārt slikto īpašību noklusēšana.

     Pēc likuma „reklāmai jābūt likumīgai, patiesai un objektīvai, tā veidojama saskaņā ar godprātīgu reklāmas praksi, tā nedrīkst mazināt sabiedrības uzticēšanos reklāmai, un tai jāatbilst godīgas konkurences principiem", un tajā "atļauts iekļaut tikai tādus paziņojumus vai vizuālos attēlus, kas nepārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas".

Reklāmas pamatprincipi ir: 6

 • reklāmai jāspēj saistīt patērētāja uzmanību;
 • tai jāspēj radīt un noturēt patērētāja interese par produktu;
 • patērētājam šī jātiecas piepildīt vēlmi iegūt produktu vai rīkoties kā citādi atbilstoši reklāmdevēja nolūkiem.

    Reklāmai, kā mārketinga komunikācijas veidam piemīt zināmas priekšrocības – sabiedriskums, pārliecināšanas spēja, izteiksmīgums.7

    Visas šīs īpašības nodrošina lielas auditorijas uzmanību, līdz ar to veido sabiedrības pirkšanas ieradumus, jeb nodrošina pilnīgu sapratni no citu pircēju puses par konkrēto izvēli. Kā arī  reklāmai daudzkārt atkārtojoties potenciālais pircējs tiek „pierunāts”  iegādāties produktu. Tāpat ņemot vērā reklāmās izmantotos paņēmienus ar krāsu noskaņām, mūziku, datorgrafiku iespējams nemelojot paspilgtināt, dažkārt pat pārspīlēt produkta/pakalpojumu labās īpašības, spodrināt uzņēmuma tēlu un  izcelt priekšrocības, kādas iegūst izdarot izvēli izmantot tieši  šo piedāvājumu.

     Reklāmai kā mārketinga komunikācijas veidam, savukārt arī  ir noteikti veidi, kuri apskatīti (1.2.att.) 

    1.2.att. Reklāmas veidu klasifikācija8

    Reklāmas uzdevumi ir pieprasījuma radīšana un stimulēšana, preču apgrozījuma palielināšana, realizācijas procesa optimizācija.

1.3. Produktu realizācijas veicināšana

    Uzņēmuma reklāmas darbība jāpapildina ar citiem mārketinga komunikācijas veidiem t.sk. ar preču realizācijas stimulēšanas paņēmieniem.

    Preču realizācijas stimulēšana ir īslaicīga produkta pirkšanas un pārdošanas motivēšana metožu izmantošana ar nolūku paātrināt vai palielināt pircēju motivējumu pirkt(pārdot) produktu.9

    Produktu realizācijas veicināšanai piemīt  šādi galvenie raksturojumi:

 • Īss termiņš (kuponu derīguma termiņš, loterijas izlozes datumu ierobežojums, cenu atlaides u.c.);
 • Mudinājums izdarīt pirkumu (produktu realizācijas veicināšanas paņēmieni ietekmē pircējus ar informāciju par produktu un pārdošanas nosacījumiem, izraisa impulsīvu vajadzību izdarīt pirkumu);
 • Aicinājums izdarīt pirkumu (produktu realizācijas veicināšanas paņēmieni satur ieteikumus pirkt noteiktus produktus nekavējoties, kamēr tie darbojas);
 

Preču realizācijas stimulēšanas veidi: 10

 • paraugu izplatīšana;
 • kuponu piedāvājums;
 • izmaksu kompensēšana;
 • sainis ar precēm par izdevīgām cenām;
 • prēmijas par pirkumu;
 • īpaša reklāma;
 • atalgojums patstāvīgiem pircējiem.

       Lielākā  atšķirība starp reklāmu un produktu realizācijas veicināšanu ir tas, ka reklāma pievērš pircēja uzmanību, ietekmē  domāšanu un rīcību, bet produktu realizācijas veicināšanas paņēmieni stimulē cilvēku uzreiz izdarīt pirkumu.  Pētījumi rāda, ka produktu realizācijas veicināšanas paņēmienu efektivitāte būtiski palielināsies, ja tos izmantos kopā ar reklāmu.

1.4. Sabiedriskās saskares

      Sabiedriskajām saskarēm piemīt šādi raksturojumi:

 • Netieša pircēju motivēšana pirkt produktus (piemēram, avīzes raksts par uzņēmuma sasniegumiem tieši neaicina pirkt produktu, bet veido labvēlīgu attieksmi)
 • Specializēta vienreizēja informācija (piemēram, avīzē publicēts raksts vai organizēts seminārs neatkārtosies, rīt, nākamnedēļ utt.)

Информация о работе A/S Dzintars produkcijas virzīšana tirgū