Елементи інноваційної політики підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Октября 2011 в 20:24, реферат

Описание работы

Інноваційна політика -- форма стратегічного управління, яка визначає цілі та умови здійснення інноваційної діяльності підприємства, спрямованої на забезпечення його конкурентоспроможності та оптимальне використання наявного виробничого потенціалу.

Работа содержит 1 файл

Инд. работа.doc

— 35.50 Кб (Скачать)

     Елементи  інноваційної політики підприємства

     Інноваційна політика -- форма стратегічного управління, яка визначає цілі та умови здійснення інноваційної діяльності підприємства, спрямованої на забезпечення його конкурентоспроможності та оптимальне використання наявного виробничого потенціалу.

     Інноваційна політика є частиною загальної політики підприємства, яка регламентує взаємодію  науково-технічної, маркетингової, виробничої та економічної діяльності в процесі  реалізації нововведень. Управління цією взаємодією має здійснюватися на основі певних норм і правил, які охоплюють:

     -- організаційні, правові та інші  процедури, що визначають порядок  формування інноваційної політики;

     -- фактори, які слід враховувати  у процесі її формування;

     -- розвиток функціональних напрямів діяльності підприємства;

     -- механізм реалізації програми  інноваційної діяльності;

     -- методичні засади оцінювання  ефективності інноваційної діяльності;

     -- механізм коригування напрямів  інноваційної діяльності. 

     До основних елементів інноваційної політики підприємства належать: маркетингова політика; культура виробництва, організаційна структура; наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), а саме: наукова, конструкторська, технологічна політика та дослідне виробництво [2]. Тому спрямованість інноваційної політики підприємства на розвиток винахідництва набуває особливого значення.

     Основні елементи інноваційної політики підприємства є:

     - наукові дослідження і дослідно-конструкторські  роботи          (НДДКР), які об’єднують в собі: наукову, конструкторську, технологічну політику та дослідне виробництво;

     - маркетингова політика, що  включає : товарну, збутову, сервісну, комунікаційну політику та політику ціноутворення;

     - культура виробництва та організаційна  структуру, яка складається з: організаційної структури, кадрової політики, культури виробництва.     

       Задачі  і функції елементів інноваційної політики підприємства різні внаслідок  різниці  інтересів структурних підрозділів підприємства, що реалізують ці елементи.

     Розрізняють такі види інноваційних стратегій підприємства:

     традиційна  -- прагнення лише до підвищення якості виготовлюваних виробів, що в довгостроковій перспективі є гарантією відставання підприємства спершу в техніко-технологічному, а згодом -- і в економічному аспектах;

     опортуністська  -- коли зусилля підприємства спрямовані на пошук такого виду продукції, який не потребує особливих витрат на дослідження й розробку, але дає змогу виробникові упродовж певного періоду бути присутнім на ринку одноособово. Пошук і використання таких ніш ґрунтуються на глибокому знанні ринкової ситуації, високому рівні техніко-технологічного розвитку та великих адаптаційних спроможностях підприємства, що, однак, не виключає високого ступеня ризику швидкої втрати монопольного становища;

     *імітаційна -- набуття нової технології через закупівлю ліцензій. Це дешевше й надійніше, ніж власні розробки та витрати на нові винаходи. Така стратегія досить успішна, проте для освоєння оригінального продукту розумової праці, що створює монопольну ситуацію, потрібні висока кваліфікація фахівців і <к постійна підтримка досягнутого рівня;

     * оборонна -- це досить затратомістка стратегія підвищення технічного рівня виробництва, впровадження досліджень і розробок якої не претендує на провідні позиції в певній галузі, а полягає в тому, щоб не відставати від інших у техніко-технологічному розвиткові;

     *залежна -- коли дрібні підприємства виконують замовлення найбільших на виробництво нового продукту або виробничого методу;

     * наступальна -- полягає в завоюванні першого місця на ринку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ЛІТЕРАТУРА

     1. Дорофиенко В.В., Колосюк В.П. Инновационный менеджмент и научно-техническая деятельность: 2008- 234 с.

     2. Инновационный менеджмент: Учебник  / Под ред. проф. В.А. Швандара, проф. В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник, 2007.- 256 с.

     3. Кирина Л.В., Кузнецова С.А. Стратегия инновационной деятельности предприятия // Формирование механизма управления предприятием в условиях рынка / Под ред. В.В. Титова. - 2008. - 491 с.

     4. Ковалев Г.Д. Основы инновационного  менеджмента: Уч.пособие для вузов  / Под ред. проф. В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 - 218 с.

     5. Лапко О.Н. Інноваційна діяльність  в системі державного регулювання. - К.: ІЕП НАНУ, 2007. - 386 с.

     6. Медынский В.Г. Инновационный  менеджмент: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2008. 123 с.

     7. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Уч.пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 321 с.

Информация о работе Елементи інноваційної політики підприємства