Фінансування інноваційної діяльності в Україні

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2013 в 21:26, контрольная работа

Описание работы

Світовий досвід показує, що створення сприятливих умов для розвитку та підвищення ефективності наукової й інноваційної діяльності є пріоритетним завданням державної інноваційної політики розвинених країн, адже вплив науково-технічної та інноваційної сфер на розвиток і зростання економічної системи набуває на сучасному етапі вирішального значення. Головним механізмом реалізації стратегічних цілей державної інноваційної політики є стимулювання наукової й інноваційної діяльності.
Інтенсивність перебігу глобалізаційних процесів у світовій економіці вимагає від України відповіді на низку важливих економічних викликів, визначальним серед яких є здатність до своєчасного й ефективного впровадження передових досягнень у галузі науки, техніки і новітніх технологій.

Содержание

Вступ
1. Стан наукового потенціалу і фінансового забезпечення наукової і науково- технічної діяльності в Україні……………………………………………
2. Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні …………..
3. Фінансування інноваційної діяльності в Україні……………………..
4. Висновки………………………………………………………………...

Работа содержит 1 файл

контрольна робота ІП.docx

— 183.76 Кб (Скачать)

Таблиця 2

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт та джерелами фінансування, млн. грн.

Показники фінансування

2011

2012

За рахунок усіх джерел

Загальний держбюджет

За рахунок усіх джерел

Загальний держбюджет

Фінансування ДІР всього,в т.ч  за видами робіт:

8513,4

3498,5

9420,0

4182,7

Фундаментальні дослідження (Ф)

2200,8

2053,8

2615,3

2442,8

Прикладні дослідження (П)

1813,9

996,6

2023,3

1225,0

Науково технічні розробки

4498,7

446,1

4781,4

514,9

Співвідношення (Ф:П:Р)

26:21:53

59:28:13

28:21:51

59:29:12


 

Співвідношення обсягів фінансування основних видів наукової і науково- технічної діяльності у 2012 р. залишилося на рівні 2011 р. Для загального фонду державного бюджету воно становило:

Ф:П:Р = 59 : 29 : 12.

Ураховуючи, що фундаментальні дослідження та 75% обсягу прикладних досліджень має фінансуватися за рахунок держбюджету, а також, що його частка у загальному обсязі фінансування становить близько 45%, оптимальне співвідношення повинно було б мати такий вигляд:

Ф:П:Р = 34 : 42 : 24.

Таким чином, для оптимізації розподілу  бюджетних коштів за основними видами наукової і науково-технічної діяльності доцільно переглянути тематики досліджень, що затверджуються для фінансування, у бік збільшення робіт прикладного спрямування, насамперед тих, що виконуються в рамках державних цільових програм та державного замовлення на розробку новітніх технологій, оскільки їхня частка зменшилася у порівнянні з 2011 р. та залишається неприпустимо малою - близько 6,3% (2011- 7,5%) від видатків на ДіР та 5,5% (2011 - 6,5%) від видатків загального фонду держбюджету на науку.

Розподіл обсягів фінансування ДіР за секторами науки показує, що у 2012 р. найбільшу (як і у попередні роки) суму коштів з державного бюджету - 73,3% від загального обсягу фінансування ДіР (у 2011 р. - 75,3%) отримали установи академічного сектору.

За напрямами бюджетного фінансування академічного сектору ці кошти розподілені у такий спосіб:

фундаментальні дослідження - 2156,3 млн. грн. (70,3%);

прикладні дослідження і розробки - 793,3 млн. грн. (25,9%);

роботи за державними цільовими  науковими та науково-технічними програмами - 81,4 млн. грн. (2,7%);

розробки найважливіших новітніх технологій - 19,6 млн. грн. (0,6%);

програми і проекти у сфері  міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва - 16,3 млн. грн. (0,5%).

Обсяг бюджетного фінансування ДіР галузевого сектору науки становить 15,4% (2011 р. - 11,86%), з них 71,1% (457,7 млн. грн.) виділено на фінансування прикладних досліджень і розробок.

На організації сектору вищої освіти припадає 11,2% (у 2011 р. - 12,6%) загального обсягу бюджетного фінансування ДіР. При цьому більша частина цих коштів спрямована на фундаментальні дослідження та прикладні розробки ВНЗ – 247,3 млн. грн. (52,7%) та 189,2 млн. грн. (40,3%) відповідно. На розробки за державними цільовими програмами виділено 13,7 млн. грн. (2,9%), розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням - 9,56 млн. грн. (2,04%), програми і проекти у сфері міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва - 9,64 млн. грн. (2,05%).

На напрям "Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази" у 2012 р. за 21 розпорядником бюджетних коштів виділено 398,3 млн. грн., з них із загального фонду - 302,9 млн. грн., спеціального - 95,4 млн. грн. Обсяг фінансування у 2012 р. зріс на 32,6% порівняно з 2011 р. (рис.3 ).

Найбільший обсяг фінансування із загального фонду державного бюджету  – 206,1 млн. грн. (понад 68,1% за 8 розпорядниками і 12 бюджетними програмами) припадає на піднапрям "Розвиток інфраструктури", з них НАН отримала - 52,8% .

Обсяг фінансування піднапряму "Технічне забезпечення наукової бази та придбання обладнання" становив 36,0 млн.грн (близько 12% за 9 розпорядниками, 12 бюджетними програмами), з них НАН отримала - 76,4%.

Найменш профінансованими піднапрямами є "Виставки, конференції" – 13,3 млн. грн. (4,4% за 9 розпорядниками, 12 бюджетними програми) і "Випуск та придбання друкованої продукції" - 17,4 млн.г рн. (5,7% за 9 розпорядниками, 10 бюджетними програмами).

На фінансову підтримку наукових об’єктів, що становлять національне надбання, виділено 9 розпорядникам за 9 бюджетними програмами 30,0 млн. грн. (9,9% від суми коштів із загального фонду державного бюджету на напрям "Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та оновлення матеріально- технічної бази), з них НАН отримала найбільшу частку - 25,14 млн. грн. (83,8%), МОНмолодьспорт - 2,85 млн. грн. (9,5%), Мінагрополітики - 0,76 млн. грн. (2,6%), НАМН - 0,33 млн. грн. (1,1%), Держінформнауки - 0,29 млн. грн. (1%), НАПН - 0,25 млн. грн. (0,8%), НААН - 0,22 млн. грн. (0,7%), МОЗ -0,1 млн. грн. (0,3%), Міненерговугілля - 0,06 млн. грн. (0,2%).

Приклади наукових об’єктів, що становлять національне надбання, за розпорядниками

НАН - у звітному році здійснювалася фінансова підтримка на збереження та забезпечення функціонування:

  • наукових фондів та музейних експозицій;
  • ядерно-фізичних установок;
  • дослідницьких та експериментальних комплексів нового покоління;
  • банків клітинних ліній, біологічних об’ єктів, колекцій мікроорганізмів;
  • національного гербарію України, наукових зоологічних та ботанічних фондових колекцій;
  • фондів рукописів, стародруків, рідкісних видань, історичних колекцій, фонозаписів, архівних фондів України, національної словникової бази;
  • дослідно-випробувального полігону та інших об’єктів НАН України, включених до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

Забезпечено функціонування електронних  баз даних наукових об’єктів національного  надбання НАН України та використання їх в мережі Інтернет.

МОНмолодьспорт - фінансову підтримку отримали такі об'єкти:

 • гербарій, наукові фонди та музейна експозиція зоологічного музею, колекція тропічних і субтропічних рослин ботанічного саду загальнодержавного значення, колекція культур мікроорганізмів - продуцентів антибіотиків, науково-дослідний комплекс апаратури для вивчення штучних небесних тіл ближнього космосу астрономічної обсерваторії, фонд рукописних, стародрукованих та рідкісних книг наукової бібліотеки (Львівський національний університет імені Івана Франка);
 • ряд телескопів науково-дослідного інституту "Кримська астрофізична обсерваторія";
 • аеродинамічний комплекс, що містить лабораторію промислової акустики, дозвукові труби Т-3, Т-4 і надзвукову трубу Т-6, науково-дослідний комплекс міжгалузевого науково-дослідного інституту проблем фізичного моделювання режимів польоту літаків (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут");
 • експериментальна база дослідно-випробувального полігону науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту "Молнія", науково-дослідний комплекс по вивченню газодинамічних та теплофізичних процесів в турбомашинах (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут);
 • когерентно-оптична установка для вимірювань при гранично малих фазових кутах, комплекс для дистанційного зондування навколоземного космічного простору, гербарій (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна);
 • багатоцільовий геофізичний комплекс для дослідження атмосфери та припливу метеорної речовини (Харківський національний університет радіоелектроніки);
 • надвисоковакуумний універсальний технологічний комплекс ВВУ-1Д
 • (Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова);
 • мінералогічна колекція геологічного музею (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу);
 • іоносферний зонд (Інститут іоносфери),
 • науково-дослідний комплекс скануючої тунельної та растрової електронної мікроскопії для наноструктурних досліджень (Інститут магнетизму);
 • колекція каменю науково-дослідного геолого-мінералогічного музею (Криворізький національний університет);
 • Алчевська наукова лазерна станція спостережень штучних супутників Землі (Донбаський державний технічний університет);
 • аеродинамічний комплекс на базі дозвукової аеродинамічної труби ТАД-2 (Національний авіаційний університет);
 • фонд стародруків, рідкісних видань і рукописів наукової бібліотеки, гербарій, колекція морських та корисних для екологічної біотехнології мікроорганізмів (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова);
 • лабораторія гама-резонансної спектроскопії (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника);
 • полігон випробувань опор електропостачання та баштових споруд (Донбаська національна академія будівництва і архітектури);
 • археолого-етнографічні колекції (Луганський національниий університет імені Тараса Шевченка);
 • фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковінензія" наукової бібліотеки, гербарій, дендрарій ботанічного саду, зоологічні колекції (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Мінагрополітики - фінансову підтримку отримали такі об'єкти:

 • унікальна дослідницька агроекосистема яблуневого саду (Уманський державний аграрний університет);
 • колекційний генофонд екологічних форм часнику (Львівський державний аграрний університет);
 • колекція світо<span class=

Информация о работе Фінансування інноваційної діяльності в Україні