Інноваційний процес

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 20:25, реферат

Описание работы

Сутність інноваційного процесу
Характеристика етапів інноваційного процесу
Класифікація інновацій

Работа содержит 1 файл

Тема -нновац¦йний процес.doc

— 80.50 Кб (Скачать)

  Тема    Інноваційний процес

  1. Сутність інноваційного процесу
  2. Характеристика етапів інноваційного процесу
  3. Класифікація інновацій
 

1.Сутність інноваційного процесу

Інноваційний  процес – це процес перетворення наукового знання в інновацію.

Форми інноваційного процесу

  • простий внутріорганізаційний (натуральний) - процес створення і  формування нововведення усередині  однієї і тієї ж організації, нововведення не приймає безпосередньо товарної форми
  • простий міжорганізаційний (товарний) - процес відділення функції виробника нововведення від функції його споживача: діють як мінімум два господарюючих суб'єкти: виробник і споживач. Тут нововведення виступає як предмет купівлі-продажу.
  • розширений - процес створення нових виробників нововведення, порушення монополії виробника-початківця.

  Натуральний інноваційний процес переходить у товарний, а потім і у розширений завдяки  дифузії.

     У міру перетворення інноваційного процесу  виділяються дві його органічні  фази:

     а) створення (включає послідовні етапи наукових досліджень, дослідно-конструкторських робіт, організацію дослідного виробництва і збуту, організацію комерційного виробництва. На першій фазі ще не реалізується корисний ефект нововведення, а тільки створюються передумови такої реалізації)

     б) дифузія — це поширення вже один раз освоєної і використаної інновації в нових чи умовах місцях застосування. У результаті дифузії зростає число як виробників, так і споживачів та змінюються їхні якісні характеристики.

  Суб'єкти інноваційного процесу розділяють на наступні групи:

    

    

Імітатори

    
 

 

 

2. Характеристика етапів інноваційного процесу

      Інноваційний  процес має циклічний характер, він  не закінчується впровадженням і  не переривається після впровадження на ринок, завдяки поширення (дифузії) нововведення вдосконалюється, набуває нових споживчих властивостей. Діяльність, яку зумовлює інноваційний процес, розпадається на окремі різні частини і в результаті розподілу праці матеріалізується у вигляді функціональних організаційних дій (одиниць).

        Загальна модель інноваційного процесу за Фатхутдіновим розглядає економічну і технологічну дію інноваційного процесу, що лише частково втілюється в нових продуктах або технологіях. Значною мірою процес проявляється у нарощуванні економічного і науково-технічного потенціалу як передумови виникнення нової техніки, тобто підвищується технологічний рівень інноваційної системи і її складових елементів.

   

де, ФД – фундаментальне (теоретичне) дослідження; ПД – прикладне дослідження; Р – розробка; Пр – проектування; Б – будівництво; ОС – освоєння (введення в дію); М – маркетинг; В – виробництво; Зб – збут.

  Фундаментальне (теоретичне) дослідження (ФД) – це формування концепцій, гіпотез, теорії щодо певної галузі наукової діяльності, на основі яких створюють нові чи удосконалюють існуючі технології, вироби тощо. ФД складає фундамент інноваційного процесу, наукової діяльності. Кінцевий результат ФД – теоретична дослідницька діяльність, спрямована на одержання і переробку нових, оригінальних знань та інформації. Приблизно 90% фундаментальних досліджень можуть мати негативний результат і лише 10 % завершуються з позитивним результатом. Ціль ФД — пізнання і розвиток процесу (теорії питання).

  Прикладне дослідження  (ПД) - це спроба втілення теоретичних розробок у життя, виявлення шляхів і способів застосування відкритих законів та явищ природи у певній галузі або сфері виробництва. Передбачає виконання робіт, пов’язаних з пошуком практичного застосування наукових відкриттів, результати яких подаються у вигляді винаходів.

  Проектування (проектно-конструкторські роботи, інженерні, дослідно-конструкторські роботи (дослідне виробництво і розробки)) – це перехід від лабораторних умов і експериментального виготовлення до промислового виробництва, тобто застосування результатів ПД для створення (модернізації чи удосконалення) зразків нової техніки, матеріалу, технології, тобто завершальна стадія наукових досліджень. Включає виконання робочої конструкторської документації, ескізно-технічне проектування. 95-97% цих досліджень закінчується позитивно. Виконавцями робіт на цих етапах є творчі колективи вчених та інженерно-технічних працівників вузів, університетів, інститутів НАН України, державних та недержавних науково-технічних центрів, може успішно займатися заводська наука (науково-дослідні  і  проектно-конструкторські сектори на підприємствах).

  Виробництво (промислове виробництво) – етап безпосереднього виробництва матеріалізованих досягнень науково-технічних розробок у масштабах, зумовлених попитом споживачів.

  Збут (маркетинг) пов'язаний із комерційною реалізацією результатів інноваційного процесу, доведення нової продукції до споживача.

  Інновація розпочинається з ідеї. Зародження інноваційної ідеї і можливість використання нових наукових результатів відбувається на етапі фундаментальних, прикладних досліджень. Більшість організацій проводять НДДКР, дослідження ринку протягом усього життєвого циклу товару, щоб модифікувати його чи знайти нові ринки. Зв’язок і труднощі кожної стадії відрізняються для різних виробів за технологією і виробничим циклом. 

 

    3.Класифікація і специфіка інновацій

   Існує чимала кількість класифікацій інновацій, наведемо найбільш поширені.

   Інновації за місцем у виробничому процесі:

     

     

     

    

 

 

 

 
 
 

    За характером

    розповсюдження                     

                                                                                
 
 

     

   За  інноваційним

    потенціалом та

   ступенем  новизни 

 

  

  Залежно від технологічних 

            параметрів  
 
 
 
 
 

За ступенем ринкової  

Информация о работе Інноваційний процес