Аналіз страхувої компанії Інго

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Апреля 2012 в 00:40, контрольная работа

Описание работы

1. Проаналізувати тенденції та динаміку розвитку страхового ринку України за останні 5 років (за даними Держкомстату). Визначити структуру страхового ринку України за видами страхування.
Незважаючи на позитивні зрушення в розвитку фінансового

Работа содержит 1 файл

Аналіз страхування транспортного Інго.docx

— 232.60 Кб (Скачать)

    1. Проаналізувати тенденції та  динаміку розвитку страхового  ринку України за останні 5 років (за даними Держкомстату). Визначити структуру страхового  ринку України за видами страхування. 

    Незважаючи на позитивні зрушення в розвитку фінансового ринку України, страховий його сегмент залишається недостатньо розвиненим.

    Відношення чистих страхових премій (без премій переданих у перестрахування) до ВВП в останні роки складає 1,6-1,8% (рис. 1).

    

    Рис.1. Відношення чистих страхових платежів до ВВП у 2007-2010 рр., % 

    Частка чистих страхових премій, зібраних страховиками України в 2010 році, в структурі валового внутрішнього валового продукту (ВВП) в 2010 році склала 1,2%, що на 0,1 в.п. менше в порівнянні з відповідним показником 2009 року і на 0,5 в.п. менше в порівнянні з відповідним показником 2008 року.

    Такий рівень показника є суттєво нижчим від свого аналога у розвинених країнах ЄС, де він сягає 10-12%.

    Страхові  премії за видами страхування за 2009 - 2010 рр. (обсяги, структура та темпи приросту) наведено в таблиці 1. 
 
 

 

    

Таблиця  1 

Страхові премії за видами страхування за 2009 - 2010 рр. (обсяги, структура та темпи приросту) 

Види страхування Страхові премії, в млн. грн. Структура страхових премій Темпи приросту страхових премій
Валові Чисті Структура валових страхових премій Структура чистих страхових премій валових премій чистих премій
2009 р. 2010 р. 2009 р. 2010 р. 2009 р. 2010 р. 2009 р. 2010 р. 2010/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Страхування життя 827,3 906,5 826,9 906,0 4,0% 3,9% 6,5% 6,8% 9,6% 9,6%
Види страхування, інші, ніж страхування життя, у тому числі: 19 614,7 22 175,2 11 830,9 12 421,7 96,0% 96,1% 93,5% 93,2% 13,1% 5,0%
Добровільне особисте страхування 1 442,3 1 679,1 1 306,5 1 511,0 7,1% 7,3% 10,3% 11,3% 16,4% 15,7%
Добровільне майнове страхування 14 769,8 16 607,5 7 884,2 7 703,0 72,3% 72,0% 62,3% 57,8% 12,4% -2,3%
- в тому числі страхування фінансових ризиків 2 488,4 2 894,3 905,1 755,7 12,2% 12,5% 7,2% 5,7% 16,3% -16,5%
Добровільне страхування відповідальності 1 080,4 1 116,1 566,3 616,8 5,3% 4,8% 4,5% 4,6% 3,3% 8,9%
Недержавне обов'язкове страхування 2 314,7 2 767,6 2 066,4 2 586,0 11,3% 12,0% 16,3% 19,4% 19,6% 25,1%
- в тому числі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів 1 683,8 2 061,4 1 533,7 1 994,0 8,2% 8,9% 12,1% 15,0% 22,4% 30,0%
Державне обов'язкове страхування 7,5 4,9 7,5 4,9 0,04% 0,02% 0,1% 0,04% -34,7% -34,7%
ВСЬОГО (всі види страхування) 20 442,0 23 081,7 12 658,0 13 327,7 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 12,9% 5,3%

 

 

      

 

    

     Динаміка  чистих страхових премій за 2008-2010 рр. представлена в таблиці 2.

Таблиця 2

   Динаміка чистих страхових премій за 2008-2010 рр.

    
  Види страхування
  2008
  2009
  2010
  Темпи приросту
2009/2008 2010/2009
   млн. грн.
  %
  %
Автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка")
  6 312,1
  4 981,8
  5 059,0
  -21,1
  1,5
Страхування майна
  1 630,4
  1 489,9
  1 680,8
  -8,6
  12,8
Страхування від вогневих ризиків
  1 204,6
  931,0
  1 156,3
  -22,7
  24,2
Страхування фінансових ризиків
  1 395,6
  905,1
  755,7
  -35,1
  -16,5
Страхування життя
  1 095,3
  826,9
  906,0
  -24,5
  9,6
Медичне страхування
  636,3
  724,1
  809,4
  13,8
  11,8
Страхування вантажів та багажу
  699,7
  378,6
  801,7
  -45,9
  111,8
Страхування відповідальності перед третіми особами
  434,1
  485,8
  505,9
  11,9
  4,1
Страхування кредитів
  1 178,7
  744,3
  256,4
  -36,9
  -65,6
Страхування від нещасних випадків
  417,8
  287,8
  348,9
  -31,1
  21,2
Авіаційне страхування
  148,7
  202,3
  222,9
  36,1
  10,2
Страхування медичних витрат
  142,6
  167,8
  213,9
  17,7
  27,5
Страхування від нещасних випадків на транспорті
  120,8
  126,1
  133,6
  4,3
  6,0
Інші види страхування
  565,2
  406,5
  477,2
  -28,1
  17,4
Всього
  15 981,8
  12 658,0
  13 327,7
  -20,8
  5,3

 

      У структурі чистих страхових премій за видами страхування станом на 31.12.10 найбільша частка належить таким  видам страхування, як: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») - 5 059,0 млн. грн. (або 38%) (станом на 31.12.09 даний показник становив 4 981,8 млн. грн. (або 39%)); страхування майна - 1 680,8 млн. грн. (або 12%) (станом на 31.12.09 - 1 489,9 млн. грн. (або 12%)); страхування від вогневих ризиків - 1 156,3 млн. грн. (або 9%) (станом на 31.12.09 - 931,0 млн. грн. (або 7%)); страхування життя - 906,0 млн. грн. (або 7%) (станом на 31.12.09 - 826,9 млн. грн. (або 7%)); страхування фінансових ризиків - 755,7 млн. грн. (або 6%) (станом на 31.12.09 - 905,1 млн. грн. (або 7%)). 
 
 

Рис.2. Структура чистих страхових премій за видами страхування

станом  на 31.12.10 (%.) 
 
 
 
 

    2. Визначити перелік ключових показників, що характеризують розвиток галузі  в цілому. Навести кількісні показники  розвитку страхового ринку України  за обраними показниками (за  останні 5 років). Звернути увагу  на структурні зміни, що зумовлені активним виходом на вітчизняний ринок закордонних фінансових організацій, фінансово-промислових груп тощо, а також – на зміни внаслідок погіршення макроекономічної ситуації в Україні.

    3. Здійснити аналіз ключових показників  розвитку страхового ринку в  Україні за допомогою економіко-статистичних  методів. 

    Основні показники діяльності страхового ринку  та його динаміка представлені в таблиці 1.

    Таблиця  3

    Основні показники діяльності страхового ринку

    2006  2007  2008  2009  2010  2009/ 2008  2010/ 2009
            % %
Кількість договорів страхування, укладених  протягом звітного періоду, тис.одиниць
Кількість договорів, крім договорів з              
обов'язкового страхування від нещасних випадків на транспорті, у 16931,4 20179,9 22 828,7 22 343,20 26 340,50 -2,1 17,9
тому  числі:              
- зі страхувальниками-фізичними особами 13686,7 16447,3 18 685,5 19 187 23 135,80 2,7 20,6
Кількість договорів з обов'язкового особистого страхування від нещасних 537647,4 579587,1 653168,8 552 629,00 592 771,50 -15,4 7,3
випадків  на транспорті              
Страхова  діяльність, млн. грн.
Валові  страхові премії 13829,9 18008,2 24 008,6 20 442,10 23 081,70 -14,9 12,9
Валові  страхові виплати 2599,6 4213 7 050,70 6 737,20 6 104,60 -4,4 -9,4
Рівень  валових виплат, % 18,8 23,4 29,40% 33,00% 26,40% - -
Чисті страхові премії 8769,4 12353,8 15 981,8 12 658,00 13 327,70 -20,8 5,3
Чисті страхові виплати 2326,2 3884 6 546,10 6 056,40 5 885,70 -7,5 -2,8
Рівень  чистих виплат, % 26,5 31,4 41,00% 47,80% 44,20% -  
Перестрахування, млн. грн.
Сплачено  на перестрахування, у тому числі: 5621,7 6423,9 9 064,60 8 888,40 10 745,20 -1,9 20,9
- перестраховикам-резидентам 5060,6 5654,4 8 026,80 7 784,10 9 753,90 -3 25,3
- перестраховикам-нерезидентам 561,1 769,5 1 037,80 1 104,30 991,3 6,4 -10,2
Виплати, компенсовані перестраховиками, у тому числі: 396,3 654,7 926,5 967,9 508,6 4,5 -47,5
- перестраховиками-резидентами 273,4 329 504,7 680,8 219 34,9 -67,8
- перестраховиками-нерезидентами 122,8 325,7 421,9 287,1 289,6 -32 0,9
Отримані  страхові премії від перестрахувальників-нерезидентів 21,5 112,2 317,5 242,1 192,3 -23,7 -20,6
Виплати, компенсовані перестрахувальникам-нерезидентам 13,5 504,1 1 055,60 1 050,40 1 837,10 -0,5 74,9
Страхові  резерви, млн. грн.
Обсяг сформованих страхових резервів 6014,1 8423,3 10 904,1 10 141,30 11 371,80 -7 12,1
- резерви зі страхування життя 608,3 991,3 1 609,00 1 789,20 2 185,20 11,2 22,1
- технічні резерви 5405,8 7432 9 295,10 8 352,10 9 186,60 -10,1 10
Активи  страховиків та статутний капітал, млн. грн.
Загальні  активи страховиків (згідно з формою 1 (П(С)БО 2)) 23995 32213 41 930,5 41 970,10 45 234,60 0,1 7,8
Активи, визначені ст. 31 Закону              
України «Про страхування» для представлення  коштів страхових 17488,2 19330,3 23 904,9 23 690,90 27 695,00 -0,9 16,9
резервів              
Обсяг сплачених статутних капіталів 8391,2 10633,6 13 206,4 14 876,00 14 429,20 12,6 -3

 

      Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших  небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.10 становила 456, у тому числі  СК "life"1 - 67 компаній, СК "non-life" - 389 компаній, (станом на 31.12.09 - 450 компаній, у тому числі СК "life" - 72 компанії, СК "non-life" - 378 компаній).

      Зростання основних показників діяльності страховиків за 2008 рік вказувало на збереження тенденцій щодо зростання ділової активності у порівнянні з 2007 роком.

      Проте у другій половині року темпи росту показників діяльності уповільнилися під впливом загальної фінансової кризи.

      Темпи приросту основних показників діяльності за 2008 рік у порівнянні з 2007 роком, свідчили про таке:

      Кількість укладених договорів (крім н/в)* зросла на 13,1% і склала на кінець року 22 828 731. При цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, зросла на 13,6%, договорів з юридичними особами – на 24,0%.

      Загальна кількість договорів з усіх видів страхування становила 657 997 558.

      Страхові виплати/відшкодування продовжили зростати більш прискорено, ніж страхові премії:

      - валові страхові виплати/відшкодування зросли на 67,4%;

      - валові страхові премії – на 33,3%;

      аналогічно і по чистих преміях та виплатах:

      - чисті страхові виплати зросли на 68,5%;

      - чисті страхові премії – на 68,5%.

      Страхові резерви зросли на 29,5%, при цьому технічні резерви – на 25,1%, а резерви зі страхування життя – на 62,3%.

      Загальні активи зросли на 30,2%, з них активи, визначені законодавством для покриття страхових резервів, – на 23,7%.

      У 2010 році на ринку страхування відбулося  незначне „пожвавлення", при цьому показники ще не досягли докризових значень.

      Спостерігалося  макроекономічне відновлення ринку  страхування. Так, за 2010 рік частка валових  страхових премій у відношенні до ВВП становила 2,1%, що на 0,1 в.п. менше в порівнянні з 2009 роком та на 0,4 в.п. менше в порівнянні з показником 2008 року; частка чистих страхових премій у відношенні до ВВП за 2010 рік становила 1,2%, що на 0,1 в.п. менше в порівнянні з відповідним показником 2009 року та на 0,5 в.п. менше в порівнянні з відповідним показником 2008 року.

      У порівнянні з 2009 роком на 2 639,6 млн. грн. (12,9%) збільшилися обсяги надходжень валових страхових премій, обсяг  чистих страхових премій2збільшився на 669,7 млн. грн. (5,3%). Основним фактором зростання валових страхових премій, у порівнянні з 2009 роком, стало збільшення обсягу внутрішнього перестрахування на 1 969,9 млн. грн. (25,3%). Необхідно відзначити, що розмір внутрішнього перестрахування вже перевищив докризовий рівень 2008 року на 21,5%. На тлі вищезазначеного, відстежується тенденція зменшення питомої ваги чистих страхових премій у валових страхових преміях протягом останніх років: 2008 рік - 66,6% ; 2009 рік - 61,9%; 2010 рік - 57,7%. Основними змінами за видами страхування, що вплинули на це, є зростання премій за майновими видами страхування, а саме: страхування вантажів та багажу зросло на 423,1 млн. грн. (111,8%); страхування від вогневих ризиків зросло на 225,3 млн. грн. (24,2%); страхування майна - на 190,9 млн. грн. (12,8%). За 2010 рік суттєво зменшилися в порівнянні з 2009 роком на 487,9 млн. грн. (65,6%) страхування кредитів та на 149,4 млн. грн. (16,5%) скоротилося страхування фінансових ризиків.

      За 2010 рік відстежується тенденція  зростання фінансової стійкості  страхових компаній. Так, при зростанні  на 5,3% обсягів чистих страхових премій, на 12,1% зросли обсяги сформованих страхових  резервів. На 7,8% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для представлення коштів страхових  резервів - на 16,9%.

      У порівнянні з 2009 роком на 9,4% зменшилися валові страхові виплати/відшкодування, обсяг чистих страхових виплат зменшився  на 2,8%.

      На  зменшення чистих страхових виплат, в першу чергу, вплинули такі зміни: на 476,2 млн. грн. (15,8%) зменшилися виплати з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка"); на 204 млн. грн. (57,5%) зменшилися виплати зі страхування кредитів. При цьому на 381,3 млн. грн. (24,2%) збільшилися виплати зі страхування фінансових ризиків (що, на фоні скорочення чистих премій за цим видом, пояснюється виплатами за договорами, що були укладені в попередні роки).

      На  міжнародному та внутрішньому страховому ринку України, як і в окремих  галузях економіки дедалі більшого поширення набувають процеси  інтеграції капіталу. За даними Ernst &Young у 2009 році обсяг вітчизняного ринку злиття зріс порівняно з попереднім роком на 150% і сягнув $2,6 млрд. [1, с.18], у 2010 році обсяг угод M&A досяг $7,7 млрд. [2, с.12].

      Горизонтальна інтеграція капіталу характеризується формуванням внутрішньогалузевих зв’язків, тобто об’єднання компаній відбувається на рівні ринку з метою: збільшення своєї частки ринку, освоєння нового сегменту ринку чи з метою протистояння конкурентам. Останніми роками страховий ринок доволі жваво розвивається у цьому напрямку, що підтверджують дані, наведені в табл. 4.

      Таблиця 4

Найбільші внутрішньогалузеві угоди на страховому ринку 2008–2010 років 

Об’єкт  поглинання Пакет акцій % Компанія-покупець Сума угоди, млн. $
Остра-Київ 61,5 СК «Інгосстрах» (Росія) 7
Укрінмедстрах 60 СК РЕСО-гарантія (Росія) 10
Скайд-Вест 100 СК PZU (Польща) 11,8
Скайд-Вест-Життя 100 СК PZU (Польща) 9,1
Геліос і Геліос-лайф Контрольний пакет СК «Росно» (Росія + Україна) н/д
Дія 48,99 СК «Авикос-Авес» (Росія) н/д
«Львів-Терен» і «Галінстрах» Контрольний пакет СК «Інвестсервіс» н/д

Информация о работе Аналіз страхувої компанії Інго