Доходи та витрати страховика

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Января 2012 в 15:59, контрольная работа

Работа содержит 1 файл

финансі.doc

— 546.50 Кб (Скачать)

35. .Бюджетна система та принципи її побудови

Бюджетна  система України -це сукупність окремих її ланок, юридичне пов'язаних між собою, яка базується на загальноприйнятих принципах ,що відповідають міжнародним стандартам.

Бюджетна  система України грунтується на принципах:

1. Принцип єдності бюджету означає існування єдиного рахунку доходів і видатків кожної ланки бюджетної системи.

2.   Принцип  збалансованості   означає ,що  повноваження  на здійснення   витрат  бюджету   повинні   відповідати   обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період.

3.   Державний бюджет України, бюджет  Автономної Республіки Крим,   місцеві   бюджети   є   самостійними.

4.  Принцип повноти полягає у відображенні в бюджеті усіх доходів і видатків.

5. Принцип обгрунтованості означає, що бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат    бюджету.

6.   Принцип ефективності полягає в тому, що при складанні та виконанні   бюджетів   усі   учасники   бюджетного   процесу мають    прагнути   досягнення    запланованих    цілей    при залученні    мінімального   обсягу    бюджетних    коштів   та досягнення   максимального   результату   при   використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

7.Принцип субсидіарності -це розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами, який грунтується на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача.

8.Принцип цільового використання бюджетних коштів полягає у використанні їх тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями.

9.Принцип справедливості забезпечує базування бюджетної системи   України   на   засадах   справедливого   розподілу суспільного багатства в країні.

10. Принцип публічності та прозорості означає, що державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються, а рішення    щодо   звіту    про   їх    виконання    приймаються відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою АРК.

11.Принцип відповідальності учасників бюджетного процесу вимагає відповідальності їх за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.

Бюджетна  система України складається  з Державного бюджету та місцевих бюджетів. Місцевими бюджетами визнаються бюджет АР Крим, бюджети області, району, району в містах та бюджети місцевого самоврядування. До бюджетів місцевого самоврядування відносяться бюджети територіальних громад сіл , селищ, міст та їх

об'єднань.

Сукупність  показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України , є зведеним бюджетом України.Він використовується для аналізу І прогнозування економічного і соціального розвитку України. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.Структура  бюджетної системи України.Характеристика ланок.

 Бюджетна  система України складається  з Державного бюджету та місцевих  бюджетів. Місцевими бюджетами визнаються  бюджет АР Крим, бюджети області, району, району в містах та бюджети місцевого самоврядування. До бюджетів місцевого самоврядування відносяться бюджети територіальних громад сіл , селищ, міст та їх

об'єднань.

Сукупність  показників усіх бюджетів, що входять  до складу бюджетної системи України , є зведеним бюджетом України.Він  використовується для аналізу і  прогнозування економічного і соціального розвитку України.

Зведений  бюджет АР Крим об'єднує показники  бюджету АР Крим та зведені бюджети  районів і міст республіканського  значення.

Зведений  бюджет області включає показники  обласного бюджету та зведених бюджетів районів і міст обласного значення цієї

області,

Зведений  бюджет району об'єднує показники  районного бюджету, бюджети міст районного значення, селищні та сільські бюджети цього району.

Зведений  бюджет міста, яке мас районний поділ, включає міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу.

До бюджетної  системи входять дві самостійні ланки-два бюджети міст республіканського  значення - Кигва та Севастополя.

Бюджетна   система   України   усього   об'єднує   понад   11700 бюджетів.

Бюджетна   система  України:

1.Державний  бюджет

2.Місцеві  бюджети:

а)бюджет АРК

б)бюджет області

в)бюджет району

г)бюджет району в містах

д)бюджети  місцевого самоврядування:

- Бюджети  територіальних громад сіл

- Бюджети  територіальних громад селищ

- Бюджети  територіальних громад міст. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56.Бюджетний  процес.

Бюджетний процес — це регламентований законодавством порядок складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, контролю за їх виконанням, затвердження звітів про виконання бюджетів, які входять до бюджетної системи України. Учасниками бюджетного процесу є органи та посадові особи , які наділені правами і обов'язками учасників бюджетних правовідносин.

Бюджетний рік розпочинається 1 січня та закінчується 31 грудня.

Державний бюджет України затверджується Верховною  Радою України. Бюджет Автономної Республіки Крим, бюджети області, міста, району, району в містах, селищні і сільські бюджети затверджуються Верховною  Радою Автономної Республіки Крим та відповідними місцевими радами народних депутатів.

Бюджетний процес складається з чотирьох стадій;

1.   Перша стадія — планування, складання   проекту бюджету являє собою   діяльність   щодо   розробки   плану   документів   (проекту  бюджету), або прийняттям відповідних правових актів (Постанова, Рішення сесії місцевої ради).

2.   Друга стадія — розгляд та  затвердження бюджету починається  з моменту надання проекту  бюджету на розгляд у Верховну  Раду або місцеві ради та  завершується прийняттям Закону  про Державний бюджет або Рішенням сесії місцевої ради на плановий рік.

3.   Третя стадія — виконання бюджету,  в тому числі у разі необхідності  внесення змін до Закону про  Державний бюджет України, Рішення  про місцеві бюджети.

Під виконанням бюджетів слід розуміти забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів у цілому і за кожним джерелом, а також своєчасного, повного і безперервного фінансування передбачених бюджетами заходів.

4.Четверта  стадія - підготовка та розгляд  звіту про виконання бюджету  і прийняття рішення про нього.

Касове   виконання  Державного  бюджету   та  місцевих   бюджетів, контроль за  цільовим  спрямуванням бюджетних  коштів здійснюють органи   Державного   казначейства   України.   Цей   виконавчий   орган вирішує  комплекс завдань, пов'язаних з організацією та виконанням Державного бюджету і бюджетів місцевого самоврядування, проведенням проведенням операцій з наявними бюджетними коштами та їх ефективним управлінням, обліком доходів та витрат бюджетів, організацією і аналізом фінансової звітності про стан їх виконання. Державне казначейство у своїй діяльності взаємодіє з органами законодавчої та виконавчої влади, Національним та комерційними банками України, Іншими учасниками бюджетного процесу, а також фінансовими інститутами.

Правила складання і виконання бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, затверджується в порядку, встановленому законодавством України, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57.Стадії  бюджетного процесу  та їх характеристика.

Бюджетний процес — це регламентований законодавством порядок складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, контролю за їх виконанням, затвердження звітів про виконання бюджетів, які входять до бюджетної системи України. Учасниками бюджетного процесу є органи та посадові особи , які наділені правами і обов'язками учасників бюджетних правовідносин.

Бюджетний процес складається з чотирьох стадій;

1.   Перша стадія — планування, складання   проекту бюджету являє собою   діяльність   щодо   розробки   плану   документів   (проекту бюджету), або прийняттям відповідних правових актів (Постанова, Рішення сесії місцевої ради).

2.   Друга стадія — розгляд та  затвердження бюджету починається  з моменту надання проекту  бюджету на розгляд у Верховну  Раду або місцеві ради та завершується прийняттям Закону про Державний бюджет або Рішенням сесії місцевої ради на плановий рік.

3.   Третя стадія — виконання бюджету,  в тому числі у разі необхідності  внесення змін до Закону про  Державний бюджет України, Рішення  про місцеві бюджети.

Під виконанням бюджетів слід розуміти забезпечення своєчасного і повного надходження  запланованих доходів у цілому і  за кожним джерелом, а також своєчасного, повного і безперервного фінансування передбачених бюджетами заходів.

4.Четверта  стадія - підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення про нього. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59.Класифікація  видатків бюджету  за функціональними  ознаками.

Видатки бюджету класифікуються за функціональними та економічними ознаками.

Функціональна структура видатків будується    відповідно до основних функцій держави, які викладені у вигляді розділів видатків.

Функціональний  поділ видатків дає змогу виявити  пропорції у розподілі бюджетних  коштів, змінювати ті пропорції з метою необхідних зрушень у галузевій структурі суспільного виробництва.

Функції, що викоігуються державою, можна розділити  на 4 категорії:

І. Державні послуги загального призначення.

Ці послуги  включають в себе діяльність державних  органів, не пов'язану з наданням послуг окремим особам чи господарським одиницям. До складу цієї категорії входять:

1) державне  управління;

Информация о работе Доходи та витрати страховика

Описание работы

Основними економічними категоріями товарного виробництва, які мають вартісну форму, є гроші, ціна, заробітна плата, прибуток, кредит, фінанси. Ці категорії діють у системі економічних відносин, пов'язаних з рухом грошей.

Фінанси є однією з найважливіших економічних категорій, яка відображає економічні відносини в процесі створення та використання грошових фондів.

Умовою функціонування фінансів є наявність грошей, а причиною появи фінансів служить потреба суб'єктів господарювання і держави в ресурсах, що забезпечують їх діяльність.

Фінанси суттєво відрізняються від інших економічних категорій своїм призначенням, характером виникнення, становлення і розвитку.

Фінанси - невід'ємна частина грошових відносин, тому їх роль та значення залежать від того, яке місце грошові відносини займають в економічних відносинах. Проте не будь-які грошові відносини виражають фінансові. Фінанси відрізняються від грошей як за змістом, так і за функціями, які виконуються.