Latvijas republikas vieta eiropas apdrošināšanas tirgū

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2011 в 21:25, реферат

Описание работы

Apdrošināšana, saskaņā ar Latvijas likumdošanu, ir darbība, ko veic apdrošinātāji saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, lai, aizsargājot apdrošinātā intereses, izmaksātu apdrošināšanas atlīdzību par apdrošināšanas līgumā paredzēto gadījumu. Apdrošināšana tiek veikta brīvprātīgi, izņemot gadījumus, kad likumā ir noteikts citādi.

Содержание

Ievads

1. Latvijas apdrošināšanas tirgus būtība un pamatrādītāju izmaiņu dinamika...................... 4

2. Baltijas valstu apdrošināšanas tirgi................................................................................... 5

3. Latvijas apdrošināšanas tirgus uz citu Eiropas valstu fona............................................... 8

Secinājumi............................................................................................................................ 13

Avotu saraksts...................................................................................................................... 14

Работа содержит 1 файл

Лене.doc

— 1.01 Мб (Скачать)

    Izpētot Eiropas apdrošināšanas tirgus statistikas datus, var secināt, ka valstis, kas ir vadošās pēc ekonomiskajiem rādītājiem, ir līderi arī Eiropas apdrošināšanas tirgū. Tādas valstis ir Lihtenšteina, Luksemburga, Nīderlande, Lielbritānija u.c. Latvija un citas Baltijas valstis uz tādu stipru valstu fona parāda vienkāršus rādītājs, dažreiz kļuva par vājākām citu Eiropas valstu starpā. Baltijas valstu apdrošināšanas tirgi atrodas attīstības sākumā un vēl grūti pielāgojas ārējas vides izmaiņām, piemēram, tādai kā ekonomiskā krīze. Tādā situācijā par labāko risinājumu var būt pievērst vairāk uzmanības valsts apdrošināšanas sistēmas attīstībai, uzlabot to, balstoties uz citu valstu pieredzes, kuru apdrošināšanas tirgi jau sasniedza samērā augstu līmeni.

 

    SECINĀJUMI 

 1. Laika periodā  no 2007. gadā līdz 2010. gadam Latvijas apdrošināšanas tirgus pamatrādītāji (parakstītās bruto prēmijas un izmaksātās bruto atlīdzības) pastāvīgi mainīja savu tendenci: līdz 2008. gadam gan parakstītās bruto prēmijas, gan izmaksātās bruto atlīdzības pieauga, bet pēc 2008. gada saskaņā ar ekonomisko recesiju apdrošināšanas tirgus pamatrādītāji sāka ievērojami samazināties.
 2. Salīdzinot savā starpā Baltijas valstis, var secināt, ka laika periodā no 2006. gada līdz 2009. gadam Lietuvas apdrošināšanas tirgus bija vadošais gan pēc parakstīto bruto prēmiju apjoma, gan pēc apdrošināšanas kompāniju skaita.
 3. Ekonomiskā krīze atstāja iespaidu uz visiem trim Baltijas valstu apdrošināšanas tirgiem, bet nozīmīgāko parakstīto bruto prēmiju samazinājumu pārdzīvoja Lietuva un Latvija.
 4. Eiropas apdrošināšanas tirgū ne tikai Latvija, bet arī Lietuva un Igaunija, pēc dažādiem rādītājiem atrodas gandrīz reitingu galā. Salīdzinājot Baltijas valstis savā starpā uz Eiropas valstu fona, nevar secināt, kuras valsts apdrošināšanas tirgum ir labākie panākumi.
 5. Starp Eiropas valstīm 2008.- 2009. gadā Latvijas apdrošināšanas tirgus pārdzīvoja vislielāko nedzīvības apdrošināšanas prēmiju samazinājumu, tās samazinājās gandrīz uz 35%. Šis fakts liecina par to, ka Latvijas apdrošināšanas tirgus grūti pielāgojās ārējās vides izmaiņām, konkreti tādai kā ekonomiskā recesija.
 
 

 

AVOTU SARAKSTS  

 1. Apdrošināšanas tirgū prognozē kritumu arī nākamgad. Pieejams: http://www.financenet.lv/nozares/298246-apdrosinasanas_tirgu_prognoze_kritumu_ari_nakamgad [skatīts 2011. gada 13. aprīlī].
 2. Total European gross written premiums- 2001-2009 (mil.eiro). CEA Statistics. Pieejams: http://www.cea.eu/uploads/Modules/Publications/1290503264_european-insurance-in-figures.pdf [skatīts 2011. gada 14. aprīlī].
 3. Number of insurance companies - 2001-2009 (mil.eiro). CEA Statistics. Pieejams: http://www.cea.eu/uploads/Modules/Publications/1290503264_european-insurance-in-figures.pdf [skatīts 2011. gada 14. aprīlī].
 4. Pētījums: Baltijas valstīs visaktīvāk apdrošinās igauņi. Pieejams: http://www.e-polise24.lv/petijums-baltijas-valstis-visaktivak-apdrosinas-igauni/ [skatīts 2011. gada 14. aprīlī].
 5. Total European premiums per capita- 2008 and 2009 (eiro). CEA Statistics. Pieejams: http://www.cea.eu/uploads/Modules/Publications/1290503264_european-insurance-in-figures.pdf [skatīts 2011. gada 14. aprīlī].
 6. Nominal growth in European life premiums by country- 2007/2008 and 2008/2009 (at constant exchange rate). CEA Statistics. Pieejams: http://www.cea.eu/uploads/Modules/Publications/1290503264_european-insurance-in-figures.pdf [skatīts 2011. gada 14. aprīlī].
 7. Nominal growth in European non-life premiums by country- 2007/2008 and 2008/2009 (at constant exchange rate). CEA Statistics. Pieejams: http://www.cea.eu/uploads/Modules/Publications/1290503264_european-insurance-in-figures.pdf [skatīts 2011. gada 14. aprīlī].
 8. Ratio of total European premiums to GDP- 2008-2009. CEA Statistics. Pieejams: http://www.cea.eu/uploads/Modules/Publications/1290503264_european-insurance-in-figures.pdf [skatīts 2011. gada 14. aprīlī].

Информация о работе Latvijas republikas vieta eiropas apdrošināšanas tirgū