Інвестиційна діяльність на фондовому ринку комерційних банків

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2012 в 14:19, реферат

Описание работы

В умовах ринкової трансформації економіки в Україні важливого значення набуло вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю. Це зумовлено передусім тим, що банківська система, як інституційний акумулятор та розподільник інвестиційних ресурсів, належить до ризикових елементів ринкової економіки. Окрім того, банківське інвестування демонструє свої зростаючі можливості і поступово перетворюється у вагомий чинник формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку української економіки. Усе це надає дослідженню проблем управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні підвищеної актуальності і значущості.

Содержание

ВВЕДЕННЯ
1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ
2 БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ
2.1. Інвестиційні операції з цінними паперами
2.2 Формування інвестиційного портфеля
3 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНКУ”
ВИСНВКИ
ЛІТЕРАТУРА

Работа содержит 1 файл

настоящий реферат.doc

— 265.00 Кб (Скачать)

Що стосується нормативно-правової бази управління інвестиційним портфелем комерційного банку, то тут ми можемо відзначити, що основною метою законодавчого регулювання діяльності банку з інвестиційними цінними паперами є забезпечення стабільності фінансового стану банку, яке досягається за рахунок створення резервів на відшкодування можливих збитків банків від операцій з інвестиційними цінними паперами.

В третьому розділі роботи ми проаналізували, яким чином здійснюється управління інвестиційним портфелем в КБ “Приватбанк”.  КБ «Приватбанк» є одним з найбільших учасників фондового ринку в Україні. Головним критерієм добору певних цінних паперів до інвестиційного портфелю банку “Приватбанк” є їх доходність та ліквідність. Інвестиційний портфель банку формується таким чином, щоб забезпечити максимальну доходність. При цьому дотримання високої ліквідність цінних паперів необхідне для того, щоб банк мав можливість швидко продати ті цінні папери, по яким склалася несприятлива динаміка курсових вартостей (в певній мірі умова дотримання високої ліквідності присутніх у портфелі цінних паперів є запорукою уникнення значних фінансових втрат, оскільки забезпечує можливість продати цінні папери у разі перевищення граничної межі втрат.)


ЛІТЕРАТУРА

 

1. Савлук М. І. Вступ до банківської справи. – К.: Лібра, - 1998.- 344с.

2. Банківська справа. Під ред. Лаврушина О. І. Вид. 2-е, М.: «Фінанси та статистика», 2003.- 564с.

3. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 310 с.: табл.

4. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III 

5. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ від 03.10.2005 N 358 // Документ z1265-05, редакцiя вiд 03.10.2005, чинний; доступний з офіційного сайту Верховної ради України // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

6. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку україни, затверджені Постановою Правління НБУ від 19.03.2003 N 124 (Частина Перша) // Документ z0353-03, остання редакцiя вiд 01.08.2008 на пiдставi z0669-08, чинний; доступний з офіційного сайту Верховної ради України // [http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.]

7. Банківська діяльність в Україні: нормативно-правове регулювання / О.М. Роїна (упоряд.). — К. : КНТ, 2007. — 496с.

 

 Информация о работе Інвестиційна діяльність на фондовому ринку комерційних банків