Отчет по практике в «Дніпровський металург»

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Февраля 2013 в 23:58, отчет по практике

Описание работы

Мета проходження навчальної практики - опанування під безпосереднім керівництвом викладача практичними прийомами та навичками коректорської роботи в умовах традиційного видавництва; закріплення у виробничих умовах практичних навичок роботи коректора; отримання першого досвіду застосування одержаних теоретичних знань при виконанні функціональних обов'язків коректора.
Завдання навчальної практики:

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………………4
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЦТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГ»………………………………………………5
Структура видавництва «Дніпровський металург»…………...………..5
Короткий зміст роботи основних відділів та цехів……………………..5
Використання технічних, електронних засобів у редакційному процесі………………………………………………………………….….8
РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА РОБОТИ СТУДЕНТА НА БАЗІ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ………………………………………………………………………9
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………………………………………………………….10
Технологічний процес випуску продукції на дільниці………………..10
Спосіб зв’язків друкарні з видавництвами……………………………..10
РОЗДІЛ 4. ЗМІСТ РОБОТИ НА ПРАКТИЦІ…………………………………12
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….13
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛУТЕРАТУРИ…………………………………14

ДОДАТОК 1…………………………………………………………………….15
ДОДАТОК 2…………………………………………………………………….16

Работа содержит 1 файл

Отчет по практике.doc

— 125.50 Кб (Скачать)

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП……………………………………………………………………………4

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЦТВА  «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГ»………………………………………………5

  1. Структура видавництва «Дніпровський металург»…………...………..5
  2. Короткий зміст роботи основних відділів та цехів……………………..5
  3. Використання технічних, електронних засобів у редакційному процесі………………………………………………………………….….8

РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА РОБОТИ СТУДЕНТА НА БАЗІ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ………………………………………………………………………9

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ  ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………………………………………………………….10

  1. Технологічний процес випуску продукції на дільниці………………..10
  2. Спосіб зв’язків друкарні з видавництвами……………………………..10

РОЗДІЛ 4. ЗМІСТ РОБОТИ НА ПРАКТИЦІ…………………………………12

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….13

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛУТЕРАТУРИ…………………………………14


ДОДАТОК 1…………………………………………………………………….15

ДОДАТОК 2…………………………………………………………………….16

ДОДАТОК 3…………………………………………………………………….17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Мета проходження навчальної практики - опанування під безпосереднім керівництвом викладача практичними прийомами та навичками коректорської роботи в умовах традиційного видавництва; закріплення у виробничих умовах практичних навичок роботи коректора; отримання першого досвіду застосування одержаних теоретичних знань при виконанні функціональних обов'язків коректора.

Завдання навчальної практики:

1. Поглиблення та закріплення  набутих нами теоретичні знань  з курсів «Основи видавничої  справи та редагування», «Коректура»,  «Редакторський фах», «Шрифтознавство».

2. Розширення нашого професійного  світогляду.

3. Сприяння вихованню у нас любові до майбутньої професії, інтересу до роботи редактора, журналіста, до книговидавничої, інформаційної та рекламної справи.

4. Загальне знайомство з видавництвом (цехами, відділами, службами).

5. Ознайомлення з продукцією  видавництва.

6. Ознайомлення з виробничими  циклами, організацією роботи.

7. Вивчення характеру і способів  зв'язків друкарні з видавництвами.

8. Вивчення характеру і способів  зв'язків між цехами і службами  видавництва.

9. Вироблення навичок спілкування  з працівниками інших підрозділів видавництва.

10. Знайомство з функціональними  обов'язками коректора.

11. Закріплення навичок практичної  роботи коректора, читання всіх  видів друкарської коректури  (гранок, верстки, звірених шпальт, аркушів з машини).

База навчальної практики - Запорізька міська друкарня «Дніпровській металург».

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЦТВА  «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГ»

 

1.1. Структура видавництва «Дніпровський металург».

 

Чисельність колективу комунального підприємства Запорізька міська типографія «Дніпровский металург» становить 53 чоловіка. Основні спеціальності в друкарні - це оператор комп'ютерного набору, коректор, монтажист, палітурник, різьбяр на бумагорізальних машинах, друкар плоского друку. Підприємство виробляє випуск газет, книг, брошур, бланків, блокнотів, зошитів, щоденників та ін.

На ділянці підготовки паперу виробляється розмотування рулону паперу на листі на машині ЛР – 120, а на різальної машині МХ - 115 аркушу паперу розрізають на потрібний розмір. На комп'ютерній дільниці проводиться набір тексту, верстка газет, бланків, книг і т.д.

Після виготовлення монтажу і проявки  пластин форми надходять в  офсетний цех, де на печатних машинах ПОЛ-52 і «Ромайор» проводиться друк.

Віддруковані листи надходять в переплітний цех, де після операцій фальцювання, добірки, шиття виготовляють блоки. За допомогою переплітннх матеріалів - бумвиніла, картону для блоку роблять кришки, якій і покривають виготовлений блок.

У друкарні є магазин «Школяр» в  якому продаються всі види продукції, яка випускається на підприємстві.

 

 


1.2. Короткий зміст роботи основних відділів та цехів

 

Підприємство складається і  таких відділів та цехів:

 • виробничий відділ;
 • плановий відділ;
 • бухгалтерія (відділ обліку);
 • відділ матеріально-технічного постачання та збуту;
 • відділ маркетингу;
 • цех комп'ютерного набору та виготовлення друкарських форм;
 • друкарський цех;
 • палітурний цех;
 • цех підготовки паперу;
 • ремонтно-механічний цех;
 • відділ технічного контролю;
 • склад готової продукції.

Виробничий відділ готує технологічну карту виготовлення кожного замовлення, розраховує потребу сировини та матеріалів, вказує, на якій сировині повинно бути виготовлено замовлення, який тираж його і кількість примірників у пачці, встановлює дату виготовлення, контролює графік проходження замовлення на кожному процесі, контролює дотримання технології на кожному процесі виготовлення, контролює якість виготовлення продукції на кожному процесі.

Плановий відділ на підставі технологічної карти виготовлення кожного конкретного замовлення розробляє планову калькуляцію собівартості. Здійснює аналіз роботи підприємства.


Бухгалтерія на підставі калькуляції планового відділу оформлює рахунки на оплату послуг замовниками, в рахунках вказує вартість послуг, вартість сировини і матеріалів, податок на додану вартість.

Відділ матеріально - технічного постачання та збуту здійснює своєчасне забезпечення виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами: основними матеріалами та сировиною, допоміжними матеріалами, запасними частинами для здійснення ремонту устаткування, напівфабрикатами, інвентарем, обладнанням, меблями, будівельно-ремонтними матеріалами, тощо.

Відділ маркетингу та менеджменту здійснює вивчення кон'юнктури ринку, вивчає попит на продукцію підприємства, складає узагальнюючу відомість необхідної кількості випуску асортименту продукції, яку необхідно випускати підприємству, аналізує, як конкурує на ринку та чи інша продукція підприємства, розробляє висновки та подає їх керівництву підприємства. 

Цех комп’ютерного набору виготовлення друкарських форм на підставі технологічної карти на замовлення здійснює обробку інформації –  складання, сканування ілюстрацій, верстку видання, читку і правку, виготовлення фотоформ, виготовлення монтажів експонування та проявлення друкарських форм, здійснює контроль якості на всіх операціях, передає друкарські форми друкарському цеху.

Друкарський цех з готових форм здійснює друкування поліграфічної продукції, контролює якість віддрукованої продукції і передає віддруковані напівфабрикати для подальшої обробки палітурному цеху. При друкуванні поліграфічної продукції дотримується всіх вказівок в технологічній карті,  використовує заданий папір, матеріали, тощо.

Палітурний цех здійснює всі необхідні операції з метою виготовлення готової продукції – книжкової, журнальної, паперово-білової, тощо, на кожній операції здійснює контроль якості виготовленої продукції, здійснює упаковку готової продукції, передає відділу технічного контролю, а пізніше –  на склад готової продукції.

Цех підготовки паперу на підставі технологічної карти готує сировину на кожне конкретне замовлення: розрізає ролевий папір на аркуші, розрізає на відповідні розміри в разі необхідності, готує сировину різних видів, сортів за специфікацією ( папір, картон палітурний матеріал, тощо).

Ремонтно-механічний цех здійснює підготовку поліграфічного обладнання до роботи:  ремонт, профілактичний огляд, перевірку, поточні м капітальні ремонти, з метою зменшення простого устаткування під час поломок, організовує і забезпечує постійну експлуатацію устаткування, складає плани - графіки здійснення всіх профілактичних та ремонтних робіт, контролює дотримання правил догляду та експлуатації устаткування робітниками.

Відділ технічного контролю здійснює контроль якості викушеної продукції, перевіряє всі показники якості виробів за встановленими нормами та вимогами, здійснює контроль відповідності випущеної продукції всім показникам, приймає рішення відносно подальшої реалізації продукції, контроль здійснює в 2 етапи: вхідний контроль - перевірка якості сировині; то матеріалів, напівфабрикатів та прийомний контроль - перевірка якості готової продукції.

  1. . Використання технічних, електронних засобів у редакційному процесі

 

 

Якщо раніше всі процеси відбувалися без допомоги технічних та електронних засобів, використовуючи лише папір, ручки та олівці, то тепер, коли на видавництвах увійшли в ужиток комп'ютери, майже вся робота виконується на них за допомогою спеціальних програм, створених для роботи редактора та корректора. Комп'ютери дозволяють значно полегшити працю редакторів та коректорів та зробити її більш ефективною, порівняно із роботою на папері. Іншими технічними приладами, які застосовуються у редакційному відділі є сканери та принтери, які теж значно полегшують працю та дозволяють істотно заощаджувати час.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА РОБОТИ СТУДЕНТА НА БАЗІ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ


Спершу нам провели екскурсію, що була для нас дуже пізнавальною. В ході цієї екскурсії ми ознайомилися із загальним устроєм видавництва «Дніпровський металург», його структурою. Побачили всі найменування продукції, ознайомилися з виробничими циклами, організацією роботи.

Зважаючи на те, що ми проходили  коректорську практику, найбільшої уваги  було приділено саме організації  та специфіці роботи коректора у  книжковому видавництві.

Коректура - це органічна складова редакційно-видавничого процесу, яка робить видання адекватним авторському тексту, задуму видавців, існуючому правопису та видавничим стандартам. Таким чином, коректура є умінням випускати видання без помилок.

В ході практики ми ознайомилися з функціональними обов'язками коректора, виробили навички спілкування з працівниками інших підрозділів, закріпили навички практичної роботи коректора, читання декількох видів друкарської коректури (гранок, верстки, звірених сторінок, аркушів із машини).

В ході навчальної коректорської практики ми на власному досвіді дізналися, що професійний коректор - співробітник видавництва, що виконує коректуру, несе велику відповідальність перед читачами й автором. Коректори відносяться до технічних працівників видавництв і редакцій, тож вони несуть відповідальність за технічну досконалість видання навідміну від редактора та автора, які несуть відповідальність за змістову, творчу його досконалість.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ НА ПІДПРИЄМСТВІ


 

3.1. Технічний процес випуску продукції на дільниці

 

  • Ознайомлення з оригіналом та розміткою складання текст.
  • Встановлення заданого формату складання, гарнітури та кегля шрифту.
  • Складання тексту.
  • Сканування та обробка чорно-білих та кольорових ілюстрацій.
  • Обробка чорно-білих та кольорових ілюстрацій.
  • Верстання сторінок видання, розділення на сторінки видання.
  • Роздрукування відбитка.
  • Коректура та виправлення помилок.
  • Виготовлення діапозитивів.
  • Монтаж фотоформ, спусків.
  • Експонування фотоформ на металеві пластини.
  • Обробка металевих офсетних друкарських пластин :
 • проявлення зображення металевої пластини;
 • промивання водою;
 • перевірка якості форми;
 • коректура форми;
 • промивання водою;
 • покривання гумуючим розчином.
 • Передача готової друкарської форми друкарському цеху.

Информация о работе Отчет по практике в «Дніпровський металург»