Стан дослідження неологізмів у сучасному мовознавстві

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Ноября 2012 в 23:51, курсовая работа

Описание работы

Метою дослідження є відстежити появу нових лексичних одиниць та вплив неологізмів на розвиток української мови, чи вносять вони позитивні зміни, чи, навпаки, засмічують її. Завдання роботи: дати робоче визначення неологізму; представити типологію інноваціїної лексики; проаналізувати стан дослідження неологічної лексики; розглянути інноваційну лексику різноманітних сфер діяльності. Методи дослідження: виступали індуктивний (та описовий).

Содержание

Вступ..……………………………………………………………………………....….2
Розділ 1. Стан дослідження неологізмів у сучасному мовознавстві …………..….5
1.1 Неологізми - складний і неоднорідний масив лексики.................…...................5
1.2 Історія дослідження інноваційної лексики в українському мовознавстві……………………………………………………………………..…...14
Розділ 2. Неологізм як одне з оcновних джерел розвитку словникового складу мас-медіа…………………………………………………………………………...…20
2.1 Нова економічна лексика……………………………………………..............…21
2.2 Конфесійна лексика і термінологія………………………………………….…27
2.3 Науково-технічна, виробничо-професійна лексика і термінологія….............29
2.4 Інновації політологічного характеру……………………………………..….…31
Висновки……………………...………………………………………………….…...34
Список використаної літератури………………………………...…………..……..37

Работа содержит 1 файл

Неологізми у мові газет.docx

— 77.45 Кб (Скачать)

4. Вовчук Н.І.  Авторські неологізми як спеціальний  засіб художньої виразності і  як одиниця поетичного тексту //Актуальні проблеми сучасної  філології. Мовознавчі студії. Зб. наук праць Рівненьського державного  гуманітарного університетту. Вип. 8 - Рівне, 2000. с. 62-66

5. Вокальчук Г.М.  Вивчення неологізмів у вузівському  курсі сучасної української літературної  мови. Пед. Науки: Зб. наук. пр. - Суми, 2002. - 2002, ч.2. - с. 24-29

6. Герман В.В.  Індивідуально-авторські неологізми (оказіоназізми) в сучасній поезії (60-90 рр): Автореф. дис.: канд. філ наук. К. 1999. - 22 с.

7. Канова Е.  Работа над неологизмами в  процессе обучения чтению на  материале актуальной публицистики // Studia rossica posnaniensia. -- Познань, 1996. -- С.267-271.

8. Караванський  С. Пошук українського слова,  або боротьба за національне  «Я». - К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 240 с.

9. Колесникова  Н.В. Лексичні неологізми в  рекламі // Вісник - Запоріжжя,2002. - №3. - с.77-78.

10. Колоїз Ж.В.  Семантичні неологізми як результат  семантичної деривації //Вісник/Харк. Нац. Ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2005. - №659: Сер: філологія, вип 44. - с.6-11

11. Кочерган М.П.  Вступ до мовознавства: Підручник  для студентів філологічних спеціальностей  вищих навч. закладів освіти. - К.: видавничий центр «Академія», 2002. - 368 с.

12. Мазурик Д.  Лексичні інновації 90-х років  XX століття в системі української  мови //Українська філологія: школи,  постаті, проблеми. - Львів, 1999. ч.2. - с. 156-163.

13. Мар'яна Бондар  Англіцизми в сучасній українській  мові. //Вісник/Харк. Нац. Ун-т ім. В.Н.  Каразіна. - Х., 2005. - №659: Сер: філологія,  вип 44. - с 213-215

14.  Пономарів О.Д. Стилістика  сучасної української мови. –  К.,1992.

15.  Сучасна українська  мова / за ред. О.Д. Пономарева. – К.,1997.

16. Мітчук О. А. Лексична  інтерференція у мові газет  Рівненщини // Телевізійна й радіожурналістика.  – Вип. 6. – Львів, 2005. – С. 121-128.

17. Мітчук О. А. Нова  суспільно-політична лексика в  сучасних засобах масової інформації (на матеріалах ЗМІ Рівненщини) // Телевізійна й радіожурналістика.  – Вип. 5. – Львів, 2003. – С. 121-126.

18. Шаповалова Г.В. Політичні  новації в модерному українському  публіцистичному тексті (на матеріалі  закарпатської реґіональної преси) //Сучасні проблеми мовознавства  та літературознавства: Зб. наук. праць  (Ужгород. держ. ун-т Міносвіти  України). – Ужгород, 1999. – С. 194-198.

19. Шаповалова Г. Лексичні  й семантичні неологізми в  мові сучасної української преси  // Сучасні проблеми мовознавства  та літературознавства: Зб. наук. праць  (Ужгород. держ. ун-т Міносвіти  України). – Ужгород, 2000. – Вип. 3. – С. 234-239.

20. Шаповалова Г. Модерна  політична лексика сучасних українських  засобів масової інформації (на  матеріалі газет “День” (1998-2000) та  “Молодь України” (1998-2000) // Вісник  Львівського університету. Серія:  Журналістика. – Львів, 2001. – Вип. 21. – С. 465-470.

21. Шаповалова Г. Розмовні  лексичні елементи в мові регіональної  преси (на матеріалі закарпатської  газети “Срібна Земля-Фест”) // Ex professo: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ:  Вид-во Дніпропетровського університету, 2001. – Вип. 3. – С. 460-465.

22. Шаповалова Г. Про  лексичні засоби експресивності  в мові сучасної української  преси // Сучасні проблеми мовознавства  та літературознавства: Зб. наук. праць  (Ужгород. держ. ун-т Міносвіти  України). – Ужгород, 2002. – Вип. 5. – С. 314-318

23. Шаповалова Г. Основні  тенденції лексичного розвитку  мови сучасних українських друкованих  ЗМІ // Науковий вісник Ужгородського  університету. Серія: Філологічна.  – Ужгород, 2002. – Вип. 6. – С. 141-146.

24. Шаповалова Г. Джерела  сучасної неологічної лексики  іншомовного походження та доцільність  її використання // Вісник Львівського  університету. Серія: Журналістика. – Львів, 2003. – Вип. 23. – С. 120-124.

25. Шаповалова Г. Абревіація  в мові засобів масової інформації // Актуальні проблеми журналістики: Зб. наук. праць. – Ужгород: МП  “Ліра”, 2001. – С. 480-485.


Информация о работе Стан дослідження неологізмів у сучасному мовознавстві