Відмежування трудового і господарського права

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2011 в 22:55, доклад

Описание работы

Трудове право є самостійною галуззю права, що має свій власний предмет регулюванняу той же час трудове право — не є абсолютно відокремленим правом, бо має цілий ряд моментів, які пов’язані з іншими галузями. Застосування норм трудового права тісно стикається із застосуванням правових норм інших галузей права, а також враховує принципи цих галузей. Найтісніший зв'язок трудове право має з конституційним, цивільним, адміністративним та господарським правом.

Работа содержит 1 файл

Відмінності трудового права та господарського права.doc

— 41.50 Кб (Скачать)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналітична довідка

на тему:

«ВІДМЕЖУВАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА ВІД ГОСПОДАРЬСКОГО ПРАВА»

з дисципліни «Трудове право»  
 
 
 

Студентки юридичного факультету

групи, -го курсу

КНУ ім. Т. Шевченка 
 
 
 
 
 

Трудове право є самостійною галуззю права, що має свій власний предмет регулюванняу той же час трудове право — не є абсолютно відокремленим правом, бо має цілий ряд моментів,  які пов’язані з іншими галузями. Застосування норм трудового права тісно стикається із застосуванням правових норм інших галузей права, а також враховує принципи цих галузей. Найтісніший зв'язок трудове право має з конституційним, цивільним, адміністративним та господарським правом.

Спочатку розглянемо зв'язок трудового і господарського права:

Зв'язок трудового права з господарським проявляється в ринкових відносинах. Саме господарські ринкові відносини вимагають якісної праці, переведення монополізованих коштів з державних структур виробництва, які виявилися практично нездатними до впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Сучасний ринок,  зростання капіталу, господарська діяльність безперечно потребують найманих працівників, які б брали участь у суспільному виробництві, виготовленні товарів та наданні послуг цінового характеру. На сьогоднішній день починають створюватися нові господарські і трудові зв'язки. Громадянин одночасно може бути і власником, і працівником. Як власник він залежно від вартості свого внеску одержуватиме дивіденди в розмірах, що визначатимуться результатом певного господарсько-фінансового етапу. Як працівник він відповідно до законодавства про працю одержуватиме за свою роботу заробітну плату. Зв'язок між господарським і трудовим правом проявляється також в особистому прибутку, в порядку виділення коштів в особистий прибуток із загального прибутку підприємства чи організації.

Зміна господарських  відносин веде за собою зміну трудових відносин. У цьому випадку перевага надається вже не нормативному, а локальному регулюванню трудових відносин: самостійно визначаються порядок прийняття і звільнення з роботи, порядок оплати праці та її розмір, режим роботи, надання вихідних днів і відпусток та ін.

Якщо розглянути предмет трудового і господарського права,то можна вказати і на об’єктивні відмінності цих галузей права:

Предмет трудового права становлять:

• суспільні відносини з працевлаштування;

• трудові відносини;

• виробничі відносини, тобто відносини з організації роботодавцем праці працівників та управління спільним процесом праці;

• відносини з професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництві;

• відносини виробничої демократії, тобто відносини з участі працівників, їх колективів та органів представництва в управлінні виробництвом, встановленні умов праці, захисті прав і законних інтересів працівників;

• відносини з охорони праці та створення для працівників безпечного і комфортного виробничого середовища;

• процесуальні відносини, тобто відносини з вирішення трудових спорів;• відносини з нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства;

• охоронні відносини, тобто відносини із реалізації примусових заходів та запобігання правопорушенням  у сфері суспільної організації  праці.

Предметом ж господарського права є господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Таким чином,можна зробити висновок:

Від господарського права трудове відрізняється тим,що впливає не на підприємницькі відносини підприємств та їх підрозділів в цілому як господарюючих утворень,а на відносини окремих осіб, що найнялись на роботу і підкорюються в силу цього правилам внутрішнього розпорядку, встановленому режиму праці та іншим відносинам найму.

Також, якщо приділити увагу нормам чинного КЗпП України (ст.ст. 1, 2, 21, 188, 242 тощо), то стає зрозумілим, що суб’єкти трудового права відрізняються від суб’єктів господарського права власною специфічною правосуб’єктністю. 

І якщо згадати норми Господарського кодексу, то відповідно до статті 4, трудові відносини, що відповідно до зазначеного вище, входять до предмету регулювання трудового права, не є предметом регулювання ГК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джерела: 

1)Кодекс законів про працю України  від 10.12.1971; 

2)Господарський кодекс України вiд 16.01.2003; 

3) Венедиктов В.С. Трудове право України - К.: Істина, 2008 рiк; 

4) Щербина В. С. Господарське право України. -К.: Атіка, 1999; 

5) Співвідношення Господарського кодексу України та Кодексу законів про працю України: проблеми та шляхи вирішення -наукова праця, Костюк Віктор. 

Информация о работе Відмежування трудового і господарського права