Система вищої освіти в Україні та перспективи її розвитку

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2012 в 20:05, реферат

Описание работы

Загальновідомо, що найважливішим фактором економічного розвитку будь-якої держави є освіта. Відомо вислів Арістотеля про те, що освіта є функція держави, здійснювана ним для цілком певних цілей. ХХІ століття в усіх сферах життєдіяльності людини і суспільства в цілому висуває нові, раніше невідомі завдання. Це ставить перед людиною, а отже, і перед освітою – сферою, що готує молоде покоління до життя, – небачені раніше невідомі завдання. Зумовлено це переходом людства на перетині тисячоріч до нового типу цивілізації.

Содержание

Вступ
Історія розвитку вищої освіти в Україні ……………………………... 1
Структура вищої освіти ……………………………………………….. 5
Рівні вищої освіти ……………………………………………………… 8
Болонський процес ……………………………………………………..16
Висновки ……………………………………………………………….. 23
Список використаної літератури ……………………………………....24