Аутсорсинг

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2012 в 19:45, реферат

Описание работы

Найчастіше трапляється так, що компанія, замість того щоб спрямувати всі зусилля на вирішення завдань, що безпосередньо відповідають її направленням, змушена значну частину часу витрачати на менш важливі процеси, лише супроводжують її діяльність, такі, як бухгалтерія, технічне обслуговування, програмне забезпечення. Для того щоб більш ефективно використовувати вже наявні ресурси, є доцільним делегувати виконання менш важливих операцій безпосередньо компаніям, що спеціалізуються на подібних операціях і виконання яких є їх стратегічним напрямком. Даний процес і носить назву аутсорсингу.

Работа содержит 1 файл

Аутсорсинг.docx

— 34.69 Кб (Скачать)
 

Модна тенденція, що іменується фахівцями в усьому світі «аутсорсингом», юридичній практиці відома давно, але під іншими іменами. Це ніщо інше, як передача певних функцій статутної діяльності сторонній компанії. Важковимовне закордонне слово (англ. «outsourcing») дослівно означає "використання зовнішніх джерел" і часто перекладається як "кооперація", "субпідряд" і навіть "делегування функцій управління, повноважень і відповідальності в рамках поставлених завдань". Зазвичай під аутсорсингом розуміють передачу неосновних функцій підприємства і всіх пов’язаних з ними активів в управління професійному підряднику (аутсорсеру).


Найчастіше трапляється так, що компанія, замість того щоб спрямувати всі зусилля на вирішення завдань, що безпосередньо відповідають її направленням, змушена значну частину часу витрачати на менш важливі процеси, лише супроводжують її діяльність, такі, як бухгалтерія, технічне обслуговування, програмне забезпечення. Для того щоб більш ефективно використовувати вже наявні ресурси, є доцільним делегувати виконання менш важливих операцій безпосередньо компаніям, що спеціалізуються на подібних операціях і виконання яких є їх стратегічним напрямком. Даний процес і носить назву аутсорсингу.

Період активного впровадження моделі аутсорсингу в світі припав на 90-ті, й вже до кінця минулого століття провідні компанії оцінили її переваги. У США до 80% торгових мереж передають різні функції на аутсорсинг! У Європі цей показник значно нижчий (50-60%), тому що потужні компанії вважають за краще створювати власні служби. Керівництво компаній звертається до моделі аутсорсингу, коли необхідно зберегти конкурентоспроможність і значно скоротити витрати. Залежно від виду аутсорсингу витрати на непрофільні сфери діяльності підприємства можна зменшити на 10-40%.

Необхідно зазначити, що аутсорсингові послуги, з юридичної точки зору, це, перш за все, робота за договором. Аутсорсинг – це не просто взаємини «замовник–виконавець», а певне партнерство. Вважливою складовою будь-яких партнерських відносин є довіра. Сторони повинні зрозуміти, що може стати підставою такої довіри,  і саме на цій підставі далі вибудовувати свої бізнес-стосунки. Одним із ключових моментів при роботі з аутсорсинговими компаніями є укладення договору. Договір може бути одноразовим, тобто послуга надається один раз, і більше необхідності в ній не виникає (це може бути, наприклад, установка програмного продукту, проектування локальної мережі або навіть ремонт приміщення). Надалі можна повторно звернутися до цього ж виконавця, якщо якість послуги буде задовільною, але це знову таки буде чергова разова послуга. Або ж договірні відносини можуть бути тривалими, тобто надання послуги припускатиме взаємодію замовника і виконавця протягом певного періоду часу (наприклад, якщо йдеться не просто про установку програмного продукту, а про впровадження інформаційної системи або певної прогресивної технології). У такому разі, як правило, робота розбивається на етапи, і в цьому випадку можливе оформлення кожного етапу окремою угодою. Або, як варіант, оформлюється один базовий договір, а закриття кожного етапу супроводжується підписанням окремого акту. Договірні відносини можуть бути і постійними, якщо певну частину виробничого або управлінського процесу виконує стороння компанія. В такому випадку договір має часові рамки з можливістю їх автоматичного подовження у випадку відсутності взаємних претензій. І нарешті, може бути змішаний варіант, коли на тлі постійних партнерських відносин фірма-аутсорсер виконує ще й разові завдання, необхідність в яких виникає час від часу. За домовленістю із замовником аутсорсер може укладати окремий договір на кожну разову роботу або доповнювати базовий додатковими угодами, не змінюючи при цьому предмет договору.

 

Діапазон аутсорсингу в ланцюгу поставок логістичної сфери може бути вузьким, обмеженим закупівлею деяких функцій, таких як транспорт або складування, або широким, який охоплює комплексні угоди, що стосуються управління цілим ланцюгом поставок. Його характер може бути у свою чергу традиційним і стосуватися просто контрактування послуг, виконуваних до цих пір всередині організації, для такої самої їх реалізації зовнішнім надавачем послуг, або інноваційним, який полягає в отриманні завдяки аутсорсингу сучасних інструментів логістичного управління, що дозволять здійснити покращення логістичної ефективності функцій одержувача послуги.

Аутсорсинг логістичних завдань органiзацiї надає у певних обставинах великий шанс для одержувача послуги, але одночасно є джерелом серйозного ризику для фірми. Найпоширенішими в Україні функціями, що передаються на аутсорсинг, є функції управління персоналом, фінансовий аудит та бухгалтерський облік, маркетингові дослідження, рекламні та РR послуги, охорона, ІТ-забезпечення, адміністрування корпоративними інтернет-сайтами тощо. Серед логістичних послуг, що передаються на аутсорсинг, вагоме місце займають транспортування та складування.  
 
Дуже великого розповсюдження за останніх кілька років набув аутсорсинг автоперевезень. Це зумовлено, насамперед, об'єктивними передумовами прискореного, порівняно з іншими видами транспорту, розвитку автомобільного сектору. Це пояснюється: по-перше, розвитком ринку товарів і послуг, по-друге, зростанням фермерства, дрібного й середнього бізнесу, по-третє, великою маневреністю і гнучкістю автомобільного транспорту. І це за умови, що в Україні близько 60% виробничих і транспортно-розподільних структур (зокрема й сільськогосподарський сектор), а також значна частина населених пунктів не мають інших комунікацій, крім автомобільних.

Нині спостерігається активізація логістичних компаній, які планують створити мережу складів по всій Україні. Це пов'язано з тим, що дедалі більше вітчизняних компаній віддають на аутсорсинг весь комплекс логістичних послуг, таким чином заощаджуючи на оренді та утриманні складу, персоналу тощо. Основними параметрами, що визначають привабливість промислово-складського комплексу, сьогодні є місце розташування, наявність митного терміналу, присутність залізничної та автомобільної рампи, наявність сучасної комп'ютерної системи обліку руху складських запасів  
 
До переваг, які компанії отримують від аутсорсингу, можна віднести зниження собівартості функцій, що передаються виконавцю. В аутсорсера виконання цих функцій вартує дешевше за рахунок спеціалізації у вузькій галузі та ефекту масштабу, що досягається при здійсненні однотипних операцій одночасно для безлічі клієнтів. Іншим позитивним наслідком спеціалізації є підвищення якості та надійності, оскільки при вирішенні схожих завдань компанії-аутсорсери накопичують великий досвід і можуть використовувати новітні технології та висококваліфікований персонал. Крім того, надзвичайно ефективною є концентрація внутрішньокорпоративної уваги на основних цілях компанії шляхом делегування другорядних функцій аутсорсерам. Це дає компанії можливість сфокусуватися на задоволенні потреб своїх клієнтів і розвитку технологій. Також аутсорсинг дає компанії доступ до додаткових ресурсів, наприклад, при розширенні географії діяльності або при створенні нової компанії. Таким чином, можна стисло сформулювати переваги аутсорсингу, якими керуються компанії, вибираючи аутсорсинг як стратегію менеджменту. Це скорочення операційних витрат, концентрація на основній діяльності, створення змінної структури витрат, доступ до передових технологій і знань, збільшення швидкості виходу на ринок компанії, продуктів або послуг, поліпшення якості послуг, що надаються.

Проте, перехід компанії на аутсорсинг може виявити і негативні сторони. Одним із найбільш вагомих аргументів проти звернення до аутсорсингової компанії є втрата контролю над власними ресурсами; втрата керівництвом компанії функції нагляду за певною частиною бізнесу, внаслідок чого можуть ухвалюватись неадекватні рішення. Тобто аутсорсер завжди є менш керованим, аніж внутрішній підрозділ.

Крім того, при роботі з аутсорсерами може знизитися продуктивність праці власних співробітників, оскільки при передачі частини персоналу сторонній компанії або масових звільненнях, які часто супроводжують аутсорсинг, мотивація персоналу різко знижується. Також можливе збільшення витрат при передачі другорядних функцій (розплата за прагнення зосередитися на основній діяльності) або навіть зниження якості їх виконання при несумлінності аутсорсера. Ці проблеми особливо гостро виявляються на нерозвинених ринках, в умовах недостатньої конкуренції, коли аутсорсер фактично є монополістом на ринку. Уклавши договір, аутсорсер підвищує ціни і не досить ретельно відстежує якість роботи, розуміючи, що клієнт не зможе знайти іншого виконавця. Але, не дивлячись на все це, компанії, що випробували на своєму досвіді ефективність аутсорсингу як моделі роботи, дійшли висновку, що за його рахунок можна знизити витрати і підвищити ефективність виконання певних специфічних завдань.

В Україні аутсорсинг розвивається не так активно, що пояснюється цілою низкою причин, найпоширенішими серед яких є:  
 
1) недотримання прийнятих зобов’язань щодо рівня обслуговування;  
 
2) вiдсутнiсть у управлінського персоналу стратегічного бачення;  
 
3) складність у досягненні зниження витрат;  
 
4) зростання цін після встановлення спiвпрацi;  
 
5) зниження можливості впливу та контролю над функціями, переданими послугонадавачу.

У логістичний аутсорсинг можуть передаватися будь-які логістичні функції, але найчастіше аутсорсинговим фірмам замовляють транспортні та складські послуги, послуги збуту продукції, контролю запасів, планування товароруху та ін. Закордонні компанії виокремлюють зі своєї структури логістичні підрозділи як самостійні служби, що здійснюють комплекс послуг у сфері логістики. Це є більш ефективним, ніж виконання відповідних функцій власними силами.

Одним з першовідкривачів аутсортінга є всесвітньо відома фірма Kodak. На початку 90-х років минулого століття керівництво компанії зробило несподіваний висновок, що досягнення світового лідерства в сфері високих технологій не є основною метою компанії. Таким чином, топ-менеджери вирішили передати всі IT-ланка компанії IBM, яка якраз і прагнула до лідерства в даній сфері. Процес, як і передбачалося, виявився взаємовигідним. Kodak забезпечила собі відмінну IT обслуговування, IBM отримала дуже вигідний довгостроковий контракт, співробітники отримали можливість подальшого підвищення кваліфікації. 
 
Ще одним чудовим прикладом впровадження аутсосінга є компанія Nike . Вона пішла ще далі, передавши на аутсортінг виробництво спортивного одягу, поширення, реалізацію. Сама компанія займалася лише дизайном виробленої одягу. Час показав, що рішення було правильним. Зараз Nike визнаний лідер у світі спортивного одягу. Її розвиток набирає вражаючі темпи.

У МакДональдз було прийнято рішення не створювати свою логістику, а скористатися послугами зовнішньої компанії. Це дозволило заощадити до 20%, і витрати на рік складають всього до 3%. МакДональдз працює на світовому ринку вже більше 50 років. Коли компанія прийшла в Україну, вона була вже зі значним багажем знань, який сформувався за ці роки в різних країнах, у різних економіках. Компанія прийшли зі своєю концепцією роботи, зі своєю стратегією розвитку. Спочатку вибудовується стратегія роботи на даному конкретному ринку, а потім постійно працюємо над підвищенням її ефективності. Компанія використовує аутсорсинг у всьому світі. Ідеологія тут дуже проста - якщо зібрати разом компанії, кожна з яких є лідером у своїй галузі, то ефект вийде набагато більше, ніж коли ви намагаєтеся робити все самі. Коли компанія МакДональдз прийшла в Україну, вона привела на цей ринок і свого глобального логістичного партнера, Alpha Group, щоб він міг надати їм конкурентні переваги.

 


Информация о работе Аутсорсинг