Автоматизация бизнес-процессов

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2012 в 00:56, лабораторная работа

Описание работы

Мета роботи: засвоїти навички організації робочого місця фахівця, ознайомитись з поняттям електронного робочого місця та критеріями визначення його основних елементів, навчитися оформляти документи про відрядження фахівця.

Работа содержит 1 файл

Лабораторна робота №1.doc

— 218.50 Кб (Скачать)

Лабораторна робота №1

РОБОЧЕ МІСЦЕ  ФАХІВЦЯ

 

Мета  роботи: засвоїти навички організації робочого місця фахівця, ознайомитись з поняттям електронного робочого місця та критеріями визначення його основних елементів, навчитися оформляти документи про відрядження фахівця.

 

Теоретична частина

Під робочим  місцем фахівця, в більшості випадків, прийнято розуміти робочий стіл, на якому в певному порядку (або  безладді) знаходиться безліч фізичних предметів (папір, олівці, документи  тощо) необхідних для виконання роботи.

На робочому місці часто встановлений і комп'ютер, як один з фізичних предметів, що є необхідним атрибутом сучасного життя. На відміну від інших предметів, комп'ютер може мати вбудований інтелект. Необхідною умовою для цього є або бажання самого фахівця, або вимога роботодавця, що часто не задовольняється. Під інтелектом можна розуміти максимальну допомогу, закладених в комп'ютер всіляких прикладних програм, що допомагає користувачеві або у прийнятті рішень, або в оптимізації використання робочого часу. (Наприклад, органайзер з базами даних або мініпрограма, яка вказує, на можливість прогнозувати рівень будь-якого податку або витрат при проведенні фінансової операції).

Спеціаліст — це, перш за все, людина, яка володіє активним багажем специфічних знань, а також можливістю і вмінням їх практичного застосування. Кожне підприємство прагне до того, щоб цей фахівець був професіоналом.

Професіоналізм — це сукупність придбаних знань і життєвого досвіду, що застосовуються з метою досягнення певної мети або вирішення практичних завдань з мінімальними витратами, як у часі, так і в фізичному (або фінансовому) вимірі. 
Не залежно від того, чи перебуває ця людина в межах свого кабінету або за його межами, їй доводиться приймати рішення і виконувати дії, наслідки яких фізично можна дізнатися лише після закінчення деякого проміжку часу. Можливість виважено приймати ці рішення або робити якісь дії, багато в чому залежать від того, як цей фахівець підходить до вирішення цих завдань.

Умовний розподіл робочого місця фахівця:

• фізичне робоче місце фахівця;

• електронне робоче місце фахівця.

Фізичне робоче місце — це те, що можна відчути фізично.

Електронне  місце можна охарактеризувати як сукупність комп'ютерної техніки  та програмного забезпечення, що дозволяє проводити будь-які дії з метою отримання найбільш достовірного результату за короткий проміжок часу.

В даному випадку його умовно можна розділити на три категорії: 
• електронне робоче місце, яке, як правило, надає підприємство за допомогою впровадження будь-якого корпоративного програмного продукту (системи); 
• прикладні офісні системи;

• електронне місце, яке генерує кожен індивідуум, залежно від його кваліфікації та потреб.

Припускаємо, що підприємство має корпоративну інформаційну систему управління підприємством, і тоді місце може бути:

• або тільки робочою станцією для перегляду  і введення будь-яких даних: у такому разі на цій станції не встановлено нічого зайвого з програмного забезпечення і цей фахівець виконує тільки ту роботу, яка передбачена його посадовою інструкцією;

• в другому  випадку фахівець може увійти в корпоративну систему для пошуку потрібної  інформації або введення даних, але  його комп'ютер повноцінний і фахівець вільний інсталювати додатково те програмне забезпечення, яке йому необхідно для роботи.

Другий елемент  електронного місця — це офісні продукти. І третій елемент — це ті додаткові програми присутні на ринку, які використовує кожен фахівець в залежності від роду своєї діяльності. Це можуть бути, наприклад, бази даних, що містять довідкові дані. У цю ж категорію можна віднести спеціальні офісні додатки, створені самим фахівцем. Це всілякі програми, що збільшують продуктивність праці фахівця, для вирішення якихось стандартних і специфічних завдань, сприяють правильному прийняттю рішень. Ці програми є саме тим, без чого фахівець просто буде не в змозі виконувати роботу.

Рис.1. Електронне робоче місце фахівця

 

Гармонійне  поєднання всіх цих напрямів додатків надає можливість для продуктивної обробки інформації та отримання достовірного результату за короткий проміжок часу. Це можуть бути розрахунки або ж підготовка будь-яких документів. 
Але для цього фахівець повинен побачити проблему і знайти шляхи її вирішення. 

Зміст роботи

  1. Створити оголошення про те, що Вашій фірмі на роботу потрібний фахівець (бухгалтер, економіст, фінансист, маркетолог, юрист, керівник). Зазначте вимоги до потрібних вмінь фахівців (використання потрібних програм, тощо), стаж роботи та інше.
  2. Складіть анкету для фахівців, які будуть проходити відбірковий тур для прийому на роботу.
  3. Опишіть, чим буде оснащено фізичне робоче місце вашого фахівця.
  4. Створіть схему електронного робочого місця фахівця.
  5. Створити форму документа посвідчення про відрядження. Які процедури повинен пройти після цього фахівець, що їде у відрядження, опишіть їх? 
  6. Сформуйте звіт про відрядження.
  7. Запропонуйте ідеї для підвищення ефективності праці фахівця на його робочому місці.
  8. Створіть електронний журнал посвідчень (первинний журнал, журнал реєстрації посвідчень, їздив у відрядження раніше, дата і номер наказу, і дата вибуття у відрядження) про відрядження.

 

Автоматизація бізнес-процесів                                                              Лабораторна робота №1


Информация о работе Автоматизация бизнес-процессов