Контрольна робота по "Логистике"

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Февраля 2012 в 19:07, контрольная работа

Описание работы

1. Основні складові організаційної досконалості за Харінгтоном (процеси, проекти, зміни, знання, ресурси).

Работа содержит 1 файл

Введення.docx

— 71.76 Кб (Скачать)

          Київська державна академія водного транспорту

                       ім.Петра Коношевича-Сагайдачного 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                       Контрольна робота 

                                  З предмету «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ» 
   
   
   
   
   

         

                                                                                                                                    Виконала:

                                                                                                                                     Студентки-5-го курсу

                                                                                                                                    МОгр.2-спеціаліст

                                                                                                                                     Шифр-119991

                                                                                                                                      Шевчук Яна 
 

                                                                        Київ-2012 
 

        1. Основні складові організаційної досконалості за Харінгтоном (процеси, проекти, зміни, знання, ресурси).

         Аналіз останніх досліджень і  публікацій підтверджує те, що, власне, лідерство або успішність організа-

ції ще не гарантують стабільності її критеріїв  успіху на ринку. Тоді які ж якості й організаційно-управлінсь-

кі дії  чи рішення необхідно здійснювати проектній команді для забезпечення стабільності привабливих

якостей випускаючої готової продукції  чи послуг задля задоволення вимог  споживачів ринку?

         В умовах динамічної жорстокої конкуренції лідер і його команда зобов’язані бути системно націлені на постійне удосконалення в усіх сферах своєї професійної діяльності.

       Метою даних досліджень є аналіз складових системного розвитку організаційної досконалості управління, що впливають на забезпечення.

    Досвід, аналіз взаємодії з різними організаціями та застосування різноманітних методів і підходів підвищення критеріїв збалансованої командної взаємодії запевнили нас в тому,

що для досягнення організаційного удосконалення  управління, як визначальної виробничої функції, не-

обхідно досконало  володіти відповідними морально психологічними і професійними якостями. Перед усім

необхідно навчитися  творчо і ефективно управляти  п’ятьма основними елементами, які  завжди присутні в

діяльності будь-якої компанії.

     Відомо, що динаміка ринкових відносин  постійно впливає й змінює  пріоритети складових причому зміни можливі в будь-яку сторону. Відповідним чином змінюється рівень значимості, а значить і ефект вплву на очікуваний результат кожної із п’яти базових складових стовпів удосконалення управління.

     Практично всі п’ять складових загальновідомі й нічого нового вони, як такі, не уявляють. Новизна полягає в методі сучасного управління ними, який надає можливість виробити комплексний або системний

підхід до підвищення ефективності функціонування організації, а це вже залежить від професійних якостей членів команди, ситуаційних умов виконання проекту, впливу конку-рентів. Отже, сучасне управ-

ління базується  на організаційному удосконаленню– п’яти базових складових, метою і результатами яких

є забезпечення всіх зацікавлених сторін, враховуючи природу і специфіку їх управління.

     По  суті. Що ж собою уявляє організаційна  довершеність через впровадження  удосконаленого управління

«п’ять стовпів»? По-перше – професійна компонента.

       Досконалість управління 

• процесами. Це не тільки знання, вміння й навич- ки професійно управляти процесами, а й постійно їх

удосконалювати, оскільки саме процеси визначають підходи, методи й способи ведення бізнесу організації,

досягнення успіху;

• проектами. Проекти  також потребують адекватного управління, тому що саме безпосередньо через

виконання проектів виконавча проектна організація  удосконалює всі бізнес-процеси як креативні складові

проекту;

• змінами. Динамічність умов виконання проектів значно ускладнює  хід ефективного управління як

бізнес-процесами, так і проектами в цілому, що є наслідками характерних і масштабних змін, які завжди

присутні в процесному середовищі організаційного удосконалення  управління;

• знаннями. Організація  зобов’язана вміти управляти  своїм самим цінним елементом  – знаннями,

якими вона володіє. Знання були, є і завжди будуть найбільш цінним і динамічним критерієм конкурен-

тоздатності будь-якої компанії;

• ресурсами. І ресурси і активи організації потребують належного управління тому, що від їх цільового

і своєчасного  використання залежать бажані результати функціональної діяльності компанії, досягнення

її цілей.

       По-друге – морально-психологічна  креативна складова – характеристика  проектної команди, яка включає:

гордість за свою організацію і власну причетність донеї; ефективність і прибутковість діяльності; престиж

– привабливість  місце розположення, популярність високий  попит і конкурентність продукції  чи послуг задоволення від роботи в організації, підтримуючи дружні й творчі відносини між членами команди. 
 
 
 

  2. Етапи змін команд  за Такманом

Переваги  роботи в команді

      Окрема особа може успішно справлятися з роботою, але коли це стосується обмеженою завдання. Коли ж проблема стає більше і складніше, необхідна колективна робота, або навіть постає питання створення команди.

¨ Колективний підхід - це ознака сильного і рішучого стилю управління.

¨ Якщо братися за вирішення проблем спільно, то стресові ситуації зменшаться.

¨ Виробляється більше ідей, і інноваційна здатність  агентства зростає.

¨ Великі та міждисциплінарні проблеми краще вирішуються колективно.

¨ Всередині команди  успішніше вирішуються проблеми нечіткого розподілу обов'язків  і низького особистого вкладу, усуваються міжособистісні тертя.

Принципи  та умови формування команди 

Важливі умови для формування команди на стартовому етапі:

¨ Всі члени групи чітко уявляють собі цілі спільної роботи.

¨ Вміння кожної людини відомі іншим, функції розподілені.

¨ Організаційна  будова групи відповідає виконуваної  задачі.

¨ У групі замислюються над методами роботи і намагаються  їх удосконалювати.

¨ Розвинена самодисципліна, що дозволяє добре використовувати  час і ресурси.

¨ Є достатньо  можливостей, щоб зібратися і  обговорити будь-які питання.

¨ Група підтримує своїх членів, і формуються добрі взаємини.

¨ Відносини в  групі відкриті, і вона готова зустріти будь-які труднощі й перешкоди на шляху ефективної роботи.

Принципи, що забезпечують роботу команди:

¨ люди, що виконують  роботу, є «експертами», коли справа йде про вирішення проблем  у тих областях, якими вони займаються;

¨ сукупний досвід і  таланти людей, що працюють у командах, більше, ніж у будь-якого з тих, хто працює поодинці;

¨ більшість людей  сильніше зацікавлені в проекті, якщо вони можуть у якійсь мірі впливати на рішення, які на них впливають;

¨ у кожної людини є творчий потенціал, який можна  систематично використовувати, залучаючи  його до участі в роботі проблемної групи.

Теорія розвитку малих груп Такман передбачає наступні послідовні етапи формування команди: 
 
 
 
 
 
 
 

 Етапи розвитку  команд (по Текману)

       Отже, ми з'ясували, що ефективна робоча команда виникає не відразу, а проходить у своєму формуванні певні етапи. У сучасній літературі даються різні трактування розвитку команд. Ми порахували доцільним взяти за основу п'ятиступінчасту модель Такман .

 Етапи розвитку по Текману:

Формування

- Це ще не команда,  а сукупність окремих індивідуумів;

- Відбувається обговорення  в узагальненому вигляді призначення  команди, її цілей, складу, механізмів роботи і т.д.

- Люди обережні  в своїх проявах і прагнуть  вразити один одного;

- Познайомить членив  команди один з одним,якщо вони не знайоми;

- Можливі побоювання  і коливання, пов'язані з не зовсім ясним уявленням про майбутню роботу в команді;

- Чи поділяєте  всіма розуміння присутня в незначній мірі; Низька прихильність інтересам команди.

роль  лідера

- Створити невимушену та комфортну обстановку;

- Прояснити цілі, завдання, процедури, а також розподіл  відповідальності і ролей.

Бурління

- Люди «відкриваються»  і виявляються індивідуальні цілі та очікування;

- На поверхню виходять  розбіжності і протиріччя;

- Призначення команди,  стиль керівництва, групові ролі, моделі взаємодії та поведінки  - все може бути поставлено під сумнів і оскаржене;

- Внутрішні проблеми  команди виходять на перший  план;

- Почуття знаходять своє вираження;

- Можливе виникнення  міжособистісних конфліктів;

- Звернення до  минулих інцидентів і проблем;

- Формується готовність  прийняти ризик спільної роботи;

- Члени команди  піддаються перевірці з боку своїх колег і більше дізнаються про самих себе

  Роль лідера

- Допомагати команді  успішно вирішувати спори;

- Забезпечувати обмін  думками і конструктивне обговорення  проблем.

- Надихати команду  на досягнення намічених цілей;

- Якщо лідер команди приймає авторитарний стиль і намагається припинити конфлікт, то це може привести до його прихованого течією, руйнуючій процеси становлення команди;

- Команда може  відкинути визнаного лідера і  визначити альтернативний спосіб  управління своїми справами.

Нормування

- Встановлення норм  і процедур роботи

- Формування прийнятного стилю керівництва;

- Розподіл ролей  і формування моделей взаємодії;

- Розвиток співробітництва та взаємної підтримки;

- Формування механізмів  прийняття рішень, контролю та зворотного зв'язку;

- Становлення відносин  із зовнішнім середовищем команди.

- Забезпечувати формування  норм і механізмів, що сприяють  ефективній роботі команди;

роль  лідера

- Погоджувати устремління  кожного члена команди із загальними  цілями і цінностями;

- Сприяти згуртуванню  команди.

Функціонування

- Команда об'єднана  і може ефективно працювати  для досягнення поставлених перед нею цілей;

Информация о работе Контрольна робота по "Логистике"