Контрольная работа по "Логістика"

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Января 2012 в 20:03, контрольная работа

Описание работы

Логістика – наука про наскрізне управління матеріальними потоками, що включає в себе доведення потоку до виробництва, управління процесом проходження потоку всередині виробництва, управління процесом доведення готової продукції до споживача. Розподільча логістика є останнім етапом логістики, це наука про планування, контроль та управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, що здійснюються в процесі доведення готової продукції до споживача у відповідності з інтересами та вимогами останнього, а також передачі, зберігання та обробки відповідної інформації.

Содержание

А.Теоретична частина
Сутність, мета, завдання та функції логістики розподілення. 3
Б. Практична частина(завдання для розрахунків) 10
Завдання 1 10
Завдання 2 13
Використана література 14

Работа содержит 1 файл

логістика к.р..docx

— 193.87 Кб (Скачать)

Б. Практична частина(завдання для розрахунків)

Завдання 1

Виберіть  найбільш оптимальний спосіб перевезень вантажів на таких умовах

Показники Варіант задачі 7
1.Кількість  вантажу, що експортується, тис.  т 28
2.Вартість  перевезень 1т вантажу залізницею, тис. грн. 3,0
3.Вартість  перевезень 1т вантажу автомобілем,  тис. грн.. 3,2
4.Підприємство-споживач має свою під’їздну колію  
5.Вартість  перевезень 1т вантажу колією  споживача, тис. грн.. 0,32
6.Підприємство-вантажовідправник  має свою під’їздну колію  
7.Вартість  перевезень колією вантажовідправника 1т, тис. грн.. 0,34
8.Підприємство-вантажовідправник  не має своєї під’їздної колії і вантаж до станції відправлення підвозиться автомобілем  
9.Вартість  підвозу вантажу до  станції  відправлення автомобілем, тис.  грн.. 0,4
10. Вартість  навантаження та розвантаження  1т у всіх випадках, тис.  грн.. 1,5
 

У всіх випадках витрати, пов’язані з транспортуванням вантажів несе споживач. Вибір найбільш оптимального способу перевезень підтвердити розрахунками.

Розвязання:

Можливі такі способи перевезення вантажу:

     1) Вантажовідправник використовує для перевезення вантажу власну під’їзду колію, потім залізницю, потім колію споживача. При цьому вантаж двічі перевантажують – спочатку навантажують у вагони у вантажовідправника, а потім розвантажують з вагонів у вантажоспоживача(мал.1).

навантаження

Колія відправника 

Колія споживача

споживач

Відправник 

Відправник 

Залізниця

 

розвантаження

 
 

Мал.1 Схема перевезення  вантажу з використанням  залізниці та колій  вантажовідправника та споживача. 

Вартість  цього способу перевезення:

( 1,5 +0,34 + 3,0 + 0,32 + 1,5) * 28000 = 186480 тис. грн.. 

2) Вантажовідправник  для перевезення вантажу використовує  автомобільний транспорт. При  цьому вантаж навантажують в  автомобілі у вантажовідправника , та розвантажують з автомобілів  у споживача(мал.2).

відправник

Автомобільний транспорт

споживач

розвантаження

навантаження

 
 

Мал.2 Схема перевезення  вантажу з використанням  автомобільного транспорту

Вартість  цього способу перевезення:

( 1,5 + 3,2 + 1,5 ) * 28000 = 173600 тис. грн..

3) Якщо підприємство-вантажовідправник не має власної під’їзної колії, то для підвезення вантажу до станції використовується автотранспорт. При цьому вантаж навантажується в автомобілі, потім розвантажується у вагони, потім розвантажується з вагонів у споживача(мал.3).  

відправник

автомобілі

залізниця

Колія споживача

споживач

перевантаження

навантаження

 

розвантаження

 
 

Мал.3 Схема перевезення  вантажу залізницею без використання під’їзної колії  вантажовідправника 
 

Вартість  цього способу перевезення :

( 1.5 + 0,4 + 1,5 + 3,0 +0,32 + 1,5) * 28000 = 230160 тис.грн. 

Відповідь: Порівнявши вартість перевезення вантажу різними способами, обираємо найдешевший - це перевезення автомобілем, так як 173600 тис.грн. менше, ніж 230160 тис. грн.. та менше, ніж 186480 тис.грн.

Завдання 2

Визначити потреби в автомобілях ЗІЛ-130, вантажопотужністю 5 т. для перевезення за рік (255 робочих днів) 150 тис. т. За зміну автомобіль робить дві ходки. Технічна стоянка автомобіля 20 діб на рік.

1)Визначимо,  скільки вантажу може перевезти  один автомобіль за одну зміну,  роблячи 2 ходки: 5т *2 = 10 т.

2)Визначимо,  скільки днів на рік може  працювати один автомобіль:

255 –  20 = 235 днів.(кількість робочих днів  у році мінус термін технічної  стоянки автомобіля за рік).

3)Визначимо,  скільки потрібно автомобілів  для перевезення 150 тис. т вантажу  за рік:

150000 : 10 :235 = 64 автомобіля.

Відповідь: потрібно 64 автомобіля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Використана література

     1. Бакаєв О. О. Теоретичні засади логістики [Текст: підручник / О. О. Бакаєв, О. П. Кутах, Л. А. Пономаренко. – Т. 2. – МННЦ ІТ та систем НАН Укр. та МОН Укр. – К.: Фенікс, 2006. – 376 с.

     2. Гаджинский А. М. Логистика [Текст: учеб. для высших и средних спец. учеб. заведений / А. М. Гаджинский. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К », 2003. – 408 с.

     3. Гаджинский А. М. Практикум по логистике [Текст: практикум / А. М. Гаджинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001. – 180 с.

     4. Кальченко А. Г. Логістика [Текст: підручник / А. Г. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2003. – 284 с.

     5. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії [Текст: підручник – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2004. – 416 с.

     6. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика [Текст: учебник для вузов / Ю. М. Неруш. – М.: «Банки и биржи», Издат. объединение «ЮНИТИ», 1997. – 271 с.

     7. Николайчук В. Е. Логистика в сфере распределения [Текст/ В. Е. Николайчук. – СПб.: Изд. дом «Питер», 2001. – 160 с.: – (Серия «Ключевые вопросы»). 
 
 
 
 

     Дата  виконання: 28. 06.2011р.  Підпис:

Информация о работе Контрольная работа по "Логістика"