Інформаційна система спостереження за транспортом "Skylock-Inform"

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2011 в 00:21, реферат

Описание работы

Система спостереження за транспортом призначена для забезпечення зв’язку з віддаленими та рухомими об’єктами – автотранспортом. За допомогою системи автотранспортні компанії можуть здійснювати якісний контроль та управління автоперевезеннями.

Работа содержит 1 файл

ІСТ.docx

— 26.00 Кб (Скачать)

        Інформаційна система спостереження за транспортом "Skylock-Inform"

    Система спостереження за транспортом призначена для забезпечення зв’язку з віддаленими та рухомими об’єктами – автотранспортом. За допомогою системи автотранспортні компанії можуть здійснювати якісний контроль та управління автоперевезеннями.

    Моніторингова система дозволяє підвищити ефективність використання автотранспорту, оптимізувати транспортні витрати, збільшити рентабельність автоперевезень, контролювати місцеположення транспорту, швидкість та напрямок його руху, запобігає нецільовому використанню ресурсів.

Можливості системи

1.Ведення  бази даних об’єктів - автомобілів, водіїв, клієнтів;

2.Розділений  доступ груп операторів до об’єктів спостереження і функцій системи;

3.Використання  різних способів телекомунікації (протоколу SMPP (Short message peer-to-peer protocol), пакетного радіозв’язку GPRS (General Packet Radio Service), стандартної технології передачі даних CSD (Circuit Switched Data) або GSM Data в мережі GSM (Global System for Mobile Communications));

4.Обмін  повідомленнями з об’єктами спостереження (подача команд, прийом даних);

5.Відображення  спостережуваних об’єктів на цифровій карті (поточного положення і треків переміщення за період часу);

6.Контроль  за використанням пального.

Переваги системи

1.Можливість  отримувати об’єктивну й достовірну інформацію по використанню автотранспорту в будь-який момент часу та за будь-який період;

2.Формування  оптимальних схем руху автотранспорту;

3.Запобігання  нецільовому використанню транспортних засобів водіями, у тому числі для власних потреб;

4.Можливість  складання графіків завантаженості водіїв і автотранспорту, і як результат – збільшення об’єму вантажоперевезень;

5.Виключення  можливості розкрадання палива та фальсифікації показників спідометру;

6.Можливість  оперативного втручання в процес перевезень при необхідності.

Принцип роботи системи моніторингу Skylock

    Інформаційна система моніторингу автотранспорту базується на використанні технології глобального позиціювання GPS (Global Positioning System). За допомогою системи GPS ведеться спостереження за місцеположенням рухомих об’єктів з високою точністю, визначаються головні параметри руху (швидкість, напрямок, пройдений шлях, відстань до кінцевого пункту, витрачений час).

    На транспортний засіб встановлюється компактний блок обладнаний GPS, розміри блоку дозволяють встановлювати його приховано. Для обміну інформацією між транспортним засобом і диспетчерським пунктом використовують мережу мобільного зв’язку GSM. Робота системи в режимі "реального часу" забезпечується через канал GPRS. 

    Встановлений GPS-приймач визначає місцеположення транспортного засобу в просторі, обробляє отриману інформацію і передає її в Диспетчерський центр за допомогою GSM-мережі.

Центр спостереження Skylock представляє собою комп’ютеризоване робоче місце диспетчера, що виконує аналітичні функції та функції контролю. В Диспетчерському центрі виконується збір інформації, яка надходить від транспортних засобів, її обробка, аналіз та формування звітів про основні параметри руху по кожному об’єкту окремо або по всім об’єктам.

Користувачі системи

    Система моніторингу розрахована на два режими роботи: режим безпосереднього адміністрування бази даних об’єктів та режим оператора (режим обмеженого доступу).

В режимі адміністрування диспетчеру доступні всі можливі операції з об’єктами:

•перегляд та редагування інформації про доступних авто/водіїв;

•перегляд та редагування інформації про доступні юніти (блоки з GPS-приймачами);

•перегляд та редагування інформації про клієнтів;

•додавання/видалення об’єктів;

•настройка  атрибутів об’єктів.

    Режим оператора дозволяє лише отримувати інформацію про авто/водіїв та юніти, тобто робити запити та формувати звіти.

Формування бази даних об’єктів (автотранспорт, водії, юніти, клієнти)

    Атрибути об’єктів описуються кожний в окремій формі.

    Опис атрибутів юнітів включає: номер юніта, номер SIM, тип юніта, виробник, версія, протокол передачі даних та ін.

    Опис автомобілів включає такі основні характеристики: назву, державний номер, модель, категорія, об’єм двигуна, витрата палива на 100 км, місткість паливного баку та ін.

Введення особистих даних про водіїв та призначення на транспортний засіб виконується у формі "Водії".

Визначення місцеположення транспортного засобу в режимі реального часу

    При роботі із системою з використанням карти реалізований режим відображення різних карт або однієї і тієї ж в різних вікнах, тобто можна отримати відображення місцеположення різних груп автомобілів на різних картах.

    Визначення місцеположення транспортного засобу можна робити запитами по даті, за період, та запит місцеположення в даний момент часу.

    При запиті місцеположення в даний момент часу на карті відображається одна точка, подається опис стану транспортного засобу і фактична адреса його місцеположення, якщо автомобіль знаходиться в межах населеного пункту, для якого є карта.

При запиті за період часу на карті відображається трек (шлях) автомобіля за вибраний період часу.

Планування маршрутів

    В системі SkyLock планування маршрутів виконується на карті вручну, також передбачена можливість автоматичного формування маршрутів по найкоротшій відстані в залежності від класу доріг. Для побудови оптимального шляху маршруту на карті України можна вибрати різні класи доріг: регіонального, державного або міжнародного значення. В залежності від вибраних класів доріг система може запропонувати декілька варіантів оптимального маршруту.

Звіти

    Для аналізу виконаної роботи використовують функцію системи по створенню звітів. Форма звітів може бути різною в залежності від потреб користувача. Звіти можуть створюватися у форматах Microsoft Excel або HTML. Звіти складаються за будь-який період часу, по всім транспортним засобам або по окремим групам, детальний або зведений, по подіях, використаному пальному, по швидкості та ін. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.М.ОСТРОГРАДСЬКОГО 
 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

З дисципліни «Інформаційні системи та технології» 

Тема : «Привести  опис побудови та роботи інформаційної  системи або технології на транспорті» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студентки групи ТТ-09-2

Степанової  Даніели 
 
 
 
 
 

м.Кременчук

2011 р. 
 
 

Информация о работе Інформаційна система спостереження за транспортом "Skylock-Inform"