Визначення й аналіз логістичних проблем ситуацій і завдань АТЗТ «Червоний жовтень»

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2012 в 16:05, доклад

Описание работы

Обслуговування споживачів. АТЗТ «Червоний жовтень»- велике підприємство, що не користується послугами посередників і працює безпосередньо зі своїми клієнтами прямо. Формування замовлення відбувається на підприємстві, де й укладується угода. В основному покупець пересилає заявку на завод, у плановому відділі встановлюються ціни й передають у відділ маркетингу, там ознаьоилюються з усіма пунктами, підписують угоду і знову відправляють клієнтові. Тобто підписання угоди відбувається у факсимільному режимі.

Работа содержит 1 файл

Курсовой Укр.doc

— 64.50 Кб (Скачать)


2.1. Визначення й аналіз логістичних проблем ситуацій і завдань АТЗТ «Червоний жовтень»

Внутрішній логістичний аналіз необхідний для чіткого з'ясування існуючих логістичних процесів.

Ціль внутрішнього  аналізу не  збір детальної  інформації,  а загальна діагностика   існуючих   процесів   і   процедур,   а   також   спроба визначити ступінь доступності даних.  Найважливіше- це виявлення областей у які можливо значне вдосконалювання.

Проведемо внутрішній аналіз по наступних напрямках:

1.Обслуговування споживачів. АТЗТ «Червоний жовтень»- велике підприємство, що не користується послугами посередників і працює безпосередньо зі своїми клієнтами прямо. Формування замовлення відбувається на підприємстві, де й укладується угода. В основному покупець пересилає заявку на завод, у плановому відділі встановлюються ціни  й передають у відділ маркетингу, там ознаьоилюються з усіма пунктами, підписують угоду і знову відправляють клієнтові. Тобто підписання угоди відбувається у факсимільному режимі.

Налагоджені господарські зв'язки є джерелами замовлення, так само участь у міжнародних виставках (Москва, Казахстан, Київ, Німеччина) дозволяє знаходити нові ринки збуту, і створений сайт заводу останнім часом користується популярністю. На заводі є ряд виставочних екземплярів для надання клиетнам, котрі цікавяться.

Сервіс підприємства останнім часом значно покращився. У конструкторському відділі можна погодити параметри встаткування, надати свою сировину, під яку буде визначене встаткування. Доставка, монтаж і запуск устаткування здійснюється заводом. Серед показників рівня обслуговування можна виділити наступне:відсоток виконання укладених договорів, по обсягах, по строках , за структурою по асортиментах. Рівень сервісу визначається як відношення надаваних послуг до загального обсягу послуг.

2. Керування матеріальними потоками. АТЗТ «Червоний Жовтень» при закупці сировини й матеріала працює з вітчизняними постачальниками, що дозволяє заощаджувати на транспортуванні.

Металопрокат містить у собі аркуш сталевої (різного розміру), аркушевий прокат і сталеве коло й закуповується на таких фірмах як: ЗАТ «Юникон Лтд», ТОВ «УГМК», ТОВ «Комекс» у місті Харкові й ВАТ «Донецький металургійний завод» у місті Донецьк.

Двигуни купуються на ТОВ «Холтех», ТД «Электротех» місто Харків й «Ново- Каховський электромашинобудівельний завод» у місті Каховка, ВАТ «Южэлектромаш» у місті Києві.

Підшипники замовляють у ТД «ГАЛ- підшипник», «Азовська ливарна компанія» у місті Маріуполь.

Металовироби закуповують на «Дружковский метизний завод»

Лом чавуну закуповується в місті Кроматорськ ТОВ «Укр інструмент», чавун завод ллє сам у ливарному цеху.

Бронза АТЗТ «Втормет» місто Донець.

Редуктори купують у Києві на ВАТ «Редукторний завод».

Виробничі потужності розташовані в будинку головного заводу. Воно складається з 5 цехів:

      перший механоскладальний цех;

      другий механоскладальний цех;

      ковальський цех;

      інструментальний і ливарний цех;

      новий цех нестандартного встаткування.

Планування матеріальних ресурсів відбувається на основі концепції «точно в строк». Робота «точно в строк»  здійснюється в такий спосіб. Всі види діяльності відбуваються точно в той час, коли необхідні, інакше кажучи, вони не виконуються занадто рано (через що матеріали змушені чекати, коли вони фактично будуть потрібні) і вони не здійснюються занадто пізно (через що   страждає   якість   обслуговування   замовників   або   споживачів).

Системи «точно в строк» організують надходження матеріалів саме тоді, коли вони необхідні, координуючи поставку й попит, вони усувають запаси сировини й незавершеного виробництва. Використається підхід, при якому оброблювана одиниця «тягнеться» через весь процес. Це відбувається в такий спосіб. Коли в ході однієї операції закінчується обробка одиниці продукції, посилає сигнал на попередню операцію й повідомляється, що потрібно інша одиниця для роботи з нею. Отже, у цьому процесі більше ранні операції не. проштовхують (push) роботи далі, а скоріше витягають (pull) їх. Показниками ефективності керування матеріальними потоками є матеріалоємність, материалоотдача, коефіцієнт виконання норм витрати, коефіцієнт корисного використання матеріалу.

3. Транспортування. АТЗТ «Червоний жовтень» при поставці продукції споживачам використає наступні види транспорту:

      залізничний (вагони, платформи, контейнери);

      автомобільний

      морський (контейнери )

Маршрут використається маятниковий, тобто до клієнта відправляють завантажений транспорт, назад- порожньої. Для здійснення транспортування на території України необхідна наступна супровідна документація: договір, податкова накладна, видаткова накладна. Для вивозу продукції за кордон складається повний пакет відвантажувальної документації:

-  вантажна митна декларація- 1 копія;

-  відвантажувальна специфікація- 1оригіналу;

-  товарно-транспортна накладна- 1 оригінал;

-  рахунок- фактура- 2 оригінали;

-  сертифікат якості- 1 оригінал;

-  сертифікат походження СТ-1- 1 оригінал;

-фітосанітарний сертифікат- 1 оригінал.

Габарити й вантажопідйомність продукції, терміновість доставки й вартість доставки вантажу впливає на вибір транспортного засобу. Для доставки продукції іноземним клієнтам ЗАВІД «Червоний жовтень» використає интермодальную перевезення.

Показниками транспортування є: тривалість очікування автотранспорту; тривалість обслуговування автотранспорту; тривалість маневрування; тривалість навантаження/розвантаження; тривалість оформлення документації. При оцінці перевізника, кожної поставки враховують зриви в поставці, чи виконується план-графік поставок, відсутність претензій, схоронність товару й ін.

4. Складське господарство. Підприємство АТЗТ «Червоний Жовтень» має 3 склади:

      склад ПДО (виробничо-технічний відділ)

      склад матеріальних цінностей

      склад готової продукції

Зі складу ПДО відбувається відвантаження в цехи при виробничому процесі в міру необхідності. Цей склад виконує наступні функції: переробку виробничих асортиментів у споживчий; складування й зберігання; надання послуг (підготовка товарів до продажу, перевірка функціонування встаткування, монтаж, транспортно-експедиційні послуги); консолідація й транспортування.

Склад готової продукції призначений для зберігання наступного встаткування: глинорастиратель; прес револьверний; прес напівсухого пресування; прес шнековий вакуумний; сместитель двухвальный; вальци камневыдилительные.

Проектування складу передбачає розробку комплексу заходів, що забезпечує безпечне виконання робіт. До них відносять: строге виконання вимог і правил, норм й інструкцій з техніки безпеки, промисловій   санітарії   й   пожежній   безпеці   організація   й проведення інструктажу, і навчання безпечним методам роботи персоналу складу; розслідування нещасних випадків й аварій на складах, розробка й виконання заходів але їхньому попередженню надалі; забезпечення виконання обов'язкових розпоряджень органів по техніці безпеки, промисловій санітарії й пожежній безпеці. Техніко-економічні показники діяльності складу: середній запас на складі;  товарооборотність; вантажообіг; коефіцієнт нерівномірності завантаження складу; ємність, корисна площа складу, вантажонапруженість; число випадків крадіжки; товарообіг складу; середній строк зберігання вантажу на складі.

5. Керування запасами. При керуванні запасами на АТЗТ «Червоний жовтень» використається тягнуча система. Т.е. запаси «тягтися» через виробничий процес. Це відбувається в такий спосіб. Коли в ході виробництва закінчуються сировина й матеріали, посилає сигнал на склад і повідомляється, що необхідно сировину для виробництва. Тому що на підприємстві АТЗТ «Червоний жовтень», існує кілька видів запасів: сировина (матеріали, деталі, що комплектують ), незавершене виробництво ( матеріали, з якими робота вже почалася, але весь виробничий процес вони не пройшли), а так само готова продукція         ( товари, які очікують відвантаження споживачам), те можна сказати, що запаси виконують наступні допоміжні функції:

      служать буферними ділянками між різними частинами ланцюга поставок

      дозволяють задовольнити попит, що перевищує очікуваний

      дозволяють компенсувати затримку в доставці замовлень

      страхують при виникненні надзвичайних умов 

 

 

Аналіз зовнішніх факторів включає розгляд постачальників і споживачів підприємства. Т.к. на ряді із внутрішніми факторами, зовнішні так само у великій мері впливають на діяльність заводу. Підприємство залежить від постачальників, які надають необхідні для функціонування заводу  сировина й матеріали; від клієнтів, які споживають готову продукцію; а так само й від підприємств- конкурентів, які можуть вплинути на діяльність підприємства, шляхом підвищення якості аналогічної продукції.

АТЗТ «Червоний жовтень» працює з вітчизняними постачальниками. Це сполучено з тим, що сировина на Україні більше дешеве. Так само завод користується послугами невеликих українських фірм, які здійснюють закупівлю за кордоном більшими партіями, що дозволяє заощадити на транспортуванні. На даний момент у підприємства укладені договори з такими харківськими підприємствами, як ЗАТ «Юником», ТОВ «УГМК» і ТОВ «Комекс» по поставці металопрокату. Укладено довгострокові договори з харківськими заводами  ТД «Электротех» і ТОВ «Холтех» на поставку двигунів. ВАТ «Турбоатом» і ГП «Завод ім. Малишева» поставляє сталеве лиття. Те що ці підприємства розташовані на території Харкова, дозволяє заощадити значні засоби на транспортуванні. На зменшення витрат на транспортування впливає й той фактор, що підприємства поставляющие іншу  сировину й матеріали, розташовані в східній частині країни, що немаловажно, з огляду на тарифи на перевезення. Металовироби поставляє «Дружковский метизный завод », місто Дружковка, чавун (лом) приходить із Краматорська ( у ливарному цеху чавун ллють власними силами ), металопрокат  поставляє ВАТ «Донецький металургійний завод», з Каховки йдуть двигуни. Для підтримки довгих партнерських відносин, керівництво АТЗТ «Червоний жовтень» містить договори з підприємствами-постачальниками на взаємовигідних умовах.

Аналіз існуючих і можливих клієнтів проводитися на підставі вже ув'язнених контрактів й одержання заявок на співробітництво. Участь у виставках і створення власного інформаційного сайту АТЗТ «Завод «Червоний жовтень» дозволяє знаходити всі нові ринки збуту.

Підприємство працює зі споживачами ближнього зарубіжжя,  далекого зарубіжжя й вітчизняних споживачів. Розглянемо клієнтів ближнього зарубіжжя. До основних споживачів ставляться країни СНД,  які здобувають як частини встаткування, так й  устаткування, а так само заводи «під ключ». У республіці Казахстан держава виділяє підприємствам кредити для розвитку промисловості, тому вони мають можливість здобувати встаткування на АТЗТ «Завод «Червоний жовтень» і будувати цілі цегельні заводи. До таких споживачів на території республіки Казахстан ставляться

      ТОО «Актобестроймонтаж», м. Актобе, 

      ТОО «Илийский цегельний завод»,

      ТОО «ТАУ-ОТАУ»Алматинская область,

      ТОО «Plinfa kz», м. Алмати,

      ТОО «Стройпроумгрупп- 2030», м. Алмати.

На території Республіки Казахстан у підприємства АТЗТ «Завод «Червоний жовтень» укладені договори зі споживачами, які не є основними, вони з меншою регулярністю користуються послугами нашого заводу. Але підтримувати партнерські відносинами з ними необхідно для можливого переведення їх у розряд основних споживачів. До них ставляться:

      ТОО «Силікат», м. Семипалатинськ,

      ТОО «TAS- 2004», м. Караганда,

      ТОО «Об'єднання Завод Будівельних Матеріалів», м. Павлоград,

      ТОО «Схід- Росс- Комплект», м. Усть-Каменогорськ

У Російській Федерації споживачами є:

      ЗАТ «Велор», м. Орел

      ТОВ «Югпромснаб», м. Ростову-на^-Дону

      ТОВ «Уралтрансэкспедиция», м. Перм

      ВАТ «Силикатстром», Калінінградська обл.

До основних споживачів у Російській Федерації є:

      ТОВ «Дубове- Белогорье», Білгородська обл.

      ТОВ «Комерція», м. Ростову-на^-Дону

      ЗАТ «Цегельний завод «Петровский», Оренбурзька область

Так само наше підприємство поставляє свою продукцію в Айзербажанскую  Республіку- ТОВ «Азроспроминвест», Газахский р-н; у Республіку Молдова- АТ «Анкир», р-н Нові Алены; Кыргызская Республіка- ВАТ «Силікат». У Республіці Бєларусь є основний споживач- ВАТ «Кераміка», м. Вітебськ.

Що стосується далекого зарубіжжя, то АТЗТ «Завод «Червоний жовтень» співробітничає з Ізраїлем і В'єтнамом.

      Shatal Engineering, Ltd, Ізраїль. Здобуває в заводу частини встаткування для конструкційних машин по ущільненню бетону, які виготовляються тільки для цієї фірми, спеціально по її замовленню.

      «LA GIANG JOINT STOCK COMPANY», В'єтнам. Здобуває встаткування для виробництва керамічної цегли

      «DAMY JOINT STOCK COMPANY», В'єтнам. Так само здобуває встаткування для керамічної цегли.

На Україні підприємства здобувають по більшій частині запасні частини й устаткування, що є на підприємстві й працює жоден рік. Придбати запчастини не становить праці й вартість їх цілком доступна. Не обов'язково  приїжджати з далеких регіонів, відділ збуту заводу може відправити продукцію фірмами- перевізниками ( ТОВ «СНТ», «Нічний Експрес», «Євро Експрес», «Автолюкс»), перевезення фірм доступні, здійснюється по всій Україні й у короткий термін.

Информация о работе Визначення й аналіз логістичних проблем ситуацій і завдань АТЗТ «Червоний жовтень»