Визначення оптимальної річной кількості закупівель

Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Февраля 2013 в 15:00, контрольная работа

Описание работы

1. В чому сутність JIT-поставок, їх переваги і недоліки.2. Який існує зв’язок між JIT-поставками і економічним розміром замовлення? В чому він проявляється?

Содержание

РОЗДІЛ 1…………………………………………………………………..……3
РОЗДІЛ 2…………………………………………………..……….....…..……10
РОЗДІЛ 3………………………………………………………………….…..12
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………...…..16

Работа содержит 1 файл

Готова Логістика .doc

— 270.00 Кб (Скачать)

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра менеджменту

 

 

 

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни «ЛОГІСТИКА»

 

 

студентки 4 курсу, групи УЗ-61

 

БЛОЩЕНКО Людмили Василівни

 

 

ВАРІАНТ № 4

 

Залікова книжка № УЗ-6104

 

    

 

 

 

 

ВИКЛАДАЧ    ОБОДЗИНСЬКА Т.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2009

ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ 1…………………………………………………………………..……3

РОЗДІЛ 2…………………………………………………..……….....…..……10

РОЗДІЛ 3………………………………………………………………….…..12

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………...…..16

 

РОЗДІЛ 1

Відповіді на запитання за темою: “ JIT-поставки і логістика «швидкого реагування» ”

 1. В чому сутність JIT-поставок, їх переваги і недоліки.

Система постачання JIT – це система організації постачання, яка грунтується на синхронізації процесів доставки матеріальних ресурсів у необхідній кількості й на той момент, коли ланки логістичної системи їх потребують, з метою мінімізації витрат, пов`язаних із створенням запасів.

Це означає, що жоден товар не потрібно замовляти чи виробляти та ні один вид діяльності не повин здійснюватися до тих пір, доки в ньому не з`явиться реальна потреба.

Переваги:

  • своєчасна доставка
  • висока якість обслуговування
  • скорочення запасів на всіх стадіях логістичного циклу
  • висока пропускна здатність

 

Недоліки:

  • невелика кількість запасів робить будь-які збої в роботі логістичної системи критичними.

Особливості JIT-поставок:

  • графік доставки складає споживач
  • спрямування зусиль на усунення запасів
  • невелика кількість постачальників
  • відносини лише з надійними постачальниками
  • закупівля здійснюється дрібними партіями з частими постачаннями
  • розмір замовлення покриває лише поточну потребу у матеріалах

 

 

 

 1. Який існує зв’язок між JIT-поставками і економічним розміром замовлення? В чому він проявляється?

Економічний розмір замовлення (EOQ-модель) — модель, яка визначає оптимальний об'єм товару, що замовляється, який дозволяє мінімізувати загальні змінні витрати, пов'язані із зберіганням запасів і замовленням .

Класична модель EOQ будується на ідеї існування певної «оптимальної» величини замовлення.Тобто взаємозвязок полягає в тому, що JIT-поставки і економічний розмір замовленнь є вираженням  основної цілі – виробляти товар тоді, коли в ньому є необхідність, постачати запаси і матеріали в той момент, коли вони потрібні для логістичної ланки, щоб виробити певний товар чи здійснити послугу. Оптимальне значення в моделі EOQ знаходять шляхом прирівнювання витрат на зберігання запасів, з однієї сторони, і витрат, пов`язаних з подачею заявок на поповнення запасів і витрат на переналагодження виробництва, - з іншї.

 

 1. Охарактеризуйте логістичну систему «швидкого реагування».

Суть концепції «швидкого реагування» полягає в тому, що необхідно розробити системи, що володіють високою швидкістю реагування на зміни для отримання конкурентних переваг, заснованих на факторі часу. А також, щоб якомога швидше оцінити питання що виникають у споживача, внаслідок зміни вподобань та смаків.

Система “швидкого реагування» заснована на використанні виробниками та роздрібними фірмами комп`ютеризованих технологій ідентифікації товарів для ділових операцій, пов`язаних із рухом товарів.

Концепція "швидкого реагування" (quick response, QR) представляє логістичну координацію між роздрібними торговцями і оптовиками з метою поліпшення просування готової продукції в розподільних мережах у відповідь на передбачувані зміни попиту. Реалізація цієї концепції здійснюється шляхом моніторингу продажів в роздрібній торгівлі і передачі оптовикам інформації про об'єм продажів по специфікованій номенклатурі і асортименту, а від оптовиків - виробникам готової продукції.

 

 1. В чому полягає стратегія «швидкого реагування»?

«Швидке реагування» являє собою  термін, який застосовують до логістичних систем, що мають на меті задоволення потреб споживачів при наявності мінімальних запасів та в найбільш короткі строки. Ці стратегії базуються на ідеї «заміна запасів на інформацію». В такому випадку, інформація що використовується, відображає реальні потреби ринку, а основне завдання компаній полягає у створенні засобів для правильного визначення потреб споживачів і для переміщення отриманих данних, про потреби, вгору по ланцюгу поставок. Швидкість передачі має бути максимально можлівою.

 

 1. Чи пов’язана стратегія «швидкого реагування» з JIT-поставками? Чому — так, чи чому— ні?

Так, стратегія «швидкого реагування» повязана з JIT-поставками. «Швидке реагування має багато спільного з принципами, на яких заснована методика JIT. Застосовується один і той самий принцип виробництва - тільки у відповідності до попиту.

При швидкому реагуванні на зміни потреб на ринку, виробник обмінюється інформацією з постачальником сировини для забезпечення певними  ресурсами, що необхідні для виробництва, щоб отримати іх в конкретний час  і в певній кількості.

Відповідно до системи «швидкого реагування» поставки продукції для роздрібного продавця виконуються одразу після запросу клієнта. Поставки виконуються точно до моменту продажу та слугують для постачальника сигналом до випуску нової продукції, - отже, відбувається і процес поставок JIT.

 

 1. Яким чином постачальник може управляти запасами споживача?

В даному випадку, покупець більше не розміщує свої замовлення самостійно, а лише направляє необхідну інформацію продавцю. Ця інформація містить дані про фактично використані товари, кількість запасів, а також відомості про додаткові види маркетингової діяльності.

На основі отриманих данних постачальник приймає рішення про зміну кількості запасу свого клієнта. Про іх поповнення, або скорочення.

У сферу відповідальності постачальника  входить підтримка запасів клієнта в необхідних межах.

 1. Що таке «запаси, які управляються спільно» і які вигоди несе така спільна діяльність для постачальника і споживача?

«Запаси, які  управляються спільно» - це запаси, якими одночасно управляють і покупець, і продавець, шляхом передачі необхідної інформації про фактичне використання товарів, кількості запасів та ін. від покупця до продавця.

Для постачальника переваги такого методу полягають у тому, що завдяки доступу до інформації про реальний попит він може більш точно планувати виробництво і розподіл своєї продукції, і  в той час скорочувати величину резервних запасів.

Покупець може суттєво скоротити свої запаси з меншим ризиком виникнення дефіциту. Крім того, в деяких випадках, клієнт не платить за наявні у нього запаси до моменту їх використання чи продажу, що створює значні фінансові вигоди.

 1. В чому сутність «ефекту прискорення» (Форрестера)?

Ефект прискорення - результат впливу стимулювання продажів на прибуток. Він полягає в створенні умов для запуску «прискорюючого ефекту» і, створенню в логістичному каналі «хвилі» -, подібній тій, що була описана Форрестером. Таке явище відбувається тому, що в більшості логістичних систем виникають «заявки і лаги», тобто реакція системи на вхідний сигнал або на зміну, що відбувається, може здійснюватися із затримкою. Наприклад, наявність в каналі розподілу складу, що здійснює послуги із зберігання товару, може породити значні спотворення попиту на заводі. Це відбудься завдяки «прискорюючому ефекту», який може викликати мимовільні зміни оперативних систем.

 1. Чи завжди вигідні заходи стимулювання торгівлі? Наведіть невигідні і вигідні приклади.

Компанії, що діють на ринку споживчих товарів і витрачають значні суми на заходи по стимулюванню збуту (наприклад надання знижок, премій), не розуміють в чому полягають реальні витрати подібних видів діяльності.

Позитивним прикладом  може бути видача премій, бонусів  певним робітникам, покупцям. Робітники , які  будуть простимульовані, може прискорять темп виконання роботи, що повязана зі збутом. Це також може призвести до генерування нових ідей та їх впровадження.

При наданні бонусів. Наприклад  – накопичувальний рахунок в  магазинах при покупці товарів  сприятиме стимулюванні попиту купляти  товари в більші кількості саме в  цьому магазині, щоб отримати певні бонуси на власний рахунок.

Позитивним прикладом  може бути видача премій, певним робітникам. Робітники , які будуть простимульовані, прискорять темп виконання роботи, що повязана зі збутом. Це також може призвести до генерування нових  ідей та їх впровадження.

Негативним прикладом є - роздрібний торговець може вирішити скористатися перевагою знижки і попереднього замовлення; іншими словами, купити товар наперед із знижкою, щоб потім продати його за звичайною ціною. Наукові дослідження довели, що з цієї причини вигідними виявилися лише 16% продаж зі знижкою, а інші тільки сприяли «покупці збуту» із збитками для продавця.

Компанії, що часто використовують заходи по стимулюванню збуту, постійно стикаються із значними коливаннями  об'ємів відвантажуваних товарів. Неважко припустити, що такі непередбачувані зміни вимог до об'ємів випуску товарів істотно впливають на собівартість продукції.

 1. Які переваги надають фірмі сучасні логістичні інформаційні системи, зокрема, система планування ресурсів підприємства (ERP)?

Логістична інформаційна система (ЛІС) - це певним чином організована сукупність взаємопов’язаних засобів обчислювальної техніки, різних довідників і необхідних засобів програмування, що забезпечує вирішення тих або інших функціональних завдань з управління матеріальними потоками.

Так само як і будь-яка  інша система, інформаційна система  повинна складатися з впорядковано взаємозалежних елементів та володіти деякою сукупністю інтегративних якостей. Найчастіше інформаційні системи поділяють  на дві підсистеми: функціональну і забезпечувальну.

Функціональна підсистема складається із сукупності розв’язуваних  завдань, згрупованих за ознакою  спільності мети.

Enterprise Resource Planning, або  ERP - система планування ресурсів підприємства. ERP системи впроваджуються для того, щоб об'єднати всі підрозділи компанії і всі необхідні функції в одній системі управління, яка буде обслуговувати поточні вимоги цих підрозділів. Розробка подібної єдиної системи - складне завдання. У більшості підприємств кожний підрозділ має власну систему, оптимізовану для вирішення його завдань. ERP система веде єдину базу даних по всіх підрозділах і завданнях, тобто доступ до інформації стає простішим, а головне, - підрозділи отримують можливість обмінюватися інформацією.

Використання ERP системи дозволяє використовувати одну інтегровану програму замість декількох розрізнених. Єдина система може управляти обробкою, логістикою, дистрибуцією, запасами, доставкою, виставлянням рахунків, бухгалтерським обліком, податковим обліком.

Реалізована в ERP-системах система  розмежування доступу до інформації, призначена (в комплексі з іншими заходами інформаційної безпеки  підприємства) для протидії як зовнішнім загрозам (наприклад промисловому шпигунству), так і внутрішнім (наприклад, розкраданням). Впроваджувані в зв'язці з CRM-системою і системою контролю якості, ERP-системи націлені на максимальне задоволення потреб компаній в засобах управління бізнесом.

В цілому переваги інтегрованих інформаційних  систем можна сформулювати так:

1) зростає швидкість;

2) зменшується кількість помилок в обліку;

3) зменшується обсяг непродуктивної, “паперової” роботи;

4) поєднуються раніше розрізнені інформаційні блоки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2

Тестові запитання  з відповідями за темою: JIT-поставки і логістика «швидкого реагування»

 1. Система постачання JIT – це система організації постачання, яка грунтується на синхронізації процесів доставки:

              a) матеріальних ресурсів;

        b) готової продукції;

         c) інформаційного забезпечення;

               d) сировинних відходів виробництва

              e) майбутні запаси матеріалів

 

 1. На основі якої величини замовлення базується Класична модель EOQ :

         a) оптимальної;

       b ) мінімальної;

        c) максимальної;

              d) відносної.

         e) незалежної

 

3. Концепція "швидкого реагування" представляє логістичну координацію:

         a) між роздрібними торговцями і оптовиками;

          b) між споживачем та виробником;

         c) між постачальником та споживачем;

         d) всі варіанти відповіді правильні.

                e) між дистрибютором та споживачем

 

  4. Швидкість передачі інформації при "швидкому реагуванні має бути:

           a) максимально можливою;

                 b) відносно незачною;

                 c) дуже повільною

                 d) немає значення;

                  e) залежно від інформації

 

   5. Чи має «швидке реагування» щось спільне з принципми, на яких заснована методика JIT-поставок?

                  a) так, багато спільного;

                   b) ні не має взагалі;

                  c) іноді;

Информация о работе Визначення оптимальної річной кількості закупівель