Қаржылық менеджмент

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2011 в 16:26, курсовая работа

Описание работы

Шаруашылық субъект қаржылық жұмысын ұйымдастыру үшін арнайы қаржы службасын құрады. Қаржы службасының қызметінің басты мақсаттарына бағындырылған: олар қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету, экономикалық өсу және табыс табу үшін алдын ала тұрақты жағдай жасау.
Фирманың қаржы службасының міндеттері:
1. тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін қаржы құжаттарын тез, сапалы және қажетті көлемде дайындау;
2. кәсіпорынның басты мақсатына жету үшін барлық бөлімдердің қызметін байланыстыру және бағыттау қабілеті;
3. шаруашылық субъектінің қаржы жоспарларының сапалы құрастырылуына жауапкершілікті;
4. нарықтық жағдайда кәсіпорынның дұрыс жұмыс істеуі бұл службасыз мүмкін еместігі.
Қаржы службасы біріңғай шаруашылық қызметті басқару механизмінің бөлігі, сол себептен кәсіпорнының басқа да службаларымен тығыз байланысты.
Нарықтық қатынастарының дамуымен, сыртқы рынокқа шығу қаржы службасының алдында жаңа да сапалы міндеттер қояды. Олар: нарықтық экономикаға парапар әдістермен каржылық ресурстарды тиімді басқаруды ұйымдастыру. Бұл міндеттерді ойдағыдай шешу қаржылық менеджмент деңгейінде ғана мүмкін.

Содержание

Кіріспе 2
1. Қаржылық менеджменттің мазмұны, мақсаты мен бағыттары 4
1.1. Қаржылық менеджменттің мәні, мазмұны және құрылымы 4
1.2. Қаржылық менеджметтің принциптері 8
1.3. Қаржылық менеджметтің функциялары 10
2. Қаржылық менеджменттің базалық көрсеткіштері
мен ақпарат жүйесі 11
2.1. Қаржылық менеджменттің базалық тұжырымдамалары 11
2.2. Қаржылық менеджменттің механизмі........................................................ ..13
3. Леверидж және капитал құрылым 15
3.1. Капитал құрылымы.............................................................. .....15
3.2. Қаржылық леверидж түсінігі, мәні және қаржы менеджментіндегі рөлі......................................................................................................................... .17
3.3. Қаржылық леверидж эффектісінің қалыптасу негізі............................... .18

4. Дивидендтік саясатты басқару 19
4.1. Дивидендтік саясат үғымы және негізгі теориялары................................ ..19
4.2. Дивидендтік саясат түрлері 20
4.3. Дивидендтерді төлеу тәртібі 21
5. Қаржылық менеджменттің арнайы бөлімдері 25
5.1. Корпорацияларды қайта ұйымдастыру 25
5.2. Ұлтаралық корпорациялардағы қаржылық менеджмент 27

Қорытынды 30
Пайдаланған әдебиеттер тізімі 31
Қосымшалар.............................................................................................................33

Работа содержит 1 файл

Ернарjyu.docx

— 92.64 Кб (Скачать)

   Несиелік  хат немесе аккредитив - халықаралық саудадағы төлемнің бір формасы болып табылады. Импортердің тапсырма-сымен банктен шығарылып, шетелдегі корреспонденттік банкке анықталған түлгаға белгілі бір сомманы төлеп беруіне тапсырма береді. Импортердің төлем қабілеттілігі бар болған жағдайда ғана банк аккредитив жазып береді. Бұл төлем жүргізу түрі экспортер-ге өте ыңғайлы, өйткені бейтаныс шетелдік контрагентке тауарды жеткізу тәуекелдігінен сақтана алады.

   Трансұлттық корпорацияда ақша қаражаттарын басқару мақсаттары жергілікті корпорациядағы сияқты:

   Қаражаттардың тез жиналуы және олардың жұмсалуын макси-малды азайту, бірақ ақша қаражаттарының жиналу мен жұмсалуда сальдоны максимумға жеткізу.

   Ақша  қаражаттарының аз керек ететін бизнес түрінен оны көп мөлшерде керек ететін бизнес түріне қозғалысы.

   Тәуекелділік пен салықты алып тастағаннан кейін түсетін ақша қаражатының көлемін максимумға жеткізу.

   Трансұлттық корпорациялар да осы мақсатқа жету үшін, жер-гілікті корпорациялар сияқты әрекет етеді, бірақ ақша қаражатының жеткізілуіне ара қашықтықтың ұзақтығы мен көп уақытты керек еткендіктен пошталық байланыс пен электронды аударымдар қолданылады.

   Жергілікті  және трансұлттық корпорациялардың бірдей мақсаттары және оған жету жолдары бірдей болганымен, транс-ұлттық корпорациялар көбінесе көп қиындықтармен кездеседі.

   Трансұлттық корпорация қызмет ететін шетелге жіберуге бо-латын қаражаттар белгілі болганнан бастап, бүдан да жоғары пайда экелетін жерге қаражаттарды жіберу өте маңызды. Жергілікті корпорациялар тәуккелділіктің аз болуы үшін бүл қаражаттарды ел   ішінде  ұстауга  бел   буса,  трансұлттық  корпорациялар көбінесе шетелдерге инвестиция салуды қалайды. Трансұлттық корпорациялардың көбі қаражаттарды концентрациялау үшін бір немесе бірнеше банктерді қолданады, олар келесідей ор-талықтарда орналасқан, Лондон, Нью- Йорк, Токио, Цюрих немесе Сингапур және бәр элемге қолайлы несие ставкаларынан көп пайда алуды білетін және ала алатын, халықаралық банктер-мен жұмыс істейтін жұмысшылардың көмегімен қолданады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ҚОРЫТЫНДЫ 

     Қаржылық  менеджмент – экономикалық ғылымда  қаржы, басқару, есеп және талдау салаларындағы  теориялық практикамен сәтті  біріктіріп келе жатқан перспективті бағыт. Қаржылық менеджмент іс жүзінде қолданбалы ғылымдарға жатады.

     Қаржылық  менеджменттің ғылыми аппараты –  бұл шаруашылық субъектілердің қаржылық қызметін басқарудың жалпығылыми және нақты ғылыми әдістерінің жыиынтығы.

     Қаржыны басқаруда қолданылған жаңа әдістер  басқару өрісінде жаңа мамандықтың  пайда болуына мүмкіндік туғызды. Ол қаржы менеджері. Кәсіпорынның қаржы  қызметінің басшысы (қаржы менеджері) жоғары білімді, кең көз – қарасты, ойшыл, келесі дамыған ғылымдардың: қаржы, статистика, есеп, қаржылық талдау, салық салу, бағаның құрылуы, және т.б. қорытындыларын өз қызметінде әдісін тауып қолданатын маман.

     Шағын бизнесте қаржыны басқару үшін бухгартер  және экономисттің қызметтері жеткілікті, себебі қаржылық операциялар негізі ақша айналымынан тұратын қолма-қол  ақшасыз есеппен щектеледі.

     Үлкен бизнестің қаржылық операцияларында  мүлде басқа тактика қолданылады. Үлкен капиталдың үокен ағымы  және тиісті өнім қажеттілігін талап  етеді. Сондықтан, үлкен бизнестің  қаржысын басқару үшін қаржы бизнесі  саласындағы арнайы дайындалған  маман, қаржы теориясын, менеджмент негіздерін жете меңгерген – қаржы  менеджлерін, бизнестің басты тұлғалары  ретінде өте қажет.

     Қаржы менеджментінің қазіргі теориясының  даму кезеңдері.

     Қазақстанда нарықтық қатыныстардың қалыптасуы көптеген біздің елде экономика салсында дәстүрлі ғылым және практика тауарлырының бөлімдерін елеулі өзгертіп ғана қоймай, біршама жаңа деп саналатын бағыттарды тез дамуының қажеттілігіне әкелді. Соңғылардың ішінде сөзсіз Батыста ең тез дамып келе жатқан бағыт болып саналатын бірқатар мамандықтарға (бухгалтер, экономист) және соңғы жылдары Қазақстанда пайда болған(аудитор, менеджер, қаржы менеджеріне) тікелей қатысы бар менеджменті кіреді.

     Жалпы түрде қай ғылым болмасын консептуалдық  негіздері, оның тақырыбы мен әдістерін  тұжырымдау және теңестіру арқылы көрсетіледі.

     Курстық жұмысымды қорытындылай келе келесідей  тұжырымға келсек болады: қаржыны  басқару мекемені басқарудағы ең маңызды орынды алып, өндірістік салада немесе қызмет сату саласында болсын кәсіпкерлік жұмысты толықтай атқаруға мүмкіндік береді. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР TI3ІMІ: 

1. Балабанов  И. Т. Основы финансового менеджмента.  Как управлять капиталом. - М.: Финансы и статистика, J995. - 381 с.

2. Балабанов  И. Т. Риск-менеджмент. — М.: Финансы  и статистика, 1996. -192 с.

3. Банкротство.  Стратегия и тактика выживания. - М.: СП МЛИ, 1993. - 239 с.

4. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент. - М.: Инфра-М, 2003.

- 240 с.

5. Белолшецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И.П. Мерзлякова. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 298 с.

6. Белых Л.П.  Основы финансового рынка. Учебное  пособие. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. -231с.

7. Берл Т., Кришнер П. Мгновенный бизнес-план. Пер. с англ. — М.: Цело, 1995. - 79 с.

8. Бланк И.А.  Финансовый менеджмент: Учебный  курс. - Киев: Ника-центр, 1999. - 528 с.

9. Бланк И.  А. Стратегия и тактика управления  финансами. — Киев: Ника - центр, 1996. - 534 с.

10. Бреши Р., Майерс  С. Принципы корпоративных финансов. - М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2003.

11. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: В 2-х т.

— СПб.: Экономическая  школа, 2004. -497 с.

12. Бригхем Ю., Әрхардт М. Финансовый менеджмент. - СПб.: Питер, 2007. - 960 с.

13. ВанХорнДж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. /Гл. ред. серии Я.В. Соколов. -М.: Финансы и статистика, 1996. — 800 с.

14. Гитман Л.Дж., Джон М.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. -М.:Дело, 1997.

15. ГлуховЛДж., Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент. - СПб.: Специальная литература, 1995. - 429 с.

16. Дюсембаев К. Т., Егембердиева С.К. Аудит и анализ финансовой отчетности. - Алматы: Каржы — Каражат, 2000. — 512 с.

17. ДүйсенбаевК.Ш., Төлегенов Ә.Е., ЖұмагалиеваЖ.Г. Кәсіпорынның царжылъщ жағдайын талдау. - Алматы: Экономика, 2001.

18. Игошин Н.В.  Инвестиции. Организация управления  и финансирования. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 413 с.

19. Ковалев В.В.  Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 768 с.

   20. Ковалев В.В. Практикум по анализу  и финансовому менеджменту. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 448 с.

Информация о работе Қаржылық менеджмент