Аналіз і оцінка запасу (порогу) фінансової стійкості і платоспроможності аграрного підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2011 в 20:33, реферат

Описание работы

Визначення рівня фінансової стійкості підприємств сільськогосподарського виробництва є надзвичайно важливим, особливо за сучасних економічних умов постійної зміни політичної й економічної ситуації в країні, що може негативно вплинути на господарську діяльність підприємств, зважаючи на зменшення обсягів фінансових ресурсів та інвестиційних пропозицій.

Содержание

Вступ.
1. Аналіз і оцінка запасу (порогу) фінансової стійкості аграрного підприємства.
2. Рейтингова система оцінки фінансової стійкості підприємств сільськогосподарського виробництва
3. Сучасні методи оцінки платоспроможності аграрних підприємств
Висновок.
Список використаної літератури.

Работа содержит 1 файл

Екон аналіз.doc

— 1.26 Мб (Скачать)

    Як  показник, що доповнює оцінку платоспроможності  підприємств, в тому числі й сільськогосподарських, варто розраховувати коефіцієнт співвідношення позикових та власних засобів (відношення залученого капіталу і короткострокових кредитів банку до суми власного капіталу).

    До  складу прогнозних показників платоспроможності  пропонуємо включати і показники ймовірності банкрутства. Це має сенс, оскільки, діагностика банкрутства підприємства – це виявлення його неплатоспроможності, збитковості, фінансової залежності від зовнішніх джерел. Нестабільний фінансовий стан багатьох сільськогосподарських підприємств, можливість втрати ними платоспроможності і, як наслідок, ймовірність банкрутства вимагають заздалегідь виявляти ознаки, що призводять до такої ситуації. Ринкова економіка виробила відповідну систему фінансових методів попередньої діагностики і можливого захисту підприємства від банкрутства, що одержала назву «системи антикризового управління». Це двофакторна та п’ятифакторна моделі Е. Альтмана, модель діагностики платоспроможності Конана і Гольдера, модель Спрінгейта, модель Романа Ліса й тести на ймовірність банкрутства Таффлера, метод рейтингової оцінки фінансового стану У. Бівера. У підвалинах цих моделей лежить завдання класифікації підприємств за ймовірністю їх банкрутства з використанням багатьох незалежних змінних (факторів впливу).

    Тому з метою управління платоспроможністю сільськогосподарських підприємств необхідний поглиблений аналіз їх фінансового стану із застосуванням абсолютних показників бухгалтерського балансу. Поглиблена методика передбачає проведення: загальної оцінки фінансового стану та його змін протягом звітного періоду; оцінку платоспроможності; оцінку ліквідності балансу; оцінку фінансової стійкості підприємства. 
 

 

     Висновок

    Основна мета аналізу фінансової стійкості  полягає у визначенні спроможності аграрного підприємства протистояти  негативній дії зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на його фінансовий стан. Підсумком такого аналізу повинен бути висновок щодо спроможності підприємства здійснювати фінансово-господарську діяльність, отримувати прибуток в умовах економічної самостійності, готовності до погашення своїх боргів, а також щодо вірогідності збереження такого стану підприємства. Цьому сприятимуть результати розрахунку та поглибленого факторного аналізу показників порогу рентабельності й запасу фінансової стійкості як основи обґрунтування шляхів забезпечення стабільності функціонування суб’єктів господарювання в ринковому економічному середовищі.

    Застосування  методики рейтингової оцінки фінансового  стану для оцінки фінансової стійкості  є надзвичайно доречним й ефективним, адже фінансова

стійкість –  одна зі складових фінансового стану. Усі методики ранжирували підприємства в однаковому порядку, а тому кожна з них підходить для встановлення рейтингу фінансової стійкості підприємств. Оцінка фінансової стійкості підприємств сільськогосподарського виробництва за допомогою рейтингової системи допомагає швидко зорієнтуватися інвесторам і спонсорам в їх різноманітті, визначити, які з них є надійними, ліквідними, платоспроможними та незалежними.

    Отже, визначення рейтингу фінансової стійкості  підприємств сільськогосподарського виробництва за вище запропонованими методиками є досить швидким і легким, проте кожна з них окремо не може врахувати всі нюанси фінансового стану підприємства.

    Для більш точних розрахунків доречно  було б застосувати інтеграцію різних методик. Наприклад, можна поєднувати рейтингові методики оцінки з визначенням узагальнюючого показника або типу фінансової стійкості щодо запасів і витрат.

 

Список  використаної літератури 

  1. В.Г. Боронос, Ж.В. Деркач УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ПІДПРИЄМСТВА // Вісник Сумського національного аграрного університету, Серія “Фінанси і кредит”, 2011. №1
  2. Єпіфанова І.Ю., Лисак К.С.  РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Випуск 5.
  3. Ю.М. ТЮТЮННИК ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ  ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ // Облік і фінанси АПК. Науково-виробничий журнал
  4. Стельмащук Ю.А.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ // Національна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - № 1, 2009.
  5. Непочатенко О.А. СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ // Національна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - № 1, 2009.
  6. О.І. Ященко СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЯГНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА // Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник, 2005, вип. 15.5
  7. Бурдовіцина А. А. АНАЛІЗ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ  СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА // "Управління розвитком ", 14(90) 2010

Информация о работе Аналіз і оцінка запасу (порогу) фінансової стійкості і платоспроможності аграрного підприємства